جواب فصل 3 علوم هشتم

جواب فصل 3 علوم هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل سوم

جواب فصل 3 علوم هشتم

نام درس : از درون اتم چه خبر | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل سوم

گام به گام علوم هشتم / فصل 3 :: از درون اتم چه خبر / گام به گام و جواب فعالیت ها خود را بیازمایید و گفت و گو کنید فکر کنید و آزمایش کنید های صفحه 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 فصل سوم علوم هشتم.

جواب گفت‌وگو کنید صفحه 22 علوم هشتم

گفت‌وگو کنید صفحه 22 علوم هشتم

 

جواب : * الکترون دارای بار الکتریکی منفی و پروتون دارای بار مثبت و نوترون بدون بار یا خنثی است.
* تعداد بارهای مثبت و منفی (الکترون‌ها و پروتون‌ها) در اتم با هم برابر است و مجموع آنها صفر می‌شود، یعنی اتم خنثی است و جرم نسبی الکترون بسیار ناچیز است و جرم نسبی پروتون و نوترون تقریباً با هم برابر است.

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب فعالیت صفحه 22 علوم هشتم

فعالیت صفحه 22 علوم هشتم

جواب :  الف ) کربن : 6 پروتون و 6 الکترون | هیدروژن : 1 پروتون و 1 الکترون |  اورانیوم : 92 پروتون و 92 الکترون
جواب :  ب) تعداد بار مثبت و منفی در عناصر یکی است در نتیجه اتم در حالت عادی خنثی است .

 

جواب خود را بیازمایید صفحه 23 علوم هشتم

با توجه به نشانهٔ عنصر نئون، تعداد الکترون‌ها و تعداد پروتون‌های این عنصر را مشخص کنید.
جواب : 10Ne  عدد اتمی نئون 10 است پس  10 الکترون و 10 پروتون دارد زیرا تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابر و برابر عدد اتمی  است.

 

جواب گفت‌وگو کنید صفحه 24 علوم هشتم

 گفت‌وگو کنید صفحه 24 علوم هشتم

طبق مدل اتمی بور، هسته اتم مانند خورشید در وسط و الکترون‌ها مانند سیارات روی مدارهایی دور هسته در حال گردشند، بیشتر حجم اتم فضاهای خالی است. (فضاهای خالی بین e الکترون‌ها (سیارات)). بیشتر جرم اتم داخل هسته اتم است و تعداد الکترون‌ها و پروتون‌ها برابر است.

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب فعالیت صفحه 24 علوم هشتم

الف) تعداد الکترون‌ها، پروتون‌ها، نوترون‌ها و عدد اتمی پنج عنصر نشان داده شده در بالا را مشخص کنید.
فعالیت صفحه 24 علوم هشتم

ب) چرا در عنصر های لیتیم، بریلیم و …، الکترون‌های سوم و بعد از آن در مدار بعدی قرار گرفته‌اند؟

جواب : بر طبق مدل بور، هر یک از مدارها سطح انرژی مشخص و گنجایش یعنی تعداد الکترون مشخصی را دارد. در مدار یا سطح انرژی اول همیشه گنجایش 2 الکترون وجود دارد و الکترون‌های بعدی به سطوح انرژی بالاتر می‌روند.
مدار دوم بیش از دو الکترون جای نمی گیرد. یا ظرفیت مدار دوم حداکثر 2 تاست.

پ) ساختار اتم های ۶C( با ۶n ،)۷N( با ۷n،)۸O( با ۸n )و ۹F( با ۱۰n )را مطابق مدل بور رسم کنید.*

۶C( با ۶n ،)6C( با 6n ،)

7N( با 7n،)7N( با 7n،)

8O( با 8n )8O( با 8n )

9F( با 10n )9F( با 10n )

جواب : مدار یا سطح انرژی اول همیشه دارای ظرفیت 2 الکترون است و الکترون های بعدی به سطوح انرژی بالاتر می روند.

ت) با توجه به موارد صفحهٔ قبل، مشخص کنید در مدار اول و دوم حداکثر چند الکترون جای می‌گیرد؟
جواب : در مدار اوّل 2 تا و در مدار دوم حداکثر 8 تا الکترون جای می گیرد.

ث) برای ۱۰Ne( با ۱۰n )کدام ساختار اتمی رو به رو درست است؟
جواب : ساختار الف

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب فکر کنید صفحه 25 علوم هشتم

فکر کنید صفحه 25 علوم هشتم

با بررسی شکل‌های بالا به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف) این سه اتم با یکدیگر چه شباهت‌هایی دارند؟
جواب : هر سه تعداد پروتون‌های مساوی دارند. هر سه عنصر کربن (6 پروتون هستند)

ب) این اتم‌ها با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟
جواب : تفاوت آنها در تعداد نوترون‌هاست. اتم1: 6 نوترون – اتم2: 7 نوترون – اتم3: 8 نوترون

پ) هر یک از این اتم‌ها به چه عنصری تعلق دارند؟
جواب : سه نوع اتم مربوط به کربن هستند که ایزوتوپ‌های آن نامیده می‌شوند.

 

جواب فعالیت صفحه 25 علوم هشتم

الف) با مراجعه به شکل ۳، برای هر ایزوتوپ کربن مجموع تعداد پروتون‌ها و نوترون‌ها را مشخص کنید.
جواب : تعداد پروتون ها یکسان و برابر 6 است ولی تعداد نوترون ها از راست به چپ به ترتیب برابر 8 و 7 و 6 است

ب) به مجموع تعداد پروتون‌ها و نوترون‌ها، عدد جرمی می‌گویند. کمترین و بیشترین عدد جرمی ایزوتوپ‌های کربن را مشخص کنید.
جواب : کمترین برابر 6+6=12 | بیشترین برابر با 8+6=14

خود را بیازمایید صفحه 26 علوم هشتم

عنصر هیدروژن سه ایزوتوپ دارد که عدد جرمی آنها به ترتیب برابر ۱ و ۳، است. نماد شیمیایی این سه ایزوتوپ را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آنها بنویسید.

خود را بیازمایید صفحه 26 علوم هشتم

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب فکر کنید صفحه 27 علوم هشتم

با مراجعه به شکل ۶ به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید:
الف) جدول زیر را کامل کنید.
فکر کنید صفحه 27 علوم هشتم

شماره ذرهتعداد الکترون‌هاتعداد پروتون‌هابار ذرهنام ذره
الف1011مثبتیون سدیم
ب1817منفییون کلرید

ب) با توجه به اینکه ذّره‌های سازندهٔ نمک خوراکی (سدیم کلرید) یون‌های مثبت و منفی‌اند، یون را تعریف کنید.
جواب : به ذره‌ای که تعداد الکترون‌ها و پروتون‌هایش برابر نباشد یون می‌گویند. (ذره باردار)

پ) نشانهٔ شیمیایی یون سدیم و یون کلرید را بنویسید.
جواب : +Cl- ، Na

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب خود را بیازمایید صفحه 27 علوم هشتم *

خود را بیازمایید صفحه 27 علوم هشتم *

الف) شکل روبه رو، ساختار اتمی یک ذره را بر اساس مدل بور نشان می‌دهد. این ساختار به یک اتم خنثی، یون مثبت یا منفی تعلق دارد.چرا؟
جواب : اتم یون منفی است زیرا تعداد الکترون‌ها بیشتر از پروتون‌هاست.

ب) نشانهٔ شیمیایی این ذره را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آن بنویسید (نشانه اتم این ذره را A در نظر بگیرید). *

جواب : عدد اتمی = 8 . عدد جرمی = 16

A-2
Aمنفی دو

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد می‌ شود از گام به گام درس 4 علوم هشتم و سوالات درس 3 علوم هشتم دیدن فرمایید!

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ایلیا کورد :

  همگام درس عالیه دستتون درد نکنه

 • S-A :

  خیلی عالی و به روز❤️💕❤️

 • حانا :

  صفحه 27 خودرابیازمایید
  جواب:«ب» مسشه A-2
  Aمنفی دو

 • محمد امین :

  ممنون از راهنمایی های خوبتون
  عالیییییییییه

 • ممم :

  ممنون خیلی عالیییییبییییییییی🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 • جواد :

  عالی خیلی ممنون دمتون گرم واقعا کمک کرد🌸

 • مبین عباسپور :

  سلام ممنونم از سایت بی نظیرتون😀😘🤗

 • نگین :

  لطفا جواب فعالیت صفحه 24 گزینه پ را پاسخ دهید .

 • حسین :

  عالی بود

 • حی :

  دست تون در نکنه مرسی

 • HamGamDars :

  فعلا خیر ولی به زودی اضافه میشه

  • سید ابولفضل :

   سلام ممنونم سوالات شما عالی است
   فقط اگر میشود کتاب زبان خارجه رو درس ۴تا۸رو اضافه کنید.

 • سجاد جعفری :

  ببخشید جواب خود را بیازمایید صفحه 26چی میشه

  • HamGamDars :

   اضافه شد

 • ناشناس :

  جواب فعالیت صفحه 22قسمت الف نیست

  • HamGamDars :

   اضافه شد

  • Fatemeh karimzadeh :

   در بالا اتم ها را کشیده با استفاده از اطلاعاتی که داده میتوانید جواب را بدست بیاورید
   0=U ——-> +92_92 اتم خنثی می شود چون بار الکتریکی پروتون مثبت و بار الکتریکی الکترون منفی است پس بار ها همدیگر رو خنثی می کنند
   0=6_6+ <———- C
   0 =1-1+ <———–H

 • ناشناس :

  جواب فعالیت صفحه ۲۴ قسمت پ مدل بور رسم کنید

 • ناشناس :

  خیلی بده

 • ناشناس :

  خوب است
  ولی باید بیشتر چیز ها رو واضح تر بگه

 • @h.omidi :

  عالی است

  • امیر حسین غلامی :

   سلام خیلی عالی بود

 • ناشناس :

  در مدار اول و دوم تعداد الکترون ها چند تا است

  • HamGamDars :

   مدار اول 2 مدار دوم 8
   مثلا لایه های اتم بوریم به ترتیب : ۲، ۸، ۱۸، ۳۲، ۳۲، ۱۳، ۲

   • Fatemeh karimzadeh :

    در‌ مدار اول ۲ و در مدار دوم ۸ و در‌مدار سوم هم ۸ سپس ۲ تا در مدار چهارم و دوباره ۱۰ الکتدون دیگر در مدار سوم و…

 • یاسمن :

  جوابخود رابیاز مایید صفحه 27 . عدد اتمی = 8 . عدد جرمی = 16

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم

   • matiin :

    Yes
    Yes
    Dnckx