جواب فصل 4 علوم هشتم

جواب فصل 4 علوم هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل چهارم

جواب فصل 4 علوم هشتم

نام درس : تنظیم عصبی | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل چهارم

گام به گام هشتم درس علوم تجربی

گزارش فصل 4 :: تنظیم عصبی

فعالیت صفحه 29 علوم هشتم

فعالیت صفحه 29 علوم هشتم

با ضربه به زیر زانو ساق پا به سمت بالا پرتاب می‌شود.

 

اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 33 علوم هشتم

اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 33 علوم هشتم

سلول‌های پشتیبان همان نوروگلیا یا چسب عصب هستند که دارای ویژگی‌ها و وظایف زیر می‌باشند:
ویژگی نوروگلیا
بسیار کوچک
فاقد فعالیت عصبی
از تعداد نورون‌ها زیادترند.
وظایف نوروگلیا
تغذیه نورون‌ها
از بین بردن میکروب‌ها
ساختن غلاف رشته‌های عصبی

 

دیدگاه : 3

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.