سوالات درس هشتم علوم پنجم

سوالات درس هشتم علوم پنجم

سوالات درس 8 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات درس هشتم علوم پنجم

نام درس : کار ها آسان میشود | موضوع : سوالات متن | پنجم ابتدایی

سوالات درس 8 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات علوم پنجم

گزارشدرس هشتم :: کار ها آسان میشود

1- اهرم چیست؟
جواب اهرم میله ی بلند و محکمی است که نقطه ای از آن به چیزی یا جایی تکیه داده می شود.

2- وقتی جسمی را هل می دهیم یا می کشیم، در اصل چه می کنیم؟
جواب به آن نیرو وارد می کنیم.

3- اگرجسمی در جایی ساکن باشد، چه موقع حرکت می کند؟
جواب وقتی به آن نیرو وارد شود.

4- به کمک اهرم می توان چیزهای سنگین را … آسانتر… جابجا کرد.

5- چند اهرم را نام ببرید؟
جواب در نوشابه بازکن، الاکلنگ، میخ کش، پیچ گوشتی، دستگیره ی در.

6- اهرم چند قسمت دارد نام ببرید؟
جواب سه قسمت،

الف- تکیه گاه.

ب- قسمتی که نیرو به آن وارد می شود ( بازوی محرک ).

پ- قسمتی که اهرم برجسم نیرو وارد می کند ( بازوی مقاوم ).

همیار

7- ماشین چیست؟
جواب به وسایلی مانند اهرم و سطح شیبدار که انجام دادن کارها را آسان می کنند، ماشین می گویند.

8- سطح شیبدار یعنی چه؟
جواب هرگاه سطحی با زمین زاویه ی تند ( کمتر از 90 درجه ) بسازد، به آن سطح شیبدار می گویند.

9- از سطح شیبدار در چه جاهایی استفاده می کنیم؟
جواب برای سهولت حرکت وسایل چرخدار مانند صندلی چرخدار، گاری حمل وسایل و برانکارد، بین خیابان و پیاده رو، جلو درب بیمارستانها، فرودگاهها، فروشگاهها، سینماها، سالنهای ورزشی و ….، استفاده می شود.

10- ماشنهای پیچیده را تعریف کنید؟
جواب هر ماشین پیچیده از به هم پیوستن چند ماشین ساده به وجود آمده است مانند دوچرخه، ماشین لباسشویی، چرخ گوشت و اتومبیل.

11- ماشین ها نیروی خود را از کجا به دست می آورند؟
جواب از باد، آب، نیروی بدن انسان ( نیروی ماهیچه )، نیروی سوختهای فسیلی ( بنزین، نفت، گازوییل ).

12- انرژی الکتریکی را از کجا به دست می آوریم؟
جواب نیروگاههای آبی سدها، باتری ها، سلولهای خورشیدی، نیروگاههای گازی و بادی.

13- ما از انرژی الکتریکی چه استفاده هایی می کنیم؟
جواب ایجاد گرما – ایجادحرکت – ایجاد نور- ایجاد نیروی آهنربایی

14- آیا می توانیم از انرژی الکتریکی، انرژی حرکتی به دست آوریم؟
جواب مثال بزنید. بلی به وسیله ی استفاده از موتور الکتریکی.

15- موتور الکتریکی چیست؟
جواب به وسیله ای که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند موتور الکتریکی می گویند.

16- آرمیچر چیست؟
جواب آرمیچر یک موتور الکتریکی ساده است که اگر به باتری وصل شود، می چرخد و می تواند پروانه ی کوچکی را بچرخاند.

17- آیا همه ی وسایل برقی موتور الکتریکی دارند؟
جواب خیر

18- چند وسیله را نام ببرید که در آن از موتور الکتریکی استفاده می شود؟
جواب پنکه ( سقفی، دستی )، چرخ گوشت، لباسشویی، سشوار، درل برقی.

19- کدامیک از وسایل برقی خانه ی شما موتور الکتریکی دارند؟
جواب پنکه، لباسشویی، سشوار، درل برقی، چرخ گوشت، میکسر، آب میوه گیری.

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

1- از ترکیب کربن و اکسیژن چه ماده ای به دست می آید؟
جواب اکسید کربن ( مونو اکسید کربن – دی اکسید کربن )

2- تجزیه ی شیمیایی یعنی چه؟
جواب تجزیه ی مواد به کمک مواد شیمیایی.

3- تجزیه ی الکتریکی یعنی چه؟
جواب تجزیه ی مواد به کمک نیروی الکتریسیته ( باتری ) مانند تجزیه ی آب و نیز تولید برق در باتری اتومبیل.

4- از تجزیه ی آب چه موادی ( عناصری ) به دست می آید؟
جواب اکسیژن – ییدروژن.

5- چند نوع اهرم داریم؟
جواب سه نوع،

الف: تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد.

ب: نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار دارد

پ: نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد.

6- شیب یعنی چه؟
جواب زاویه ای که سطح شیبدار با زمین می سازد شیب می گویند.

7- چه موقع شیب سطح شیبدار کمتر است؟
جواب هرچه زاویه ی شیب کمتر باشد ( کوچکتر باشد )، شیب سطح شیبدار کمتر است.

8- چه موقع شیب سطح شیبدار بیشتر است؟
جواب هرچه زاویه ی شیب بیشتر باشد ( بزرگتر باشد )، شیب سطح شیبدار بیشتر است.

9- هرچه شیب سطح شیبدار کمتر باشد، نیروی کمتری برای بالا بردن جسم نیاز داریم.

10- هرچه شیب سطح شیبدار کمتر باشد، فاصله ی بیشتری را طی می کنیم.

11- هرچه شیب سطح شیبدار بیشتر باشد، نیروی بیشتری برای بالا بردن جسم نیاز داریم.

12- هرچه شیب سطح شیبدار بیشتر باشد، فاصله ی کمتری را طی می کنیم.

ادامه سوالات فصل هشتم

1- ماشین چیست؟
جواب ماشین وسیله ای است که به ما کمک می کند تا کارها را آسانترانجام دهیم برای مثال جک اتومبیل، پیچ گوشتی، سطح شیبدار، قرقره، چرخ و محور همه ماشین هستند.

2- ماشین ها از چه راههایی به ما کمک می کنند؟
جواب وارد کردن نیرو به جسم – تغییر حهت نیرو

3- ماشین ساده چیست؟
جواب به ماشین هایی که پایه و اساس ساخت ماشینهای دیگر هستند ماشین ساده می گویند

4- ماشین های ساده چند گروه هستند. نام ببرید؟
جواب دو گروه خانواده ی اهرم – خانواده ی سطح شیبدار.

5- اهرم چیست؟
جواب اهرم میله ی بلند و محکمی است که نقطه ای از آن به چیزی یا جایی تکیه داده می شود.

6- اهرم چند قسمت دارد نام ببرید؟
جواب سه قسمت،
الف- تکیه گاه.
ب- قسمتی که نیرو به آن وارد می شود.
پ- قسمتی که اهرم برجسم نیرو وارد می کند یا محل قرار گرفتن جسم.

7- بازوی محرک به چه بخشی از اهرم می گویند؟
جواب از نقطه ای که نیرو به اهرم وارد می شود تا تکیه گاه را بازوی محرک می گویند.

8- بازوی مقاوم به چه بخشی از اهرم می گویند؟
جواب از نقطه ای که اهرم برجسم نیرو وارد می کند تا تکیه گاه را بازوی مقاوم می گویند.

9- اهرم ها را چگونه طبقه بندی می کنند؟
جواب اهرمها را براساس محل قرار گرفتن نیروی محرک، تکیه گاه و نیروی مقاوم به سه نوع تقسیم می کنند.

10- اهرم ها جند نوع هستند. نام ببرید؟
جواب سه نوع،
الف: نوع اول – تکیه گاه بین نیروی مقاوم و نیروی محرک قرار دارد مانند الاکلنگ – قیچی – انبردست – سیم چین – سیم بُر.
ب: نوع دوم – نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار دارد مانند چرخ دستی – فندق شکن – درنوشابه بازکن.
پ: نوع سوم – نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار دارد مانند موچین – یخ گیر- پَنس.

11- تفاوت اصلی اهرم نوع اول با دو نوع دیگر اهرم چیست؟
جواب در اهرم نوع اول نیروی محرک ونیروی مقاوم برخلاف جهت هم حرکت می کنند و از آن می توان برای تغییر جهت نیرو استفاده کرد ولی در بقیه ی انواع اهرم چنین نیست.

12- چرا در اهرمهای نوع دوم و سوم، تغییر جهت نیرو وجود ندارد؟
جواب زیرا در اهرمهای نوع دوم و سوم، تکیه گاه در یکی از دو سر اهرم قرار دارد.

13- ناخن گیر از چند اهرم درست شده است؟
جواب دو اهرم، دسته ی ناخن گیر ( نوع دوم ) – پایه ی ناخن گیر ( نوع سوم ).

دیدگاه : 27

 • فاطمی :

  من از این برنامه خیلی رازی هستم
  عاللییییییییییییییییییییییی

 • فاطمی :

  من از این برنامه خیلی رازی هستم

 • آریانا :

  ریاضی تا فصل هفت باشر

 • Majid :

  یادش بخیر کلاس پنجم بودم این درسرو دوست داشتم الان شیشمم

 • چوچان :

  اگه میشه جواب این سوال را بدید
  به چند روش میتوانیم بین جسم سنگین و سبک در اهرم تعادل ایجاد کنیم ؟

  • محمد :

   فکر کنم ۲

  • . :

   در این صورت باید‌جسم سنگین تر را به تکیه‌گاه نزدیک تر کنیم تا تعادل بین دو جسم حفظ شود

 • mahdimdhdiehdvdish@gmail.com :

  عالی. سولات

 • f.motlagh2017@gmail.com :

  عالیییییییییییییییییی🤩

  • ترانه :

   منم خیلی خوشحالم که میتونن مردم میتونن بهره گیری کنن

   • نساء :

    برنامه خوبیه فقط چرا سوالات درس نهم رو هم داره من فقط درس 8 رو خواستم و یکدونه سوال چندین بار تکرار میشه برنامه زیاد خوبی نیست😑

   • HamGamDars :

    نوشتیم اگر سوالات بالا را دوست نداشتید ….
    دو سری سوال هست با متن مختلف و شبیه هم

 • امیرعلی :

  خوبههههههههههههههههههههههههههههههههه

 • امیر زرنگ :

  عالیی خیلی خوبه من تو امتحان خیلی خوب گرفتم خیلی کمک میکنه دست سازندش درد نکنه واقعا عالیه

  • امیرعلی :

   راست میگه عالیه

   • امیر زرنگ :

    ممنون داش مخلصی

 • آوین :

  سلام برنامه ی خوبیه👌
  ولی من ی برنامه ی بهتر سراغ دارم😉
  هوم درس 🤞
  خیلییییییییییی بهتره⁦☺️⁩😎
  امتحانش ضرری نداره🙃💗

  • نخبه :

   حرف مفت نزن این برنامه بهترین برنامه جهانه😏😏

  • لونا :

   هوم درس هیچی نداره

  • محمدرضا :

   دروغ نگو هوم درس همینه واسه همینه اگه بری تو سایتش مینویسه دانلود اپلیکیشن همیار😏

  • سارینا :

   اره هوم درس از این بهتره چیه این اَه حالم بهم میخوره از این سایت 😟

   • هلیا :

    خنگ جان این همون هوم درسه

 • نرگس فراهانی :

  خیلییی عالی من اونجا هایی که جا موندم از درس رو از طریق همیار انجام میدهم

 • آرین :

  عالی

 • آرین :

  بد نیست هوم درس خوبه

 • alyasjwan66@gmail.com :

  عالی

 • امیر :

  عالیه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *