جواب درس ۱۸ هدیه چهارم ؛ صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۲۱

جواب درس ۱۸ هدیه چهارم ؛ صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۲۱

گام به گام درس هجدهم هدیه های آسمانی چهارم دبستان

جواب درس ۱۸ هدیه چهارم ؛ صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۲۱

نام درس : درس هجدهم | موضوع : جواب فعالیت ها | چهارم ابتدایی

گام به گام درس هجدهم هدیه های آسمانی چهارم دبستان

جواب درس ۱۸ هدیه چهارم ؛ صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰ و ۱۲۱

درس 18: چشمان همیشه باز

جواب برایم بگو صفحه 119 هدیه چهارم

منظور معلم از دوربین‌های دقیق‌تر و حساس‌تر چه بود؟
پاسخ: منظور معلم حضور خداوند و فرشتگانش که با دقت تمام کارهای خوب و بد ما را زیر نظر دارند و همه را می‌ بینند و ثبت می‌کنند.

جواب بررسی کنید صفحه 119 هدیه چهارم

آیا دوربین‌های باغ همه‌ی اتفاقات را می‌توانند ثبت کنند؟ فرشتگان خدا چطور؟ این دو را با یکدیگر مقایسه کنید.

دوربین‌ها در باغفرشتگان خدا
اتفاقاتی را که در بعضی جاها می‌افتد نمی‌توانند ثبت کنند.تمام اتفاقات را در همه جا می‌توانند ثبت کنند
حافظه‌ی محدودی برای فیلم برداری دارند.حافظه‌ی زیادی برای فیلم برداری دارند.

جواب تدبر کنیم صفحه 119 هدیه چهارم

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۱۹ هدیه چهارم درس شانزدهم

همگام درس Hamgamdars.com

حالا که خدای بزرگ همه‌ی کارهای من را می‌بیند، پس با خود تصمیم می‌گیرم که…
پاسخ: کارهای خوب انجام دهم و مراقب باشم که در حضور خداوند کار بدی انجام ندهم تا شرمنده خداوند نباشم.

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۱۹ هدیه چهارم درس هجدهم

جواب ببین و بگو صفحه 120 هدیه چهارم

جواب ببین و بگو صفحه ۱۱۳ هدیه چهارم

میان آیاتی که خواندید و این تصویر چه ارتباطی هست؟
پاسخ: تمام کارهای خوب و بد ما هر چند کوچک باشند به وسیله‌ی فرشتگان ثبت می‌شوند.

جواب کامل کنید صفحه 120 هدیه چهارم

برای کامل کردن ترجمه‌ی آیه‌ی 6 سوره‌ی زلزال، از خانه‌ی سبز شروع کنید و به خانه‌ی قرمز برسید.

در این روز مردم گروه گروه می آیند تا نتیجه ی کارشان را ببینند…. تا هرکس ذره‌ای کار خوب انجام داده است، نتیجه‌ی آن را ببیند و هر کس ذره ای کار زشت انجام داده است، نتیجه‌ی آن را ببیند.

همگام درس Hamgamdars.com

جواب ایستگاه فکر صفحه 121 هدیه چهارم

اگر بخواهید نام جدیدی برای درس انتخاب کنید، چه نامی را پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟
پاسخ: مراقب همیشگی، چون خداوند همه جا حضور دارد و کارهای خوب و بد ما را می‌بیند.

 

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *