پایه چهارم ابتدایی - صفحه 3 از 14 - همگام درس

جواب فعالیت ها و تمرینات کتاب های چهارم ابتدایی همراه با فیلم و تدریس مربوط به تمام درس های کلاس چهارم دبستان ، شما می توانید در این بخش آن ها را مشاهده نمایید.

معنی درس دهم فارسی چهارم (باغچه اطفال) + مخالف و معنی کلمات

معنی درس دهم فارسی چهارم (باغچه اطفال) + مخالف و معنی کلمات

معنی درس ۱۰ آرش مهمان شهر ما چهارم درس

معنی درس دهم فارسی چهارم (باغچه اطفال) + مخالف و معنی کلمات

نام درس : باغچه اطفال | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | چهارم ابتدایی

جواب درس شانزدهم نگارش چهارم ؛صفحه ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۱۰۰، ۱۰۱و ۱۰۲

جواب درس شانزدهم نگارش چهارم ؛صفحه ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۱۰۰، ۱۰۱و ۱۰۲

جواب سوالات درس ۱۶ نگارش چهارم دبستان

جواب درس شانزدهم نگارش چهارم ؛صفحه ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۱۰۰، ۱۰۱و ۱۰۲

نام درس : درس شانزدهم | موضوع : گام به گام | چهارم ابتدایی

جواب درس پانزدهم نگارش چهارم ؛صفحه ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ و ۹۳

جواب درس پانزدهم نگارش چهارم ؛صفحه ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ و ۹۳

جواب سوالات درس ۱۵ نگارش چهارم دبستان

جواب درس پانزدهم نگارش چهارم ؛صفحه ۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ و ۹۳

نام درس : درس پانزدهم | موضوع : گام به گام | چهارم ابتدایی