همگام درس

همیار مرجع تخصصی درسی و آموزشی برای تمام پایه ها میباشد . تمام مطالب این برنامه برای همیشه رایگان می باشد.

جواب درس دوم ۲ نگارش دهم / صفحه ۳۳ , ۳۴ , ۳۵ , ۳۶ , ۳۷ و ۳۸

جواب درس دوم ۲ نگارش دهم / صفحه ۳۳ , ۳۴ , ۳۵ , ۳۶ , ۳۷ و ۳۸

گام به گام درس دوم نگارش دهم

جواب درس دوم ۲ نگارش دهم / صفحه ۳۳ , ۳۴ , ۳۵ , ۳۶ , ۳۷ و ۳۸

نام درس : درس دوم :: عینک نوشتن | موضوع : گام به گام | پایه دهم ریاضی و تجربی و انسانی

معنی درس هشتم فارسی یازدهم در کوی عاشقان + آرایه های ادبی

معنی درس هشتم فارسی یازدهم در کوی عاشقان + آرایه های ادبی

معنی صفحه ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ فارسی یازدهم

معنی درس هشتم فارسی یازدهم در کوی عاشقان + آرایه های ادبی

نام درس : درس هشتم: در کوی عاشقان | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | یازدهم

معنی درس هفتم فارسی یازدهم باران محبت + آرایه های ادبی

معنی درس هفتم فارسی یازدهم باران محبت + آرایه های ادبی

معنی صفحه ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ فارسی یازدهم

معنی درس هفتم فارسی یازدهم باران محبت + آرایه های ادبی

نام درس : درس هفتم: باران محبّت | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | یازدهم