جواب درس یازدهم علوم پنجم ابتدایی

جواب درس یازدهم علوم پنجم ابتدایی

گام به گام علوم پنجم درس 11

جواب درس یازدهم علوم پنجم ابتدایی

نام درس : بکارید و بخورید | موضوع : گام به گام | پنجم ابتدایی

گام به گام علوم پنجم درس 11

گام به گام علوم پنجم / درس 11 :: بکارید و بخورید

کاوشگری صفحه 91 علوم پنجم

آب چه اثری بر رشد گیاه دارد؟

وسایل و مواد لازم: 5 گلدان پلاستیکی کوچک ـ آب معمولی ـ نمک ـ آب مقطر ـ چند دانه عدس ـ دستکش پلاستیکی ـ خاک باغچه
روش اجرا:
* پنج گلدان پلاستیکی کوچک و هم اندازه تهیه کنید.
* در همه گلدان‌ها به مقدار مساوی خاک باغچه بریزید.
* درون هر گلدان، پنج دانه عدس سالم، درشت و هم اندازه را با فاصله و در عمق یکسان (تقریباً یک سانتی‌متر) درون خاک قرار دهید و روی آنها را با خاک بپوشانید.
* گلدان‌ها را پشت پنجره بگذارید و به آنها هر روز مقدار یکسانی آب بدهید.
* پس از آنکه گیاهان سر از خاک درآوردند، فعالیت را در دوبخش زیر انجام دهید.
قسمت اول:
1- دو تا از گلدان‌ها را انتخاب کنید و شماره‌گذاری کنید. (1= با آبیاری و 2= بدون آبیاری)
٢- به گلدان اول هر سه روز یک بار نصف لیوان آب بدهید ولی به گلدان دوم آب ندهید.
٣- این کار را 10 تا 13 روز ادامه دهید.
4- مشاهده‌ های خود را در جدولی مانند جدول زیر یادداشت کنید.

روزبا آبیاری ✔بدون آبیاری ❌
اولگیاه سالم و شاداب استگیاه سالم و شاداب است
سومگیاه سالم و شاداب استبرگ‌ها کمی پژمرده شده‌اند.
پنجمگیاه سالم و شاداب است

برگ‌ها کاملا پژمرده شده‌اند

هفتمگیاه سالم و شاداب است

برگ‌ها کمی زرد شده‌اند وساقه خک شده است.

نهمگیاه سالم و شاداب است

برگ‌ها کاملا زرد شده‌اند و ساقه افتاده است.

یازدهمگیاه سالم و شاداب است

برگ‌ها و ساقه خشک شده‌اند.

سیزدهمگیاه سالم و شاداب است

گیاه کاملا خشک شده است.

 

5- برای مقایسه رشد گیاه عدس در سه گلدان، نتایج به دست آمده در جدول را به صورت نمودار ستونی رسم کنید.
* رشد عدس در کدام گلدان:
بیشتر از بقیه است؟
پاسخ: در گلدانی که با آب معمولی آبیاری شده است.
کمتر از بقیه است؟
پاسخ: در گلدانی که با آب شور آبیاری شده است.

قسمت دوم:

1- سه گلدان باقی‌مانده را شماره گذاری کنید. به یکی نصف لیوان آب مقطر، به گلدان دوم نصف لیوان آب معمولی و به گلدان سوم نصف لیوان آب شور بدهید.
2- آب دادن به این گلدان‌ها را 10 تا 13 روز به همان ترتیب بالا با آب مقطر، آب معمولی و آب شور ادامه دهید.
3- طول ساقه‌ های هر گلدان را اندازه بگیرید. میانگین آنها را حساب کنید.
4- نتایج را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

4- نتایج را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

 

جمع آوری اطلاعات صفحه 94 علوم پنجم

✅ در یک فعالیت گروهی، درباره اینکه چه گیاهانی میتوانند در آب شور یا نسبتاً شور رشد کنند، اطلاعات جمع آوری کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.
پاسخ: بیش‌تر گیاهان برای رشد خود به آب شیرین نیاز دارند. اما بعضی از گیاهان با آب شور رشد می‌کنند. این نوع گیاهان بیش‌تر در خاک شور یا آب دریا پرورش می‌یابند. گیاهانی مثل حرا، اسفناج باغی، سالیکوریا و…

کاوشگری صفحه 94 علوم پنجم*

خاک چه اثری بر رشد گیاه دارد؟
وسایل و مواد لازم: 3 گلدان پلاستیکی کوچک ـ آب ـ دستکش پلاستیکی ـ چند دانه عدس ـ رس ـ ماسه ـ خاک باغچه
روش اجرا:
1- سه گلدان پلاستیکی هم اندازه را بردارید و شماره گذاری کنید.
2- در گلدان اول مقداری خاک رس بریزید. در گلدان دوم به اندازه گلدان اول ماسه بریزید. در گلدان سوم به مقدار مساوی با دو گلدان دیگر، خاک باغچه بریزید.
3- در هر گلدان، پنج دانه عدس سالم، درشت و هم اندازه را با فاصله و عمق مساوی (تقریباً به عمق یک سانتی‌متر) در داخل خاک قرار دهید. گلدان‌ها را پشت پنجره بگذارید.
4- به گلدان‌ها به مقدار مساوی آب بدهید.
5- چند روز از گلدان‌ها مراقبت کنید.
6- طول ساقه گیاهان هر گلدان را اندازه بگیرید.
✅  7- میانگین طول ساقه‌ها را حساب کنید و در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

میانگین طول ساقه‌ها
✅  8- با استفاده از عدد های جدول، در روز دهم نموداری رسم کنید.*

گلدان اول:بین عدد ۴ و ۶
گلدان دوم:بین عدد ۶ و ۸
گلدان سوم:عدد ۱۰
جواب صفحه ی ۹۶ علوم

✅  * نتیجه گیری خود را از این فعالیت در یک یا دو جمله بنویسید.
پاسخ: گیاهان برای رشد خود به خاک مناسب نیاز دارند. خاکی که مواد معدنی کافی داشته باشد و همچنین توانایی کافی برای جذب و نگه داری آب و رطوبت داشته باشد. خاک باغچه که مخلوطی از ماسه، رس و مقداری کود است نه مانند خاک رس آب را زیاد در خود نگه می ‌دارد و نه مانند ماسه آب را به سرعت از خود عبور می‌دهد. بنابراین خاک باغچه برای رشد گیاه مناسب است.

✅  * از این کاوشگری، گزارشی تهیه کنید و آن را به کلاس ارائه دهید.

 

فکر کنید صفحه 96 علوم پنجم

فکر کنید صفحه 96 علوم پنجم

پاسخ: خاکی که دانه‌ های ریز داشته باشد مناسب و بتواند رطوبت بیش‌تری را در خود نگه دارند و از هدر رفتن آب جلوگیری کند. بنابراین خاکی که مقدار رس آن بیش‌تر است مناسب می‌باشد؛ زیرا رس دانه‌ های ریزی دارند و آب بیش‌تری را در خود نگه می‌دارد.

فعالیت صفحه 97 علوم پنجم

هوا چه اثری بر رشد گیاه دارد؟
مواد و وسایل لازم: دو گلدان عدس ـ دو ظرف پلاستیکی شفاف و دردار

1- دو گلدان کوچک که در هر کدام یک گیاه عدس رشد کرده باشد، تهیه کنید. (میتوانید از گلدان‌ هایی که در فعالیت‌ های قبلی در آنها عدس کاشته‌اید استفاده کنید یا چند روز قبل در دو گلدان دانه عدس بکارید.)

2- گلدان‌ها را در دو ظرف پلاستیکی شفاف و دردار قرار دهید اما فقط درِ یکی از ظرف ‌ها را ببندید.

✅  3- مشاهده‌ های خود را به مدت چند روز یادداشت کنید.
پاسخ: گلدان در ظرف در باز بهتر رشد می‌کند گیاهی که در ظرف در بسته قرار دارد، بعد از چند روز پژمرده و خشک می‌شود.

✅ * از این فعالیت چه نتیجه‌ای می ‌گیرید؟
پاسخ: نتیجه می ‌گیریم که گیاهان برای رشد کردن به هوا نیاز دارند.

کاوش گری صفحه 97 علوم پنجم

✅ نور چه اثری بر رشد گیاهان دارد؟
اگر به گیاه نور نتابد، برگ‌ های آن زرد می‌شوند و پس از مدتی از بین می ‌روند. برای اینکه بررسی کنید نور چه تأثیری بر رشد گیاه دارد، آزمایشی را طراحی و اجرا کنید.

پاسخ: یک گیاه مانند شمعدانی را که در شرایط مناسبی است و رشد طبیعی دارد را انتخاب می کنیم. یکی از برگ ‌ های این گیاه را با یک تکه فویل به صورت کامل می‌پوشانیم، به طوری که نوری به آن نرسد. پس از چند روز مشاهده می‌کنیم که برگ زرد شده و درحال از بین رفتن است.

فکر کنید صفحه 98 علوم پنجم

در هر یک از جا های زیر برای کاشتن یک گیاه و رشد مناسب آن چه راه‌ حل ‌ هایی پیشنهاد می‌کنید؟
✅ * جایی که خاک آن رُسِ زیادی دارد.
پاسخ: این خاک آب زیادی را در خود نگه می دارد. بنابراین گیاهانی در این خاک بهتر رشد می‌کنند که نیاز به آب بیشتری دارند. با کاهش تعداد دفعات آبیاری به این زمین، میتوان میزان رطوبت خاک را تنظیم کرد. با زیر و رو کردن خاک و در معرض هوا قرار گرفتن لایه‌ های زیرین خاک، همچنین با افزودن مقداری ماسه به این خاک میتوان آن را به خاک مناسبی تبدیل کرد و نیز میتوان مقداری از رطوبت آن را کم کرد.

✅ * جایی که خاک آن نسبتاً شور است.
پاسخ: در این نوع خاک‌ها باید گیاهان مقاوم کاشته شوند. همچنین میتوان با استفاده از مواد شیمیایی اصلاح کنند تا جدی از میزان شوری آن کم کرد.

✅ * جایی که بارندگی کم است.
پاسخ: کاشت گیاهانی که نیاز به آب کم‌تری دارند، بهتر است زیرا در این خاک بهتر رشد می‌کنند. البته میتوان با استفاده از آبیاری قطره‌ای در این زمین‌ها کمبود آب باران را جبران نمود. همچنین میتوان با افزودن خاک رس به خاک این زمین‌ها، توانایی خاک برای نگه داشتن رطوبت را بیش‌تر کرد.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ...‌‌ :

  یه مشت بچه سال ریختن اینجا،لعنتی دیگه یازده سالتون شده بازم انقدر اصکلید؟ اونو باش که اومده میگه من نویسنده ام😐

 • امیر مهدی سعیدی :

  این برنامه همیشه بدرد من میخوره دست سازندش درد نکنه

 • شقایق :

  عالی بود ممنون🙂🫰🏻

 • چهار هفته ایا :

  خیلییی عالی بود ممنون

 • amirali :

  خیلی عالی هست خیلی ممنون

 • هیلا :

  سلام سایتتون عالیه و من همیشه جواب هارو از اینحا پیدا نیکنم و در کل بگم ممنونم💗✨

 • دانشمند :

  خیلی عالیه بود ممنون از زحماتتون

 • بلینکی :

  عالیهههههههههه عاشقشمممممممم همیار واقعیه ماست

 • 𝓨𝓮𝓰𝓪𝓷𝓮𝓱 :

  سلام به سازنده عالی
  مطمئن باشید که دعای خیر من همیشه پشت سر شما هست ❤️
  ممنونم که این اپلیکیشن را طراحی کردید 🎈
  عالی هستید
  تنبل ها اصلا زیاد هم نیست 😘

 • سارا :

  سلام🌸
  این سایت عالیه 🦄🥳
  ولی خیلی جواب های زیادی داده🦄
  ی مشکل کوچولو داره این هست که بعضی از سوالات رو در کتاب نداره 😣
  من خیلی گشتم ولی پیدا نکردم😞
  ولی نظر خودم در کل عالی هست 💋💋
  ممنون از سازنده ی عزیز و گرامی😎
  از این سایت استفاده کنید پشیمون نمیشید😁
  فعلا😍

 • شراره شمالی :

  من خیلی راضی بودم در اصل من بعضی موقع ها وقتا حوصله ندارم فیلم و تدریس هایی که معلمم برام میفرسته رو دانلود کنم و من در شادبین و در همگام درس هر درسی رو بخوام پیدا میکم عالی عالی خیلی خوب خیلی خوب بود من راضی ام عاشق همگام درس هستم و اسمم هم شراره هست و یه جک شراره شراره چقدر موهات اناره❤😂😂 عاشقتونم همگام درس ممنون از سازندش❤🦋🌷🌺💐🌈⚘💕🌟😍🥰😘💖❤❤❤❤❤❤❤🌺🌺🌺🌺🌺💐💐💐💐💐💐💐

 • مرلینا :

  زیاده خیلی کتابم جانداره کمتر کنید برام مشکل نیست خوندنش جا نداره کتابم

 • 🖤 :

  خیلی خیلی خوبه من به دوستام معرفی کردم💜💜💜💜

 • امیر :

  سلام به همه من واقعاً از این برنامه خیلی خوشم امده چون که به درد من خورد برای سر امتحان و قبول شدم چون خیلی کامل بود سوال هاش خیلی خیلی ممنون

 • پارسا :

  عالی بود ممنون

 • ساغر :

  فکر کنیدش زیاد هست

 • ناشناس :

  سلام عالی بود من عاشق سایتت هستم😊🙏🏻🍃❤

 • ترنم :

  بسی عالی 👏 واقعا دست سازنده برنامه و وبسایتش دردنکنه والا تواین کرونا خیلی بدرد میخورد:)

 • aunt jennie=) :

  عالیه ممنون از زحماتتون=)❤

 • محمد :

  عالی بود

 • رها :

  ولی خیلی برنامه خوبی هست

 • Etgp21 :

  عالی

 • مجتبی تنگستانی اهرم :

  عالیییییی بود
  اما نباید همیشه رو کام به کام نگاه کنید

 • موز :

  عالی اونکسانی که میگن خو نیست یا خیلی طولانیه اگهدارن از رو این سایت میینند ومینویسند تو کتاشو مثل من تنل هستند ولی هالامن ه اندازه ی خودم تنل نیستم همرومیخونم جزع ه جزعحتی جاهاییش هم که متوجه نمیشم رو دواره میخونم

  از طرف موز:)

 • Paryi :

  خیلی خیلی ممنون از تمام مطالب آموزشی

 • امیرارسلان :

  من به خودم زحمت نمیدم همه چیزو از تو این سایت بر میدارم؛))))

 • آی سئل :
 • آی سئل :

  خیلی بد بد چون سوالاش خیلی طولانی هست😭

  • ادرین :

   یا علی

  • پرنوش :

   مشکل از کتاباس

 • Reza :

  خیلی طولانی هستن

  • ثنا :

   آره

   • دختر کفشدوزکی :

    همیار عالیه مخصوصا وقتی معلم من جواب سوالای کتابا رو نمیده من میام اینجا کارم رو با موفقیت تموم میکنم همیار حرف نداره پیشنهاد میکنم دانلود کنید(:

 • مبینا :

  سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون خیلی عالی بود❤❤❤❤❤💜💜💜💜💘

 • 🌼🌼 :

  خوب‌هست

 • MEHRSA :

  دقیقا بهترین سایته😁😁

 • روحانی :

  خیلی بد بود

  • MEHRSA :

   خیلیم خوب بود

  • .. :

   این برنامه بهترین برنامه ی دنیاست ۵ ستاره کم باید میلون ها ستاره داشت تا اونا رو گذاشت برای این برنامه حیف که ندارم ولی در کل خوبه میشه گقتش که عالیه

 • elnaz :

  مثل همیشه عالی

 • ناروتو :

  عالی

 • امیررضا و آرمین :

  آره خیلی خوب بود

 • آیلین :

  سلام 🖐🏻
  خسته نباشید 🙂💐
  ممنون از سایت عالی تون ❤❤
  الان که مدرسه ها مجازی هست معلم ها سوالات رو کامل نمی گن ولی شماسوالات را گذاشتید 😷😥😢
  ممنون دستتون درد نکنه 😘🙏🏻
  سایتون واقعا عالی است 😀🎁🎁🎊🎉🎉🎊🎈😍

 • امیر محمد دهقانی :

  خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالیه واقعا به دردم خورد یعنی عالیتر از این نداریم دست سازنده هم درد نکنه و لطفا جواب های درس های دیگر هم اگر ممکن است بگزارید ممنون میشم خداحافظ😘😘😘😘😘🥰🥰🥰😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • امیر علی :

  یعنی عالییییییی بوددددد👏👏👏👏👏👏❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • محمد :

  عالی

  • ملیکاهنزایی :

   آیلین جان نیازی نبود این قدر بنویسی با یک تشکر هم کافییه🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♂️🤦‍♂️😡😈😡😱

 • نده ی خدا :

  سیار عاللللللللللیییییییی

 • آرمیتا :

  عالی بود⁦❤️
  ممنون از سازنده
  واقعاً به دردم خورد

  • behzadshahbazy98@gmail.com :

   خواهش میکنم

 • RAVEN :

  گلدان اول:بین عدد ۴ و ۶
  گلدان دوم:بین عدد ۶ و ۸
  گلدان سوم:عدد ۱۰
  جواب صفحه ی ۹۶ علوم

  • امیررضا و آرمین :

   ممنون

 • علی :

  من خیلی راضی هستم مرسی دسته سازنده دست نکنه

 • علی :

  سلام عالیه مرسی

  • امیررضا و آرمین :

   عالییییییییییی

  • سارا جودتی :

   سوال ۸ ازمایش اون کلمه توی نتیجه گیری که نوشته ماندد چه کلمه ای

 • :

  عالی است خیلی خوبه مخصوصا الان که مدرسه ها مجازی‌است

  • مسعود :

   الان که وزارت بهداشت مدرسه ها رو حضوری کرده و هیچ تقلبی در کار نیست حالا ببینم امتحان هاتون رو چطور میدین ۲۰ یا تک خدا رو شکر که حضوری شد من که خودم شاگرد ممتاز کلاسم 😏😏

   • ꨄ︎ ᥇ꪖꫝꪖ𝘳 ꨄ︎ :

    نکشیمون شاگرد ممتاز کلاس 😏

 • Azula :

  سایتتون خیلی باحال و امزه است D-:

  • علی :

   سلام

  • m.a.e.d.e.h :

   عالی بود♥️♥️♥️♥️♥️🌹👍

 • mmd :

  بد نبود😒

  • یاماچ :

   عالیییییی بود🌸😊

   • aunt jennie=) :

    ممنون خیلی خوبه=)❤

   • fozhanamirsoleymani@gmail.com :

    خیلی خوبه ، هم برنامه هم نکته ها و درس ها 🤩🤩😊 خیلی ممنون 🙏

  • مرینت :

   عالیه فقط پاسخ هاش زیاده

   • تقلب :

    دقیقا انقدر بدم میاد از این متن ها

   • سایه :

    عالی بود به نظر من متن طولانی بهتر هست چون اینجوری بهتر متوجه میشیم و میتونیم خلاصه کنیم خودمون ممنون از نویسندش عالی بودددددد😻😻😻

  • ایناز :

   خیلی هم عالی بود ولی پاسخ زیادی داشتع و به من ۵۰ درصد رایگان بوده خیلی عالی واسه من مهم نی پاسخ هاشم چقده

   • نویسنده :

    بچه ها شما نباید اینجوری کند و من کلی جواب داد رو نوشتم تا شما خلاصه کنید و بنویسید خودتون تنبل هستید مثل اسمی که این دختر خوب ایناز داد واقعا ازش خوش حال شدم دخترم اولین کسی بودی که من توی نظر سنجی مهربون خوش قلب بودی

   • هستی :

    عالی بود ممنون😘
    دستتون درد نکنه🌸

   • 🖤💔A💔🖤 :

    سلام جناب نویسنده واقعا ممنونم من که خودم شخصا از متن های زیاد واقعا خوشم میاد اینجوری به معلممون و خود بچه های کلاسمون نشون میدم که چقدر بچه درس خونی هستم البته نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی با همگام درس،من درسام از این رو به اون رو شده واقعا مچکرم ☺️

  • محمدرضا :

   چته این سایته خو عالیه

  • محمد سجاد رسولی :

   👍👍👍😏😏