گام به گام درس 4 عربی هفتم

گام به گام درس 4 عربی هفتم

جواب تمرینات عربی هفتم درس 4

گام به گام درس 4 عربی هفتم

نام درس : عربی | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب تمرینات عربی هفتم درس 4

گام به گام عربی هفتم

گزارش درس چهارم

جواب صفحه 34 عربی هفتم

جواب صفحه 38 عربی هفتم

سَمیر : سلام بر تو  | حمید : سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد.

سَمیر : صبح به خیر | حمید :  صبح به خیر

سَمیر : حال شما چطور است؟| حمید : خوبم. شما چطوری؟

 

جواب صفحه 39 عربی هفتم

جواب صفحه 34 عربی هفتم

سَمیر : خوبم. کجایی هستی؟      | حمید : من اهل ایران هستم و شما کجایی هستی؟

سَمیر : من اهل عراق هستم. آیا شما اهل مشهد هستی؟ | حمید : نه من اهل مازندران در شمال ایران هستم.

سَمیر :و من اهل بصره در جنوب عراق هستم. | حمید : اسم شما چیست؟

سَمیر :اسم من سمیر است و اسم شما چیست؟ | حمید :اسم من حمید است.

سَمیر :خانواده‌ات کجا هستند؟ | حمید : آنها آنجا نشسته ‌اند.

 

 

| حمید : آن پدرم و آن مادرم است.

| حمید : آن پدربزرگم و آن مادربزرگم است.

سَمیر : هتل شما کجاست؟  | حمید : در آخر این خیابان است.

سَمیر : چند روز شما در کربلا هستید؟ | حمید : سه روز

سَمیر :  آن پسر کیست؟| حمید : او برادرم است.

سَمیر :  اسم او چیست؟| حمید : اسم او جعفر است.

سَمیر : خداحافظ| حمید : به امید دیدار. به سلامت.

 

تمرینات

با توجّه به متن درس، پاسخ صحیح و غلط را معلوم کنید.

1- سمیرٌ مِن مصر. (ص / غ)
سمیر اهل مصر است.

2- حمیدٌ مِن مازندران. (ص / غ)
حمید اهل مازندران است.

3- جعفرٌ أخو حمیدٍ. (ص / غ)
جعفر برادر حمید است.

جواب صفحه 40 عربی هفتم

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

1- کیفَ حالُکَ؟ حالت چطور است؟

2- مِنْ أینَ أنتَ؟ تو اهل کجا هستی؟

3- مَا اسْمُکَ؟ اسمت چیست؟

4- أینَ بَیتُکَ؟ خانه‌ات کجاست؟

جواب را در بخش نظرات برای ما ارسال نمایید.

کلمات مرتبط در ستون «الف» و «ب» را به هم وصل کنید.

جواب صفحه 40 عربی هفتم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.