سوالات درس هشتم علوم پنجم

سوالات درس هشتم علوم پنجم

سوالات درس 8 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات درس هشتم علوم پنجم

نام درس : کار ها آسان میشود | موضوع : سوالات متن | پنجم ابتدایی

سوالات درس 8 داخل کتاب علوم پنجم

 سوالات علوم پنجم / درس هشتم :: کار ها آسان میشود

1- اهرم چیست؟
پاسخ:  اهرم میله ی بلند و محکمی است که نقطه ای از آن به چیزی یا جایی تکیه داده می شود.

2- وقتی جسمی را هل می دهیم یا می کشیم، در اصل چه می کنیم؟
پاسخ:  به آن نیرو وارد می کنیم.

3- اگرجسمی در جایی ساکن باشد، چه موقع حرکت می کند؟
پاسخ:  وقتی به آن نیرو وارد شود.

4- به کمک اهرم می توان چیزهای سنگین را … آسانتر… جابجا کرد.

5- چند اهرم را نام ببرید؟
پاسخ:  در نوشابه بازکن، الاکلنگ، میخ کش، پیچ گوشتی، دستگیره ی در.

6- اهرم چند قسمت دارد نام ببرید؟
پاسخ:  سه قسمت،

الف- تکیه گاه.

ب- قسمتی که نیرو به آن وارد می شود ( بازوی محرک ).

پ- قسمتی که اهرم برجسم نیرو وارد می کند ( بازوی مقاوم ).

7- ماشین چیست؟
پاسخ:  به وسایلی مانند اهرم و سطح شیبدار که انجام دادن کارها را آسان می کنند، ماشین می گویند.

8- سطح شیبدار یعنی چه؟
پاسخ:  هرگاه سطحی با زمین زاویه ی تند ( کمتر از 90 درجه ) بسازد، به آن سطح شیبدار می گویند.

9- از سطح شیبدار در چه جاهایی استفاده می کنیم؟
پاسخ:  برای سهولت حرکت وسایل چرخدار مانند صندلی چرخدار، گاری حمل وسایل و برانکارد، بین خیابان و پیاده رو، جلو درب بیمارستانها، فرودگاهها، فروشگاهها، سینماها، سالنهای ورزشی و ….، استفاده می شود.

10- ماشنهای پیچیده را تعریف کنید؟
پاسخ:  هر ماشین پیچیده از به هم پیوستن چند ماشین ساده به وجود آمده است مانند دوچرخه، ماشین لباسشویی، چرخ گوشت و اتومبیل.

11- ماشین ها نیروی خود را از کجا به دست می آورند؟
پاسخ:  از باد، آب، نیروی بدن انسان ( نیروی ماهیچه )، نیروی سوختهای فسیلی ( بنزین، نفت، گازوییل ).

12- انرژی الکتریکی را از کجا به دست می آوریم؟
پاسخ:  نیروگاههای آبی سدها، باتری ها، سلولهای خورشیدی، نیروگاههای گازی و بادی.

13- ما از انرژی الکتریکی چه استفاده هایی می کنیم؟
پاسخ:  ایجاد گرما – ایجادحرکت – ایجاد نور- ایجاد نیروی آهنربایی

14- آیا می توانیم از انرژی الکتریکی، انرژی حرکتی به دست آوریم؟
پاسخ:  مثال بزنید. بلی به وسیله ی استفاده از موتور الکتریکی.

15- موتور الکتریکی چیست؟
پاسخ:  به وسیله ای که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند موتور الکتریکی می گویند.

16- آرمیچر چیست؟
پاسخ:  آرمیچر یک موتور الکتریکی ساده است که اگر به باتری وصل شود، می چرخد و می تواند پروانه ی کوچکی را بچرخاند.

17- آیا همه ی وسایل برقی موتور الکتریکی دارند؟
پاسخ:  خیر

18- چند وسیله را نام ببرید که در آن از موتور الکتریکی استفاده می شود؟
پاسخ:  پنکه ( سقفی، دستی )، چرخ گوشت، لباسشویی، سشوار، درل برقی.

19- کدامیک از وسایل برقی خانه ی شما موتور الکتریکی دارند؟
پاسخ:  پنکه، لباسشویی، سشوار، درل برقی، چرخ گوشت، میکسر، آب میوه گیری.

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

1- از ترکیب کربن و اکسیژن چه ماده ای به دست می آید؟
پاسخ:  اکسید کربن ( مونو اکسید کربن – دی اکسید کربن )

2- تجزیه ی شیمیایی یعنی چه؟
پاسخ:  تجزیه ی مواد به کمک مواد شیمیایی.

3- تجزیه ی الکتریکی یعنی چه؟
پاسخ:  تجزیه ی مواد به کمک نیروی الکتریسیته ( باتری ) مانند تجزیه ی آب و نیز تولید برق در باتری اتومبیل.

4- از تجزیه ی آب چه موادی ( عناصری ) به دست می آید؟
پاسخ:  اکسیژن – ییدروژن.

5- چند نوع اهرم داریم؟
پاسخ:  سه نوع،

الف: تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد.

ب: نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار دارد

پ: نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد.

6- شیب یعنی چه؟
پاسخ:  زاویه ای که سطح شیبدار با زمین می سازد شیب می گویند.

7- چه موقع شیب سطح شیبدار کمتر است؟
پاسخ:  هرچه زاویه ی شیب کمتر باشد ( کوچکتر باشد )، شیب سطح شیبدار کمتر است.

8- چه موقع شیب سطح شیبدار بیشتر است؟
پاسخ:  هرچه زاویه ی شیب بیشتر باشد ( بزرگتر باشد )، شیب سطح شیبدار بیشتر است.

9- هرچه شیب سطح شیبدار کمتر باشد، نیروی کمتری برای بالا بردن جسم نیاز داریم.

10- هرچه شیب سطح شیبدار کمتر باشد، فاصله ی بیشتری را طی می کنیم.

11- هرچه شیب سطح شیبدار بیشتر باشد، نیروی بیشتری برای بالا بردن جسم نیاز داریم.

12- هرچه شیب سطح شیبدار بیشتر باشد، فاصله ی کمتری را طی می کنیم.

ادامه سوالات فصل هشتم

1- ماشین چیست؟
پاسخ:  ماشین وسیله ای است که به ما کمک می کند تا کارها را آسانترانجام دهیم برای مثال جک اتومبیل، پیچ گوشتی، سطح شیبدار، قرقره، چرخ و محور همه ماشین هستند.

2- ماشین ها از چه راههایی به ما کمک می کنند؟
پاسخ:  وارد کردن نیرو به جسم – تغییر حهت نیرو

3- ماشین ساده چیست؟
پاسخ:  به ماشین هایی که پایه و اساس ساخت ماشینهای دیگر هستند ماشین ساده می گویند

4- ماشین های ساده چند گروه هستند. نام ببرید؟
پاسخ:  دو گروه خانواده ی اهرم – خانواده ی سطح شیبدار.

5- اهرم چیست؟
پاسخ:  اهرم میله ی بلند و محکمی است که نقطه ای از آن به چیزی یا جایی تکیه داده می شود.

6- اهرم چند قسمت دارد نام ببرید؟
پاسخ:  سه قسمت،
الف- تکیه گاه.
ب- قسمتی که نیرو به آن وارد می شود.
پ- قسمتی که اهرم برجسم نیرو وارد می کند یا محل قرار گرفتن جسم.

7- بازوی محرک به چه بخشی از اهرم می گویند؟
پاسخ:  از نقطه ای که نیرو به اهرم وارد می شود تا تکیه گاه را بازوی محرک می گویند.

8- بازوی مقاوم به چه بخشی از اهرم می گویند؟
پاسخ:  از نقطه ای که اهرم برجسم نیرو وارد می کند تا تکیه گاه را بازوی مقاوم می گویند.

9- اهرم ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟
پاسخ:  اهرمها را براساس محل قرار گرفتن نیروی محرک، تکیه گاه و نیروی مقاوم به سه نوع تقسیم می کنند.

10- اهرم ها جند نوع هستند. نام ببرید؟
پاسخ:  سه نوع،
الف: نوع اول – تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد مانند الاکلنگ – قیچی – انبردست – سیم چین – سیم بُر.
ب: نوع دوم – نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار دارد مانند چرخ دستی – فندق شکن – درنوشابه بازکن.
پ: نوع سوم – نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد مانند موچین – یخ گیر- پَنس.

11- تفاوت اصلی اهرم نوع اول با دو نوع دیگر اهرم چیست؟
پاسخ:  در اهرم نوع اول نیروی محرک ونیروی مقاوم برخلاف جهت هم حرکت می کنند و از آن می توان برای تغییر جهت نیرو استفاده کرد ولی در بقیه ی انواع اهرم چنین نیست.

12- چرا در اهرمهای نوع دوم و سوم، تغییر جهت نیرو وجود ندارد؟
پاسخ:  زیرا در اهرمهای نوع دوم و سوم، تکیه گاه در یکی از دو سر اهرم قرار دارد.

13- ناخن گیر از چند اهرم درست شده است؟
پاسخ:  دو اهرم، دسته ی ناخن گیر ( نوع دوم ) – پایه ی ناخن گیر ( نوع سوم ).

| پیشنهاد میشود برای دریافت جواب فعالیت های این درس از جواب درس 8 علوم پنجم  و همچنین برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 9 علوم پنجم استفاده نمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • سارا :

  داخل درس 8 در مورد موتر نیست خیلی بد بود

 • parsa.fh :

  برنامه ی خوبیه،ممنون از سازنده🍂🔥

 • Mohammad Mahdi :

  عالییییی خیلی خوبه من همیشه هر موقع امتحان داشته باشم از توی این برنامه تمرین میکنم

 • Tara :

  پیشنهاد میکنم از کتاب علوم بخونیم جواب خیلی از سوالات کامل نیست و حتی اشتباه هست و با چیزی که تو کتاب آمده خیلی فرق داره

 • فاطمه :

  خیلی خوبه خانم ما از این ها سوال میده 🤞

 • ناشناس :

  این برنامه عالیههههه ممنون از سازندش ❤

 • هستی :

  عالی
  یعنی هر چب بگم. کم گفتم من الان 3 سال هست که زارم از سایت شما استفاده میکنم

 • ایلین :

  ینی واقعا چرا از اطلاعات کتاب برای این درس استفاده نمیکنید من الان کلی خوندم تما اصلا سوالات این رو نمیدوتم واقعا که

 • منا :

  سلام 👋
  برنامه عالیی هستش خوشم میاد واقعا ممنون از سازنده از هوم درس هم بهتره ❤🧡💛💚💙💜💮🌹🌹🔥🔥💎💎🔴🟠🟡🟢🔵🟣🟤⚪

 • نرگس امینی :

  الاکلنگ نوعی (سطح شیب دار) است

 • تینا :

  ممنون از سازنده این پی دی اف ❤️

 • ❤️نازی❤️ :

  واقعا عالیییئیه ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • ♡پانیذ♡ :

  این سوالاو مال کلاس ششم مادر من معلم کلاس ششم و وقتی خواست ازم بپرس از روی این سوالات گفت تمام این سوالات مال کلاس ششم

 • دازای:) :

  سلام
  در درس ۸ و ۹ حرفی از برق و انرژی الکتریکی نشده است
  برنامه بسیار خوبی هست بخصوص در دوران کرونا و مدارس آنلاین
  ممنونم بابت سایت و برنامه عالیتون

 • رقیه :

  اینجا ما میاناب ریاضی فصل 6هستیم

 • رقیه :

  الکلنگ نوعی اهرم است

 • Atena :

  ممنون عالی هست

 • زهــــــــــــــــــــــــرا💖💝😍👑🌹 :

  برنامه ی عالی هست
  فقط اگر تبلیغ نداشت خوب بود
  راستی من کلاسامون مجازی دیگه امتحاناتمو روی همین سوالات تقلب می کردم 😂😂🤣🤣😜😜😝😝😀😅😹😸😺💋👄👱🏻‍♀️

  • رقیه :

   اگر تقلبی ازش میکنید بضرر خودتونه

   • میترا :

    اره درست میگی ولی ما ماله چهارمحال بختیاری هستیم مدرسه ها حضوری و امتحان ها را حضوری می دهیم و گوشی هم نمی بریم و امکان تقلبی هم نیست

 • محمد :

  از ۱۰ ۱۰ میدم

 • Sali :

  عالیههههه
  میشه به این سیوال پاسخ بدید
  ماشین چی میخواد؟

  • JISOO :

   منظورش از ماشین اتومبیل نیست منظورش دستگاهه

 • Sali :

  عالییییییییهههه

 • Sajedeh :

  ممنون از همیار لطفا ریاضی هم بزارید کامل

 • محراب :

  برنامه خوبه من چون بد خطم از روی این برنامه درس میخونم خیلی برنامه خوبیه ولی همونه فرق زیادی نداره

 • آنا :

  میشه کسی به سوال من پاسخ بده 👇

  الاکلنگ نوعی ـــــــــــــــــــ است

  • HamGamDars :

   اهرم هست
   سوال 10 سری دوم رو نگاه کنید

  • هلیا :

   الاکلنگ نوعی اهرم است.

 • tahazula500@gmail.com :

  عالی

 • Rosha :

  و ادامه فصل ها لطفا 😻👀❤✌🙏

 • سید علی رضا مجد پور :

  ALi
  این برنامه عالی هست ممنون🥰🥰

 • ماهان علیدوست :

  آین برنامه عالیه عالیه عالیه

 • غزل :

  این برنامه عالیه
  در ضمن این همون هوم درسع

 • M :

  عالیه
  این همون هوم درسه

 • REQ :

  عالیه من داخل این میخونم⭐⭐⭐💪

 • امیر :

  عالیه

 • alyasjwan66@gmail.com :

  عالی

 • آرین :

  بد نیست هوم درس خوبه

 • آرین :

  عالی

 • نرگس فراهانی :

  خیلییی عالی من اونجا هایی که جا موندم از درس رو از طریق همیار انجام میدهم

 • آوین :

  سلام برنامه ی خوبیه👌
  ولی من ی برنامه ی بهتر سراغ دارم😉
  هوم درس 🤞
  خیلییییییییییی بهتره⁦☺️⁩😎
  امتحانش ضرری نداره🙃💗

  • نخبه :

   حرف مفت نزن این برنامه بهترین برنامه جهانه😏😏

  • لونا :

   هوم درس هیچی نداره

  • محمدرضا :

   دروغ نگو هوم درس همینه واسه همینه اگه بری تو سایتش مینویسه دانلود اپلیکیشن همیار😏

   • مهدیس :

    بله درسته

  • سارینا :

   اره هوم درس از این بهتره چیه این اَه حالم بهم میخوره از این سایت 😟

   • هلیا :

    خنگ جان این همون هوم درسه

   • Rosha :

    بچه ها فحش ندید 🙈
    زشته 😐☝🏻

   • جوانا :

    هلیا جان خنگ خودتی این همگام درس. اون هوم درس هوم درس و کنار این باید اسمشو طلا گذاشت

  • هستی :

   بله هوم درس بهتره ولی فکر کنم این سایت هم از هوم درس تقلید می کنه نمیدونم

  • JISOO :

   عزیزم این همون هوم درسه بلد نیستی نیا نظر بده

  • دازای:) :

   داوش این همونه فقط این برنامشه

 • امیر زرنگ :

  عالیی خیلی خوبه من تو امتحان خیلی خوب گرفتم خیلی کمک میکنه دست سازندش درد نکنه واقعا عالیه

  • امیرعلی :

   راست میگه عالیه

   • امیر زرنگ :

    ممنون داش مخلصی

   • مژده :

    سلام باید جسم سبک رو به تگیه گاه نزدیک کنیم روش اول
    روش دوم این هست که باید به جسم سبک اضافه کنیم
    روش سوم یعنی روش آخر این هستش که با ید جسم سنگین به تگیه گاه نزدیک شود

 • امیرعلی :

  خوبههههههههههههههههههههههههههههههههه

  • امیرمهدی :

   عالیه این برنامه

  • عرفان :

   خیلی خوبه

   • آریا دشتانی :

    سلام می شود

 • f.motlagh2017@gmail.com :

  عالیییییییییییییییییی🤩

  • ترانه :

   منم خیلی خوشحالم که میتونن مردم میتونن بهره گیری کنن

   • نساء :

    برنامه خوبیه فقط چرا سوالات درس نهم رو هم داره من فقط درس 8 رو خواستم و یکدونه سوال چندین بار تکرار میشه برنامه زیاد خوبی نیست😑

   • HamGamDars :

    نوشتیم اگر سوالات بالا را دوست نداشتید ….
    دو سری سوال هست با متن مختلف و شبیه هم

   • بیتا :

    منم با نسا ٔ موافقم ( می دونم اشتباه نوشتم 😐 تو تایپم پیداش نکردم 😐)

 • mahdimdhdiehdvdish@gmail.com :

  عالی. سولات

 • چوچان :

  اگه میشه جواب این سوال را بدید
  به چند روش میتوانیم بین جسم سنگین و سبک در اهرم تعادل ایجاد کنیم ؟

  • محمد :

   فکر کنم ۲

  • . :

   در این صورت باید‌جسم سنگین تر را به تکیه‌گاه نزدیک تر کنیم تا تعادل بین دو جسم حفظ شود

  • مژده :

   سلام باید جسم سبک رو به تگیه گاه نزدیک کنیم روش اول
   روش دوم این هست که باید به جسم سبک اضافه کنیم
   روش سوم یعنی روش آخر این هستش که با ید جسم سنگین به تگیه گاه نزدیک شود

   • نسا :

    در شکل زیر پدر علی از چه وسیله‌ای برای خارج کردن چرخ ماشین از چاله استفاده کرده است او برای اینکه نیروی کمتری صرف کند باید چه تغییری در وسیله ایجاد کند

 • Majid :

  یادش بخیر کلاس پنجم بودم این درسرو دوست داشتم الان شیشمم

  • architect.horno@gmail.com :

   یجوری گفتی فکر کردم ۲۰ سالته

 • آریانا :

  ریاضی تا فصل هفت باشر

 • فاطمی :

  من از این برنامه خیلی رازی هستم

  • بیتا :

   مثلاً چه ربطی داره اکسیژن به این درس

 • فاطمی :

  من از این برنامه خیلی رازی هستم
  عاللییییییییییییییییییییییی

  • آرشیدا :

   آخرین درس ها رو ندارن اما عالیه فقط مشکلش همینه

   • KING :

    نه همه درس ها رو داره

   • یسنا :

    اره فقد مشکلش همینه

  • amirvahab13890@gmail.com :

   عالی🌹❤️

  • محمد :

   درباره ی من

  • محمد :

   عالیه

  • باران :

   اره خیلی 👍