گام به گام درس چهارم عربی نهم

گام به گام درس چهارم عربی نهم

جواب تمرینات درس 4 عربی نهم

گام به گام درس چهارم عربی نهم

نام درس : درس چهارم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

جواب تمرینات درس 4 عربی نهم

» جواب عربی نهم / درس چهارم /گام به گام درس چهارم عربی نهم همراه با معنی و جواب تمرینات صفحه ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ را در این بخش آماده کرده ایم

ترجمه صفحه 40 عربی نهم

ترجمه صفحه 40 عربی نهم

 

معنی: این حکایت چهل سال پیش در کشوری اتفاق افتاده است، دوازده دانشجو از دانشجویان دانشگاه همراه استاد شان برای تهیه پژوهش های درباره ماهی ها به سفری علمی رفتند. آب های دریا آرام بود، ناگهان ابری در آسمان آشکار شد پس باد شدیدی وزید و دریا مواج شد.

ترجمه صفحه 41 عربی نهم

معنی: پس کشتی آنها به صخره‌ای برخورد کرد؛ پس ترسیدند؛ کشتی اندکی تَرَک برداشت اما غرق نشد. هنگامی که به یک جزیرۀ ناشناخته رسیدند، بسیار خوشحال شدند و پروردگارشان را شکر کردند و در آنجا پیاده شدند.

معنی: دو روز گذشت و کسی را در جزیره پیدا نکردند و کسی برای نجاتشان نیامد، استادشان به آنها گفت:

«یا شَبابُ، عَلَیکُم بِالْمُحاوَلَهِ. اِسْمَعوا کَلامی وَ اعْمَلوا بِهِ کَأَنَّهُ ما حَدَثَ شَیءٌ. عَلَیْکُم بِمُواصَلَهِ أَبْحاثِکُم.»
معنی: «ای جوانان، شما باید تلاش کنید. سخنم را گوش کنید و به آن عمل کنید؛ مثل این که چیزی نشده است، باید پژوهش‌هایتان را ادامه دهید.»

ثُمَّ قَسَّمَهُم إلَی أَربَعَهِ أَفْرِقَهٍ وَ قالَ لِلْفَریقِ الْأَوَّلِ: «یا طُلّابُ، اِبْحَثوا عَنْ صَیْدٍ وَ اجْمَعوا الْحَطَبَ.»
معنی: سپس آنها را به چهار گروه تقسیم کرد و به گروه اول گفت: «ای دانشجویان، دنبال صیدی بگردید و هیزم جمع کنید.»

وَ قالَ لِلْفَریقِ الثّانی: «یا طالِبانِ، اِجْلِبا بَعْضَ الْأَشیاءِ الضَّروریَّهِ مِنَ السَّفینَهِ.»
معنی: و به گروه دوم گفت: «ای دو دانشجو (پسر) بعضی از چیزهای ضروری را از کشتی بیاورید.»

وَ قالَ لِلْفَریقِ الثّالِثِ: «یا طالِباتُ، اُطْبُخْنَ طَعاماً.»
معنی: و به گروه سوم گفت: «ای دختران دانشجو، غذایی برایمان بپزید.»

وَ قالَ لِلْفَریقِ الرّابِعِ: «یا طالِبَتانِ، اِبْحَثا عَنْ مَوادَّ غِذائیَّهٍ.»
معنی: و به گروه چهارم گفت: «شما دو دانشجوی دختر، دنبال مواد غذایی بگردید.»

ثُمَّ قالَ لِلْجَمیعِ: «اِصْبرِوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصّابِرینَ» مَضَی أُسْبوعٌ. فی یوَمٍ مِنَ الْأَیّامِ نَزَلَ مَطَرٌ شَدیدٌ وَ أَصابَتْ صاعِقَهٌ سَفینَتَهُم فَاحْتَرَقَت.
معنی: سپس به همگی گفت: «صبر کنید، زیرا خدا با صبر کنندگان است». یک هفته گذشت. در روزی از روزها باران شدیدی بارید و رعد و برق به کشتی آنها برخورد کرد و کشتی سوخت.

قالَ الطُّلّابُ: «لا رَجاءَ لِنَجاتِنا.» فَقَرَأَ الْأُستاذُ هذِەِ الْآیهَ «یا أَیُّهَا الّذینََ آمَنوا اصْبِروا».
معنی: دانشجویان گفتند: «هیچ امیدی به نجات ما نیست.» پس استاد این آیه را خواند: «ای کسانی که ایمان آوردید صبر پیشه کنید.»

حَزِنَ الطُّلّابُ وَ قالوا: «فَقَدْنا سَفینَتَنا.»
معنی: دانشجویان ناراحت شدند و گفتند: «کشتیمان را از دست دادیم.»

وَ بَعْدَ أَداءِ الصَّلاهِ وَ الدُّعاءِ صَرَخَ أَحَدُهُم بَغْتَهً: «اُنظُروا یا زُمَلائی. اُنظُرْنَ یا زَمیلاتی. تِلْکَ سَفینَهٌ حَربیهٌَّ تَقتَرِبُ مِنّا.»
معنی: و بعد از به جا آوردن نماز و دعا یکی از آنها ناگهان فریاد زد: «ای همکلاسی‌های من (پسر) نگاه کنید. ای هم کلاسی‌های من (دختر) نگاه کنید. آن کشتی جنگی به ما نزدیک می‌شود»

السَّفینَهُ الْحَربیَّهُ اقتَرَبَتْ مِنْهُم وَ نَزَلَ مِنها جُنودٌ. فَرِحَ الطُّلّابُ وَ سَأَلوا الْجُنودَ:
معنی: کشتی جنگی به آنها نزدیک شد و سربازان از آن پیاده شدند. دانشجویان خوشحال شدند و از سربازان پرسیدند:

«کَیفَ وَجَدْتُم مَکانَنا؟»
معنی: «چگونه جای ما را پیدا کردید؟»

أَجابَ الْجُنودُ: «رَأَیْنا دُخاناً مِنْ بَعیدٍ. فَأَتَیْنا وَ شاهَدْناکُم.»
معنی: سربازان جواب دادند: «دودی را از دور دیدیم. پس آمدیم و شما را مشاهده کردیم.»

ترجمه صفحه 42 عربی نهم

📘 با توجّه به متن درس گزینهٔ درست و نادرست را معلوم کنید.

ترجمه صفحه 42 عربی نهم

پاسخ1- دانشجویان برای تهیه پژوهش درباره گیاهان به این سفر رفتند.
2- دانشجویان انسانی غیر از خودشان در جزیره نیافتند.
3-ده دانشجو در سفر علمی بودند.
4- در ابتدا آب دریا آرام بود.
5- این حکایت دو سال قبل اتفاق افتاد.

ترجمه صفحه 42 عربی نهم

 

ترجمه صفحه 43 عربی نهم

 

اِقْبَلِ الْکَلامَ الْحَقَّ.سخن حق را بپذیراُرْسُمی صورَهَ الشَّهیدِ.عکس شهید را رسم کن
اِغْسِلا أَیدیَکُما قَبْلَ الْغَداءِ.دستانتان را قبل از غذا بشوییداُسْجُدا لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ.برای خداوند، پروردگار جهانیان سجده کنید
«اُذْکُروا نِعْمَهَ اللهِ عَلَیکُم»نعمت خدا را بر خود یاد کنیداُهْرُبْنَ مِنْ جَلیساتِ السّوءِ.از همنشینان بد دوری کنید

 

تمرینات

جواب صفحه 44 عربی نهم

جواب صفحه 44 عربی نهم

📘 توضیحات زیر مربوط به کدام واژۀ جدید از درس است؟

1- بِلادٌ کَبیرَهٌ جِدّاً فی شَرقِ آسیا. (الصین)
کشور بسیار بزرگ در شرق آسیا (چین)

2- إِدامَهُ الْعَمَلِ وَ ا لاِسْتِمرارُعَلَیهِ. (مَواصلَه)
ادامه کار و استمرار آن (ادامه دادن)

3- شَیءٌ ضَروریٌّ لِلْحَیاهِ، نَشْرَبُهُ وَ لا لَونَ لَهُ. (ماء)
برای زندگی ضروری است و هیچ رنگی ندارد. (آب)

4- یُدَرِّسُ فیهَا الْأُسُتاذُ وَ یَتَخَرَّجُ مِنهَا الطُّلّابُ. (جامعه)
استاد در آنجا درس م‌یدهد و دانشجویان از آن فارغ التحصیل می‌شوند. (دانشگاه)

5- اَلَّذینَ وَصَلوا إِلَی سِنِّ الْبُلوغِ وَ لَیسوا أَطفالاً. (شَباب)
کسانی که به سن بلوغ رسیدند و بچه نیستند. (جوانان)

6- مَجموعَهٌ مِنَ الرّیاضیّینَ أَوْ جَماعَهٌ مِنَ الزُّمَلاءِ فِی الْعَمَلِ. (فَریق)
مجموعه ای از ورزشکاران یا مجموعه ای از هم کلاسی ها در کار. (تیم)

 

جواب صفحه 44 عربی نهم

📘 جمله‌های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

جواب صفحه 44 عربی نهم

معنی: ای دوستانم، لطفاً از کلاس خارج شوید.

 

جواب صفحه 44 عربی نهم

معنی: ای دوستان، این میز را ببرید.

جواب صفحه 45 عربی نهم

جواب صفحه 44 عربی نهم

معنی: ای دوستانم لطفاً از کتابخانه خارج شوید.

 

جواب صفحه 44 عربی نهم

معنی: ای دوستان جواب این دو سوال را بنویسید.

جواب صفحه 45 عربی نهم

 

📘 آیات شریفهٔ زیر را ترجمه سپس فعل‌های امر را معلوم کنید.

جواب صفحه 45 عربی نهم

جواب صفحه 46 عربی نهم

جواب صفحه 46 عربی نهم

📘 کامل کنید

جملهٔ عربیترجمهٔ فارسیچرا ترجمه یکی است؟
یا طُلّابُ، اُنْظُروا إلَی نُزولِ الْمَطَرِ.
یا طالِباتُ، اُنْظُرْنَ إلَی نُزولِ الْمَطَرِ.
دانش آموزان ، ببینید باران می بارد.
دانش آموزان ، به باران نگاه کنید.
یا طالِبانِ، اِلْبَسا مَلابِسَ مُناسِبَهً.
یا طالِبَتانِ، اِلْبَسا مَلابِسَ مُناسِبَهً.
دانش آموزان ، لباس مناسب بپوشید.
دو دانش آموز ، لباس مناسب می پوشند.

جواب ردیف اخر را در بخش نظرات برای ما ارسال نمایید.

پویا جواب صفحه 46 چرا ترجمه یکی است میشه:در فارسی،مثنی و جمع و مذکر و مؤنث برابر است.

 

جواب صفحه 46 عربی نهم

📘 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. «یک کلمه اضافه است»

هر کلمه را به توضیح مناسب آ

 

ترجمه صفحه 47 عربی نهم

📘 بخوانید و ترجمه کنید.
1- لا عَمَلَ کَالتَّحْقیقِ.
معنی: هیچ کاری مانند تحقیق نیست.

2- اَلْعِلْمُ أَصْلُ کُلِّ خَیْرٍ وَ الْجَهلُ أَصْلُ کُلِّ شَرٍّ.
معنی: دانش ریشهٔ هر خوبی و نادانی ریشه هر بدی است.

3- اُطْلُبوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصّینِ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَریضَهٌ.
معنی: دانش را جستجو کنید گرچه در چین باشد؛ زیرا جستن دانش واجب است.

4- خَیْرُ الدُّنیا وَ الْآخِرَهِ مَعَ الْعِلْمِ وَ شَرُّ الدُّنیا وَ الْآخِرَهِ مَعَ الْجَهلِ.
معنی: خیر دنیا و آخرت همراه دانش و بدی دنیا و آخرت همراه نادانی است.

5- لَیْسَ الْعاقِلُ مَن یَعْرِفُ الْخَیْرَ مِنَ الشَّرِّ وَلکِنَّ الْعاقِلَ مَن یَعْرِفُ خَیْرَ الشَّرَّینِ.
معنی: دانا کسی نیست که خوبی را از بدی تشخیص دهد بلکه دانا کسی است که بهترین را از میان دو بد بشناسد.

 

تحقیق صفحه 46 عربی نهم

📘 با استفاده از نرم افزار قرآن یا کتاب «اَلْمُعْجَمُ الْمُفَهْرَسُ لِألفاظِ الْقُرآنِ» سه آیه را که حروف اصلی فعل‌های آنها «س م ع»، «خ ر ج» و «ذ ه ب» است بیابید.
معنی: سوره بقره = آیات 75 – 17 – 23

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام عربی نهم و همچنین درس 5 عربی نهم نیز دیدن فرمایید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 5 | در انتظار بررسی: 1

 • پویا :

  جواب صفحه 46 چرا ترجمه یکی است میشه:در فارسی،مثنی و جمع و مذکر و مؤنث برابر است.

 • Sina :

  شما عالی ترین جزوه رو برای ما به نمایش قرار دادین👌

 • 😐 :

  عالی بود
  ولی تمرین دوم معنی دوتا جابه‌جا بود

 • .REZA :

  جواب صفحه ۴۶ قسمت آخر
  قسمت اول چون در زبان فارسی فعل امر برای جمع مذکر و مونث یکسان به کار میرود
  قسمت دوم چون در زبان فارسی فعل امر برای مثنای مذکر و مونث یکسان به کار می رود
  مرسی از برنامه عالیه 😉😍

 • Neda :

  عالیی👌🏻👍🏻

  فقط بعضی هاش اشتباهه و جابجاس☹

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.