سوالات فصل ششم علوم هفتم با جواب

سوالات فصل ششم علوم هفتم با جواب

سوالات متن علوم هفتم همراه با پاسخنامه

سوالات فصل ششم علوم هفتم با جواب

نام درس : تمام درس ها | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات متن علوم هفتم فصل 6 همراه با پاسخنامه

سوالات متن علوم هفتم / فصل ششم /  در بخش زیر سوالات متن درس 6 علوم هفتم با جواب را قرار داده ایم. شما میتوانید سوالات فصل ششم علوم هفتم را در بخش زیر دانلود نمایید. هم چنین برای مشاهده جواب فصل 6 علوم هفتم کلیک کنید.

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ آب کره چیست؟
پاسخ:  به مجموعه آب های موجود در هوا کره (اتمسفر)، سطح و درون زمین که به صورت جامد، مایع و بخار می‌باشند، آب کره گفته می‌شود.

2_ آب کره شامل چه چیزهایی می‌شود؟
پاسخ:  آب کره شامل اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، آب های زیرزمینی، رطوبت هوا و یخچال ها می‌شود.

3_ بارش چگونه رخ می‌دهد؟
پاسخ:  با تابش پرتوهای خورشید به سطح اقیانوس ها، دریاها و دریاچه ها، آب ها تبخیر می‌شوند و به بالا می‌روند. بخار آب در آنجا به دلیل کاهش دما، متراکم و به ابر تبدیل می‌شود. با ادامه روند کاهش دما، اگر درصد رطوبت و میزان دمای هوا به حد مناسبی برسد، بارش رخ می‌دهد.

4_ برف چگونه تشکیل می‌شود؟
پاسخ:  هرگاه در فرایند متراکم شدن ابرها، دمای هوا خیلی کم باشد، رطوبت هوا به شکل برف به سطح زمین می‌ریزد.

5_ باران چگونه تشکیل می‌شود؟
پاسخ:  در صورتی که دمای هوا هنگام تراکم، بالاتر از صفر درجه سلسیوس باشد، رطوبت هوا به شکل باران به سطح زمین می‌ریزد.

6_ تگرگ چگونه تشکیل می‌شود؟
پاسخ:  اگر قطره های باران در مسیر پایین آمدن به سطح زمین از توده هوای سرد عبور کنند به تگرگ تبدیل می‌شوند.

7_ هواشناسی به چه معناست؟
پاسخ:  هواشناسی دانشی است که درباره شناخت جو و هوای اطراف کره زمین به مطالعه و تحقیق می‌پردازد.

8_ مهمترین کار هواشناسی چیست؟
پاسخ:  یکی از مهم ترین کارهای هواشناسی اندازه گیری مقدار بارندگی است که در ایستگاه های باران سنجی برحسب میلی متر انجام می‌شود.

9_ آب حاصل از بارش به کجا می‌رود
پاسخ:  پس از بارش، بخشی از آب تبخیر می‌شود و به هوا کره (اتمسفر) صعود می‌کند. قسمتی از آن در سطح زمین، جاری می‌شود و بخش باقیمانده به درون زمین نفوذ می‌کند.

10_ عامل اصلی حرکت آب ها در زمین چیست؟
پاسخ:  شیب زمین

11_ حوضه آبریز چیست؟
پاسخ:  منطقه ای که آب های سطحی آن توسط یک رود و انشعابات آن از نقاط مرتفع به سمت نواحی پست‌تر هدایت می‌شود، حوضه آبریز نام دارد.

12_ رودخانه ها به چند صورت جریان پیدا می‌کنند؟ دلایل آن را بنویسید.
پاسخ:  رودخانه در مسیر حرکت خود ممکن است به صورت مستقیم یا مارپیچ جریان داشته باشد. اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد، زیاد باشد، رودخانه مسیر مستقیم پیدا می‌کند و در صورتی که شیب زمین کم باشد، رودخانه مسیر مارپیچی به خود می‌گیرد.

13_ آبشار چگونه به وجود می‌آید؟
پاسخ:  علت تشکیل آبشار این است که آب در مسیر جریان خود، ابتدا از سنگ های سخت و مقاوم سپس از سنگ های نرم و کم مقاومت عبور می‌کند. بر اثر فرسایش در زمان نسبتاً طولانی، سنگ های مقاوم برجای می‌مانند و سنگ های نرم از بین می‌روند و اختلاف ارتفاع در مسیر رود ایجاد می‌شود که به آن آبشار گفته می‌شود.

14_ مهمترین منابع آلودگی رودخانه ها را چیست؟
پاسخ:  تخلیه فاضلاب ها

15_ دریاچه را تعریف کنید؟
پاسخ:  بخشی از آب کره که در سطح خشکی ها واقع شده است و به طور طبیعی به آب های آزاد راه ندارد، دریاچه نامیده می‌شود.

16_ دریاچه ها از چه لحاظی اهمیت دارند؟
پاسخ:  دریاچه ها از نظر تأمین مواد غذایی، مواد معدنی، ذخایر نفت و گاز، گردشگری، تعدیل آب و‌ هوای منطقه، حمل و‌ نقل و کشتیرانی اهمیت دارند.

17_ انواع روش های ایجاد دریاچه مصنوعی را نوشته و مثال بزنید؟
پاسخ:  برخی از دریاچه ها در پشت سدها به وجود می‌آیند. از آب ذخیره شده در این دریاچه ها برای تولید برق، کشاورزی و آب آشامیدنی استفاده می‌شود؛ مانند سد امیرکبیر که در شمال شهر کرج واقع شده است. گاهی دریاچه هایی در اطراف شهرها به منظور تعدیل دمای هوا، حفظ محیط زیست و توسعه گردشگری ایجاد می‌شوند؛ مانند دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس که در منطقه چیتگر تهران احداث شده است.

18_ انواع ساحل را نام برده و توضیح دهید.
پاسخ:  سواحل صخره ای و پرتگاهی: سواحلی که جنس سنگ های ساحلی در برابر فرسایش مقاومند.
سواحل همواره و ماسه ای: سواحی که سنگ های آن مقاومت کمی‌در برابر فرسایش دارند.

19_ حرکت آب دریا ها به چند شکل انجام می‌شود؟
پاسخ:  به صورت امواج دریا، جریان های دریایی و جزر و مد است.

20_ موج چیست؟
پاسخ:  به حرکت آب به سمت بالا و پایین، موج آب گفته می‌شود.

21_ سونامی‌ (آبتاز) چیست؟
پاسخ:  هنگام وقوع زمین لرزه و آتشفشان های زیردریایی، امواج بزرگی در دریا ایجاد می‌شود که به آن آبتاز (سونامی) می‌گویند.

22_ جزر و مد را به ترتیب تعریف کرده و علت تشکیل آن را بنویسید.
پاسخ:  جزر و مد در اثر نیروی گرانشی ماه و خورشید ایجاد می‌شود. به بالا آمدن آب و حرکت آن به سمت ساحل مد و به پایین رفتن آب در سواحل، جزر گفته می‌شود.

23_ جزر و مد چه کاربردی دارد؟
پاسخ:  تولید انرژی الکتریسیته و ماهی گیری

24_ یخچال ها چگونه تشکیل می‌شوند؟
پاسخ:  در مناطقی از کره زمین که میانگین دمای هوا از صفر درجه سلسیوس کمتر است، بارش عمدتاً به صورت برف است. با انباشته شدن برف طی سال های متمادی در این نواحی، یخچال تشکیل می‌شود.

25_ انواع یخچال ها را نام برده و توضیح دهید.
پاسخ:  یخچال ها به طور کلی به دو دسته قطبی و کوهستانی تقسیم می‌شوند. یخچال های عظیم قطبی در نواحی قطب شمال و جنوب کره زمین قرار دارند و یخچال های کوهستانی در نواحی مرتفع سطح خشکی ها تشکیل می‌شوند.

26_ اهمیت آب در چیست؟
پاسخ:  آب مهمترین عامل حیات است. همه موجودات زنده برای ادامه زندگی به آب نیاز دارند. در زندگی روزمره برای شستن دست و صورت، مسواک زدن، وضو گرفتن، تهیه غذا صنعت، ساختمان سازی و … به آب نیاز داریم.

27_ چرا در کشورهایی مثل کشور ما آب اهمیت بیشتری دارد و به استفاده درست از منابع آبی و مهار آب های سطحی بها بیشتری می‌دهند؟
پاسخ:  چون کشور ما به طور طبیعی بر روی نوار بیابانی دنیا واقع شده است.

28_ چند درصد از سطح کره زمین را آب فرا گرفته است؟
پاسخ:  بیش از 75 درصد

29_ بیشتر آبهای کره زمین شیرین هستند یا شور؟
پاسخ:  شور

30_ ابر چگونه تشکیل می‌شود؟
پاسخ:  با تابش پرتوهای خورشید به سطح اقیانوس ها ، دریاها و دریاچه ها آب تبخیر می‌شود و بالا می‌رود بخار آب در آنجا به دلیل کاهش دما ، متراکم شده و به ابر تبدیل می‌شود.

ادامه سوالات متن فصل ششم علوم هفتم :

32_ آب حاصل از بارش چه می‌شود ؟
پاسخ:  1) بخشی از آب تبخیر شده و به اتمسفر صعود می‌کند.
2) قسمتی از آن در سطح زمین جاری می‌شود.
3) بخش باقی مانده به درون زمین نفوذ می‌کند.

31_آب باران در روی زمین چه مسیری را طی می‌کند؟
پاسخ:  این آب ها پس از به هم پیوستن در جهت شیب زمین و به طرف مناطق پستی حرکت می‌کنند و به دریاچه ها ، دریاها و اقیانوس ها می‌ریزند.

33_ هدف از احداث سد چیست؟
پاسخ:  بهره برداری بهتر و جلوگیری از هدر رفتن آب

34_ آبشار چگونه ایجاد می‌گردد؟
پاسخ:  اگر رودخانه ای در طی مسیر به محلی برسد که بستر آن به طور ناگهانی دچار اختلاف ارتفاع شود در این صورت آبشار ایجاد می‌شود.

35_ نام دیگر آبشار چیست؟
پاسخ:  تند آب

36_ بزرگترین دریاچه جهان کدام دریاچه است؟
پاسخ:  دریاچه خزر

37_ چرا به دریاچه خزر دریا گفته می‌شود؟
پاسخ:  به علت وسعت زیاد

38_ دریاچه های کشورمان از چه نظر با هم تفاوت دارند؟
پاسخ:  از نظر چگونگی تشکیل

39_ دریاچه ها از نظر چگونگی تشکیل به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
پاسخ:  دو دسته: برخی از آنها به طور طبیعی شد تشکیل شده اند و بعضی از آنها توسط انسان ایجاد شده اند.

40_ کدام دریاچه ایران باقیمانده دریای قدیمی‌ به نام تتیس است؟
پاسخ:  دریاچه خزر

41_ دریاچه هایی که به طور مصنوعی ایجاد می‌شوند از چه نظر با هم تفاوت دارند؟
پاسخ:  از نظر کاربرد و بهره برداری

42_ دریاچه هایی که در پشت سدها به وجود می‌آیند چه کاربردی دارند؟
پاسخ:  برای تولید برق، کشاورزی و آب آشامیدنی استفاده می‌شود.

43_ سد لتیان در کجا واقع شده است؟
پاسخ:  در شمال تهران

44_ دریاچه شهدای خلیج فارس در منطقه چیتگر تهران به چه منظور احداث شده است؟
پاسخ:  – به منظور تعدیل دمای هوا
– حفظ محیط زیست
– توسعه گردشگری

45_ چرا کره زمین از فضا آبی رنگ دیده می‌شود؟
پاسخ:  چون بیشتر از سطح آن حدود (سه چهارم) از آب تشکیل شده است.

46_ شکل سواحل دریاها به چه عواملی بستگی دارد؟
پاسخ:  به مقاومت سنگ های ساحلی در برابر فرسایش

47_ سه نمونه حرکت آب دریا ها کدامند؟
پاسخ:  1) امواج
2) جریان های دریایی
3) جزر و مد

48_ امواج دریاها چه اثری بر ساحل ها می‌گذارند؟
پاسخ:  باعث فرسایش و تغییر شکل سواحل می‌شود.

49_ نام دیگر سونامی چیست؟
پاسخ:  آبتاز

50_ جزر و مد به چه دلیل ایجاد می‌شود؟
پاسخ:  بر اثر نیروی گرانشی ماه و خورشید

51_ جزر و مد چه کاربردهایی دارد
پاسخ:  در تولید انرژی الکتریسته و ماهیگیری استفاده می‌شود.

52_ یخچال ها به طور کلی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
پاسخ:  دو دسته قطبی و کوهستانی

53_ یکی از مهمترین کارهای هواشناسی اندازه گیری مقدار بارندگی است.

54_ اندازه گیری مقدار بارندگی در ایستگاه های باران سنجی بر حسب میلی متر انجام می‌شود.

55_ اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد زیاد باشد رود مسیر مستقیم پیدا می‌کند و در صورتی که شیب زمین کم باشد رود مسیر مارپیچ به خود می‌گیرد.

56_ علت ایجاد دریاچه غار علی صدر بالا بودن سطح آب های زیرزمینی از کف غار است.

57_ شکستگی های قسمتی از سنگ کره موجب ایجاد دریاچه ارومیه شده است

من را بخوان : فایل های زیر به صورت PDF میباشد؛ بعد از دانلود در برنامه مدیریت فایل و پوشه Download یا اسناد قابل نمایش است. برای باز کردن فایل نیز نیاز به نصب PDF خوان دارید (پیشنهادی Google PDF)

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • تور سننه :

  اگر مثل سوالات مطالعات میزاشیتید سوال ها رو بهتر بود

 • مهدی :

  عالی

 • نیلوفر :

  نه خوب بود نه بد از نظر من عالی بود💜💜

 • تینا :

  یادگیری بیشتر

 • آوا :

  میشه زنگ تفریح هم بگذارید؟

 • مائده شفیعی علویجه ای :

  عالی😏

 • مائده شفیعی علویجه ای :

  عالی😏😏💦💦💦💦

 • نیما :

  از حرکت اب دریا سه مورد بنویسید

 • ملور :

  سلام ممنونم خیلی خوبه خیلی دقیق نوشته شده خیلی خوبه

 • بدون نام :

  عالی بود باز اگر میشه ازاینا بزارین

 • fatemeh.safarzadeh6318@gmail.com :

  عالــــــــــــــــــــــــــــــــــی خیلی خوبه همهی سوال ها دقیق نوشته شده❤❤❤

 • حسین علیزاده :

  چراجواب ندادید؟؟؟

 • Abolfazl :

  سلام حوصلم سر رفته😂😂

  • Arezoo :

   👏😹😹❤️

   • Sarina :

    آخی چ‌ جالب😐🚶🏻

  • H K :

   سلام به عنم

  • sarina :

   آخی چ‌ جالب😐🚶🏻

 • Dar :

  عالی همه ی سئواللت و پاسخ ها به صورت کامل و دقیق ممنون

 • فاطمه :

  فارسی

  • حسین :

   سلام

 • فاطمه :

  علوم

  • AKA GAMER :

   عالیه و آیدی فری فایر راستش آیدی رو حفظ نیستم ولی اسمم iliya120129R