معنی کلمات درس هفتم فارسی چهارم ( مهمان شهر ما ) + مخالف کلمات

معنی کلمات درس هفتم فارسی چهارم ( مهمان شهر ما ) + مخالف کلمات

معنی درس آرش مهمان شهر ما چهارم درس 7

معنی کلمات درس هفتم فارسی چهارم ( مهمان شهر ما ) + مخالف کلمات

نام درس : درس هفتم | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | چهارم ابتدایی

معنی کلمات درس 7 فارسی چهارم

📌 ضور : حاضر بودن ، وجود
📌 تپش : تپیدن ، جنبش
📌 هین : بدان
📌 نشاط : شادی ، شوق
📌 هیجان : شور و شوق
📌 پر توان : با قدرت ، توانا
📌 بالاخره : سرانجام ، عاقبت
📌 مشتاق : آرزومند
📌 فعالیت : کوشش ، تالش
📌 لحظه شماری : انتظار کشیدن
📌 خیره شدن : نگاه به چیزی بدون چشم برداشتن
📌 تحسین آمیز : همراه با تعریف و تمجید
📌 جنبش :حرکت – تکان
📌 استقبال : پیشواز
📌 بی صبرانه : بی طاقت ، نا آرام
📌 رخسار : چهره
📌 خروشان : پر سر و صدا
📌 همهمه : سر و صدا
📌 انبوه : بسیار زیاد
📌 غوغا : سر و صدا
📌 مشام : بینی
📌 دلهره : نگرانی
📌 اندوه : غم و ناراحتی
📌 لطیف : مالیم – نرم
📌 انبوه : زیاد – بسیار
📌 پوشش : لباس

کلمات هم خانواده درس 7 فارسی چهارم

🧩مشتاق : شوق ، اشتیاق
🧩متوجه : توجه
🧩صبر : صبور ، صابر
🧩مرخص : ترخیص
🧩انتظار : منتظر
🧩حرکت : متحرک – تحرک
🧩اشعار : شعر – شاعر
🧩درس : مدرس ، تدریس
🧩اشعار : شعر ، شاعر
🧩ضخامت : ضخیم
🧩لطیف : لطف – لطافت
🧩جمعیت : مجموع – جمع
🧩نظر : منظور – ناظر
🧩فعالیت : فعال

کلمات مخالف درس 7 فارسی چهارم

تند : کند
❌ پاکیزه : کثیف
❌ طلوع : غروب
❌ آرام آرام : تند تند
❌ خواب : بیدار
❌ پیر : جوان
❌ شب : روز
❌ پر : خالی
❌ تشنه : سیراب
❌ رجدا : متصل
❌ خوش بو : بد بو
❌ استقبال : پیشواز
❌ همهمه : سکوت
❌ شادی : غم

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *