سوالات درس پنجم علوم پنجم

سوالات درس پنجم علوم پنجم

سوالات درس 5 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات درس پنجم علوم پنجم

نام درس : حرکت بدن | موضوع : سوالات متن | پنجم ابتدایی

سوالات درس 5 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات علوم پنجم

گزارشدرس پنجم :: حرکت بدن

۱ -ماهیچه ها به استخوان ها وصل اند

۲ -ماهیچه چه زمانی استخوان را حرکت می دهد ؟
جواب وقتی ماهیچه کوتاه می شود ،استخوانی که به آن وصل است را می کشد و آن را به حرکت در می آورد

۳ -وظیفه ماهیچه قلب و ماهیچه معده چیست ؟
جواب ماهیچه قلب خون را به حرکت در رگ ها به جریان در می آورد و ماهیچه معده نیز به گوارش غذا کمک می کند

۴ -ماهیچه ها چه کارهایی در بدن را امکان پذیر می کنند ؟
جواب کارهایی مانند پلک زدن ، حرکت چشم ها، تنفس ، خندیدن و صحبت کردن ، راه رفتن و دویدن را امکان پذیر می کند

۵ -از ماهیچه های بدن مثال بزنید ؟
جواب ماهیچه های قلب ، معده ، دست و پا و صورت

۶ -چه مواردی به شد و نیرومند شدن ماهیچه ها کمک می کند ؟
جواب خوردن شیر ، گوشت و تخم مرغ و لبنیات برای رشد ماهیچه ها لازم است و ورزش کردن نیز به نیرومند شدن ماهیچه کمک می کند

۷ -حرکت ماهیچه دست چگونه است ؟
جواب حرکت دست ما در نتیجه جمع شدن ماهیچه های ما است . برای حرکت دست ابتدا ماهیچه ی روی بازو جمع شده و ساعد را به سمت بالا می آورد . در این حالت ماهیچه های پشت بازو آزاد و راست است . سپس ماهیچه های پشت بازو جمع شده و دست را به حالت راست نگه می دارد .

۸ -هنگامی که به اندام ها و اعضای بدن خود دست می زنید ، به بخش های سختی برخورد می کنید که به استخوان معروفند

۹ -اسکلت را تعریف کنید ؟
جواب مجموعه ی استخوان های درونی بدن ما را اسکلت بدن می نامند که بیش از ۲۰۰ عدد می باشد اسکلت بدن ما شامل سر ، گردن ، تنه ، دست و پا می باشد

۱۰-کار اسکلت در بدن :
جواببه بدن شکل و فرم می دهد
با کمک ماهیچه ها موجب حرکت می شود
از بخش های داخلی بدن محافظت می کند ( قلب ، شش ، مغز و… ) تکیه گاه بدن است

۱۱ -مفصل چیست ؟
جواب استخوان ها با رشته های محکم به هم وصل شده اند . به جایی که دو استخوان به هم وصل شده اند مفصل می گوییم

۱۲-مفصل حرکت استخوان ها را امکان پذیر می کند

۱۳-در مفصل بین استخوان ها غضروف وجود دارد

۱۴-ستون مهره چیست ؟
جواب این بخش از بدن ما دارای مهره های است که روی هم چیده شده اند هر مهره یک سوراخ دارد . از روی هم قرار گرفتن این مهره ها لوله ای به وجود می آید که نخاع درون آن قرار دارد وستون مهره ها با فضای لوله ای شکل داخل خود ، از نخاع محافظت می کند

۱۵-پزشک نیز با عکس برداری از بخش آسیب دیده ، آن بخش از استخوان را به وسیله گچ یا آتل بدون حرکت می کند تا ترمیم شود

۱۶-استخوان های ما زنده اند و از ماده محکمی درست شده اند . اگر استخوان ها آسیب ببیند می توانند ترمیم شوند

16. از رفتارهایی که به سلامت اسکلت بدن کمک می کند مثال بزنید. (دنباله سوال قبل16)
جواب درست بلند کردن اجسام سنگین
درست نشستن بر روی صندلی هنگام کار و رانندگی
از رفتارهای نامناسب که به بدن آسیب می رساند پرهیز کنیم تا به ستون مهره ها آسیب نرسد
استفاده از کیف و کوله مناسب و انداختن کامل آن روی پشت

۱۷-قسمت های دستگاه عصبی را نام ببرید.
جواب مغز – نخاع – رشته های عصبی

۱۸-وظیفه مغز چیست ؟
جواب مغز مسئول و فرمانده این کارها و همه کارهای بدن است .

۱۹ -وقتی در خواب هستیم مغز فعالیت قسمت های گوناگون بدنمان مانند قلب و شش را کنترل می کند .

۲۰-مغز توسط جمجمه محافظت می شود

۲۱-نخاع در کنترل فعالیت های بدن به مغز کمک می کند . نخاع توسط ستون مهره ها محافظت می شود

۲۲-میلیون ها رشته عصبی در مغز و نخاع وجود دارد

۲۳-رشته های عصبی را تعریف کنید ؟
جواب این رشته ها در سراسر بدن ما پخش هستند . کار آن ها گرفتن پیام از اندام ها و رساندن به مغز و گرفتن فرمان از مغز و نخاع و رساندن به سایر اندام ها است .

۲۴ –رشته های عصبی پیام هایی را هم از قسمت های گوناگون بدن مانند چشم و گوش به مغز می رسانند

۲۵-نکات بهداشتی برای رشد و استحکام استخوان ها را بیان کنید .
جواب خوردن شیر کافی و لبنیات و در معرض آفتاب قرار گرفتن و جذب ویتامین D در سنین مختلف ، موجب رشد و استحکام استخوان ها می شود

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

1- اگر بازو و ساعد خود را لمس کنید، چه چیزهایی را زیر پوست خود حس می کنید؟
جواب بخشهای سخت و نرمی را حس می کنیم.

2- قسمت های نرمی که زیر دست حس می کنید چه هستند؟
جواب ماهیچه ها

3- بخشهای سفتی که زیر دست حس می کنید چه هستند؟
جواب استخوان ها

4- وقتی ساعد خود را خم می کنید، چه تفاوتی روی بازو و زیر آن حس می کنید؟
جواب روی بازو برجسته و زیر آن صاف می شود.

5- وقتی ساعد را خم می کنید، ماهیچه های روو زیر بازو چه تغییری می کنند؟
جواب ماهیچه ی روی بازو کوتاه شده و ماهیچه ی زیر بازو کشیده می شود.

6- استخوان ساعد چگونه به حرکت درمی آید؟
جواب با حرکت دو ماهیچه ی رو و زیر بازو.

7- استخوان ساعد دست چه نام دارد؟
جواب استخوان ساعد از دوبخش درشت نی و نازک نی درست شده است.

8- استخوان ساق پا چه نام دارد؟
جواب استخوان ساق پا هم مانند ساعد از دو بخش درشت نی و نازک نی درست شده است.

9- ماهیچه چیست؟
جواب ماهیچه همان گوشتی هستند که ما به عنوان غذا می خوریم.

10- ماهیچه ها به …استخوانها… وصل هستند .

11- وقتی ماهیچه کوتاه می شود چه اتفاقی می افتد؟
جواب استخوانی را که به آن وصل است می کشد و استخوان به حرکت درمی آید.

12- ماهیچه ها چه می کنند؟
جواب ماهیچه ها کارهایی مانند دویدن، خندیدن، پلک زدن، تنفس، حرف زدن، راه رفتن و …، را امکان پذیر می کنند.

13- چند نوع ماهیچه داریم؟
جواب سه نوع ماهیچه های اسکلتی، ماهیچه های قلب و ماهیچه های معده ( دستگاه گوارش ).

14- ماهیچه های اسکلتی کدام ماهیچه ها هستند؟
جواب ماهیچه هایی که به استخوانها وصل هستند و آنها را به حرکت درمی آورند. این ماهیچه ها ارادی هستند و با اراده ی ما حرکت می کنند مانند ماهیچه ای پا و دست.

15- ماهیچه های قلب چه می کنند؟
جواب خون را در رگها به حرکت درمی آورند.

16- ماهیچه های معده ( دستگاه گوارش ) چه می کنند؟
جواب به گوارش ( هضم ) غذا کمک می کنند.

17- اگر انگشتان، زاتو و سر خود را لمس کنید، چه حس می کند؟
جواب حس می کنیم زیر پوست سفت است که همان استخوانهای ما هستند.

18- بخشهای مختلف بدن مانند سرو گردن، دست، پا و…، از تعدادی استخوان تشکیل شده اند.

19- آیا استخوانها شکل و اندازه ی یکسان دارند؟
جواب خیر از تظر شکل و اندازه با هم تفاوت دارند.

20- کار استخوانها چیست؟
جواب اسکلت بدن را تشکیل داده و بخشهای مهم بدن مانند مغز، نخاع، قلب و ششها را محافظت می کنند.

21- مغز به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟
جواب جمجمه

22- نخاع به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟
جواب ستون مهره ها

23- قلب و ششها به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟
جواب دنده ها ( قفسه ی سینه )

24- مجموع استخوانها چه چیزی را تشکیل می دهد؟
جواب اسکلت درونی بدن.

25- کار اسکلت استخوانی چیست؟
جواب شکل بدن را به وجود می آورد.

26- اگر تمام دست یا پا از یک استخوان تشکیل می شد چه می شد؟
جواب ما نمی توانستیم به خوبی آنها را حرکت دهیم.

27- مفصل چیست؟
جواب جایی که دو استخوان به هم متصل می شوند مفصل گفته می شود.

28- کار مفصل چیست؟
جواب خم و راست شدن ( حرکت ) استخوانها را ممکن می سازد.

29- چند مفصل را نام ببرید؟
جواب آرنج، بازو، زانو، ران، انگشتان.

30- اگر مفصل ها نبودند چه می شد؟
جواب استخوانها نمی توانستد خم وراست شوند.

31- ماهیچه ها چگونه به استخوانها وصل شده اند؟
جواب به وسیله ی رشته های محکمی به نام زردپی.

32- بخش نرم دو سر استخوان چه نام دارد؟
جواب غضروف.

33- در مفصل بین دو استخوان چه وجود دارد؟
جواب غضروف.

34- غضروف چه می کند؟
جواب نمی گذارد استخوانها به هم برخورد کرده و درد ایجاد کنند.

35- غضروف بین مهره های ستون مهره ها چه نام دارد؟
جواب دیسک.

36- در مفصل استخوانها چگونه به هم متصل شه اند؟
جواب به وسیله ی رشته های محکمی به نام تاندون.

37- اگر پشت گردن و کمر خود را لمس کنید چه حس می کنید؟
جواب برجستگی هایی که همان ستون مهره ها هستند.

38- نخاع کجا قرار دارد؟
جواب مهره ها سوراخی دارند که وقتی روی هم قرار می گیرند مانند لوله ای می شود. نخاع درون این لوله قرار دارد.

39- اگر نخاع آسیب ببیند چه می شود؟
جواب بدن فلج شده یا حرکت آن کند می گردد.

40- کار نخاع چیست؟
جواب پیامهای مغز را به همه ی بدن می رساند.

41- استخوان براثر ضربه ممکن است چه آسیبی ببیند؟
جواب ممکن است بشکند یا ترک بردارد.

42- برای این که استخوان آسیب دیده درست جوش بخورد و ترمیم شود چه باید کرد؟
جواب باید به پزشک مراجعه کرده و پس از عکسبرداری، آن را گچ گرفته یا آتل بندی کنند. پس آز آن باید مدتی از حرکت دادن آن خودداری کرد تا کاملا بهبود پیدا کند.

43- استخوان از چه ساخته شده است؟
جواب استخوان زنده است و از مواد محکمی ساخته شده است.

44- چه کنیم تا استخوان هایمان خوب رشد کرده و محکم شوند؟
جواب لبنیات ( شیر و فرآورده های آن ) بخوریم و به میزان کافی در مقابل نور خورشید قرار بگیریم.

45- برای اینکه ستون مهره هایتان آسیب نبیند چه باید بکنید؟
جواب پشت میز صاف بنشینیم . کیف را روی دو شانه ی خود قرار دهیم. هنگام راه رفتن کمر خود را خم نکنیم. از برداشتن بار سنگین خودداری کنیم. هنگامی که در اتومبیل نشسته ایم کمربند ایمنی را ببندیم تا براثر تصادف آسیب کمتری ببینیم.

46- مغز چه می کند؟
جواب مغز مانند یک فرمانده تمام فعالیتهای بدن را کنترل می کند حتی زمانی که خواب هستیم، مغز به کار خود ادامه می دهد.

47- کار نخاع چیست؟
جواب نخاع نیز در کنترل فعالیتهای بدن به مغز کمک می کند.

48- چند تا از کارهای مغز را نام ببرید؟
جواب یادگیری درس، یادآوری مطالب، حل مسئله، تنظیم ضربان قلب در حالتهای مختلف، تنظیم تعداد دم و بازدم ( تنفس ).

49- عصب چیست؟
جواب رشته های نازکی هستند که در سراسر بدن پراکنده اند و با مغز و نخاع ارتباط دارند.

50- کار عصب ها چیست؟
جواب فرمانهای مغز و نخاع را به تمام بدن می رسانند یا از قسمتهای مختلف بدن پیامهایی را به مغز می رسانند.

51- سلولهای عصبی از نظر شکل جه فرقی با دیگر سلولهای بدن دارند؟
جواب سلولهای عصبی برخلاف دیگر سلولها، دراز و باریک هستند تا فرمانهای مغز و نخاع را بهتر به همه ی اندامهای بدن برسانند.

52- یک مثال برای یکی از کارهای مغز بزنید؟
جواب فرض کنید در خیابان راه می روید، اتومبیلی را را می بینید یا صدای بوق آن را می شنوید. مغز به ماهیچه های پا هایتان فرمان می دهد که با سرعت بیشتری حرکت کرده و شما را از خیابان عبور دهند.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 45 | در انتظار بررسی: 0

 • یاس :

  عالی بود

 • Anita :

  عالی بود

  • پارسا بهتری :

   عاللی بود ولی چند تا سوال مهم درس را نداشت😐

 • Anita :

  خیلی
  خیلی
  عالی بود امتحانمو بیست شدم

  • شارمین (دخترم)😐 :

   منم همینطور 😄

   • احسان :

    عع
    عالی بود

  • Roham :

   عالیه ولی کاش ازمون تستی داشت

 • انیتا :

  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
  عالییییییییییییییییییییییییییییی
  🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

 • امیرعلی :

  عالی بود همیار برای این است که هم مطالب را بخوانیم و گام به گام همیار برای این نیست که جواب را تقلب کنیم برای این است که تو جواب سوال ها رو بنویسید بعد با همیار چک کنید از نظر من این برنامه عالییی است 👌👌❤❤

  • رها :

   عالی
   من با این برنامه همه امتحان هایم را خیلی خوب شدم

  • احسان :

   آره👊👍

 • اردم :

  عالییییییی آزمون علمی را بدون مورد شد😄😄😄😄

 • اردم :

  عالییییییی آزمون علمی را بدون مورد شد😄😄😄😄 خیلییی خوبه

  • زینب خلف مطوری :

   🥰😍عالللللللللیبیییییییییییی بوددد😍🥰

 • اردم @#$$ :

  عالییییییی آزمون علمی را بدون مورد شد😄😄😄😄 خیلییی خوبه

 • آیدین ابراهیمی :

  عالییییییییییییییییییی همه آزمونام بدون مورده 🤩😄😄😄🤍🖤❤

 • Maniya :

  وای خیی عالیه ممنون از کسی که این اپلیکیشن رو ساخته وای عاشقشم یکی منو بگیرهههه عرررر

  • همیار :

   ممنون

 • ببر عاشق :

  من معلمم از اینجا سوال میاره ✋🖐🏻

 • یزد :

  خیلی سوال های خوبی داره 👏

 • پارسا بهتری :

  عاللی بود ولی چند تا سوال مهم درس را نداشت😐آخه چرااااا😭

 • sjdhios.kw@gmail.com :

  چرا
  چرا
  چرررررررررررررااااااااااااااا😭😭

 • sjdhios.kw@gmail.com :

  چرا نداره ها

 • شانا :

  خب بود😐❤️

 • زینب خلف مطوری :

  😍عالللللللللیبیییییییییییی بووووووووددددددد😍

 • Pouria :

  عالی همیار

  • مطهره بانو🎀💜🎀💜🎀 :

   خیلی…خیلی…عالی من بجای اینکه بشینم برای ترم اولم کتاب وبردارم و نکته های مهمشو بگردم و پیدا کنم و بخونم بجاش اینجا خودش برامون هم نکته دارد هم سوال….
   سوال های نیم ترم من هم مثل همین ها بود
   😃😃😃😃😃
   واقعا دست مالکش درد نکنه🤩🤩🤩😍😍😍🤗🤗🤗🤗با این برنامه‌ی بی نظیرش🤩🤩🤗🤗🤗👍🏻👍🏻👍🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

 • Pouria :

  عالی همیار خیلی خوبی

  • Amiirreezza :

   عالیییییییی همه‌ی سوالات رو داره ممنون از برنامه خوبتون🙏🙏❤❤

 • ساینا :

  عالی عالی

 • army :

  چرا ماهیچه های ارادی و غیر ارادی نداش؟؟ (灬º‿º灬)♡

 • محمد مهدی فولادی :

  عالی

 • sajade :

  سلام خیلی برنامه مش خوبه

 • amirali :

  عالی ازاین بهتر نیس فقط یکم زیاده ❤❤

  • xXRoMiMinRXx :

   آره

 • Roham :

  عالیه ولی کاش ازمون تستی داشت

 • امیراحمد اسدالله زاده :

  به نظر من این سوالات سوالات خوبی هستند و امتحانات من از این سوال ها میاد ممنون بابت برنامه ی خوبتون

 • jfryrha520@gmail.com :

  وای از درس علوم متنفرم🤮🤮

 • نازنین :

  عالی بودش واقعا همیار از کتاب های درسی هم بهتره من اصلا علاقه به درس نداشتم ولی با همیار تونستم عاشق درس و همه امتحان هامو خوب بدم

 • نازنین مهربان :

  عالیهـــ حــرف نداشــت، فــــقطـ کـــــــــاش ریاضـــــی تــــــــــــــــــا فصـل اخــر ذاشـــــــت

  • یه نفر :

   اره

 • xXRoMiMinRXx :

  عالییییی💞💝💗💕

 • نورالزهرا شیری :

  سوالات علوم واقا بی نظیر بود دست تون درد نکنه

 • Oopljk :

  ممنون از شما

 • المیرا جهانیان :

  عالی ولی بعضی از سوال مهم درس نیست خوبا

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *