جواب فصل 2 علوم هشتم

جواب فصل ۲ علوم هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل دوم

جواب فصل 2 علوم هشتم

نام درس : تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل دوم

 گام به گام علوم هشتم

فصل 2 :: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی /گام به گام و جواب فعالیت ها خود را بیازمایید و گفت و گو کنید فکر کنید و آزمایش کنید های صفحه 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 فصل دوم علوم هشتم.

جواب سوالات صفحه ۹ علوم هشتم

جواب سوالات صفحه ۹ علوم هشتم-چگونه میتوان از انرژی ذخیره شده در مواد استفاده کرد؟
پاسخ: سوزاندن مواد
انرژی الکتریکی
انجام کار
واکنش های درون هسته
استفاده از نور برای تولید برق و گرما
استفاده از خاصیت مغناطیسی مواد

-آیا میتوان انرژی شیمیایی مواد را به انرژی الکتریکی و گرمایی تبدیل کرد؟
پاسخ: بله ، زیرا انرژی از بین نمی‌رود و به وجود نمی‌آید. تنها از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۰ علوم هشتم

درباره مفید یا مضر بودن هریک از تغییرهای شیمیایی نشان داده شده در شکل ٢ ،در کلاس گفت و گو کنید.
پاسخ: سوختن جنگل مضر است ولی از یک طرف باعث فعال شدن دانه ی سخت و نهفته درختان در روی زمین می شود .
رشد تکامل و فرد از یک طرف و پیر شدن سلول ها از طرف دیگر- فاسد شدن میوه – پوسیدن کاغذ – زنگ زدن آهن در یک نگاه مضر است و در نگاه دیگر :ر باز گشت مواد به طبیعت است .

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب آزمایش کنید ۱۱ علوم هشتم

جواب آزمایش کنید ۱۱ علوم هشتم

مواد و وسایل
قرص جوشان(ویتامین C،)آب، لیوان پلاستیکی، دما سنج، گیره و پایه
روش اجرا:
۱- ۱/۳ حجم یک لیوان پلاستیکی را با آب پر کنید و دمای آب را اندازه بگیرید.
۲- دو عدد قرص جوشان درون لیوان بیندازید و منتظر بمانید تا در آب حل شود.
حال دمای محتویات درون لیوان را با دماسنج اندازه بگیرید.از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟
پاسخ:  حل شدن قرص جوشان بر خلاف تصور گرما گیر است و دمای دما سنج پایین می اید . تغییرات شیمیایی با تغییرات دما همراه هستند.

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب فکر کنید ۱۱ و ۱۲ علوم هشتم

جواب فکر کنید ۱۱ علوم هشتم

هر یک از شکلهای زیر، یک تغییر شیمیایی یا فیزیکی را نشان می دهد.
با توجه به آنها مشخص کنید:
الف( کدام تغییر(ها) فیزیکی و کدام تغییر(ها) شیمیایی اند؟

-الف) میخ آهنی در محلول کات کبود
پاسخ: یک تغییر شیمیایی گرماده که با تولید گاز همراه است .

– ب) آزمایش کوه آتشفشان
پاسخ: یک تغییر شیمیایی و گرما ده است .
پ) جوشیدن آب
پاسخ: یک تغییر فیزیکی و گرما گیر است .

ت) تخم مرغ در سرکه
پاسخ: یک واکنش شیمیایی و گرماگیر است گاز کربن دی اکسید بوجود می آید .

ب) چه شواهدی نشان دهنده تغییر شیمیایی اند؟
پاسخ: تولید گاز –تغییرات دما همراه با نور و گرما – تشکیل ماده جامد – تولید ماده ی جدید با خواص جدید نشانه تغییر شیمیایی مواد می تواند باشد.

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب آزمایش کنید ۱۳ علوم هشتم

مواد و وسایل
شمع، بشر، کبریت، چند ظرف شیشه ای، زمان سنج، استوانه مدرج، آب
روش اجرا

الف) یک شمع بردارید و با کبریت آن را روشن کنید. سپس، یک ظرف را وارونه روی آن قرار دهید و بلافاصله زمان سنج را روشن کنید. حال، زمانی را که طول می کشد تا شمع خاموش شود، اندازه گیری و یادداشت کنید.
پاسخ: با بزرگ شدن ظرف میزان اکسیژن لازم برای سوختن شمع فراهم می شود و زمان روشن ماندن شمع طولانی می شود .
با آزمایش دانش آموزان متوجه می شوند که طول شمع تاثیر خاصی در زمان ندارد .

ب) فعالیت قسمت «الف» را با چند ظرف شیشه ای گوناگون انجام دهید و نتایج را در جدول زیر بنویسید (برای راحتی کار، ظرفهای شیشه ای را شماره گذاری کنید).جواب آزمایش کنید ۱۳ علوم هشتم

پ) حجم هوای درون هر یک از ظرفها را اندازه گیری و جدول بالا را پر کنید.

ت) داده های آزمایش بالا را روی نمودار زیر رسم کنید.
داده های آزمایش بالا را روی نمودار زیر رسم کنید.

در یک نمودار خط افقی متغیری مستقل (آنچه ما تغییر می دهیم اندازه ظرف) را می نویسیم و در خط
عمودی متغیر وابسته (آنچه در طول آزمایش خودش تغییر می کند) نوشته و اندازه گیری می شود.

ث) پیش بینی کنید اگر حجم ظرفی ۳۰۰۰ میلی لیتر (۳ لیتر) باشد، چند ثانیه طول میکشد تا شمع خاموش شود.
پاسخ: ۳۰۰ ثانیه

ج) در یک آزمایش بررسی کنید، تغییر طول شمع روی زمان روشن ماندن آن چه اثری دارد.
پاسخ: زمان خاموش شدن شمع به مقدار اکسیژن موجود بستگی دارد اما در حالت عادی و در محیط باز هرچه شمع طول بیشتری داشته باشد دیرتر خاموش می‌شود.

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب آزمایش کنید ۱۴علوم هشتم

جواب آزمایش کنید ۱۴علوم هشتم

وسایل و مواد: شمع، سیم ظرفشویی، لوله آزمایش، لیوان شیشه ای، بشر، کبریت، ماژیک، خط کش، آب، بشقاب، گیره، پایه

به منظور انجام این فعالیت:
الف) هر یک از افراد گروه، آزمایش موردنظر خود را روی کاغذ رسم کند یا بنویسد.
ب) با همفکری یکدیگر، آزمایشهای پیشنهادی اعضای گروه را بررسی و از میان آنها، آزمایشی که مناسبتر است را انتخاب کنید
پ) آزمایش را اجرا و نتایج را یادداشت کنید.
ت)اگر آزمایش شما نیاز به اصالح دارد، آن را اصالح کنید و دوباره انجام دهید.
ث) نتیجه بهدست آمده در گروه خود را با گروههای دیگر به اشتراک بگذارید.
پاسخ: در این واکنش شیمیایی آهن نرم و نازک در اثر گرما با اکسیژن هوا ترکیب شده و بعد از ۵دقیقه کاهش میزان هوا دلیل بر ترکیب اکسیژن با آهن می باشد که می توان در صد اکسیژن را محاسبه کرد .
آزمایش تجزیه آب اکسیژنه در حضور کاتالیزگر (اهن اکسید –پتاسیم یدید – منگنز دی اکسید) گاز اکسیژن زیادی تولید شده که می تواند ذغال نیمه افروخته را روشن کند. اب اکسیژنه در کنار کاتالیزگر تجزیه شده اکسیژن واب تولید می کند اکسیژن زیادی آتش را شعله ور می کند.

 

جواب فکر کنید ۱۵ علوم هشتم 

دانش آموزی با استفاده از آب اکسیژنه، گاز اکسیژن تولید کرده و مطابق شکلهای زیر، آن را روی یک زغال نیم افروخته دمیده است. با توجه به این شکلها توضیح دهید، چرا زغال در شکل شماره ۲ با شعله بزرگتر و نورانی تری می سوزد؟
پاسخ: به خاطر اینکه مثلث اتش که ۳ جزء ماده سوزنده ماده حرارت ده و اکسیژن هست وجود داره و وقتی هر کدوم از اینها بیشتر بشه اتش هم قوی تر و شعل ورتر میشود

 

جواب اطلاعات جمع آوری کنید ۱۶ علوم هشتم

جواب اطلاعات جمع آوری کنید ۱۶ علوم هشتم

در یک فعالیت گروهی درباره راههای جلوگیری از گازگرفتگی با کربن مونوکسید و همچنین ویژگی وسایل گاز سوز تحقیق کنید و نتیجه را به صورت پوستر یا پرده نگار در کلاس ارائه کنید. در ضمن نتیجه فعالیت همکلاسی های خود را به والدین خود نیز گزارش دهید.
پاسخ:  در اثر سوختن ناقص مواد الی گاز بی رنگ وبی بویی تولید می شود. این گاز تمایل زیادی برای چسبیدن به هموگلوبین خون دارد و نمی گذارد اکسیژن در دم وارد شود فرد در اثر کمبود اکسیژن به راحتی خفه می شود.

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب فعالیت صفحه ۱۷ علوم هشتم

آزمایشی را طراحی کنید که بتوان با استفاده از آن نشان داد که از سوختن شمع، بخار آب و گاز کربن دی اکسید تولید می شود (راهنمایی: هرگاه گاز کربن دی اکسید را در آب آهک بدمیم، مخلوط شیری رنگ تولید می شود).
پاسخ:  بخار آب موجود را به وسیله ی یک ظرف سرد در بالای آتش که میعان بخار اب بوجود می اید. شناسایی می کنیم.گاز کربن دی اکسید را وارد آب آهک شفاف کرده آن را کدر می کند.

جواب آزمایش کنید ۱۷ علوم هشتم

مواد و وسایل
سیم ظرفشویی، باتری کتابی
روش اجرا
مقداری سیم ظرفشویی بسیار نازک بردارید و یک باتری کتابی ۹ ولتی را از قطب مثبت و منفی به رشته های سیم ظرفشویی تماس بدهید. چه چیزی مشاهده می کنید؟
پاسخ: سیم ظرفشویی داغ شده و شعله ور میشود
از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟
پاسخ:  بوسیله جریان الکتریکی باتری می توان سیم آهنی نازک را گرم و شعله ور کند.

 

جواب آزمایش کنید ۱۸ علوم هشتم

جواب آزمایش کنید ۱۸ علوم هشتم

ب) حبه قند در حال سوختن را از شعله دور کنید. چه چیزی مشاهده میکنید؟
پاسخ: در مرحله ی اول قند ذوب شده و به راحتی شعله ور نمی شود

پ) یک حبه قند دیگر بردارید و آن را به خاک مرطوب باغچه آغشته کنید. سپس آن را روی شعله شمع بگیرید تا شروع به سوختن کند.
پاسخ: در آزمایش سوختن قند اگر کاتالیزگر خاک گلدان که دارای عناصر مختلف است قرار گیرد شعله قند به خوبی دیده می شود .

ت) حال حبه قند را از شعله ٔ شمع دور کنید؛ چه چیزی مشاهده میکنید؟ 
پاسخ: مواد غذایی در بدن ما در دمای پایین اما در کنار انزیم ها که دمای اولیه را پایین می آورند صورت می گیرد

ث) از این آزمایش چه نتیجهای میگیرید؟ 
پاسخ: کاتالیزگر ها موادی هستند که سرعت واکنش شیمیایی را با کاهش دمای فعال سازی زیاد می کند.

جواب آزمایش کنید ۱۹ علوم هشتم 

جواب آزمایش کنید ۱۹ علوم هشتم پاسخ: اولین کار محاسبه تعداد لیموهاست. برای این‌کار جریان ایجاد شده توسط یک لیمو را اندازه می‌گیریم سپس جریان لازم برای روشن کردن یک لامپ 2 ولتی را محاسبه می‌کنیم تا تعداد لیموهای مورد نیاز اندازه‌گیری شود.
به وسیله دو تیغه آهنی، و سایر موارد می‌توانیم یک مدار ایجاد کنیم و با حرکت الکترون ها انرژی شیمیایی را آزاد کنیم و با کمک آن لامپ را روشن کنیم.

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب فکر کنید ۱۹ علوم هشتم

برای استفاده کردن از انرژی ذخیره شده در مواد، به جز سوزاندن آنها، چه روشهای دیگری هست؟
پاسخ:  -۱سوزاندن مواد
-۲واکنش های مختلف مثل تولید الکتریسیته
-۳استفاده از نور برای تولید برق و گرما
-۴استفاده از خاصیت مغناطیسی مواد

 

جواب آزمایش کنید ۲۰ علوم هشتم

جواب آزمایش کنید ۲۰ علوم هشتمپاسخ: در قرص جوشان چند ماده از جمله اسید و ترکیبات نمکی وجود دارد با آب واکنش شروع شده و گاز کربن دی اکسید تولید می شود فشاری را ایجاد می کند که باعث پرتاب در قوطی می شود،این گاز با آب آهک شفاف کدر می شود

 

✅ همگام درس / hamgamdars ✅ 

جواب فعالیت ۲۰ علوم هشتم

با استفاده از قرص جوشان، آب، بطری خالی و ابزار مناسب، یک جسم متحرک بسازید و راههایی برای افزایش سرعت آن پیشنهاد کنید.
۱- به وسیله کاغذ یا مقوا یک موشک استوانه‌ای شکل با نوک مخروطی می‌سازیم.
۲- داخل یک قوطی فیلم مقداری آب ریخته یک قرص جوشان داخل آن قرار می‌دهیم.
۳- در قوطی را به سرعت بسته به انتهای موشک وصل می‌کنیم.
۴- گاز کربن دی‌اکسید حاصل از واکنش، موشک را چند متر به سمت بالا پرتاب می‌کند.
برای افزایش سرعت باید شرایط: سبک بودن – طراحی درست – استفاده از قرص جوشان بیشتر – استفاده از نوشابه به جای آب و استفاده از آب گرم – استفاده از قرص پودر شده و… را داشته باشد.

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد می‌ شود از گام به گام درس ۳ علوم هشتم و سوالات درس ۲ علوم هشتم دیدن فرمایید!

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • yaser.shaghoozaei :

  سلام خیلی ممنون از سازنده برنامه

 • دلاور :

  ممنون از سازنده این برنامه

 • خینگ :

  لطفا کلاس ۱۹ رو هم اضافه کنید من الان چیکار کنم کالاس نوزدهمم

 • تبسم بحرانی :

  خیلی عالیه این برنامه ممنونم از سازنده محترم

 • ‌‌ :

  گوگل وترک کردم اومدم ایجا :||

 • محمد مهدی :

  جواب فکر کنید 15:
  به خاطر اینکه مثلث اتش که 3 جزء ماده سوزنده ماده حرارت ده و اکسیژن هست وجود داره و وقتی هر کدوم از اینها بیشتر بشه اتش هم قوی تر و شعل ورتر میشود

 • ریحانه :

  جدول جواب این قسمت را نداریم را می خواستم باجواب

 • ناشناس :

  خوبه

 • Kosar :

  اه خواهش میکنم جواب فکرکنید۱۵ رو بدیددددد😕

  • محمد :

   سلام دستتون درد نکنه بابت اینکه این برنامه رو درست کردین فقط ی چیزی لطفا نمونه سوال هم بزارین عالیه میشه
   ممنون

 • حف :

  نمونه سوال ندارید؟

  • HamGamDars :

   فعلا خیر ولی به زودی قرار خواهیم داد

 • نگین :

  سلام

  • ناشناس :

   سلام

  • علی :

   سلام