پایه چهارم ابتدایی - همگام درس

چهارم ابتدایی

جواب فعالیت ها و تمرینات کتاب های چهارم ابتدایی همراه با فیلم و تدریس مربوط به تمام درس های کلاس چهارم دبستان ، شما می توانید در این بخش آن ها را مشاهده نمایید.

گام به گام درس 3 علوم چهارم

گام به گام درس 3 علوم چهارم

جواب فعالیت ها | آزمایش کنید | فکر کنید | گفتگو

گام به گام درس 3 علوم چهارم

نام درس : انرژی نیاز هر روز ما | موضوع : گام به گام | چهارم ابتدایی

گام به گام درس 2 علوم چهارم

گام به گام درس 2 علوم چهارم

جواب فعالیت ها | آزمایش کنید | فکر کنید | گفتگو

گام به گام درس 2 علوم چهارم

نام درس : مخلوط ‌ها در زندگی | موضوع : گام به گام | چهارم ابتدایی