گام به گام درس 2 عربی هفتم

گام به گام درس 2 عربی هفتم

جواب تمرینات عربی هفتم درس 2

گام به گام عربی هفتم درس 2 عربی هفتم

نام درس : درس دوم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب تمرینات عربی هفتم درس 2

 گام به گام عربی هفتم / درس دوم/ جواب تمرینات و ترجمه درس ۲ عربی پایه هفتم ؛ جواب صفحه ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ عربی هفتم همراه با معنی متن درس دوم

⭕ جواب بخش اول درس دوم عربی هفتم

جواب بخش اول عربی هفتم

جواب صفحه 31 عربی هفتم

جواب صفحه 31 عربی هفتم

1- هَلْ جَزاءُ الْاحْسانِ إلّا الْاحْسانُ.
ترجمه: آیا سزای نیکی جز نیکی است؟! آیا پاداش خوبی کردن غیر از خوبی است؟!

2- الْمؤمِنُ قَلیلُ الْکَلامِ کَثیرُ الْعَمَلِ.
ترجمه: مؤمن، کم سخن و پرکار است.

3- سُکوتُ اللِّسانِ سَلامهُ الْانْسانِ.
ترجمه: خاموشی زبان، تندرستی انسان است. سکوت زبان، سلامتی انسان است.

4- رُبَّ کَلامٍ جَوابُهُ السُّکوتُ..
ترجمه: چه بسا سخنی که پاسخ آن خاموشی باشد. چه بسا حرفی که جوابش سکوت است.

5- الْوَقْتُ مِنَ الذَّهَبِ.
ترجمه: وقت، طلاست. وقت از طلاست. وقت طلاست اگر آن را به دست نیاوری، از دست می‌رود.

تمرینات درس دوم عربی هفتم

جواب صفحه 32 عربی هفتم

با توجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید (در یک کلمه).

جواب صفحه 17 عربی هفتم
آیا این درخت انگور است؟ بله
جواب صفحه 17 عربی هفتم
آیا اینجا شهر شیراز است؟ خیر
جواب صفحه 17 عربی هفتم
آیا اینجا باغ است؟ بله
جواب صفحه 17 عربی هفتم
آیا او فروشنده‌ی چمدان (کیف) است؟ خیر

جواب صفحه 33 عربی هفتم

التَّمْرینُ الثّانی 

ترجمه کنید.

1- الْمَکتَبَهُ بَعیدَهٌ وَ الْمَدرَسَهُ قَریبهٌ.
کتابخانه دور است و مدرسه نزدیک است.

2-. هَلْ هُنا أشْجارُ الْعِنَبِ وَ الرُّمّانِ؟ لا.
آیا این جا درختان انگور و انار وجود دارد؟ بله

3- هَلْ فی هذِهِ الْمَدینَهِ فُنْدُقٌ؟ نَعَم.
آیا در این شهر، هتل وجود دارد؟ بله

جواب صفحه 34 عربی هفتم

با استفاده از کلمات زیر، جدول را کامل کنید و رمز را به دست بیاورید.

غُرفه – لِسان – کَلام – یَوْم – صِحَّه – عَمود – صَلاه – طُلّاب – قَریب – هُنا – مُجالَسَه – بَعید – نِسْیان – أُولٰئِکَ – عَداوه

1- زبان 2- دانشجویان 3- تندرستی 4- سخن 5- نماز 6- اتاق 7- ستون 8- روز 9- آنها 10- دور 11- فراموشی 12- همنشینی 13- دشمنی 14- نزدیک 15- اینجا

جواب صفحه 34 عربی هفتم 

رمز: الصلاه عَمودُ الدینِ
(نماز ستون دین است.)

⭕ جواب بخش دوم درس دوم عربی هفتم

جواب بخش دوم عربی هفتم

درس قسمت زیر نیز برای شما عزیزان جواب بخش دوم عربی پایه هفتم را آماده کرده ایم که امیدوارم لذت ببرید.

ترجمه صفحه 36 عربی هفتم

ترجمه صفحه 36 عربی هفتم

گنج‌های دانایی

1- الْوَحْدَهُ خَیْرٌ مِنْ جَلیسِ السُّوءِ.
ترجمه: تنهایی (تنها بودن) از همنشین بد بهتر است.

2- إنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإیمانِ.
ترجمه: خوش پیمانی از ایمان است. خوش قولی نشانهٔ ایمان است.

3- حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإیمانِ.
ترجمه: دوست داشتنِ میهن از ایمان است. عشق به وطن نشانهٔ ایمان است.

4- الْعَجَلَهُ مِنَ الشَّیْطانِ.
ترجمه: عجله از شیطان است.

5- رُبَّ کَلامٍ کَالْحُسامِ.
ترجمه: چه بسا سخنی مانند شمشیر باشد. (است)

تمرینات درس دوم عربی هفتم

جواب صفحه 38 عربی هفتم

التَّمْرینُ الْأوَّلُ صفحه ۲۲ عربی هفتم

جواب صفحه 22 عربی هفتم

ترجمه کنید صفحه 39 عربی هفتم

ترجمه کنید.

1- (مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْرْضِ) 
ترجمه: پروردگار آسمان‌ها و زمین کیست؟

2-. لِمَنْ ذٰلِکَ الْجَوّالُ الْجَمیلُ؟ – لِلسَّیِّدِ أخلاقیّ.
ترجمه: آن تلفن همراه زیبا برای کیست؟ برای آقای اخلاقی.

3- مَنْ هٰذِهِ البِنْتُ الصَّغیرهُ؟ – هیَ أُخْتُ سینا.
ترجمه: این دختر کوچک کیست؟ – او خواهر سینا است.

4- مَنْ فی الغُرفَهِ؟ – الضُّیوفُ فی الْغُرْفَهِ.
ترجمه: چه کسی در اتاق است؟ مهمان‌ها در اتاق هستند.

جواب صفحه 40 عربی هفتم

التَّمْرینُ الثّالث صفحه 23 عربی هفتم

گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

جواب صفحه 23 عربی هفتم

التَّمْرینُ الرّابِعُ صفحه 23 عربی هفتم

به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید. (در یک یا دو کلمه) جواب با رنگ قرمز مشخص شده

1- مَنْ هوَ مُدیرُ الْمَدرَسَهِ؟ (مَنْ هیَ مُدیرهُ الْمَدرَسَهِ؟)
چه کسی مدیر مدرسه است؟ (السیده الأسدی)

2- هَلِ الْوَحْدَهُ خَیْرٌ مِنْ جَلیسِ السّوءِ؟
آیا تنهایی بهتر از همنشین بد است؟ (نعم)

3- مَنْ أَنتَ؟ (مَنْ أَنتِ؟)
تو کیستی؟ (أنا محمدٌ)

4- مَنْ خالِقُ السَّماواتِ وَ الَْأَرضِ؟
آفریدگار آسمان و زمین کیست؟ (اللهُ)

5- مَنْ هُوَ مُدَرِّسُ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ؟ (مَنْ هیَ مُدَرِّسَهُ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ؟)
چه کسی معلم زبان عربی است؟ (السیده محمدیٌ)

⭕ جواب بخش سوم درس دوم عربی هفتم

بخش سوم درس دوم عربی هفتم

در بخش زیر نیز برای شما عزیزان جواب و معنی بخش سوم عربی درس 2 پایه هفتم را قرار داده ایم.

ترجمه صفحه 42 عربی هفتم

1- أفْضَلُ النّاسِ أنْفَعُهُم لِلنّاسِ.
ترجمه: بهترینِ مردم، سودمندترینِ آنها برای مردم است.
یا: برترین مردم، پرمنفعت ترینشان برای مردم است.

2- الْخَیرُ کَثیرٌ وَ فاعِلُهُ قَلیلٌ.
ترجمه: خیر، بسیار است و انجام دهندهٔ آن کم است. خیر، زیاد است و انجام دهنده‌اش اندک است.

3- الْإنسانُ عَبْدُ الْإحْسانِ.
ترجمه: انسان، بندهٔ نیکی کردن است.

4- بَلاءُ الْإنسانِ فی لِسانِهِ.
ترجمه: بلای انسان در زبانش است.

5- سَلامَهُ الْعَیْشِ فی الْمُداراهِ.
ترجمه: سلامت زندگی در مدارا کردن است.

ترجمه بدانیم صفحه 43 عربی هفتم

این جمله‌ها را ترجمه کنید.
ما هیَ اللُّغَهُ الرَّسمیَّهُ فی إیران؟ – الْفارسیَّهُ. زبان رسمی در ایران چیست؟ فارسی
ماذا عَلَی الْمِنضَدَهِ؟ جَوّالُ أُمّی. چه چیزی روی میز است؟ تلفن همراه مادرم.
ما هوَ حَوْلَ الْبَیتِ؟ عَمودٌ کَبیرٌ. اطراف خانه چه چیزی است؟ یک ستون بزرگ.

تمرینات درس دوم عربی هفتم

جواب تمرین صفحه 44 عربی هفتم

التَّمْرینُ الْأوَّلُ 

به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید. (در یک کلمه)

جواب صفحه 25 عربی هفتم

1- ما ذٰلِکَ؟ آن چیست؟
عمودٌ – (ستون)

جواب صفحه 25 عربی هفتم٢- ما تِلکَ عَلَی الْجَبَلِ؟ آن چیست روی کوه؟
شَجَرَهٌ – (درخت)
جواب صفحه 25 عربی هفتم3- ما هٰذا؟ این چیست؟
عِنبٌ – (انگور)
جواب صفحه 25 عربی هفتم4- ما هٰذِهِ؟ این چیست؟
مَنضَدهٌ – (میز)

جواب تمرین صفحه 45 عربی هفتم

التَّمْرینُ الثّانی صفحه 26 عربی هفتم

ترجمه کنید.
1- ما هاتانِ؟ – هاتانِ، هَدیَّتانِ غالیَتانِ.
این‌ها چیست؟ اینها دو هدیه‌ی گرانبهاست.

2-. ما هٰذِهِ؟ – هٰذِهِ، جائِزهٌ ذَهَبیَّهٌ لِلْفائِزِ الْأوَّلُ.
این چیست؟ این جایزه‌ی طلا برای برنده‌ی اول است.

3- ماذا فی تِلْکَ السَّیّارَهِ الْکَبیرَهِ؟ – حَقائِبُ الْمُسافِرینَ.
در آن اتومبیل بزرگ چیست؟ چمدان‌های مسافران

التَّمْرینُ الثّالث صفحه 26 عربی هفتم

متضادّ کلمات زیر کدام است؟

(حُسْن – رَخیصَه – کَثیر – جالِس – جَماعَه – بَعید)
قَریب ≠ بَعید (دور) | قَلیل≠ کَثیر (زیاد) | وَحْدَه≠ جَماعَه (گروه)
واقِف≠ جالِس (نشسته) | سوء≠ حُسن (نیکی) | غالیَه≠ رَخیصَه (ارزان)

التَّمْرینُ الرّابِعُ صفحه 26 عربی هفتم

معادل مؤنّث هر کلمه را از میان کلمات زیر پیدا کنید و بنویسید.

(الْبِنْت – الْبَنات – الْمَرْأَه – النِّساء – هٰذِهِ – أنتِ – هیَ – الْأُخْت – هاتانِ – تِلْکَ)
الرَّجُل: الْمَرْأَه. الْوَلَد: الْبِنْت. الرِّجال: النِّساء. الْأَولاد: الْبَنات. أنتَ: أنتِ
هٰذا: هٰذِهِ. ذٰلِکَ: تِلْکَ. هٰذانِ: هاتانِ. الْأَخ: الْأُخْت. هوَ: هیَ

⭕ جواب بخش چهارم درس دوم عربی هفتم

جواب بخش چهارم درس اول عربی هفتم

در بخش زیر نیز برای شما عزیزان جواب و معنی بخش چهارم عربی درس 2 پایه هفتم را قرار داده ایم.

ترجمه صفحه 47 عربی هفتم

ترجمه صفحه 47 عربی هفتم

جواب صفحه 28 عربی هفتم

1-کارها به نیّت ‌هاست. اعمال، بسته به نیّت ‌ها است. کارها به نیّت‌ ها بستگی دارد.

2-بر تو لازم است که با مردم مدارا کنی. باید با مردم مدارا کنی.

3- خوش اخلاقی نیمی از دین است.

4-بهشت زیر پای مادران است.

5- دست خدا با جماعت است. دست خدا با گروه است.تمرینات درس دوم عربی هفتم

جواب تمرین صفحه 50 عربی هفتم

 با توجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.

جواب صفحه 30 عربی هفتمأینَ الْبَقَرَهُ؟ گاو کجاست؟
جنب الشجرهِ – (کنار درخت)
جواب صفحه 30 عربی هفتمأینَ الْبَیتانِ؟ خانه‌های کجا هستند؟
علی الجَبلِ – (روی کوه)

 

التَّمْرینُ الثّانی : ترجمه کنید.

1- أیْنَ الْمَکتَبَهُ؟ – عَلَی الْیَمینِ.
ترجمه: کتابخانه‌ کجاست؟ – سمت راست

2- أیْنَ الْبُسْتانُ؟ – عَلَی الْیَسارِ.
ترجمه: باغ کجاست؟ – سمت چپ

3- مِنْ أَیْنَ أَنتَ؟ – أَنا مِنَ الْیَمَن.
ترجمه: تو اهل کجا هستی؟ – من از یمن هستم.

4- أیْنَ الْمِفْتاحُ؟ – هُناکَ؛ عَلَی الْبابِ.
ترجمه: کلید کجاست؟ – آن‌جا؛ روی در.

5- أیْنَ مَدینهُ بَدرَه؟ – قَریبَهٌ مِنْ إیلام.
ترجمه: شهر بدره کجاست؟ – نزدیک ایلام

ترجمه و جواب صفحه 51 عربی هفتم

جواب صفحه 31 عربی هفتم

1- أیْنَ الْوَلَدُ؟ أمام البَقَرَه
پسر کجاست  –  مقابل گاو

2-. أیْنَ السَّیّارَهُ؟ علی الیَسارِ الشجره
اتومبیل کجاست؟  سمت چپ درخت

3- أیْنَ الرَّجُلُ؟ فی السیارَهُ
مرد کجاست  –  در اتومبیل

4- أیْنَ الْمَرْأَهُ؟ خَلِفَ المِنضَدَهِ
زن کجاست؟  – پشت میز

5- ماذا عَلَی السَّیّارَهِ؟ الحَقیقهُ
چه چیزی روی اتومبیل است؟ – کیف

 

⭕ جواب بخش پنجم درس دوم عربی هفتم

جواب بخش پنجم درس دوم عربی هفتم

در بخش زیر نیز برای شما عزیزان جواب و معنی بخش پنجم عربی درس 2 پایه هفتم را قرار داده ایم.

ترجمه صفحه 53 عربی هفتم

پند های عددی

پند های عددی

1- النَّظَرُ فی ثَلاثَهِ أَشْیاءَ، عِبادَهٌ: «النَّظَرُ فی الْمُصْحَفِ» و «النَّظَرُ فی وَجْهِ الْوالِدَینِ» و «النَّظَرُ فی الْبَحْرِ».
ترجمه: نگاه کردن در سه چیز عبادت است: «نگاه کردن به قرآن» و «نگاه کردن به چهره‌ی پدر و مادر» و «نگاه کردن به دریا»

2- أَربَعَهٌ قَلیلُها کَثیرٌ: «الْفَقْرُ وَ الْوَجَعُ وَ الْعَداوَهُ وَ النّارُ.»
ترجمه: چهار چیز اندکش زیاد است: «فقر و درد و دشمنی و آتش»

3- خَمْسَهُ أشیاءَ، حَسَنَهٌ فی النّاسِ: «الْعِلْمُ وَ الْعَدْلُ وَ السَّخاوَهُ وَ الصَّبْرُ وَ الْحَیاءُ.»
ترجمه: پنج چیز در مردم نیکوست: «علم (دانش) و عدل و سخاوت (گشاده دستی) و صبر و حیا (شرم).»

تمرینات درس دوم عربی هفتم

جواب تمرین صفحه 54 عربی هفتم

جواب تمرین صفحه 54 عربی هفتم 

1- کَمْ أُسْبوعاً فی الشَّهْرِ؟ (عَشَرَه / أرَبَعَه)
چند هفته در ماه وجود دارد؟ (ده / چهار)

2- کَمْ صَفّاً فی الْمَرْحَلَهِ الِابتِدائیَّهِ؟ (سِتَّه / اِثْنانِ)
چند کلاس در دوره‌ی ابتدایی وجود دارد؟  (شش / دو)

 

جواب تمرین دوم عربی هفتم

ترجمه کنید.

1- هوَ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْرضَ فی سِتَّهِ أیّامٍ. (هود 7)
ترجمه: او کسی است که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید.

2- إنَّ عِدَّهَ الشُّهورِ عِندَ اللّهِ اثْناعَشَرَ شَهْراً. (توبه 3)
ترجمه: همانا تعداد ماه‌ها نزد خدا، دوازده ماه است.

3- کَمْ یَوْماً أنتَ فی السَّفَرِ؟ – تَقْریباً تِسْعَهُ أیّامٍ.
ترجمه: تو چند روز در سفر بودی؟ – تقریباً نه روز.

حتما پیشنهاد میشود از جواب درس ۳ عربی هفتم و برای دریافت درس قبلی از جواب درس یک عربی هفتم دیدن فرمایید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 39 | در انتظار بررسی: 0

 • HamGamDars :

  تست نظرات ارسالی

  • ناشناس :

   خیلی خوب عالی

  • ناشناس :

   عالی هست

   • محمد :

    عالیه

  • ناشناس :

   خیلی خیلی ممنون

  • علیرضا باقری :

   از این بهتر نمیشه!!!!!😁😁😆😅😅🤣😀😃🥰😇😍🤩😘☺😚😙🤗🤑😝🤪😜😛😋😌😑🤗

   • ابوالفضل :

    😁😁😆😅😅□😀😃□😇😍□😘😘☺😚😚□□😝□😜😛😋😌😑□!!!!!As in list animation only house

  • ahadporali1360@gmail.com :

   🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍خیلی خوبه

 • ناشناس :

  عااااالی

  • مهدی :

   عالی

   • قلعه ای :

    عالی

 • نادیا :

  خیلی عالیه

  • ناشناس :

   در درس دوم صفحه ی ۱۸ سوال ۲ اشتباه بود

   • KD :

    غلط نیست

 • نادیا :

  عالیه

 • نادیا :

  عالیه بود ولی بیشتر بزارید ممنون میشم

 • ارس :

  عالیییییییی

 • ارس :

  خبلی خوب بود

 • نفس :

  خوب بود 🌸

 • غزل مرادی :

  خیلی عالی هستین ممنونم

 • غزل مرادی :

  خیلی عالی هستین ممنونم ولی ریاضیش خوب نیست

 • پانیذ :

  عالییییی بود مرسی

 • امیر محمد مرادی :

  عالی

 • Maryam :

  خیلی عالی بود ممنونم✔

 • ستاره :

  اره خیلی خوبه هم همینای در این هیار درسی است ماهم این کتاب رو داریم اون سوال هایی که معلم میگه اینا بهتره اون سوال هایی که معلم به ما میگه …😁

 • ناشناس :

  عالی است

 • ناشناس عزیز😻🍭 :

  خوبه ولی تمرین های صفحه 21 ک هس، آون زکریا راضی و….رو نداره🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟☈🌞🌞🌞👍👍👍👍👍

  • وحید :

   عالی بود ولی ای کاش معنی عکس های صفحه ۲۴ هم داشت

 • baharandi1387@gmail.com :

  به نظرم عالیه و واقعا خود این برنامه و درساش ارزش ۵ ستاره رو داره👍😁❤❤❤😹

 • Zhina :

  Alieh mamanon

 • diyana :

  این برنامه عالیه وارزش ۵تا ستاره رو داره
  🌟🌟🌟🌟🌟

 • ثنا :

  عالی بود♥️

 • امیررضا سلیمانی :

  من صحیح کردم غلط نداشت . خوبه برای تازه کارا
  چون میتونن وقتی به سوالات پاسخ دادن از روی این چک کند.
  ومن نیاز به این ندارم چون عربی یم عالی هست

 • Mõ£|π :

  عالییییی ❤❤

 • ahadporali1360@gmail.com :

  🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍خیلی خوبه

 • baharandi1387@gmail.com :

  عالی مثل دم باقالی🙄🐕🙄🐕❤❤❤

 • ریحانه :

  عاللللِللللللللللیییییییییی💜💙💜💙💜💙💙

 • محمد حسام صادقی :

  خیلی خوبه 🤗🤗🌟🤗😘😘😘❤️🤩

 • . :

  عالیه🥰 ممنونم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.