کلاس ششم ابتدایی - صفحه 4 از 22 - همگام درس

در این بخش جواب فعالیت ها ، نمونه سوالات ، فیلم های آموزشی ، جزوه ها و حل تمرینات درسی مربوط به تمام کتاب های پایه ششم را قرار داده ایم.

مجموعه ای کامل از تمام کتاب های پایه ششم

کتاب ریاضی ششم
کتاب علوم ششم
گام به گام علوم ششم
سوالات علوم ششم
کتاب فارسی ششم
گام به گام فارسی ششم
معنی فارسی ششم
کتاب نگارش ششم
گام به گام نگارش ششم
کتاب هدیه ششم
گام به گام هدیه ششم
سوالات متن هدیه ششم
کتاب مطالعات ششم
گام به گام مطالعات ششم
سوالات مطالعات ششم
کاربرگ مطالعات ششم
کتاب قرآن ششم
گام به گام قرآن ششم
کتاب تفکر ششم
گام به گام تفکر ششم
*
کتاب کار و فناوری ششم
گام به گام کار و فناوری ششم
*

جواب درس میمون های گرانبها تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۸۹ و ۹۰

جواب درس میمون های گران بها تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 89 و 90

جواب سوالات میمون های گران بها تفکر ششم

جواب درس میمون های گران بها تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 89 و 90

نام درس : میمون های گران بها | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

معنی درس راز زندگی فارسی ششم با کلمات و مخالف (چهاردهم)

معنی درس راز زندگی فارسی ششم با کلمات و مخالف (چهاردهم)

معنی کلمات و متضاد و هم خانواده درس راز زندگی

معنی درس راز زندگی فارسی ششم با کلمات و مخالف (چهاردهم)

نام درس : راز زندگی | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | ششم ابتدایی