کلاس ششم ابتدایی - همگام درس

در این بخش جواب فعالیت ها ، نمونه سوالات ، فیلم های آموزشی ، جزوه ها و حل تمرینات درسی مربوط به تمام کتاب های پایه ششم را قرار داده ایم.

جواب درس من عاقبت از این پل تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۹۹ و ۱۰۰

جواب درس من عاقبت از این پل خواهم گذشت تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 99 و 100

جواب سوالات من عاقبت از این پل خواهم گذشت تفکر ششم

جواب درس من عاقبت از این پل خواهم گذشت تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 99 و 100

نام درس : من عاقبت از این پل خواهم گذشت | موضوع : جواب فعالیت ها | ششم ابتدایی

معنی درس ستاره روشن فارسی ششم با کلمات و مخالف (هفدهم )

معنی درس ستاره روشن فارسی ششم با کلمات و مخالف (هفدهم )

معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس ستاره روشن

معنی درس ستاره روشن فارسی ششم با کلمات و مخالف (هفدهم )

نام درس : ستاره روشن | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی

معنی بخوان و حفظ کن به گیتی به از راستی فارسی ششم ✔

معنی بخوان و حفظ کن به گیتی به از راستی فارسی ششم ✔

معنی بخوان و حفظ کن به گیتی به از راستی پیشه نیست

معنی بخوان و حفظ کن به گیتی به از راستی فارسی ششم ✔

نام درس : به گیتی به از راستی پیشه نیست | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی

معنی درس آداب مطالعه فارسی ششم با کلمات و مخالف (شانزدهم)

معنی درس آداب مطالعه فارسی ششم با کلمات و مخالف (شانزدهم)

معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس آداب مطالعه

معنی درس آداب مطالعه فارسی ششم با کلمات و مخالف (شانزدهم)

نام درس : آداب مطالعه | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی