همگام درس

همیار مرجع تخصصی درسی و آموزشی برای تمام پایه ها میباشد . تمام مطالب این برنامه برای همیشه رایگان می باشد.

معنی درس ستاره روشن فارسی ششم با کلمات و مخالف (هفدهم )

معنی درس ستاره روشن فارسی ششم با کلمات و مخالف (هفدهم )

معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس ستاره روشن

معنی درس ستاره روشن فارسی ششم با کلمات و مخالف (هفدهم )

نام درس : ستاره روشن | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی