جواب درس اول 1 عربی هفتم

گام به گام عربی هفتم درس ۱ عربی هفتم

جواب تمرینات عربی هفتم درس ۱

گام به گام عربی هفتم درس 1 عربی هفتم

نام درس : درس اول | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب تمرینات عربی هفتم درس ۱

 گام به گام عربی هفتم / درس اول / جواب تمرینات و ترجمه درس ۱ عربی پایه هفتم ؛ جواب صفحه ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴  عربی هفتم همراه با معنی متن درس اول

⭕ ترجمه کلمات صفحه ۱۰ عربی هفتم

الْمُعْجَم: واژه نامه (۲۳ کلمه)

جواب صفحه 11 عربی هفتم

روی تصویر بالا کلیک کنید

ترجمه متن صفحه ۱۱ عربی هفتم

قیمَهُ الْعِلْمِ
ارزش علم

۱. اَلْعالِمُ بِلا عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَرٍ.
معنی: دانشمند بدون عمل، مانند درخت بدون میوه است.

۲. حُسْنُ السُّؤالِ نِصْفُ الْعِلْمِ.
معنی:درست پرسیدن ، نصف دانش است.

۳. مُجالَسَهُ الْعُلَماءِ عِبادَهٌ.
معنی: هم نشینی با دانشمندان، عبادت است.

۴. طَلَبُ الْعِلْمِ فَریضَهٌ.
معنی: خواستن و طلب کردن علم، واجب دینی است.

۵. آفَهُ الْعِلْمِ النِّسْیانُ.
معنی: آفت و بلای علم، فراموشی است.

معنی کلمات مهم 👆
بلا : بدون
حسن السؤال : خوب پرسیدن
العلماء : دانشمندان
طَلب : خواستن
آفه : آسیبترجمه متن صفحه ۱۱ عربی هفتم

ترجمه متن صفحه ۱۱ عربی هفتمهٰذَا الرَّجُلُ، طَبیبٌ.
معنی: این مرد، پزشک است
هٰذَا الطَّبیبُ، ناجِحٌ.
معنی: این پزشک، موفق است
ترجمه متن صفحه ۱۱ عربی هفتمهٰذِهِ الْمَرأَهُ، طَبیبَهٌ.
معنی: ین زن، پزشک است
هٰذِهِ الطَّبیبَهُ، ناجِحَهٌ.
معنی: این پزشک، موفق است

ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتم

ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتمذٰلِکَ الرَّجُلُ، شاعِرٌ.
معنی: آن مرد، شاعر است
ذٰلِکَ الشّاعِرُ، سَعدیٌّ.
معنی: آن شاعر، سعدی است
ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتمتِلکَ الْمَرأَهُ، شاعِرَهٌ.
معنی: آن زن، شاعر است
تِلکَ الشّاعِرَهُ، بَروینُ.
معنی: آن شاعر، پروین است
ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتمهٰذَا الصَّفُّ،کَبیرٌ.
معنی: این کلاس، بزرگ است
ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتمهٰذِهِ الشَّجَرَهُ، عَجیبَهٌ.
معنی: این درخت، عجیب است
ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتمذٰلِکَ الْجَبَلُ، مُرْتَفِعٌ.
معنی: آن کوه، بلند است
ترجمه متن صفحه ۱۲ عربی هفتمتِلْکَ اللَّوْحَهُ، جَمیلَهٌ.
معنی: آن تابلو، زیبا است

معنی بدانیم  صفحه ۱۳ عربی هفتم

معنی بدانیم  صفحه ۱۳ عربی هفتم

جواب تمرین صفحه ۱۴  عربی هفتم

📘 این جمله‌ها را به فارسی ترجمه کنید؛ سپس زیر اسم‌های اشاره خط بکشید.

۱- ذٰلِکَ الطّالبُ النّاجِحُ، فی الصَّفِّ الْأوَّلِ.
آن دانش آموز (پسر)موفق ،در کلاس اول است.

۲- هٰذِهِ الطّالِبَهُ النّاجِحَهُ، فی الصَّفِّ الْأوَّلِ.
این ،دانش آموز(دختر) موفق ،در کلاس اول است.

۳- هٰذَا الْوَلَدُ، فی هٰذِهِ الْمَدْرَسَهِ.
این پسر ، در این مدرسه است.

۴- هٰذِهِ الْبِنتُ، فی تِلْکَ الْمَدْرَسَهِ.
این دختر، در آن مدرسه است.

۵- ثَمَرُ هٰذِهِ الشَّجَرَهِ الْکَبیرَهِ، لَذیذٌ.
میوه این درخت بزرگ، خوشمزه است.

 

جواب تمرین صفحه ۱۵ عربی هفتم

نام هر تصویر را از کلمات داده شده بیابید.
جَبَلٌ = کوه – شَجَرَهٌ = درخت – وَلَدٌ = پسر – بِنْتٌ = دختر – صَفٌّ = کلاس – فَریضَهٌ = واجبجواب صفحه 15 عربی هفتم_هٰذِهِ بِنْتٌ ناجحه
این دختر موفقی است

– تِلْکَ شَجَرَهٌ ُمرتَِفه
آن درخت بلندی است

– ذٰلِکَ جَبَلٌ کَبیر
آن کوه بزرگی است.

– هٰذَا صَفٌّ جمیلٌ
این کلاس زیبایی است.

⭕ معنی کلمات صفحه ۱۶ عربی هفتم

معنی کلمات بخش دوم درس اول عربی پایه هفتم ، همراه با ترجمه صفحه ۱۶

معنی کلمات بخش دوم درس اول عربی پایه هفتم

روی تصویر بالا کلیک کنید

ترجمه متن صفحه ۱۷ عربی هفتم

۱. نِعْمَتانِ مَجْهولَتانِ، الصِّحَّهُ و الْأَمانُ. 
معنی: تندرستی و امنیّت دو نعمت ناشناخته‌اند

۲. رِضَا اللهِ فی رِضَا الْوالِدَینِ.
معنی: رضایت خداوند در رضایت والدین است.

۳. أَدَبُ الْمَرْءِ خَیْرٌ مِنْ ذَهَبِهِ. 
معنی: ادب انسان بهتر از طلایش (ثروت و دارایی او) است.

۴. اَلدَّهْرُ یَومانِ؛ یَوْمٌ لَکَ وَ یَوْمٌ عَلَیْکَ. 
معنی: روزگار دو روز است؛ یک روز به سود تو و یک روز به زیان تو است.

۵. رَأْیانِ خَیْرٌ مِنْ رَأْیٍ واحِدٍ. حِکمه
معنی: دو رأی از یک رأی بهتر است. یا دو فکر از یک فکر بهتر است.

معنی کلمات جدید 
نعمه : یک نعمت
نعمتان : دو نعمت
یوم: یک روز
یومان: دوروز
والد: سرپرست خانواده ، پدر
والدان/والَدین: دو سرپرست خانواده ، پدر و مادر

معنی صفحه ۱۸ عربی هفتمهٰذانِ وَلَدانِ.
معنی: این دو پسرند
هٰذانِ الْوَلَدانِ، نَظیفانِ.
معنی: این دو پسر پاکیزه اند
هُما سَعیدٌ و حَمیدٌ.
معنی: آنها سعید و حمید هستند
معنی صفحه ۱۸ عربی هفتمهاتانِ بِنْتانِ.
معنی: این دو دختر هستند
هاتانِ الْبِنْتانِ، نَظیفَتانِ.
معنی: این دو دختر پاکیزه اند
هُما سَعیدَهُ و حَمیدَهُ.
معنی: آنها سعیده و حمیده هستند
معنی صفحه ۱۸ عربی هفتمهٰذانِ کُرسیّانِ.
معنی: این دو صندلی اند
هٰذانِ الْکُرسیّانِ، خَشَبیّانِ.
معنی: این دو صندلی، چوبی اند
معنی صفحه ۱۸ عربی هفتم
هاتانِ وَرْدَتانِ.
معنی: این دو گل هستند
هاتانِ الْوَرْدَتانِ، جَمیلَتانِ.
معنی: این دو گل، زیبا هستند

جواب صفحه ۱۹ عربی هفتم

جاهای خالی را با کلمات داده شده پُر کنید؛ سپس جمله ها را ترجمه کنید.جواب صفحه 8 عربی هفتم

۱- هٰذِهِ بِنْتٌ مُحجّبه هی سَعیده
این دختر با حجابی است او سعیده هست.

۲- هاتانِ بِنْتانِ مُحجّبتان هُما فریده و حمیدهُ
این دو دختر محجبه هستند. آن دو فریده و حمیده هستند.

۳- هٰذانِ وَلَدانِ ُمَؤَّدبان هُما فرید و حمید
این دو پسر با ادب هستند آن دو فرید و حمید هستند.

۴- هٰذا وَلَدٌ مؤدّب. هو سعید.
این پسر با ادب است. او سعید هست.

 

جواب تمرین صفحه ۲۰ عربی هفتم

در جای خالی گزینه مناسب را به کار ببرید.

جواب تمرین صفحه 20 عربی هفتم

معنی: ۱-این زنان خوشحال هستند.
۲- آن جزیره نامعلوم است.
۳-این کوه ها بلند هستند.
۴- این پنجره چوبی است.
۵-آن دانش آموز  پاکیزه است.
۶-این مدرسه بزرگ است.

ترجمه صفحه ۲۰ درس اول عربی هفتم

ترجمه صفحه 20 درس اول عربی هفتمترجمه :
۱-ارزش انسان به دانش و ایمان است.
۲-برای این کلاس، دو پنجره‌ی زیبا هست. (این کلاس دو پنجره‌ی زیبا دارد.)
۳-فرزند صالح (سبب) افتخار و سربلندی برای والدین (پدر و مادر) است.
۴- سخن پدر و مادر از طلاست.
۵-این درختان (دو درخت) بدون میوه هستند.
۶-این کلاس‌ها (دو کلاس) بزرگ هستند.

⭕ معنی کلمات بخش سوم صفحه ۲۱ عربی هفتم

أَحْیاء: زندگان «مفرد: حَیّ»فائِز: بَرنده
أَنتُم: شما «جمع مذکر»فَلّاح: کشاورز
أَوْسَطِ: میانه‌ترین | أَوسَطُها: میانه‌ترین آنکَنْز: گنج «جمع: کُنوز»
أولئِٰکَ: آنان، آنلاعِب: بازیکن
جالِس: نشستهمِفتاح: کلید «جمع: مَفاتیح»
حَجَر: سنگ «جمع: أحجار»مَکتَبَه: کتابخانه
حدیقَه: باغ «جمع: حَدائِق»مَوْت: مرگ
سَبْعینَ: هفتادنحَنُ: ما
سَنَه: سال «جمع: سَنَوات»واقِف: ایستاده
صَداقَه: دوستیها: ـَ ش، ـِ او، ـَ آن | أوسَطُها: میانه‌ترینِ آن
صِغَر: خُردسالی، کوچکیهٰؤلاءِ: اینان، اینها، این
عَداوَه: دشمنی کردنهُم: ایشان، آنان «جمع مذکر»
عِنْدَ: نزد، کنارهُنَّ: ایشان، آنان «جمع مؤنث»

جواب صفحه ۲۲ عربی هفتم

جواب صفحه ۲۲ عربی هفتمگنج گنج‌ها

۱- تَفَکُّرُ ساعَهٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَهِ سَبْعینَ سَنَهً. رسولُ اللّه (ص)
معنی: لحظه‌ای (ساعتی) اندیشیدن بهتر از هفتاد سال عبادت است.

۲- عَداوَهُ الْعاقِلِ خَیْرٌ مِنْ صَداقَهِ الْجاهِلِ. الْإمامُ علیٌّ (ع)
معنی: دشمنی انسان دانا بهتر از دوستی انسان نادان است.

۳- الْعِلْمُ فی الصِّغَرِ کَالنَّقْشِ فی الْحَجَرِ. الْإمامُ علیٌّ (ع)
معنی: علم در کودکی مانند نقش در سنگ است.

۴- خَیرُ الْأُمورِ أَوْسَطُها. الْإمامُ علیٌّ (ع)
معنی: بهترین کارها میانه‌ترین آن‌هاست.

۵- الْجَهْلُ مَوْتُ الَْاحْیاءِ.
معنی: نادانی مرگ زندگان است.

جواب صفحه ۲۲ عربی هفتمأولٰئِکَ، مُجاهِدونَ.
معنی: آنان رزمنده هستند
أولٰئِکَ الْمُجاهِدونَ، صابِرونَ.
معنی: آن رزمندگان صبور هستند
هُم ناجِحونَ.
معنی: آنها موفق هستند
جواب صفحه ۲۲ عربی هفتمأولٰئِکَ، مُجاهِداتٌ.
معنی: آنان رزمنده هستند
أولٰئِکَ الْمُجاهِداتُ، صابِراتٌ.
معنی: آن رزمندگان صبور هستند
هُنَّ ناجِحاتٌ.
معنی: آنها موفق هستند
جواب صفحه ۲۲ عربی هفتمهٰؤلاءِ، إیرانیّونَ.
معنی: اینها ایرانی هستند
هٰذِهِ، صورهُ اللّاعِبینَ، الْإیرانیّینَ.
معنی: این، عکس بازیکنان ایرانی است
هٰؤلُاءِ اللّاعِبونَ، فائِزونَ.
معنی: این بازیکنان، برنده هستند
جواب صفحه ۲۲ عربی هفتمهٰؤلاءِ، إیرانیّاتٌ.
معنی: اینها ایرانی هستند
هٰذِهِ، صورهُ اللّاعِباتِ الْإیرانیّاتِ.
معنی: این، عکس بازیکنان ایرانی است
هٰؤلاءِ اللّاعِباتُ، فائِزاتٌ.
معنی: این بازیکنان، برنده هستند

جواب صفحه ۲۴ عربی هفتم

تمرین اول : ترجمه کنید، سپس «جمع های سالم و مکسّر» و نیز «مثنّی» را معلوم کنید.

۱. هٰؤلاءِ الطّلاب (سالم)، فائِزونَ (سالم) فی مُسابَقَتَینِ (مثنی) . مسابقه (مثنی) الحفظ و مسابقه (مثنی) القراءه
معنی: این بازیکنان، در دو مسابقه برنده هستند. مسابقه ی حفظ و مسابقه تلاوت

۲. هٰؤلاءِ الطّالباتُ (سالم)، ناجِحاتٌ (سالم) فی مُسابَقَهِ حِفْظِ الْقُرآنِ.
معنی: این دانش‌آموزان، در مسابقه‌ی حفظ قرآن موفق هستند.

۳. فی کُتُبِ (مکسر) الْقِصَصِ (مکسر) عِبَرٌ (مکسر) لِلْأطفالِ (مکسر) و الکبار (مکسر).
معنی: در کتاب‌های قصه پند‌هایی برای کودکان و نوجوانان وجود دارد.

۴. أولٰئِکَ الرِّجالُ (مکسر)، جالِسونَ (سالم) علی الکراسی (مثنی).
معنی: آن مرد‌ها، بر روی صندلی ها نشسته اند.
👇 جواب سوال بالا حل شده توسط استاد میلاد عیوضی (ID: arabi_eyvazi)جواب صفحه ۲۴ عربی هفتم

جواب صفحه 22 عربی هفتم

جواب صفحه 12 عربی هفتم

– هٰذِهِ مَکتَبَهٌ کبیره
معنی: این، کتابخانھ بزرگی است

– هٰذا کَنزٌ ذهبی
معنی: این، گنجی طلایی است

– هٰذِهِ لاعِبَهٌ ناجحه
معنی: این، بازیکن موفقی است

– هٰذِهِ وَردَهٌ جمیله
معنی: این، گل زیبایی است

جواب صفحه ۲۵ عربی هفتم

در جای خالی گزینه مناسب بنویسید.

جواب صفحه 25 عربی هفتم

حتما پیشنهاد میشود از جواب درس ۲ عربی هفتم دیدن فرمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.
اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های تایید شده : 164 | در انتظار بررسی: 57

 • ناشناس :

  سایت را بروزرسانی کنید . کتابِ عربی سال ۱۴۰۱ این نیست.

  • HamGamDars :

   آپدیت شد

 • به ت چه :

  سلاممممم

 • Zoha :

  ممنون که ترجمه هم مینویسین عالییییییب

 • .. :

  صفحه20 ،تمرین 5 که الطالب هست همش مذکره پس میشه دانش اموز( پسر)😐

 • سهیل :

  بهترین سایت🌹🌹🌹🌹🌹👌👌👌👌👌😍😍😍😍😍😍

 • ارش :

  عالی بود

 • Raana :

  خیلیییی عالی 👏🏻👏🏻
  ممنون🌹❤️

 • سارا :

  ممنون برنامه خوبیه

 • سونیا :

  عالی بود ممنونم

 • آناهیتا کاظمی پور :

  واقعا عالی بود ممنونم

 • امیر علی :

  سایت خوبی هست نسبت به بقیه سایت ها ولی بعضی جاهارو اشتباه میکنید مثال : صفحه ۲۴ سوال ۱ قسمت ۱ (طلاب) جمع مکسر میشه نه جمع سالم

  • رضا :

   سلام بله حرف شما درسته.یه نکته ای؟سوال ۴ هم کلاسی مگه جمع مکسر نمیشه؟چرا زده مثنی

   • محمد :

    بله مکسر هست.اشتباه نوشته

   • محمد :

    چون که اشتباه نوشته:))

 • محمد :

  عالی فقط چند تا سوال ها زیاد و کم بودن

 • امیر‌ :

  عالیییییییییییئییییییییییییییییییییییییییییی‌خیلیخیلی‌خووووووووووووووووووووووووووءوبهههههههههههههههههههه

 • حسین :

  عالی عدلی عالی♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 • یاسین :

  عالی بود

 • ali :

  ممنون از لطفتون

 • ghazal :

  عااااااالــــــــــــییی خیلی خوبه 👍
  من از 10 ستاره به این برنامه 1000000000 میدم واقعا عااالــــــــــیی 😊😊😇🙂

 • 💓💓💓💓💓🌷🦋🎉💮 :

  من پایه
  ی ششم هستم ولی این خیلی کمکم کرده

 • چیکار به اسمم داری🤨 :

  عالی👌🏻👌🏻

 • مملی کینگ😈 :

  بهترین سایت واقعا عالی بود

 • مملی کینگ😈 :

  عالی بود.همه تقلاب هامو از رو این نوشتم

 • دانش آموزدرس خوان :

  عالی …………………………..عالییییییییییییییه

 • مهیا :

  یه سوال کلاس هفتم سخته یانه کل کتاباشو میگم!!!!

  • ناشناس :

   فقط یکی از کتاب ها سخته اونم علوم هست.

   • Raana :

    اره واقعا علوم سخت ترین😑

   • ‍ا‍س‍م‍ نَ‍د‍ارَم‍ حَلِع‍؟ :

    اتفاقا علوم راحت ترین درسه ریاضی برای من عذاب آور آرین درسه

 • زهرا :

  سلام این برنام خیلی خوبه عالیه واقعا ممنونم از سازنده این برنامه هر کی بوده خدا خیرش بده این برنامه توی امتحاناتم خیلی کمک میکنه واقعا عالی دستتون درد نکنه🥰🥰🤩🤩😍😍😍💓💗💗❤❤❤✨✨✨✨✨✨🎇

 • ناشناس :

  نمونه سوال میشه بذارید؟

 • محمد :

  عالی ممنون از شما ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ستاره هم براش کمه عالی دمه سازندش گرم

 • محمد مهدی :

  سلام
  این متن های آماده بدرد نمیخوره داخل کتاب پیدا کردی اون موقع سر جلسه امتحان چه کار می کنی ؟ حتما اونجا می خواهی…
  دست سازنده هم درد نکنه من خودم نوشتم یه جا کوچیک اشتباه داشتم استادم گفت از اینترنت پیدا کن
  ولی من باز هم توصیه می کنم خودتون حل کنید اگر فکر می کنید اشتباه هست مراجعه کنید.
  تشکر از سازنده 🙏🙏

 • سینا :

  عالییییییییییی

 • طاها :

  عالی من بیرون بودم تونستم به راحتی واسه امتحان خوندم

 • Dark Jaguar :

  خیلی متشکرم مقاله تون به دردم خورد مرسی:)

 • پارسا :

  واقعا خیلی بهتر با این یاد میگیرم دیگه الان نسل جدیده کم کم دیگه کتاب بی فایده میشه

 • امیر :

  چرا جلد کتابا مال قدیمه

 • هلیا طهماسبی کلاس هفتم :

  عالیه بهترینه👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

  ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ تا ستاره هم براش کمه

 • HamGamDars :

  💪💪💪💪

 • Amir :

  سلام ببخشید صفحه ۲۳ نیست🤔🤔🤔

  • HamGamDars :

   اون بخش بدانیم هست چیزی نداره

  • هلیا طهماسبی کلاس هفتم از اردبیل :

   کدوم درس

 • زینب اسلام فرد :

  عالییییی بود❤️❤️❤️

 • الیاس :

  عالی عالی بهترین عاشق این برنامه‌ام فقط رو نگارش بیشتر کار کنید نگارش ضعیفه

 • ماهان خلیلی :

  عالی بود بنظر من بهترین سایت درس عربی هست

 • ماهان خلیلی :

  عالی عالی بهترین سایت هست برای درس عربی عالی عالی♥️♥️

 • امیررضا یاوری :

  عالیییی

 • هستی محمدنیا :

  سلام من هستی محمدنیا هستم دانش آموز بهترین در کلاس هفتم مدرسه رقیه حقیقی ناحیه چهار شیراز ممنون از شما ✨❤️🌺

  • نسیم :

   فهمیدیم درست خوبه منم تو مدرسه ی جواد اعمه هستم تو کلاس هفتم یزد

  • Hasti'm🤤🤌🏿 :

   خا داش چرا پز میدی من ک تو تیز هوشان قبول شدم تو رشت نخا پز بدی شاخ😐🤌🏿🤣

   • یوکیجی :

    باریک حاجی خسته نباشی

 • .... :

  برای دوستانی که میخواهند بدانند در صفحه25 تمرین ثالث چهارمین عدد معنی اش چی میشود:مسرور یعنی شاد، راضی،خوشحال،
  و معنی کامل گزینه چهارم میشه:عباس و هاشم و میثم شاد هستند(:

  • امیرحسین :

   خیلی ممنون از بابت عربی
   متشکرم 🌹🌹

 • امیر :

  سلام سوال 5 ص 20 اشتباهه توی جمله اومده ذالک نمیشه موئنث باشه اما با این حال عالی

 • حسام خالقی :

  خیلی عالیه♡♡♡
  جواب التمرین الثانی صفحه ۲۰ عربی 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

  هذه النافذه خشبیه: این پنجره چوبی است.

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم

   • مامانم ک رفتن:)))) :

    سلام جواب سوال 1 صفحه 14 مورد سه اشکال داره لطفا بررسی کنین🙏🏻💔

   • HamGamDars :

    سلام ویرایش شد

 • ا :

  سلام سوال ۳ گزینه ی ۴ صفحه ی ۲۰ میشه
  به کلمات طلایی والدین

 • عالیه :

  ۴.هٰذانِ الصَّفّانِ ،کَبیرانِ .
  این دو کلاس بزرگ اند

 • 😗 :

  عالی مخصوصا عربی

 • ناشناس :

  ممنون از سازنده تشکر میکنم خیلی خوبه

 • آیناز :

  خیلی عالیه

 • ناشناس :

  خوبه ولی گفتن افلاین کار می‌کنه ولی این جوری نیست حتما باید نت روشن باشه اصلا تا نت نباشه باز نمیشه برنامه

  • HamGamDars :

   سلام برنامه آنلاین میباشد

  • ناشناس :

   عاااااالی

  • هلیا طهماسبی کلاس هفتم از اردبیل :

   عزیزم شما میتونید وقتی وارد برنامه می‌شید نت بازکنی اما وقتی که دیدی برنامه و درس رو آورد میتونی نت تو ببندی

   • HamGamDars :

    اینطوری تصاویر لود نمیشه

   • مامانم ک رفتن:)))) :

    من اینکارو میکنم

 • متین :

  عالی بود 🤤🤭❤️😘 ولی کاشکی هستم داشت 😉

 • ناشناس ام :

  من امسال میرم هفتم و وقتی اینارو دیدم قشنگ متوجه شدم هفتم واقعا سخنه ولی ممنون شما عالی هستید دمتونگرم ادامه بدید

 • Tiam :

  چ عجب ی برنامه خوبم پیدا شد
  خیلی خوبح همیار
  مثل ی همیار واقعی هس:)

  • عباس بوعذار :

   خوبه

 • ELSA :

  سلام من ELSA هستم واقعا عالیه
  من ک راضی بودم
  وبرای فردا ک اکتحان تارک خیلی مفید بود وخیلی چیزا یاد گرفتم
  ممنونم از برنامه خوبتون همیار😊😍

 • Shahab :

  آخه عربی به چه کار ما میاد انگلیسی خوبه

  • حنا دختری در مزرعه :

   سلام شهاب جان قصد بدی ندارم اما عربی زبان قرآن هست که تو دین اسلام باید بلد باشیم بازم میگم قصد بدی نداشتم که جواب دادم 😉

 • مهی :

  من هنوز نمیدونم اینارو ولی بازم ممنون

 • مهی :

  عالی مرسی

 • رضا :

  عالی

 • پورمحمدی :

  خیل خوب بود
  من راحت باهاش تقلب. کردم😐😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  ممنونم پورمحمدی

 • رضا :

  سلام

 • محمدقائم درویشی :

  خیلی عالی بود ممنون از شما
  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • محمدقائم درویشی :

  خیلی عالی بود ممنون ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • محمدقائم درویشی :

  خیلی عالی بود ممنون

 • Sadegh :

  ممنون خیلی خوب بود

 • Maryam 1385 :

  خیلی خیلی عالی بازهم بزارین‌از اینا برای درس های دیکه😘😘❤❤❤❤❤❤❤

 • زئوس :

  بهترین گام به گام هفتم عربی بود خدا خیرت بده.

 • HamGamDars :

  مرسی عزیزم

  • امیر :

   عالی‌ترین

 • رومینا :

  برنامه خوبیع ولی اگه فارسی ارایه هم داشت عالی میشد 😊😊😊😊☺😊😊😉😉😉😉🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃😉😉🙃😉

  • پرهام :

   معنی۴ صفحه ۲۰
   این پنجره چوبی است

   • HamGamDars :

    مرسی ممنون

 • 🙃 :

  خوب بود

  • حسین سپهوند :

   دتتتتتتتتتت عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی

 • یگانه :

  عالی بود ولی یع مشکل داره

  • HamGamDars :

   چی؟

   • ناشناس :

    میگه خوب بود فقط یه مشکل داره

   • HamGamDars :

    بله متوجه شدم
    میخواستم بدونم چه مشکلی دارن !

   • ناشناس :

    عالییییییییییییییی

   • امیرحسین :

    ترو خدا معنی تمرین ۲ سوال چهار هرکی بگه ۵۰ تومن بهش میدم تروخدا🤲🙏

   • 😉 :

    عــــــــــــــــــــــــــالی

  • رومینا :

   واسه شما چه مشکلی دارع

   • حسین سپهوند :

    سللم خیلی بده😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂دروغ گفتم عالیه ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 • ناشناس :

  عالی 🥰🥰

 • ناشناس :

  عالیی

 • پریا :

  عالیییی

 • فرشته :

  عالی

 • ناشناس :

  عالللییی

 • مریم :

  عالیع خیلی خیلی برنامه خوبیع فوق العادس

  • ناشناس :

   سلام

 • مریم :

  عالیع خیلی خیلی برنامه خوبیع

 • ناشناس :

  عالی😍👌👌👌

 • ناشناس :

  با سلام وضمن تشکر از برنامه خوبتان منتظر دروس دیگر هستیم اجرکم عندالله

  • ناشناس :

   عالی😍😍😍

  • ممممم :

   عالیه 🙃🙃🙃😉

 • ناشناس :

  این برنامه خیلی خوبه چون همه سوالهای درس هست

  • راحیل :

   بله اگر ک اپلیکیشن یا برنامش رو بسازید خیلی خیلی عالی میشع

 • MOBINA :

  عالیییییییی ممنون از شما🤩🤩

 • مهسا :

  عالیه

 • پریا :

  عالی عالی 👌❤

  • خ :

   عه عه عه عه عه عه عه عه عه عه عه

 • نا شناس :

  مرسی

 • ناشناس :

  مرسی

 • ارمین :

  عالیییییییییی

 • محمد امین :

  عالییییییی این برنامه تو بعضی از سوال هایی که نمیدونستم خیلی کمکم میکرد❤❤❤❤❤❤

 • دلارام :

  ممنونم از شما لطف کردین ❤️

  • ناشناس :

   اره

   • جواد کلاس هفتم مرسی بابت این کمک :

    عالی عالی عالی بود ازش استفاده کردم من خودم هفتم هستم مرسی که کمک میکنید (:

 • دلارام :

  ممنونم از شما ❤️

 • دلارام :

  ممنونم از شما 😘

  • Maryam 1385 :

   خیلی خیلی عالی 😘😘❤❤❤❤❤❤❤

 • ناشناس :

  عالیه💝💝💝💝

 • مطهره :

  عالی بود

  • یوسف :

   بعضی از کتاب ها نیست و نیمی از صفحه ها لطفا رسیدگی کنید ممنون از عوامل همیار

  • مینا :

   واقعان عالی🙃🤘🏻🙂

 • Mahsa karimian :

  عالی عالی عالی ممنون از شما😍😍😘😘😘باز هم از این برنامه ها بسازید ممنون

  • سلطان :

   ممنون

 • Mahsa karimian :

  عالی عالی عالی ممنون از شما😍😍😘😘😘

 • Mahsa karimian :

  عالی عالی عالی ممنون از شما

  • محمد امین :

   ممنونم از نظرتون.

   • سجاد :

    خیلی عالی بود

   • امیر :

    عالی‌ترین

   • مصطفی :

    عالی

   • مهرداد :

    عالیه

   • نازنین :

    عالی بود 🙂👍

   • علیرضا :

    ممنون عالی بود

   • سازنده :

    بروز رسانی انجام شد

   • عرشیا :

    عالیییییییی دمتون گرم ناموس بهترین برنامس

  • M :

   عالی😍👌👌👌

   • ناشناس :

    خیلی عالی

   • نازنین :

    عالی بود ممنونم 👍🙂

  • chawan :

   سلام خیلی عالیه دست سازنده‌اش درد نکنه
   ممنونم مرسی⁦⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏼⁩⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩

   • علیرضا :

    سلام تو بخش ریاضیش بعضی چیزاش ناقص بود

   • دخترک :

    عاللیییییی وایی عربی ام خیلی ضعیفه اینجا پیشرفت کردم

  • سیاوش رحیمی خواه :

   دمت گرم کاکام
   کاکام به شیرازی میشه داداشم

   • حامی :

    فقط بگم عالی بود

   • سریرا :

    الان میخواستی بگی شیرازیم :/
    عامو ماهم میتونیم شیرازی حرف بزنیما

  • محمد عرفان انصاری :

   واقعا عالییه

  • moradi202131@gmail.com :

   عالیخ

  • Amir :

   من از رفتن به دفتر با این برنامه جلوگیری کردم
   👍👍😁

  • سازنده :

   عالی

   • محسن :

    برای تقلب عالیه