معنی کلمات درس اول فارسی چهارم (آفریدگار زیبایی) + مخالف کلمات

معنی کلمات درس اول فارسی چهارم (آفریدگار زیبایی) + مخالف کلمات

معنی آفریدگار زیبایی فارسی چهارم درس 1

معنی کلمات درس اول فارسی چهارم (آفریدگار زیبایی) + مخالف کلمات

نام درس : درس اول | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | چهارم ابتدایی

معنی کلمات آفریدگار زیبایی فارسی چهارم

📌 دمی: لحظه ای
📌 جوی : پیدا کن
📌 بود : باشد، هست
📌 صبحگاه: هنگام صبح
📌 نهان : پنهان ،مخفی
📌 نشان :نشانه ،علامت
📌 جهان افروز: روشن کننده ی جهان
📌 غوک : غورباغه
📌 داوری :قضاوت کردن
📌 نیلی :آبی تیره کبود رنگ
📌 برکه :آبگیر ،گودالی که در آن آب جمع شده باشد
📌 انبوه : زیاد ، فراوان
📌 زینت داد : تزیین کرد
📌 گلگون : سرخ رنگ تاب
📌 نیاوردند : تحمل نکردند
📌 صنوبر : نام درخت جلا
📌 دادن : شفاف و پاکیزه ، صاف و براق
📌 قشر : لایه
📌 دل انگیز: زیبا ، جالب
📌 چیره دست : ماهر، استاد ،زبردست
📌 معرفت : شناخت شگفت
📌 انگیز: عجیب و غریب،تعجب آور
📌 پذیرفت: قبول کرد
📌 آویخت: آویزان کرد
📌 ارغوانی :قرمز مایل به بنفش
📌 بگشود : باز کرد
📌 رمه: گله
📌 پهنه ی دشت : سطح دشت
📌 نشانید : گذاشت ، قرار داد
📌 سراغ: پی چیزی رفتن،دنبال

کلمات هم خانواده درس اول فارسی چهارم

🧩 (صبح – صبحگاه – صبحانه )
🧩 (جوی – جوینده)
🧩 (روشن – روشنایی)
🧩 (بقیه – باقی)
🧩 (هنرمند – هنرنما – هنر)
🧩 (طبیعت – طبع – طبیعی )
🧩 (سطح – مسطّح – سطوح)
🧩 (اثر – تأثیر – موثر)
🧩 (معرفت – عرفان – تعریف – معروف) (تصویر – مصوّر – تصاویر – صورت)
🧩 (مزارع – مزرعه – زراعت – زرع )
🧩 (مهاجر – مهاجرت – هجرت)
🧩 (نقش – نقاش – نقشه)
🧩 (هوش – هوشیار – باهوش – هوشمند)
🧩 (قشر – اقشار)
🧩 (زینت – تزیین) (نخست – نخستین)
🧩 (پهن – پهنه – پهناور)
🧩 (منظره – نظر – ناظر – نظارت)
🧩 (انتظار – منتظر)

کلمات مخالف درس اول فارسی چهارم

مخالف هست = نیست
❌متصّل = جدا
❌سوال = جواب
❌دیدم = ندیدم
❌آهسته = سریع
❌نهان = آشکار
❌نیکی = بدی
❌روشنایی = تاریکی

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *