کلاس ششم ابتدایی - صفحه 3 از 22 - همگام درس

در این بخش جواب فعالیت ها ، نمونه سوالات ، فیلم های آموزشی ، جزوه ها و حل تمرینات درسی مربوط به تمام کتاب های پایه ششم را قرار داده ایم.

مجموعه ای کامل از تمام کتاب های پایه ششم

کتاب ریاضی ششم
کتاب علوم ششم
گام به گام علوم ششم
سوالات علوم ششم
کتاب فارسی ششم
گام به گام فارسی ششم
معنی فارسی ششم
کتاب نگارش ششم
گام به گام نگارش ششم
کتاب هدیه ششم
گام به گام هدیه ششم
سوالات متن هدیه ششم
کتاب مطالعات ششم
گام به گام مطالعات ششم
سوالات مطالعات ششم
کاربرگ مطالعات ششم
کتاب قرآن ششم
گام به گام قرآن ششم
کتاب تفکر ششم
گام به گام تفکر ششم
*
کتاب کار و فناوری ششم
گام به گام کار و فناوری ششم
*

معنی درس ستاره روشن فارسی ششم با کلمات و مخالف (هفدهم )

معنی درس ستاره روشن فارسی ششم با کلمات و مخالف (هفدهم )

معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس ستاره روشن

معنی درس ستاره روشن فارسی ششم با کلمات و مخالف (هفدهم )

نام درس : ستاره روشن | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی

معنی بخوان و حفظ کن به گیتی به از راستی فارسی ششم ✔

معنی بخوان و حفظ کن به گیتی به از راستی فارسی ششم ✔

معنی بخوان و حفظ کن به گیتی به از راستی پیشه نیست

معنی بخوان و حفظ کن به گیتی به از راستی فارسی ششم ✔

نام درس : به گیتی به از راستی پیشه نیست | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی

معنی درس آداب مطالعه فارسی ششم با کلمات و مخالف (شانزدهم)

معنی درس آداب مطالعه فارسی ششم با کلمات و مخالف (شانزدهم)

معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس آداب مطالعه

معنی درس آداب مطالعه فارسی ششم با کلمات و مخالف (شانزدهم)

نام درس : آداب مطالعه | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی

معنی درس میوه هنر فارسی ششم با کلمات و مخالف (پانزدهم)

معنی درس میوه هنر فارسی ششم با کلمات و مخالف (پانزدهم)

معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس میوه هنر

معنی درس میوه هنر فارسی ششم با کلمات و مخالف (پانزدهم)

نام درس : میوه هنر | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی

کاربرگ شماره ۲۷ مطالعات ششم با جواب؛ صفحه ۱۵۱

کاربرگ شماره ۲۷ مطالعات ششم با جواب

جواب کاربرگه شماره بیست و چهارم 27 مطالعات اجتماعی ششم

کاربرگ شماره ۲۷ مطالعات ششم با جواب

نام درس : قلمرو ایران و قراردادهای استعماری | موضوع : جواب فعالیت ها | ششم ابتدایی