گام به گام درس سوم عربی نهم

گام به گام درس سوم عربی نهم

جواب تمرینات درس سوم عربی نهم

گام به گام درس سوم عربی نهم

نام درس : درس سوم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

جواب تمرینات درس سوم عربی نهم

» جواب عربی نهم / درس سوم /گام به گام درس سوم عربی نهم همراه با معنی و جواب تمرینات صفحه ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ را در این بخش آماده کرده ایم

 

معنی صفحه 30 عربی نهم

معنی صفحه 30 عربی نهم

معنی: 1-حمید و سعید دو برادر در یک مزرعه گندم بودند؛ در یکی از روزها میانشان دشمنی افتاد و برادر بزرگ‌تر «حمید» به برادر کوچک‌تر «سعید» خشم گرفت و به او گفت: «از مزرعه من خارج شو.»

معنی: 2- و همسر حمید به همسر سعید گفت: «از خانه‌مان خارج شو»

معنی: 3-در صبح یکی از روزها مردی در خانهٔ حمید را زد، وقتی که در خانه را باز کرد، نجاری را دید و از او پرسید: «از من چه می‌خواهی؟»

معنی: 4-نجار جواب داد: «دنبال کاری می‌گردم، آیا کاری داری؟»

معنی: 5- حمید گفت: «البته؛ مشکلی دارم و حل آن در دست توست.»

معنی: 6-نجار گفت: «مشکلت چیست؟» حمید جواب داد: «آن خانه همسایه‌ام است؛ او برادرم و دشمنم است؛ به آن رودخانه نگاه کن؛ او مزرعه را با آن نهر به دو نیم تقسیم کرده است؛ او نهر را کنده است؛ زیرا از من عصبانی است. چوب‌های بسیاری در انبار دارم؛ لطفاً دیواری چوبی میان ما بساز.»

 

معنی صفحه 31 عربی نهم

معنی صفحه 31 عربی نهم

 

معنی: 7-سپس به نجار گفت: «من به بازار می‌روم و بعد از ظهر بر می‌گردم.» هنگامی که حمید بعد از ظهر به مزرعه‌اش برگشت خیلی تعجب کرد، نجار دیواری نساخت؛ بلکه پلی روی نهر ساخت؛ سپس حمید خشمگین شد و به نجار گفت: «چه کردی؟! چرا پل ساختی؟!»

معنی: 8-در این هنگام، سعید رسید و پلی را مشاهده کرد و گمان کرد که حمید دستور ساختن پل را داده است؛ سپس از پل عبور کرد و شروع به گریه کرد و برادرش را بوسید و معذرت خواهی کرد. حمید به سوی نجار رفت و از او تشکر کرد و گفت: «تو برای سه روز مهمان من هستی.»

نجار عذرخواهی کرد و گفت: «پل‌های زیادی مانده است، باید برای ساختن آنها بروم.»

معنی صفحه 31 عربی نهم

معنی: از سخن پیامبر خدا: «دو چیز است که خداوند به آنها نگاه نمی‌کند؛ جدا کننده فامیل و همسایه بد.»

جواب صفحه 32 عربی نهم

📘 با توجه به متن درس درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را معلوم کنید.

جواب صفحه 32 عربی نهم

1- همسر حمید به همسر سعید گفت: از خانه ما خارج شو.
2- نجار دیواری چوبی بین دو برادر ساخت.
3-  نجّار سه روز در خانه حمید ماند.
4- سعید مزرعه را به دو قسمت تقسیم کرد.
5- سعید پشیمان شد و برادرش را بوسید.
6- حمید از سعید بزرگ تر است.

لِمَ أَنتَ وَحیدٌ؟ اِلْعَبْ مَعَ زُمَلائِکَ.
چرا تو تنهایی؟ با هم کلاسی‌هایت بازی کن. “پسر”

لِمَ أَنتِ وَحیدهٌ؟ اِلْعَبی مَعَ زَمیلاتِکِ.
چرا تو تنها هستی؟ با هم کلاسی‌هایت بازی کن. “دختر”

اپلیکیشن همیار

ترجمه کنید صفحه 33 عربی نهم

اِبْحَثْ عَنِ الْمِفتاحِ.کلید را پیدا کن.اِزْرَعی قَمْحاً.گندم بکار
اِرْفَعْ عَلَمَ إیران.پرچم ایران را بلند کن«اِرْجِعی إلی رَبِّکِ»به سوی پروردگارت بازگرد
اُطْلُبْ خَیْرَ الْأُمورِ.بهترین کارها را درخواست کن.اُشْکُری أُمَّکِ.از مادرت تشکر کن

تمرینات 

جواب صفحه 34 عربی نهم

جواب صفحه 34 عربی نهم 

📘 درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را بر اساس حقیقت بنویسید.
1- اَلْفَلّاحُ یَعْمَلُ فِی الْمَزرعهِ وَ الْموَظَّفُ یَعْمَلُ فِی الْإدارَهِ. (درست)
معنی: کشاورز در مزرعه و کارمند در اداره کار می‌کند.

2- مَرقَدُ الْإِمامِ الثّالِثِ فی مَدینَهِ مشهد فی مُحافَظَهِ خراسان. (نادرست)
معنی: مرقد امام سوم در شهر مشهد در استان خراسان است.

3- اَلْمَخزَنُ مَکانٌ نَجْعَلُ وَ نَحْفَظُ فیهِ أَشیاءَ مُختَلِفَهً. (درست)
معنی: انبار مکانی است که در آن چیزهای مختلفی را قرار می‌دهیم و نگهداری می‌کنیم.

4- بَعدَ تَصادُمِ سَیّارَتَینِ یَأْتی شُرطیُّ الْمُرورِ. (درست)
معنی: بعد از تصادف دو ماشین پلیس راهنمایی و رانندگی می‌آید.

5- اَلْجِسْرُ مَکانٌ یَرقُدُ فیهِ الْمَرضَی لِلْعِلاجِ. (نادرست)
معنی: پل مکانی است که در آن بیماران برای معالجه بستری می‌شوند.

جواب صفحه 34 عربی نهم 

📘 جمله‌های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

جواب صفحه 34 عربی نهم  جواب صفحه 34 عربی نهم 

 

جواب صفحه 35 عربی نهم

جواب صفحه 35 عربی نهم 

📘 آیات شریفهٔ زیر را ترجمه سپس فعل های امر را معلوم کنید.

1- پروردگارا ما ایمان آوردیم، پس ما را بیامرز و به ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگان هستی.
2-  برای ما در آیندگان آوازۀ نیکو قرار بده.
3-  پروردگارا ما ایمان آوردیم پس ما را در زمرۀ گواهان بنویس.
4-  ما را بر قوم کافران پیروز گردان.

جواب صفحه 35 عربی نهم 

 

جواب صفحه 35 عربی نهم 

📘 هر کلمه را در جای مناسب از جدول بنویسید.

مفرد مؤنّثمثنّای مذکّرمثنّای مؤنّثجمع مذکّر سالمجمع مؤنّث سالمجمع مکسّر
زَوْجَهجِسْرَینِتِلمیذَتانِراحِمونَصالِحاتصِعاب

 

جواب صفحه 36 عربی نهم

جواب صفحه 36 عربی نهم

📘 ترجمه کنید.
1- یا أَخی، اِسْمَعْ کَلامَ مُدَرِّسِنا.
معنی: ای برادرم، سخن معلم‌مان را گوش کن.

2- یا أُخْتی، اِصْنَعی مُستَقبَلَکِ.
معنی: ای خواهرم، آینده‌ات را بساز.

3- یا أَیُّهَا التِّلْمیذُ، اُشْکُرْ رَبَّکَ.
معنی: ای دانش آموز (پسر)، پروردگارت را شکر کن.

4- یا أَیَّتُهَا التِّلْمیذَهُ، اُشْکُری رَبَّکِ.
معنی: ای دانش آموز(دختر)، پروردگارت را شکر کن.

جواب صفحه 36 عربی نهم

📘 گزینهٔ مناسب را انتخاب کنید.

جواب صفحه 36 عربی نهم
1- …….. مَنْ فِی الأَرضِ، یَرْحَمْکَ مَنْ فِی السَّماءِ.
معنی: به کسی که در زمین است رحم کن تا آنکه در آسمان است به تو رحم کند.

2- اَلْمُهَندِسونَ صَنَعوا …….. لِعُبورِ السَّیّاراتِ.
معنی: مهندسان پلی برای عبور ماشین‌ها ساختند.

3- سَعیدٌ ……. الْمَزرَعَهَ إِلَی نِصفَینِ بِذٰلِکَ النَّهرِ.
معنی: سعید با آن رود مزرعه را به دو نیم تقسیم کرد.

4- عَجَزَ الْمَریضُ فَ…….. فِی الْمُستَشفَی.
معنی: بیمار ناتوان شد پس در بیمارستان بستری شد.

5- ظَلَمْتَ صَدیقَکَ فَهوَ …….. عَلَیکَ.
معنی: به دوستت ستم کردی پس او بر تو خشمگین شد.

6- جارُنا یَعْمَلُ فی ……. الْکَراسیِّ.
معنی: همسایه ما در کارگاه صندلی سازی کار می‌کند.

جواب صفحه 37 عربی نهم

جواب صفحه 37 عربی نهم

📘 کلمه‌های مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید.

جَمال / تِلْمیذ / عِندَما / حَزین / قُبْح / مَحْزون / لَمّا / شَقاوَه / طالِب / سَعادَه

پاسخ: جَمال * قُبْح / شَقاوِه * سَعادَهِ / تِلمیذ = طالِب / عِندَما = لَما / حَزین = مَحزون

 

 

ترجمه صفحه 37 عربی نهم

📘 بخوانید و ترجمه کنید.
1- اِعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. (رسول الله)
معنی: بدان که پیروزی همواره بردباری است.

2- لا یَشْکُرُ اللهَ مَنْ لا یَشْکُرُ النّاسَ. (رسول الله)
معنی: کسی که از مردم سپاسگزاری نمی‌کند از خدا هم سپاسگزاری نمی‌کند.

3- أَعْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکْتِسابِ الْإخوانِ. (امام علی)
معنی: ناتوان ترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوستان ناتوان است.

4- إِذا قَدَرْتَ عَلَی عَدوِّکَ؛ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُکْراً لِلْقُدْرَهِ عَلَیْهِ. (امام علی)
معنی: هرگاه بر دشمنت چیره شدی؛ بخشایش را شکرانهٔ چیرگی بر او قرار بده.

5- اَلْعِلْمُ وَ الْمالُ یسَْتُرانِ کُلَّ عَیْبٍ وَ الْجَهْلُ وَ الْفَقْرُ یَکْشِفانِ کُلَّ عَیْبٍ. (رسول الله)
معنی: دانش و دارایی هر عیبی را می‌پوشانند و نادانی و نداری هر عیبی را آشکار می‌کنند.

 

فعالیت صفحه 38 عربی نهم

📘 یک متن کوتاه عربی (قرآن، حدیث، داستان، لطیفه …) پیدا کنید که فعل امر داشته باشد.
قالَت الوالدهُ لِطفْلَتِها: مادر به دختر کوچکش گفت:
إذهبی إلی ساحه المنزلِ و اُنظُری هل السماءُ صافیهٌ أم سَحابیهٌ به حیاط خانه برو و ببین آسمان صاف است یا ابری؟

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام عربی نهم و همچنین درس 4 عربی نهم نیز دیدن فرمایید

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 5 | در انتظار بررسی: 0

 • ایلین غیاثی :

  عالی بود تمام چیزی که میخواستمو شما تو سایتتون داشتین من که خوشم اومد

 • محمد مهدی :

  خیلی عالیه همه مطالب مورد نظر من داخل این بود
  دست تون درد نکنه
  دمتون گرم

 • حسینی :

  خیلی خوب فقط تمرین اول مزرعه را کارگاه ترجمه کردید

  • HamGamDars :

   مرسی ویرایش شد

 • داود :

  عالیییییی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.