معنی کلمات درس ششم فارسی چهارم ( آرش کمانگیر) + مخالف کلمات

معنی کلمات درس ششم فارسی چهارم ( آرش کمانگیر) + مخالف کلمات

معنی آرش کمانگیر فارسی چهارم درس 6

معنی کلمات درس ششم فارسی چهارم ( آرش کمانگیر) + مخالف کلمات

نام درس : درس ششم | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | چهارم ابتدایی

معنی کلمات درس 6 فارسی چهارم

📌 نقص : عیب – کمی و کاستی
📌 نبر : جنگ
📌 آشتی : دوستی – صلح
📌 گهر : مخفف گوهر – مروارید
📌 استوار : پابرجا – پایدار
📌 فرود آید : پایین بیاید
📌 چاره : راه حل – تدبیر
📌 سرپنجه : نیرومند – توانا
📌 خاور : مشرق
📌 پایداری : ایستادگی – مقاومت
📌 قامت : قد و باال – اندازه
📌 بامداد : صبح زود – اول صبح
📌 رشید : راست قامت – دالور
📌 تناور : تنومند – قوی
📌 زمزمه : آوازی زیر لب و آهسته
📌 خرم : شاد – خوشحال
📌 چابک : تند و سریع
📌 وارونه : برعکس
📌 منتظر : چشم به راه
📌 بازوان : بازوها
📌 گام : قدم
📌 تیزبال : سریع – تیز پرواز
📌 تحقیر : کوچک شمردن
📌 پیشنهاد : نظر – رای
📌 بی تابی : بی قراری
📌 اندوهگین : غمگین – غصه دار
📌 بردباری : صبر – شکیبایی
📌 ماهر : زبر دست
📌 افراسیاب : فرمانده ی سپاه توران
📌 کمان : ابزار تیراندازی
📌 سامان دادن : منظم کردن
📌 پولادین : ساخته شده از فولاد
📌 دیرین : قدیمی
📌 چست : چالاک و چابک
📌 بران : برنده – تیز
📌 پهن : گسترده – پهناور
📌 گوارا : خوب و لذت بخش
📌 جاودانی : همیشگی
📌 گریزان : شتابان
📌 تندر : صدای رعد
📌 زیر گوشی حرف زدن : پچ پچ کردن
📌 نیم روز : میان روز

 

کلمات هم خانواده درس 6 فارسی چهارم

🧩تحقیر : حقارت – حقیر
🧩ماهر : مهارت
🧩مشکل : اشکال
🧩منتظر : انتظار
🧩توانا : توانایی – توان
🧩نقص : ناقص

کلمات مخالف درس 6 فارسی چهارم

❌ پیروزی : شکست
❌ ناامید : امیدوار
❌ سختی : آسانی
❌ آشتی : قهر
❌ خاور : باختر
❌ محکم : سست
❌ نهانی : آشکار
❌ نازک : ضخیم
❌ دیوانه : عاقل
❌ شیرین : تلخ
❌ تیره : روشن
❌ توانا: ناتوان

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *