جواب درس ۱۵ هدیه چهارم ؛ صفحه ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۳

جواب درس ۱۵ هدیه چهارم ؛ صفحه ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۳

گام به گام درس پانزدهم هدیه های آسمانی چهارم دبستان

جواب درس ۱۵ هدیه چهارم ؛ صفحه ۹۹ و ۱۰۰ و ۱۰۳

نام درس : درس پانزدهم | موضوع : جواب فعالیت ها | چهارم ابتدایی

گام به گام درس پانزدهم هدیه های آسمانی چهارم دبستان

درس 15: یک ماجرای زیبا

جواب برایم بگو صفحه 99 هدیه چهارم

از کار خلبان قهرمان، شهید عباس بابایی چه آموختید؟
پاسخ:  باید به کسانی که نا توان هستند کمک کنیم و منتظر نباشیم آنها از ما کمک بخواهند.

جواب بررسی کنید صفحه 99 هدیه چهارم

آیا برای کمک به دیگران همیشه باید منتظر باشیم تا آنها از ما کمک بخواهند؟

جواب بررسی کنید صفحه ۹۹ هدیه چهارم

جواب بررسی کنید صفحه ۹۹ هدیه چهارم

همگام درس Hamgamdars.com

جواب بررسی کنید صفحه ۹۹ هدیه چهارم

جواب به کار ببندیم صفحه 100 هدیه چهارم

این قصه را بخوانید؛ سپس عبارت پایان آن را کامل کنید.
نرم نرمک باران می‌بارید.
کیفم روی دوشم بود و به سوی مدرسه می‌رفتم.
دست‌هایم یخ کرده بودند.
باران، کم کم شدید شد و من بدون چتر تند تند از کوچه‌ها می‌گذشتم.
قطره‌های باران به صورتم می‌خورد و بیشتر سردم می‌شد.
ناگهان احساس کردم حتی یک قطره باران هم به صورتم نمی خورَد. فکر کردم باران قطع شده اما وقتی دقت کردم، دیدم خانمی چتر خود را بالای سرم گرفته است.
صورت مهربانی داشت. به او سلام کردم و او هم با لبخند جوابم را داد.
خانم مهربان تا درِ مدرسه همراه من آمد و بعد با من خداحافظی کرد و برگشت.
با اینکه مسیرش با من یکی نبود اما برای کمک کردن به من تا جلوی درِ مدرسه آمده بود. چه خانم مهربانی!

پاسخ: وقتی مهربانی آن خانم را دیدم، با خودم تصمیم گرفتم همیشه مثل او باشم و به دیگران کمک کنم.

جواب برایم بگو صفحه 103 هدیه چهارم

آدم های موفق و بزرگ مانند سردار شهید علی صیاد شیرازی، در کودکی هم….
پاسخ: افراد بزرگ و مهربانی بودند و به دیگران کمک می‌ کردند.

 

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *