گام به گام درس 9 عربی هفتم

گام به گام درس 9 عربی هفتم

جواب تمرینات درس نهم عربی هفتم

گام به گام درس 9 عربی هفتم

نام درس : نهم | موضوع : جواب تمرینات – معنی عربی | پایه هفتم

جواب تمرینات درس نهم عربی هفتم

گام به گام عربی هفتم

گزارشدرس نهم

معنی کلمات درس 9 عربی هفتم

معنی کلمات درس 9 عربی هفتم

معنی صفحه 66 عربی هفتم

معنی صفحه 66 عربی هفتم

جواب1- آقای زارعی کشاورز و همسرش نیز کشاورز hست.
2- آن دو با فرزندانشان در روستا زندگی می‌کنند.
3- عارف از برادرها و سمیّه از خواهرها بزرگ‌ تر است.
4- آنها خانواده ‌ای موفق هستند.
5- خانه ‌شان پاکیزه و باغ شان پر از درختان پرتقال، انگور، انار و سیب است.

حِوارٌ بَیْنَ الْوالِدِ وَ الْأَوْلادِ
گفتگو گویی میان پدر و پسران

معنی صفحه 66 عربی هفتم

معنی صفحه 67 عربی هفتم

الْوالِد: أیْنَ ذَهَبْتَ یا عارِفُ؟
پدر: ای عارف کجا رفتی؟
عارف: إلَی بَیْتِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّهِ مَعَ صادِقٍ وَ حامِدٍ.
عارف: به خانهٔ پدربزرگ و مادربزرگ همراه با صادق و حامد.

الْوالِد:: کَیْفَ رَجَعْتُما یا صادِقُ وَ یا حامِدُ؟
پدر: ای صادق و حامد چگونه بازگشتید؟
الْأخَوانِ: بِالسَّیّارَهِ.
دو برادر: با اتومبیل.

الْوالِد: لِماذا ذَهَبْتُمْ أیُّها الْأولادُ؟
پدر: ای پسرها چرا رفتید؟
الْإِخْوَه: لِمُساعَدَهِ جَدِّنا.
برادرها: برای کمک به پدربزرگمان.

حِوارٌ بَیْنَ الْوالِدَهِ وَ الْبَناتِ:
گفت‌ و گویی میان مادر و دختران.

همیار

معنی صفحه 67 عربی هفتم

الْوالِدَه: أیْنَ ذَهَبْتِ یا سُمَیَّهُ؟
مادر: ای سمیّه کجا رفتی؟
سُمَیّه: إلَی بَیْتِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّهِ مَعَ شَیْماءَ وَ نَرْجِسَ.
سمیه: به خانهٔ پدربزرگ و مادربزرگ همراه با شیما و نرگس.

الْوالِدَه: کَیْفَ رَجَعْتُما یا شَیْماءُ وَ یا نَرْجِسُ؟
مادر: ای شیما و نرگس چگونه برگشتید؟
الْأُخْتانِ: بِالسَّیّارَهِ.
دو خواهر: با اتومبیل.

الْوالِدَه: لِماذا ذَهَبْتُنَّ أیَّتُها الْبَناتُ؟
مادر: ای دخترها چرا رفتید؟
الْأخَوات: لِمُساعَدَهِ جَدَّتِنا.
خواهرها: برای کمک به مادربزرگمان.

معنی درس نهم عربی هشتم

معنی صفحه 68 عربی هفتم

معنی صفحه 68 عربی هفتم

تمرینات درس 9 عربی هشتم

جواب صفحه 69 عربی هفتم

التَّمْرینُ الْأوَّلُ

با توجّه به متن درس جمله‌ های صحیح و غلط را معلوم کنید.

1- عَدَدُ الْأولادِ وَ الْبَناتِ خَمسَهٌ. (غ)
جوابتعداد دختران و پسران پنج‌تاست.

2- السَّیِّدُ زارعیّ مُدَرِّسُ الْکیمیاءِ. (غ)
جوابآقای زارعی معلم شیمی است.

3- أشجارُ الرُّمّانِ فی بُستانِ السَّیِّدِ زارِعیّ. (ص)
جوابدرخت‌های انار در باغ آقای زارعی است.

4- کانَ هَدَفُ الْأولادِ وَ الْبَناتِ مُساعَدَهَ الْجَدِّ و الْجَدَّهِ. (ص)
جوابهدف پسران و دختران کمک به پدر بزرگ و مادر بزرگ بود.

جواب صفحه 70 عربی هفتم

التَّمْرینُ الثّانی

جمله ‌های زیر را ترجمه کنید، سپس زیر فعل‌ های ماضی خط بکشید.

1- یا بِنْتانِ، کَیْفَ قَرَأْتُما دَرسَکُما؟
جوابای دختران (دو دختر) چگونه درستان را خواندید؟

2- أیُّهَا الطُّلّابُ، لِماذا فَتَحْتُمْ أَبْوابَ الصُّفوفِ؟
جوابای دانش آموزان، چرا در کلاس‌ها را باز کردید؟

3- أیَّتُهَا السَّیِّداتُ، أَ سَمِعْتُنَّ صَوْتَ أطفالِکُنَّ؟
جوابای خانم‌ها، آیا صدای فرزندانتان را شنیدید؟

4- یا أُستاذُ، هَلْ سَمَحْتَ لی بِالْکَلامِ؟
جوابای استاد، آیا به من اجازه دادی که صحبت کنم؟

التَّمْرینُ الثّالث

ترجمه کنید.

قَرَأْتُم: خواندیدهوَ ما قَرَأَ: او نخواند
بَدَأتُ: شروع کردم أنتُنَّ بَدَأْتُنَّ: شما شنیدید.
سَمِعْنا: شنیدیمأنتُما سَمِعْتُما: شما اجازه دادید.
وَصَلْتُم: رسیدید أنتُمْ ما وَصَلْتُم: شما شروع کردید.
سَمَحَ: اجازه داد أنتُنَّ سَمَحْتُنَّ: شما ترسیدید.
قَطَعْتِ: بریدیأنتُما ما قَطَعْتُما: شما نبریدید.

جواب درس نهم عربی هشتم

 

دیدگاه : 1

  • ..... :

    ببخشید تمرین صفحه ۶۹ عربی رو میشه توضیح بدید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *