سوالات درس چهارم علوم پنجم

سوالات درس چهارم علوم پنجم

سوالات درس 4 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات درس چهارم علوم پنجم

نام درس : برگی از تاریخ زمین | موضوع : سوالات متن | پنجم ابتدایی

سوالات درس 4 داخل کتاب علوم پنجم

 سوالات علوم پنجم / درس چهارم :: برگی از تاریخ زمین

1- اگر در محلی فسیل ماهی پیدا شود نشانه ی چیست؟
پاسخ:  نشان می دهد که آن محل در گذشته در آن محل دریا بوده است.

2- فسیل چیست؟
پاسخ:  به آثار و بقایایی که از گیاهان و جانوران بسیار قدیمی در سنگ ها باقی مانده است، فسیل می گویند.

3- فسیل از چه تشکیل شده است؟
پاسخ:  فسیل یا قسمتی از بدن موجودات زنده مانند استخوان، دندان و صدفها است و یا از اثری از بدن جانداران مانند ردّ پای آنها تشکیل شده است.

4- چرا از همه ی قسمت های بدن جانوران فسیل درست نمی شود؟
پاسخ:  بعضی از قسمت های بدن جانوران نرم است و خوراک جانوران دیگر می شود و یا می پوسد.

5- در کجاها فسیل بیشتری درست شده است؟
پاسخ:  در دریاهای کم عمق و گرم.

6- چرا در دریاهای کم عمق و گرم فسیل بیشتری درست شده است؟
پاسخ:  به علت عمق کم آب، جسد موجود زودتر به ته آب می رسد وروی آن را گل و لای می پوشاند. در این مناطق نور خورشید سبب رشد گیاهان شده و جانوران زیادی را جذب می کند.

7- اگر به ترتیب قرار گرفتن لایه ها توجه کنیم، کدام لایه ی سنگ های رسوبی قدیمی ترند؟
پاسخ:  لایه های زیرین، زیرا زودتر تشکیل شده اند..

8- برای تشکیل بعضی از فسیل ها چه مقدار زمان لازم است؟
پاسخ:  میلیون ها سال.

9- فسیل چگونه تشکیل می شود؟
پاسخ:  وقتی جانوری می میرد جسدش در ته دریا قرار می گیرد. بخشهای نرم بدن جانور تجزیه یا توسط جانداران دیگر خورده شده اما قسمتهای سخت باقی می ماند. روی قسمتهای باقیمانده توسط گل و لای یا رسوبات پوشیده می شود.لایه های بالایی روی لایه های پایینی فشار آورده و اثری از اسکلت جانور روی لایه های رسوبی باقی می ماند که توسط املاح معدنی موجود در آب دریا که مانند سیمان محکم است، پر می شود و فسیل جانور در بین سنگها به وجود می آید. فسیل گیاهان نیز مانند جانوران تشکیل می شود.

10- علاوه بر دریاها در کجاها فسیل تشکیل می شود؟
پاسخ:  در یخچال های طبیعی، غارها، معادن نمک، زیر خاکسترهای آتش فشانی و در شیره ( صمغ ) درختان.

11- سنگ های رسوبی چگونه تشکیل شده اند؟
پاسخ:  گل و خاک رود ها وارد آب دریا ها شده، ته نشین شده، و بر اثر فشار لایه های بالاتر و در طی سالیان دراز به سنگ های رسوبی تبدیل شده اند.

12- چرا بعضی از لایه های سنگ های رسوبی از بعضی از دیگر نازک تر هستند؟
پاسخ:  چون در زمان تشکیل شدن لایه، خاک و گل کمتری در کف دریا ته نشین شده است و یا از رسوبات دانه ریز مانند خاک رس درست شده اند.

13- چرا در بین رسوبات دانه ریز مانند خاک رس، فسیل بهتری تشکیل می شود؟
پاسخ:  چون در بین این رسوبات طرح بهتر و کاملتری از بدن جانداران ساخته می شود.

14- حشرات از دیگر جانوران بیشتر هستند. چرا از حشرات فسیل کمتری یافت می شود؟
پاسخ:  زیرا بدن حشرات اسکلت استخوانی ندارد و بدنشان زود تجزیه شده واز بین می رود.

15- در کجاها فسیل هایی از حشرات باقی مانده است؟
در شیره ( صمغ ) درختان.

16- دایناسور چه معنایی دارد؟
پاسخ:  سوسمار ترسناک.

17- دایناسور ها در حدود چند میلیون سال قبل از میان رفتند؟
پاسخ:  65 میلیون سال قبل.

18- از ردپای جانوران چه اطلاعاتی به دست می آوریم؟
پاسخ:  نوع جانور یعنی پرنده بوده یا پستاندار یا …، محل زندگی آن، نوع غذایش که گوشتخوار بوده یا گیاهخوار، بزرگی و کوچکی جثه ی حیوان، نحوه ی حرکت کردن آن، وزن جانور و …..

19- اگر در محلی فسیل برگ درخت خرما پیدا شود، نشانه ی چیست؟
پاسخ:  آن محل قبلا آب و هوای گرمسیری داشته است.

20- اگر در محلی فسیل صدف پیدا شود، نشانه ی چیست؟
پاسخ:  آن محل قبلا دریای کم عمق و گرم بوده است.

21- اگر در محلی فسیل سرخس پیدا شود، نشانه ی چیست؟
پاسخ:  آن محل قبلا ناحیه ی گرم و مرطوب بوده است.

22- به چه چیزی کتاب تاریخ زمین می گویند؟
پاسخ:  سنگ های رسوبی.

23- زمین شناسان درباره گذشته زمین از چه راه هایی اطلاعات زیادی به دست می آورند؟
پاسخ:  با استفاده از آثاری که در سنگ ها وجود دارد.

24- چرا زمین شناسان لایه های رسوبی را مطالعه می کنند؟
پاسخ:  زیرا لایه های رسوبی در دریاها تشکیل می شوند و بیشترین تعداد فسیلها نیز از جاندارانی درست می شود که در دریاها زندگی می کرده اند.

25- زمین شناسان با مطالعه ی فسیل ها چه اطلاعاتی به دست می آورند؟
پاسخ:  اطلاعاتی درباره ی تغییرات آب و هوا، شکل و وضعیت خشکی ها و دریاهای زمین، محل دریا ها، نوع گیاهان و جانورانی که زمانی روی زمین زندگی می کرده و امروزه از بین رفته اند و نوع غذایشان، به دست می آورند.

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

۱ -مراحل تشکیل سنگ رسوبی
پاسخ:  – حمل رسوبات توسط آب های جاری
– ته نشین شدن رسوبات در آب های آرام
– فشرده شدن رسوبات در اثر سنگینی لایه های بالایی و نیز سنگینی آب

۲ -ویژگی سنگ های رسوبی
پاسخ:  – لایه لایه اند
– لایه های زیرین قدیمی تر و لایه های بالایی جدید ترند
– معمولا رنگ لایه ها به علت تغییر جنس لایه ها متفاوت است
– با مشاهده این سنگ ها می توان دریافت که زمانی آنجا دریا وجود داشته است
– مهمترین ویژگی سنگ های رسوبی داشتن فسیل است
– دانشمندان زمین شناس با جستجو در لابه لای سنگ های رسوبی به دنبال آثار فسیل اند

۳ -فسیل چیست ؟
پاسخ:  به آثاری که از جانداران قدیمی ( گیاه – جانور – تک سلولی) از گذشته در لابه لای سنگ های رسوبی یافت می شود فسیل می گویند

۴ -بخش هایی از یک جاندار که می توانند در لابه لای رسوبات یافت شوند عبارت است از :
پاسخ:  استخوان – دندان – صدف – پوشش آهکی ( اسفنج و مرجان ) – پوشش سخت بندپایان (حشرات – خرچنگ ها ) – بافت چوبی گیاهان – قالب خارجی و داخلی جانداران آبزی – آثار گیاهی ( برگ در زغال سنگ )– ردپا و…..

۵ -با گذشت زمان بخش های نرم جانداران توسط دما و رطوبت و هوا و جانوران ذره بینی از بین رفته و بخش های سخت در لابه لای رسوبات باقی می ماند

۶ -چرا از حشرات و بی مهرگان و گیاهان در طبیعت فسیل یافت نمی شود؟
پاسخ:  چون دارای اسکلت و بخش سخت نیستند

۷ -فسیل جانوران دارای اسکلت استخوانی و جانوران دریازی چرا بیشتر یافت می شود ؟
پاسخ:  به علت داشتن پوشش صدفی و آهکی در طبیعت بیشتر یافت می شود

۸ -دانشمندان از فسیل ها می توانند به اطلاعاتی دست پیدا کنند :
پاسخ: 
– نوع گیاهان و جانورانی که در قدیم زندگی می کرده اند
– محل زندگی آن ها از نظر آب و هوا و خشکی یا دریا بودن
– نوع غذای جانوران از نوع دندان آنها )گوشت خوار – گیاه خوار(
– ساختمان بدن جانداران قدیمی که برخی ساختمان بدن ساده تری داشتند
– تغییرات آب و هوا – وضعیت دریاها و خشکی ها در گذشته
( با بررسی فسیل ها دریافتند که آب و هوای زمین تغییر کرده است و شکل خشکی ها در گذشته به صورت امروزی نبوده است )
– نوع جانور – نحوه حرکت – اندازه جثه جانور
( دانش مندان از روی رد پا به نحوه ی حرکت جانور پی برده اند که هرچه ردپا عمیق تر بوده جانور سنگین تر و هرچه کم عمق تر بوده نشانه سبک وزنی و سرعت آن بوده است از روی رد پا به نوع جانور – وزن جانور – اندازه جانور از روی مساحت رد پا پی برده اند )

| پیشنهاد میشود برای دریافت جواب فعالیت های این درس از جواب درس 4 علوم پنجم  و همچنین برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 5 علوم پنجم استفاده نمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ناشناس :

  عالیه

 • مانیا :

  این برنامه عالی است من همیشه برای امتمان از سوالات این برنامه استفاده می کنم 👍👍❤❤

 • Sam :

  عالییییییییییی

 • 😘☺😚 :

  لطفا سوال آخرو خلاصه کنین

 • ERFAN KOSHSIMA :

  من برنامه ای به این شکل ندیده بودم سر و دست ✋ سازنده اش درد نکنه چون من هر برنامه ای که پیدا کردم پول میخواست با اینکه بدونه اینترنت بود ولی این برنامه اینترنت میخواهد ولی پولی نمی خواهد پول هارا از تبلیغات در میارید ⭐⭐⭐⭐⭐خیلی خوبه ممنونم خداحافظ 🤳🤳🙏

 • ی بنده خدا کلاس پنجمی :

  عالی

 • ناشناس :

  عالی واقعا دست سازندش درد نکنه من همه درسامو از اینجا حفظ مبکنم❤

 • nima :

  یه چیزی از عالی هم اونورتر

 • فاطمه :

  همیار واقعا دستت در نکنه برای اینکه این برنامه خوب رو درست کردی 👌🏻😘😘😘

 • محمد رضا :

  سلام خدا قوت واقعا برنامه همیار فوق العادس سپاس از زحمات شما

 • ساعت ۱۲ امتحان دارمممممم اونم حضورییییییس :

  سلام
  اگه ی کوچولو کمتر غلط املایی داشت عالی میشد
  ولی الانم عالیه

 • یه تنها :

  خوبه
  ولی سوالاتش خیلی زیادهههههه 😑🙄

 • یک بدبخت کلاس پنجمی که امتحان داره :

  خیلی عالی و خوبه ممنون(。>‿‿<。 )

 • *** :

  عالی بود👌🏻👌🏻

 • لالیسا مانوبان :

  خیلی عالی هست ممنون از برنامه ی خوبه ما💓💓👑👑👑💖💖

 • ماهور :

  عالی من که خیلی این برنامه رو دوست دارم ♥🌹🌹✨

 • ساینا اعضمی :

  فقط با همه ی این خوبی هایی که داره
  بدیش اینه که اینترنتیه

  • لالیسا مانوبان :

   آره

  • اصم ندارم حلع؟! :

   حرفت صحیح🙃👈🏻👉🏻👍🏻

 • محمد :

  عالیه عالی

 • کیارش :

  من کلاس ششم هستم اومدم یه سری به کلاس پنجم بزنم

  • جیران :

   سلام خوبید
   من میخواستم از همیار عزیز یک خواهش کنم که از کسانی که در این برنامه نظر میدهند از هر درس سوال بپرسید
   ممنون میشم اگر همیار جوابم را بده.

 • کیارش :

  دست کسی که این برنامه را درست کرده ممنون

 • کیارش :

  چی میگی خیلی خوب بود

 • کلاس پنجم :

  فسیل در رود هاپ دریا های کم عمق و گرم زیاد تراست

 • یه بنده خدایه کلاس پنجمی :

  سلام برنامتون عالیه فقط نیشه سوال مراحل تشکیل فسیل را میشه اد کنین ممنون

 • .. :

  عالی

 • .. :

  Very nice

 • .. :

  عالی

 • .. :

  اسن مگه داریم از این برنامه بهتر

 • .. :

  باغداباد همیاررررررررررررررر هِییییییییییییییییی

 • .. :

  عالی

 • N :

  خیلی بده

 • Fatemeh :

  Memnon Az sazendes

 • بدون نام :

  خیلی عالیه

 • 𝓢𝓸𝓰𝓸𝓵 :

  خوبع☆☆☆

 • mehras :

  واقعا برنامه ی عالیی هستش دست سازنده اش درد نکنه ❤❤

 • امیر :

  بهداری

 • امیر :

  امیر جابری

 • پمپمپمپمپمپممپمپمپمپمپ :

  عالی

 • فاطمه زنقایی :

  خیلی تبلیغ داره

 • کیارش :

  خیلی عالیه دست سازندش درد نکنه

 • محمد کالاف :

  بدم نی

 • یک بنده خدا :

  عالی هستش ولی سوال دارم فیسیل چجوری تشکیل میشه

 • ماهک :

  عالی بود

 • ریحانه :

  راستی فسیل چگونه تشکیل میشود رو خیلی زیاد نوشتین و بد بود لطفا بجاش از صفحه ۳۲ نوشته لطفا پیگیری کنید ممنون

  • دانشمند :

   وقتی جانداری میمیره جسدش به کف دریا میره و کم‌کم قسمت های نرم بدنش تجزیه میشه و فقط قسمت های سخت اون باقی میمونه

   • ناشناس :

    آخه کی اسم خودشو میزاره دانشمند ؟

   • yeganeh :

    اخه کی اسمش رو میزاره ناشناس😒

   • 💓💞❤ :

    سلام میتونید فیلم های شاد رو ببینید و نکته برداری کنید از هر درس دوسه تا فیلم۱۷ ۱۸ دقیقه ای داره خیلی عالیه من که کاملا با اون فیلما متوجه شدم💓

   • آتی :

    در اصل اینه 🤌
    وقتی جانداران میمیرند، قسمت های نرم بدن آنها با گذشت زمان از بین می روند، امّا قسمت های سخت آنها مانند استخوان، دندان و صدف در بین گل‌و‌لای باقی می‌مانند. به آثار و بقایای به جا مانده از گیاهان و جانوران پس از گذشت سال ها که به زیر لایه های رسوبی میرند و رویشان را خاک می‌گیرد فسیل می گویند

  • شاهین :

   خیلی عالیه

 • امیر :

  خوبه

  • یه بنده خدا :

   سلام واقعا الی هست و نیاز به کتاب آموزشی نیست

 • mojtaba :

  دیگه چی؟😂

  • فاطمه زنقایی :

   منظورت منم🙄🙄

 • رکسانا :

  واقعا برنامه همیار عالیه خیلی خیلی ممنونم از برنامه خوبتون😘😘😘😅😅🤗🤗🙂🙂😎😎
  من هر کاری بخوام رو توی همیار انجام میدم دیگ هم نیازی ب کتابهای آموزشی نیست!

 • رکسانا :

  واقعا برنامه همیار عالیه خیلی خیلی ممنونم از برنامه خوبتون😘😘😘😅😅🤗🤗🙂🙂😎😎

 • عطا اکبری :

  سلام

  • Amir ali :
 • نا :

  عالی

 • 🥰 :

  همیار لطفا جواب منو زیر این کامنت بده:)
  اگ دیدین داده لایک کنید😻

  • HamGamDars :

   بله گلم؟

   • Amir ali :

    عالیه

  • اوسکول توی همیار کسی نمیتونه لایکت کنه :

   اوسکول توی همیار کسی نمیتونه لایکت کنه😪😪😪

   • HamGamDars :

    اوایل میشد برداشتیم

 • مهبد اسعدی :

  عالیییییییئیییییه فقط یک سوال داشتم
  فسیل در کجا بیشتر یافت میشه؟

  • رها :

   دریاها

   • کیارش :

    درسته🥰

   • نیکو :

    در دریاهای عمیق یا در دریا ها

  • فاطمه زنقایی :

   دریا ها
   ❤️

  • مهبد رجوندی :

   در دریاهای کم عمق

  • Saba :

   دریا ها

  • این کامنتو نخون :

   در دریا های کم عمق و گرم

 • amirtorshaby93sampad7@gmail.com :

  عالی 👏👏👏👏👏👏😃😃😃😃😃😃

 • ابوالفضل ترشابی :

  عالی 👏👏👏👏👏👏😃😃😃😃😃😃

  • potatotopya@gmail.com :

   عالیه خیلی خوبه دم سازندش گرم

   • د :

 • mayse.5810@gmail.com :

  من یه سوال دارم چرا به نفت گاز و ذغال سنگ‌سوخت فسیلی میگویند

  • آریا بامری :

   چون از منابع طبیعی بدست می آید

   • baneshim334@gmail.com :

    خوبه

  • یه بنده خدایه کلاس پنجمی :

   خخخ نباید ایمیلتو بزاری اسمت همه از ایمیل استفاده میکنن

 • آرشام یعقوبی :

  بسیار خوب

  • کیارش :

   عالیه

 • آرشام یعقوبی :

  ای کاش صفحه هاشو زیر هر سوال می نوشت

 • آرشام یعقوبی :

  خوبه

 • آرشام یعقوبی :

  خوب بود

 • آرشام یعقوبی :

  خوبع

 • آرشام یعقوبی :

  خیلی خوب بود

 • آرشام یعقوبی :

  عااااالللللیییی

 • 🎀 :

  واقعا خوب بود و چیزهای خیلی جالبی یاد گرفتم،بخصوص مطالبی که در کتاب نبود ممنون ازتون واقعا کمکم کرد💖

 • mhdwy491@gmail.com :

  نه خیلی بد هست

  • ناشناس :

   آره من سوال میخواستم پیدا نشد

 • mhdwy491@gmail.com :

  نه خوب

 • mhdwy491@gmail.com :

  حرف نداره

 • mhdwy491@gmail.com :

  عالی برنامه چیز خوبی هست

 • mhdwy491@gmail.com :

  عالی برنامه

 • مرتضی عرب قنبری :

  خیلی ممنون بابت این برنامه کاربردی