سوالات درس دوم علوم پنجم

سوالات درس دوم علوم پنجم

سوالات درس 2 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات درس دوم علوم پنجم

نام درس : ماده تغییر می کند | موضوع : سوالات متن | پنجم ابتدایی

سوالات درس 2 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات علوم پنجم

گزارشدرس دوم :: ماده تغییر می کند

1- مواد به چند شکل تغییر می کنند؟
دو شکل تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی.

2- تغییر فیزیکی را تعریف کنید؟
در تغییر فیزیکی فقط شکل و اندازه ی جسم تغییر می کند مانند پاره کردن کاغذ.

3- تغییر شیمیایی را تعریف کنید؟
در تغییر شیمیایی یک ماده به ماده ی جدیدی تبدیل تبدیل می شود و رنگ، بو و مزه ی جسم تغییر می کند.

1- سوختن چوب چه نوع تغییری است؟ چرا؟
جواب تغییر شیمیایی چون چوب به جسم جدیدی ( کربن ) تبدیل می شود.

2- بریدن چوب چه نوع تغییری است؟
جواب تغییر فیزیکی

3- آیا با تبخیر آب، مولکولهای آن تغییر می کنند؟ تبخیر چه نوع تغییری است؟
جواب خیر. تبخیر یک تغییر فیزیکی است..

4- اگر نان را بسوزانیم، مزه و رنگ آن تغییر می کند. سوختن نان چه نوع تغییری است؟
جواب تغییر شیمیایی

5- زنگ آهن چگونه به وجود می آید؟
جواب در اثر رطوبت، آهن با اکسیژن هوا ترکیب شده و زنگ می زند یعنی ماده ی جدیدی به وجود می آید.

6- نام علمی زنگ آهن چیست؟
جواب اکسید آهن

همیار

7- چه عواملی سبب زنگ زدگی آهن می شود؟
جواب رطوبت، رنگ نکردن رویه ی آهن

8- کیفیت آهنی که زنگ می زند چه تغییری می کند؟
جواب کیفیت آهن ضعیف تر می شود

9- زنگ زدن آهن چه زیانهایی دارد؟
جواب استحکام آهن را کمتر می کند. وسایل آهنی از بین می روند.

10- یرای جلوگیری از زنگ زدن آهن چه باید بکنیم؟
جواب باید آهن را از رطوبت دور نگه داریم. با رنگ کردن سطح آهن از زنگ زدن آن جلوگیری کنیم.

11- آیا تغییر شیمیایی یک ماده به زمان نیاز دارد؟
جواب بلی.

12- یک تغییر شیمیایی کند نام ببرید؟
جواب زنگ زدن آهن

13- یک تغییر شیمیایی تند نام ببرید؟
جواب سوختن چوب

14- چرا به خمیر، خمیر ترش ( مخمر ) اضافه می کنند؟
جواب تا خمیر ورآمده،نان خوشمزه تری به دست آید.

15- خمیر ترش ( مخمر ) چه می کند؟
جواب خمیر را تجزیه کرده و مقداری گاز کربنیک تولید می کند که این گاز کربنیک سبب و رآمدن خمیر می شود. از خمیر ورآمده نان بهتر و خوشمزه تری به دست می آید.

16- تغییر شیمیایی مفید به چه تغییری می گویند؟
جواب هرگاه در اثر تغییر شیمیایی ماده ی مفیدی به دست آید، به آن تغییر شیمیایی مفید می گویند مانند درست کردن ماست از شیر.

17- تغییر شیمیایی مضر به چه تغییری می گویند؟
جواب هرگاه در اثر تغییر شیمیایی ماده ی غیرمفیدی به دست آید یا کیفیت ماده بدتر شود، به آن تغییر شیمیایی مضر می گویند مانند کپک زدن نان، ترش شدن شیر.

18- نام دیگر گاز کربنیک چیست؟
جواب دی اکسید کربن یا کربن دی اکسید.

19- از گازکربنیک چه استفاده ای می شود؟
جواب برای خاموش کردن آتش ( از کف گاز کربنیک )

20- گرما چه تاثیری در تغییرات شیمیایی دارد؟
جواب گرما تغییرات شیمیایی را تندتر می کند.

21- وقتی قند را می سوزانیم، چه تغییراتی روی می دهد؟
جواب ابتدا قند به شکل مایع در می آید که یک تغییر فیزیکی است و سپس می سوزد که یک تغییر شیمیایی است.

22- مراحل تهیه ی دوغ گاز دار به شرح زیر است. نوع تغییر در هر مرحله را در مقابل آن بنویسید:
الف- ابتدا یک لیوان شیر و یک لیوان آب نیم گرم را باهم مخلوط می کنیم ( ).
ب- یک لیوان ماست و کمی نمک را با هم مخلوط می کنیم ( ).
پ- مخلوط شیر و ماست را در یک بطری می ریزیم و در محل گرمی می گذاریم ( ).
ت- پس از یک هفته دوغ گازدار به دست می آید ( ).

23- چند تغییر فیزیکی کند نام ببرید؟
فرسایش خاک – تشکیل ابر و باریدن باران – یخ زدن آب – تبخیر آب دریاها

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

1- ما در زندگی خود نیازهایی داریم و برای برطرف کردن این نیازها مواد اطراف خود را تغییر می دهیم.

2- از تغییراتی که در مواد اطراف خود بوجود می آوریم مثال های بزنید
جواب تکه کردن نان – تا کردن لباس – حل شکر در چای خرد کردن میوه – روشن کردن کبریت – پختن غذا – تهیه ماست – بافتن دستکش – ………

3- در آزمایش ساختن یک بادبادک چه کارهایی انجام شد ؟
جواب بریدن کاغذ و نخ – گره زدن

4- در بریدن و گره زدن کاغذ و نخ در ساختن یک بادبادک چه تغییراتی در کاغذ و نخ ایجاد شده است ؟
جواب تغییرات در شکل و اندازه کاغذ و زخ ایجاد شد

5- در ساختن بادبادک جنس موادی که به کار بردیم تغییر نمی کند.

6- مواد اطراف ما تغییر می کنند

7- تغییر فیزیکی را تعریف کنید ؟
جواب در تغییراتی که فقط شکل و اندازه ماده تغییر می کند ولی جنس ماده تغییر نمی کند و ماده جدیدی بوجود نمی اید

8- تغییرات فیزیکی را مثال بزنید ؟
جواب تاکردن لباس – بافتن شال گردن – تکه کردن نان – حل شدن قند در چای- دوختن لباس – بریدن کاغذ – خرد کردن چوب

9- در خرد کردن قند و حل کردن یک قند چه چیزی تغییر می کند ؟
جواب شکل و اندازه ماده تغییر می کند ولی ماده جدیدی تشکیل نشده است پس تغییر فیزیکی است

10- در سوزاندن قند چه چیزی تغییراتی ایجاد می شود؟
جواب شکل و اندازه ماده تغییر می کند . ابتدا قند آب می شود یعنی ذوب می شود شکل و اندازه آن تغییر کرده است یعنی تغییر فیزیکی رخ داده است اما با ادامه حرارت رنگ و بوی قند عوض می شود یعنی به ماده جدیدی تبدیل می شود تغییر شیمیایی رخ می دهد

11. زمانی که تخم مرغی را می شکنید چه تغییراتی ایجاد شده است ؟
جواب فقط شکل و اندازه تخم مرغ تغییر کرده و ماده جدید ایجاد نشده تغییر فیزیکی رخ داده است

12- در آب پز کردن و پختن تخم مرغ چه تغییراتی ایجاد شده است ؟
جواب هم شکل و اندازه تخم مرغ تغییر کرده است هم رنگ و مزه و بوی تخم مرغ تغییر کرده است و ماده جدیدی ایجاد شده است تغییر شیمیایی رخ داده است

13- تغییر شیمیایی را تعریف کنید ؟
جواب در برخی از تغییرات ماده اولیه به ماده جدیدی تبدیل می شود و رنگ و بو و مزه مواد اولیه تغییر می کند

14. تغییرات شیمیایی مثال بزنید ؟
جواب سوختن قند – پختن نان و غذا – فساد میوه – ترش شدن شیر

15- وقتی چوب کبریت می سوزد چه تغییری ایجاد شده است ؟
جواب رنگ و شکل و اندازه و حالت و بو و جنس تغییر می کند و تغییر شیمیایی است

16- وقتی آب یخ می زند چه تغییراتی اتفاق افتاده است ؟
جواب مایع به جامد تبدیل شده است ( ذوب) فقط اندازه و حالت ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

17- وقتی آب بخار می شود چه تغییراتی اتفاق افتاده است ؟
جواب مایع به گاز تبدیل می شود ( تبخیر ) فقط اندازه و حالت ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

18. تغیرات زیر را طبقه بندی کنید
تغییر فیزیکی :پاسخ: بریدن پارچه – شکستن لیوان – تراشیدن مداد – آرد کردن گندم
تغییر شیمیایی : پاسخ: پختن مرغ – تبدیل انگور به سرکه – درست کردن مربا – پوسیدن پارچه – زنگ زدن آهن – کپک زدن

19 چگونه نوشیدنی گازدار تهیه می کنیم ؟
جواب یک لیوان شیر و یک لیوان آب نیم گرم را مخلوط کنید – نصف لیوان ماست و مقداری نمک را در ظرفی دیگر مخلوط کنید – همه مواد را در بطری مخلوط کنید و در آن محکم ببندید (بطری کامل پر نشود ) – بعد از یک هفته بطری را خوب تکان دهید و در آن را باز کنید

20- در تهیه نوشیدنی گاز دار چه تغییراتی بوجود آمده است ؟
جواب وقتی در بطری باز شود مقداری گاز از آن خارج می شود که بوی خاصی دارد و رنگ و مزه مواد عوض شده . در مرحله ای که مواد را با هم مخلوط کردیم ماده جدید هنوز درست نشده است تغییر فیزیکی است ولی بعد از یک هفته رنگ و بو و مزه مواد تغییر کرده است تغییر شیمیایی است

21- از تغییراتی که به سرعت انجام می شود مثال بزنید ؟
جواب سوختن گاز در اجاق – سوختن چوب کبریت

22 از تغییراتی که به کندی انجام می شود مثال بزنید ؟
جواب درست کردن ماست – دوغ گاز دار – زنگ زدن آهن

23 حل شدن شکر در چای داغ زودتر است یا سرد ؟
جواب در چای داغ – گرما سرعت حل شدن شکر در آب را افزایش می دهد 24- فاسد شدن مواد غذایی در یخچال زودتر انجام می شود یا بیرون و بیرون از یخچال – گرما سرعت فساد مواد غذایی را افزایش می دهد

25- وسایل آهنی در هوای مرطوب زودتر زنگ می زند یا در هوای خشک ؟
جواب در هوای مرطوب – وقتی آهن با رطوبت و اکسیژن هوا ترکیب شود کم کم زنگ می زند – این زنگ زدن باعث می شود استحکام آهن کم شود و پوسیده شود . برای جلوگیری از زنگ زدن آهن آن را رنگ می زنند

26- طبیعت همواره در حال تغییر است

27- از تغییراتی که انسان در آن دخالت دارد مثال بزنید ؟
جواب سنگ نوشته همدان – صاف کردن جاده – کندن زمین با بیل – حفر تونل – قطع درختان – احداث سد

28- انسان به کمک چه ابزارهایی در طبیعت تغییر ایجاد می کند ؟
جواب چکش – میخ – بیل – کلنگ و…

29- از تغییراتی که انسان در آن دخالت ندارد مثال بزنید ؟
جواب تغییر فصل – رسیدن میوه ها – به وجود آمدن غارها و دریاها – زلزله – یخ بستن رودخانه ها |

30 از دخالت های مفید انسان در طبیعت مثال بزنید ؟
جواب انسان ها حشراتی مانند کفشدوزک و زنبور را پرورش می دهند که این حشرات می توانند بعضی از آفات مزارع را از بین ببرند

31- در بسته بندی کاغذ چه تغییری اتفاق افتاده است ؟
جواب فقط شکل و اندازه تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

32 در تهیه ذغال از چوب و تهیه مربا از میوه چه تغییری اتفاق افتاده است ؟
جواب علاوه پر تغییر در شکل و اندازه مواد اولیه ماده جدیدی تولید شده است تغییر شیمیایی است

33 در تهیه یخ از آب چه تغییری رخ داده است ؟
جواب فقط شکل و اندازه تغییر کرده است و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

34- در تهیه آرد از گندم چه تغییری رخ داده است ؟
جواب ابتدا گندم را به آرد تبدیل می کنیم فقط شکل و اندازه ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است ولی در هنگام پختن خمیر ماده جدیدی تولید شده است که تغییر شیمیایی است

دیدگاه : 16

 • امیر محمد علیزاده :

  عالی

 • Matin :

  عالییییییییییییییییییبییییییییییی

  • Erfan.n1388 :

   خیلییییی عالی ممنون

 • برهان :

  خیلی ممنون عالییییه

  • Reyhaneh :

   عـــــالــــ😘یـــهـــ😎

 • Dorsa :

  ممنون که این مطالب را برای ما گذاشتید من الان امتحان دارم و این مطلب را می خوانم همه ی بخش هایش را بلد هستم👏👏

 • محمدرضا :

  سلام عالیه ولی غلط دیکته زیادی داره و سوال ۲۴نیست وسط سوال ۲۳ هست

 • امیرمحمد :

  عالیییییهههه

 • امیرمحمد :

  من الان امتحان دارم

 • (。◕‿◕。) :

  عاااااااااااااااالیه

 • هستی علینژاد :

  خیلی زیادن

 • Mahshid :

  *سلام ممنونم*

 • آیسا رفیعی :

  عالیه

 • آیسا رفیعی :

  بد نی

 • مها :

  واقعاااااا عاااااالییییییی بهترین برنامه عمرم رایگانه و خیلی هم خوبه عالللیه حرف نعره!!!

 • ⁦(◍•ᴗ•◍)⁩ :

  سلام این برنامه عالیه یعنی محشره بهترین برنامه س تازه رایگان هم است

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *