سوالات درس پنجم علوم پنجم

سوالات درس پنجم علوم پنجم

سوالات درس 5 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات درس پنجم علوم پنجم

نام درس : حرکت بدن | موضوع : سوالات متن | پنجم ابتدایی

سوالات درس 5 داخل کتاب علوم پنجم

 سوالات علوم پنجم / درس پنجم :: حرکت بدن

۱ -ماهیچه ها به استخوان ها وصل اند

۲ -ماهیچه چه زمانی استخوان را حرکت می دهد ؟
پاسخ:  وقتی ماهیچه کوتاه می شود ،استخوانی که به آن وصل است را می کشد و آن را به حرکت در می آورد

۳ -وظیفه ماهیچه قلب و ماهیچه معده چیست ؟
پاسخ:  ماهیچه قلب خون را به حرکت در رگ ها به جریان در می آورد و ماهیچه معده نیز به گوارش غذا کمک می کند

۴ -ماهیچه ها چه کارهایی در بدن را امکان پذیر می کنند ؟
پاسخ:  کارهایی مانند پلک زدن ، حرکت چشم ها، تنفس ، خندیدن و صحبت کردن ، راه رفتن و دویدن را امکان پذیر می کند

۵ -از ماهیچه های بدن مثال بزنید ؟
پاسخ:  ماهیچه های قلب ، معده ، دست و پا و صورت

۶ -چه مواردی به شد و نیرومند شدن ماهیچه ها کمک می کند ؟
پاسخ:  خوردن شیر ، گوشت و تخم مرغ و لبنیات برای رشد ماهیچه ها لازم است و ورزش کردن نیز به نیرومند شدن ماهیچه کمک می کند

۷ -حرکت ماهیچه دست چگونه است ؟
پاسخ:  حرکت دست ما در نتیجه جمع شدن ماهیچه های ما است . برای حرکت دست ابتدا ماهیچه ی روی بازو جمع شده و ساعد را به سمت بالا می آورد . در این حالت ماهیچه های پشت بازو آزاد و راست است . سپس ماهیچه های پشت بازو جمع شده و دست را به حالت راست نگه می دارد .

۸ -هنگامی که به اندام ها و اعضای بدن خود دست می زنید ، به بخش های سختی برخورد می کنید که به استخوان معروفند

۹ -اسکلت را تعریف کنید ؟
پاسخ:  مجموعه ی استخوان های درونی بدن ما را اسکلت بدن می نامند که بیش از ۲۰۰ عدد می باشد اسکلت بدن ما شامل سر ، گردن ، تنه ، دست و پا می باشد

۱۰-کار اسکلت در بدن :
پاسخ: به بدن شکل و فرم می دهد
با کمک ماهیچه ها موجب حرکت می شود
از بخش های داخلی بدن محافظت می کند ( قلب ، شش ، مغز و… ) تکیه گاه بدن است

۱۱ -مفصل چیست ؟
پاسخ:  استخوان ها با رشته های محکم به هم وصل شده اند . به جایی که دو استخوان به هم وصل شده اند مفصل می گوییم

۱۲-مفصل حرکت استخوان ها را امکان پذیر می کند

۱۳-در مفصل بین استخوان ها غضروف وجود دارد

۱۴-ستون مهره چیست ؟
پاسخ:  این بخش از بدن ما دارای مهره های است که روی هم چیده شده اند هر مهره یک سوراخ دارد . از روی هم قرار گرفتن این مهره ها لوله ای به وجود می آید که نخاع درون آن قرار دارد وستون مهره ها با فضای لوله ای شکل داخل خود ، از نخاع محافظت می کند

۱۵-پزشک نیز با عکس برداری از بخش آسیب دیده ، آن بخش از استخوان را به وسیله گچ یا آتل بدون حرکت می کند تا ترمیم شود

۱۶-استخوان های ما زنده اند و از ماده محکمی درست شده اند . اگر استخوان ها آسیب ببیند می توانند ترمیم شوند

16. از رفتارهایی که به سلامت اسکلت بدن کمک می کند مثال بزنید. (دنباله سوال قبل16)
پاسخ:  درست بلند کردن اجسام سنگین
درست نشستن بر روی صندلی هنگام کار و رانندگی
از رفتارهای نامناسب که به بدن آسیب می رساند پرهیز کنیم تا به ستون مهره ها آسیب نرسد
استفاده از کیف و کوله مناسب و انداختن کامل آن روی پشت

۱۷-قسمت های دستگاه عصبی را نام ببرید.
پاسخ:  مغز – نخاع – رشته های عصبی

۱۸-وظیفه مغز چیست ؟
پاسخ:  مغز مسئول و فرمانده این کارها و همه کارهای بدن است .

۱۹ -وقتی در خواب هستیم مغز فعالیت قسمت های گوناگون بدنمان مانند قلب و شش را کنترل می کند .

۲۰-مغز توسط جمجمه محافظت می شود

۲۱-نخاع در کنترل فعالیت های بدن به مغز کمک می کند . نخاع توسط ستون مهره ها محافظت می شود

۲۲-میلیون ها رشته عصبی در مغز و نخاع وجود دارد

۲۳-رشته های عصبی را تعریف کنید ؟
پاسخ:  این رشته ها در سراسر بدن ما پخش هستند . کار آن ها گرفتن پیام از اندام ها و رساندن به مغز و گرفتن فرمان از مغز و نخاع و رساندن به سایر اندام ها است .

۲۴ –رشته های عصبی پیام هایی را هم از قسمت های گوناگون بدن مانند چشم و گوش به مغز می رسانند

۲۵-نکات بهداشتی برای رشد و استحکام استخوان ها را بیان کنید .
پاسخ:  خوردن شیر کافی و لبنیات و در معرض آفتاب قرار گرفتن و جذب ویتامین D در سنین مختلف ، موجب رشد و استحکام استخوان ها می شود

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

1- اگر بازو و ساعد خود را لمس کنید، چه چیزهایی را زیر پوست خود حس می کنید؟
پاسخ:  بخشهای سخت و نرمی را حس می کنیم.

2- قسمت های نرمی که زیر دست حس می کنید چه هستند؟
پاسخ:  ماهیچه ها

3- بخشهای سفتی که زیر دست حس می کنید چه هستند؟
پاسخ:  استخوان ها

4- وقتی ساعد خود را خم می کنید، چه تفاوتی روی بازو و زیر آن حس می کنید؟
پاسخ:  روی بازو برجسته و زیر آن صاف می شود.

5- وقتی ساعد را خم می کنید، ماهیچه های روو زیر بازو چه تغییری می کنند؟
پاسخ:  ماهیچه ی روی بازو کوتاه شده و ماهیچه ی زیر بازو کشیده می شود.

6- استخوان ساعد چگونه به حرکت درمی آید؟
پاسخ:  با حرکت دو ماهیچه ی رو و زیر بازو.

7- استخوان ساعد دست چه نام دارد؟
پاسخ:  استخوان ساعد از دوبخش درشت نی و نازک نی درست شده است.

8- استخوان ساق پا چه نام دارد؟
پاسخ:  استخوان ساق پا هم مانند ساعد از دو بخش درشت نی و نازک نی درست شده است.

9- ماهیچه چیست؟
پاسخ:  ماهیچه همان گوشتی هستند که ما به عنوان غذا می خوریم.

10- ماهیچه ها به …استخوانها… وصل هستند .

11- وقتی ماهیچه کوتاه می شود چه اتفاقی می افتد؟
پاسخ:  استخوانی را که به آن وصل است می کشد و استخوان به حرکت درمی آید.

12- ماهیچه ها چه می کنند؟
پاسخ:  ماهیچه ها کارهایی مانند دویدن، خندیدن، پلک زدن، تنفس، حرف زدن، راه رفتن و …، را امکان پذیر می کنند.

13- چند نوع ماهیچه داریم؟
پاسخ:  سه نوع ماهیچه های اسکلتی، ماهیچه های قلب و ماهیچه های معده ( دستگاه گوارش ).

14- ماهیچه های اسکلتی کدام ماهیچه ها هستند؟
پاسخ:  ماهیچه هایی که به استخوانها وصل هستند و آنها را به حرکت درمی آورند. این ماهیچه ها ارادی هستند و با اراده ی ما حرکت می کنند مانند ماهیچه ای پا و دست.

15- ماهیچه های قلب چه می کنند؟
پاسخ:  خون را در رگها به حرکت درمی آورند.

16- ماهیچه های معده ( دستگاه گوارش ) چه می کنند؟
پاسخ:  به گوارش ( هضم ) غذا کمک می کنند.

17- اگر انگشتان، زاتو و سر خود را لمس کنید، چه حس می کند؟
پاسخ:  حس می کنیم زیر پوست سفت است که همان استخوانهای ما هستند.

18- بخشهای مختلف بدن مانند سرو گردن، دست، پا و…، از تعدادی استخوان تشکیل شده اند.

19- آیا استخوانها شکل و اندازه ی یکسان دارند؟
پاسخ:  خیر از تظر شکل و اندازه با هم تفاوت دارند.

20- کار استخوانها چیست؟
پاسخ:  اسکلت بدن را تشکیل داده و بخشهای مهم بدن مانند مغز، نخاع، قلب و ششها را محافظت می کنند.

21- مغز به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟
پاسخ:  جمجمه

22- نخاع به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟
پاسخ:  ستون مهره ها

23- قلب و ششها به وسیله ی چه بخشی محافظت می شود؟
پاسخ:  دنده ها ( قفسه ی سینه )

24- مجموع استخوانها چه چیزی را تشکیل می دهد؟
پاسخ:  اسکلت درونی بدن.

25- کار اسکلت استخوانی چیست؟
پاسخ:  شکل بدن را به وجود می آورد.

26- اگر تمام دست یا پا از یک استخوان تشکیل می شد چه می شد؟
پاسخ:  ما نمی توانستیم به خوبی آنها را حرکت دهیم.

27- مفصل چیست؟
پاسخ:  جایی که دو استخوان به هم متصل می شوند مفصل گفته می شود.

28- کار مفصل چیست؟
پاسخ:  خم و راست شدن ( حرکت ) استخوانها را ممکن می سازد.

29- چند مفصل را نام ببرید؟
پاسخ:  آرنج، بازو، زانو، ران، انگشتان.

30- اگر مفصل ها نبودند چه می شد؟
پاسخ:  استخوانها نمی توانستد خم وراست شوند.

31- ماهیچه ها چگونه به استخوانها وصل شده اند؟
پاسخ:  به وسیله ی رشته های محکمی به نام زردپی.

32- بخش نرم دو سر استخوان چه نام دارد؟
پاسخ:  غضروف.

33- در مفصل بین دو استخوان چه وجود دارد؟
پاسخ:  غضروف.

34- غضروف چه می کند؟
پاسخ:  نمی گذارد استخوانها به هم برخورد کرده و درد ایجاد کنند.

35- غضروف بین مهره های ستون مهره ها چه نام دارد؟
پاسخ:  دیسک.

36- در مفصل استخوانها چگونه به هم متصل شه اند؟
پاسخ:  به وسیله ی رشته های محکمی به نام تاندون.

37- اگر پشت گردن و کمر خود را لمس کنید چه حس می کنید؟
پاسخ:  برجستگی هایی که همان ستون مهره ها هستند.

38- نخاع کجا قرار دارد؟
پاسخ:  مهره ها سوراخی دارند که وقتی روی هم قرار می گیرند مانند لوله ای می شود. نخاع درون این لوله قرار دارد.

39- اگر نخاع آسیب ببیند چه می شود؟
پاسخ:  بدن فلج شده یا حرکت آن کند می گردد.

40- کار نخاع چیست؟
پاسخ:  پیامهای مغز را به همه ی بدن می رساند.

41- استخوان براثر ضربه ممکن است چه آسیبی ببیند؟
پاسخ:  ممکن است بشکند یا ترک بردارد.

42- برای این که استخوان آسیب دیده درست جوش بخورد و ترمیم شود چه باید کرد؟
پاسخ:  باید به پزشک مراجعه کرده و پس از عکسبرداری، آن را گچ گرفته یا آتل بندی کنند. پس آز آن باید مدتی از حرکت دادن آن خودداری کرد تا کاملا بهبود پیدا کند.

43- استخوان از چه ساخته شده است؟
پاسخ:  استخوان زنده است و از مواد محکمی ساخته شده است.

44- چه کنیم تا استخوان هایمان خوب رشد کرده و محکم شوند؟
پاسخ:  لبنیات ( شیر و فرآورده های آن ) بخوریم و به میزان کافی در مقابل نور خورشید قرار بگیریم.

45- برای اینکه ستون مهره هایتان آسیب نبیند چه باید بکنید؟
پاسخ:  پشت میز صاف بنشینیم . کیف را روی دو شانه ی خود قرار دهیم. هنگام راه رفتن کمر خود را خم نکنیم. از برداشتن بار سنگین خودداری کنیم. هنگامی که در اتومبیل نشسته ایم کمربند ایمنی را ببندیم تا براثر تصادف آسیب کمتری ببینیم.

46- مغز چه می کند؟
پاسخ:  مغز مانند یک فرمانده تمام فعالیتهای بدن را کنترل می کند حتی زمانی که خواب هستیم، مغز به کار خود ادامه می دهد.

47- کار نخاع چیست؟
پاسخ:  نخاع نیز در کنترل فعالیتهای بدن به مغز کمک می کند.

48- چند تا از کارهای مغز را نام ببرید؟
پاسخ:  یادگیری درس، یادآوری مطالب، حل مسئله، تنظیم ضربان قلب در حالتهای مختلف، تنظیم تعداد دم و بازدم ( تنفس ).

49- عصب چیست؟
پاسخ:  رشته های نازکی هستند که در سراسر بدن پراکنده اند و با مغز و نخاع ارتباط دارند.

50- کار عصب ها چیست؟
پاسخ:  فرمانهای مغز و نخاع را به تمام بدن می رسانند یا از قسمتهای مختلف بدن پیامهایی را به مغز می رسانند.

51- سلولهای عصبی از نظر شکل جه فرقی با دیگر سلولهای بدن دارند؟
پاسخ:  سلولهای عصبی برخلاف دیگر سلولها، دراز و باریک هستند تا فرمانهای مغز و نخاع را بهتر به همه ی اندامهای بدن برسانند.

52- یک مثال برای یکی از کارهای مغز بزنید؟
پاسخ:  فرض کنید در خیابان راه می روید، اتومبیلی را را می بینید یا صدای بوق آن را می شنوید. مغز به ماهیچه های پا هایتان فرمان می دهد که با سرعت بیشتری حرکت کرده و شما را از خیابان عبور دهند.

| پیشنهاد میشود برای دریافت جواب فعالیت های این درس از جواب درس 5 علوم پنجم  و همچنین برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 6 علوم پنجم استفاده نمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • یاسمین :

  خیلی خوب عالییییی هیتش دست سازنده اش درد نکنه خیر ببینه💕🥰🥰🥰😘😘😘😘💋💋💋💋💋🌹💗💗💗💗💗✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

 • بتوچه :

  خیلی خیلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی زیاده😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 • یاس :

  خیلی برنامه خوبی هست عاشقشم

 • یه نفر :

  عالی واقعا دمتون گرم خیلی سوالات خوبی هستند و این سایت بهترین و جذاب ترین سایت دنیاست هرکی موافقه قلب بزاره❤️❤️

 • یه بنده خدایی که روزی100 بار در حال مردنه :

  خـــــوبه مــــــــــمــــــــنــــــــــــنــــــــــون از ســـــــــــــازندش🙏🙏🙏🙏

 • طاها :

  خیلی سوال داره ۷۵ تا سوال داره

 • رها :

  سلام من از سوالات خیلی خوشم اومده . ممنون

 • درسا :

  واقعا عالی

 • Merinet :

  عالی هستش من این اپلیکیشن رو به همه ی دوستام معرفی کردم
  ⁦⁦(◕ᴗ◕✿)⁩

 • ERFAN :

  عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی بود مرسی از سازندش💚💚💚❤❤💚❤💚💚💚❤💚💚❤💚❤💚💚💚💚💚💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤❤💚💚❤💚❤❤💚💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤❤💚❤❤💚💚❤💚💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚😪💚❤🖤❤🖤❤❤💚❤💚❤💚💚💚❤

 • سیدمحمدصدراعلوی :

  سلام برنامه خوبیه ولی کاش نکته های زیادی داشت ولی من بجای این که برم سه ساعت سوال یا نکته از کتاب دربیارم این همشو گذاشته و من میتونم راحت بخونم و اینجاش عالیه مرسی از سازنده خوب و دمش گرم که رایگان گذاشته.🥰

  • محمدمهدی جوینده دهنوی :

   عالی 🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍🥰😍😍😍😍

 • (。◕‿◕。) :

  خیلی زیاده 🥹🥶🥶🥲🫠

 • ARMY :

  ممنون برنامه تون خیلی خوبه

 • زیبا :

  ⁦عالی بود،مرسی دستتون نسوزه😐😐(*❛‿❛)→⁩

 • زینب :

  به نظر من همیار بهرین برنامه است
  همه سوال های توی کتاب
  ممنون از سازندش 🌹🌹🌹🌹

 • فاطمه :

  عالی عالی عالی عالی عالی 🤩 😉😉😉😉😁😁😁😁😁😁😁

 • فاطمه :

  عاللی بود ولی چند تا سوال مهم درس را نداشت😐

 • محمد :

  عالی است ❤❤❤❤❤❤💔💔💔

  انا غلط املایی زیاد داره😂😂😂😂

  فک کنین ازمون پایان ترم را هم گند بزنیم😐😢😭😕☹😂😂😂😂😂😂

 • دخی خشکله :

  عالیه

 • ♡Hasti♡ :

  عالیه ولی ازمون بزارن بهترم میشه

 • Melina :

  خوبه ولی چند سوال نداشت مثل
  سه شرط اصلی برای فسیل شدن یک جاندار را نام ببرید .

 • المیرا جهانیان :

  عالی ولی بعضی از سوال مهم درس نیست خوبا

 • Oopljk :

  ممنون از شما

 • نورالزهرا شیری :

  سوالات علوم واقا بی نظیر بود دست تون درد نکنه

 • xXRoMiMinRXx :

  عالییییی💞💝💗💕

 • نازنین مهربان :

  عالیهـــ حــرف نداشــت، فــــقطـ کـــــــــاش ریاضـــــی تــــــــــــــــــا فصـل اخــر ذاشـــــــت

  • یه نفر :

   اره

   • ناشناس :

    خیلی سوال داشت لطفا کم کنید اما عالی بود ممنون💎🙏🏻💙

 • نازنین :

  عالی بودش واقعا همیار از کتاب های درسی هم بهتره من اصلا علاقه به درس نداشتم ولی با همیار تونستم عاشق درس و همه امتحان هامو خوب بدم

 • jfryrha520@gmail.com :

  وای از درس علوم متنفرم🤮🤮

 • امیراحمد اسدالله زاده :

  به نظر من این سوالات سوالات خوبی هستند و امتحانات من از این سوال ها میاد ممنون بابت برنامه ی خوبتون

 • Roham :

  عالیه ولی کاش ازمون تستی داشت

 • amirali :

  عالی ازاین بهتر نیس فقط یکم زیاده ❤❤

  • xXRoMiMinRXx :

   آره

 • sajade :

  سلام خیلی برنامه مش خوبه

 • محمد مهدی فولادی :

  عالی

 • army :

  چرا ماهیچه های ارادی و غیر ارادی نداش؟؟ (灬º‿º灬)♡

 • ساینا :

  عالی عالی

 • Pouria :

  عالی همیار خیلی خوبی

  • Amiirreezza :

   عالیییییییی همه‌ی سوالات رو داره ممنون از برنامه خوبتون🙏🙏❤❤

 • Pouria :

  عالی همیار

  • مطهره بانو🎀💜🎀💜🎀 :

   خیلی…خیلی…عالی من بجای اینکه بشینم برای ترم اولم کتاب وبردارم و نکته های مهمشو بگردم و پیدا کنم و بخونم بجاش اینجا خودش برامون هم نکته دارد هم سوال….
   سوال های نیم ترم من هم مثل همین ها بود
   😃😃😃😃😃
   واقعا دست مالکش درد نکنه🤩🤩🤩😍😍😍🤗🤗🤗🤗با این برنامه‌ی بی نظیرش🤩🤩🤗🤗🤗👍🏻👍🏻👍🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

   • یه نفر :

    بله مطهره جان سایت خوبیه

 • زینب خلف مطوری :

  😍عالللللللللیبیییییییییییی بووووووووددددددد😍

 • شانا :

  خب بود😐❤️

 • sjdhios.kw@gmail.com :

  چرا نداره ها

 • sjdhios.kw@gmail.com :

  چرا
  چرا
  چرررررررررررررااااااااااااااا😭😭

 • پارسا بهتری :

  عاللی بود ولی چند تا سوال مهم درس را نداشت😐آخه چرااااا😭

 • یزد :

  خیلی سوال های خوبی داره 👏

 • ببر عاشق :

  من معلمم از اینجا سوال میاره ✋🖐🏻

 • Maniya :

  وای خیی عالیه ممنون از کسی که این اپلیکیشن رو ساخته وای عاشقشم یکی منو بگیرهههه عرررر

  • همیار :

   ممنون

 • آیدین ابراهیمی :

  عالییییییییییییییییییی همه آزمونام بدون مورده 🤩😄😄😄🤍🖤❤

 • اردم @#$$ :

  عالییییییی آزمون علمی را بدون مورد شد😄😄😄😄 خیلییی خوبه

 • اردم :

  عالییییییی آزمون علمی را بدون مورد شد😄😄😄😄 خیلییی خوبه

  • زینب خلف مطوری :

   🥰😍عالللللللللیبیییییییییییی بوددد😍🥰

  • (ฅ´ω`ฅ) نازی :

   عالی
   ولی من یه درخواست دارم میشه تست هم بزارید؟

 • اردم :

  عالییییییی آزمون علمی را بدون مورد شد😄😄😄😄

 • امیرعلی :

  عالی بود همیار برای این است که هم مطالب را بخوانیم و گام به گام همیار برای این نیست که جواب را تقلب کنیم برای این است که تو جواب سوال ها رو بنویسید بعد با همیار چک کنید از نظر من این برنامه عالییی است 👌👌❤❤

  • رها :

   عالی
   من با این برنامه همه امتحان هایم را خیلی خوب شدم

  • احسان :

   آره👊👍

 • انیتا :

  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
  عالییییییییییییییییییییییییییییی
  🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

 • Anita :

  خیلی
  خیلی
  عالی بود امتحانمو بیست شدم

  • شارمین (دخترم)😐 :

   منم همینطور 😄

   • احسان :

    عع
    عالی بود

  • Roham :

   عالیه ولی کاش ازمون تستی داشت

   • پردیس :

    آره دقیقا
    اگه آزمون تستی داشته باشه عالی تر میشه

 • Anita :

  عالی بود

  • پارسا بهتری :

   عاللی بود ولی چند تا سوال مهم درس را نداشت😐

   • نازین :

    بله
    مثل :

    قسمت های نرم زیر پوست ، ………. نام دارد. پاسخ : ماهیچه

    جایی که دو استخوان به هم وصل شده‌اند ، …………. نام دارد. پاسخ : مفصل

    ستون مهره ها از تعداد زیادی ………….. تشکیل می‌شود. پاسخ : لوله

   • ❤️ :

    عالی.

   • A.N.M.I :

    آره این سوال هم نداشت:

    چند نوع ماهیچه داریم؟ نام ببرید، بنویسید و توضیح دهید.

    دو نوع ، ماهیچه ارادی و ماهیچه غیر ارادی

    ماهیچه ارادی: ماهیچه ارادی به اراده‌ی خودمان کنترل میشود

    ماهیچه غیر ارادی: ماهیچه غیر ارادی توسط مغز کنترل میشود و ما نمیتوانیم به آن دسترسی داشته باشیم

    ………
    ولی در کل عالی بود😍🥰🤩

 • یاس :

  عالی بود