سوالات درس دوم علوم پنجم

سوالات درس دوم علوم پنجم

سوالات درس 2 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات درس دوم علوم پنجم

نام درس : ماده تغییر می کند | موضوع : سوالات متن | پنجم ابتدایی

سوالات درس 2 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات علوم پنجم

گزارشدرس دوم :: ماده تغییر می کند

1- مواد به چند شکل تغییر می کنند؟
دو شکل تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی.

2- تغییر فیزیکی را تعریف کنید؟
در تغییر فیزیکی فقط شکل و اندازه ی جسم تغییر می کند مانند پاره کردن کاغذ.

3- تغییر شیمیایی را تعریف کنید؟
در تغییر شیمیایی یک ماده به ماده ی جدیدی تبدیل تبدیل می شود و رنگ، بو و مزه ی جسم تغییر می کند.

1- سوختن چوب چه نوع تغییری است؟ چرا؟
جواب تغییر شیمیایی چون چوب به جسم جدیدی ( کربن ) تبدیل می شود.

2- بریدن چوب چه نوع تغییری است؟
جواب تغییر فیزیکی

3- آیا با تبخیر آب، مولکولهای آن تغییر می کنند؟ تبخیر چه نوع تغییری است؟
جواب خیر. تبخیر یک تغییر فیزیکی است..

4- اگر نان را بسوزانیم، مزه و رنگ آن تغییر می کند. سوختن نان چه نوع تغییری است؟
جواب تغییر شیمیایی

5- زنگ آهن چگونه به وجود می آید؟
جواب در اثر رطوبت، آهن با اکسیژن هوا ترکیب شده و زنگ می زند یعنی ماده ی جدیدی به وجود می آید.

6- نام علمی زنگ آهن چیست؟
جواب اکسید آهن

7- چه عواملی سبب زنگ زدگی آهن می شود؟
جواب رطوبت، رنگ نکردن رویه ی آهن

8- کیفیت آهنی که زنگ می زند چه تغییری می کند؟
جواب کیفیت آهن ضعیف تر می شود

9- زنگ زدن آهن چه زیانهایی دارد؟
جواب استحکام آهن را کمتر می کند. وسایل آهنی از بین می روند.

10- یرای جلوگیری از زنگ زدن آهن چه باید بکنیم؟
جواب باید آهن را از رطوبت دور نگه داریم. با رنگ کردن سطح آهن از زنگ زدن آن جلوگیری کنیم.

11- آیا تغییر شیمیایی یک ماده به زمان نیاز دارد؟
جواب بلی.

12- یک تغییر شیمیایی کند نام ببرید؟
جواب زنگ زدن آهن

13- یک تغییر شیمیایی تند نام ببرید؟
جواب سوختن چوب

14- چرا به خمیر، خمیر ترش ( مخمر ) اضافه می کنند؟
جواب تا خمیر ورآمده،نان خوشمزه تری به دست آید.

15- خمیر ترش ( مخمر ) چه می کند؟
جواب خمیر را تجزیه کرده و مقداری گاز کربنیک تولید می کند که این گاز کربنیک سبب و رآمدن خمیر می شود. از خمیر ورآمده نان بهتر و خوشمزه تری به دست می آید.

16- تغییر شیمیایی مفید به چه تغییری می گویند؟
جواب هرگاه در اثر تغییر شیمیایی ماده ی مفیدی به دست آید، به آن تغییر شیمیایی مفید می گویند مانند درست کردن ماست از شیر.

17- تغییر شیمیایی مضر به چه تغییری می گویند؟
جواب هرگاه در اثر تغییر شیمیایی ماده ی غیرمفیدی به دست آید یا کیفیت ماده بدتر شود، به آن تغییر شیمیایی مضر می گویند مانند کپک زدن نان، ترش شدن شیر.

18- نام دیگر گاز کربنیک چیست؟
جواب دی اکسید کربن یا کربن دی اکسید.

19- از گازکربنیک چه استفاده ای می شود؟
جواب برای خاموش کردن آتش ( از کف گاز کربنیک )

20- گرما چه تاثیری در تغییرات شیمیایی دارد؟
جواب گرما تغییرات شیمیایی را تندتر می کند.

21- وقتی قند را می سوزانیم، چه تغییراتی روی می دهد؟
جواب ابتدا قند به شکل مایع در می آید که یک تغییر فیزیکی است و سپس می سوزد که یک تغییر شیمیایی است.

22- مراحل تهیه ی دوغ گاز دار به شرح زیر است. نوع تغییر در هر مرحله را در مقابل آن بنویسید:
الف- ابتدا یک لیوان شیر و یک لیوان آب نیم گرم را باهم مخلوط می کنیم ( ).
ب- یک لیوان ماست و کمی نمک را با هم مخلوط می کنیم ( ).
پ- مخلوط شیر و ماست را در یک بطری می ریزیم و در محل گرمی می گذاریم ( ).
ت- پس از یک هفته دوغ گازدار به دست می آید ( ).

23- چند تغییر فیزیکی کند نام ببرید؟
فرسایش خاک – تشکیل ابر و باریدن باران – یخ زدن آب – تبخیر آب دریاها

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

1- ما در زندگی خود نیازهایی داریم و برای برطرف کردن این نیازها مواد اطراف خود را تغییر می دهیم.

2- از تغییراتی که در مواد اطراف خود بوجود می آوریم مثال های بزنید
جواب تکه کردن نان – تا کردن لباس – حل شکر در چای خرد کردن میوه – روشن کردن کبریت – پختن غذا – تهیه ماست – بافتن دستکش – ………

3- در آزمایش ساختن یک بادبادک چه کارهایی انجام شد ؟
جواب بریدن کاغذ و نخ – گره زدن

4- در بریدن و گره زدن کاغذ و نخ در ساختن یک بادبادک چه تغییراتی در کاغذ و نخ ایجاد شده است ؟
جواب تغییرات در شکل و اندازه کاغذ و زخ ایجاد شد

5- در ساختن بادبادک جنس موادی که به کار بردیم تغییر نمی کند.

6- مواد اطراف ما تغییر می کنند

7- تغییر فیزیکی را تعریف کنید ؟
جواب در تغییراتی که فقط شکل و اندازه ماده تغییر می کند ولی جنس ماده تغییر نمی کند و ماده جدیدی بوجود نمی اید

8- تغییرات فیزیکی را مثال بزنید ؟
جواب تاکردن لباس – بافتن شال گردن – تکه کردن نان – حل شدن قند در چای- دوختن لباس – بریدن کاغذ – خرد کردن چوب

9- در خرد کردن قند و حل کردن یک قند چه چیزی تغییر می کند ؟
جواب شکل و اندازه ماده تغییر می کند ولی ماده جدیدی تشکیل نشده است پس تغییر فیزیکی است

10- در سوزاندن قند چه چیزی تغییراتی ایجاد می شود؟
جواب شکل و اندازه ماده تغییر می کند . ابتدا قند آب می شود یعنی ذوب می شود شکل و اندازه آن تغییر کرده است یعنی تغییر فیزیکی رخ داده است اما با ادامه حرارت رنگ و بوی قند عوض می شود یعنی به ماده جدیدی تبدیل می شود تغییر شیمیایی رخ می دهد

11. زمانی که تخم مرغی را می شکنید چه تغییراتی ایجاد شده است ؟
جواب فقط شکل و اندازه تخم مرغ تغییر کرده و ماده جدید ایجاد نشده تغییر فیزیکی رخ داده است

12- در آب پز کردن و پختن تخم مرغ چه تغییراتی ایجاد شده است ؟
جواب هم شکل و اندازه تخم مرغ تغییر کرده است هم رنگ و مزه و بوی تخم مرغ تغییر کرده است و ماده جدیدی ایجاد شده است تغییر شیمیایی رخ داده است

13- تغییر شیمیایی را تعریف کنید ؟
جواب در برخی از تغییرات ماده اولیه به ماده جدیدی تبدیل می شود و رنگ و بو و مزه مواد اولیه تغییر می کند

14. تغییرات شیمیایی مثال بزنید ؟
جواب سوختن قند – پختن نان و غذا – فساد میوه – ترش شدن شیر

15- وقتی چوب کبریت می سوزد چه تغییری ایجاد شده است ؟
جواب رنگ و شکل و اندازه و حالت و بو و جنس تغییر می کند و تغییر شیمیایی است

16- وقتی آب یخ می زند چه تغییراتی اتفاق افتاده است ؟
جواب مایع به جامد تبدیل شده است ( ذوب) فقط اندازه و حالت ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

17- وقتی آب بخار می شود چه تغییراتی اتفاق افتاده است ؟
جواب مایع به گاز تبدیل می شود ( تبخیر ) فقط اندازه و حالت ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

18. تغیرات زیر را طبقه بندی کنید
تغییر فیزیکی :پاسخ: بریدن پارچه – شکستن لیوان – تراشیدن مداد – آرد کردن گندم
تغییر شیمیایی : پاسخ: پختن مرغ – تبدیل انگور به سرکه – درست کردن مربا – پوسیدن پارچه – زنگ زدن آهن – کپک زدن

19 چگونه نوشیدنی گازدار تهیه می کنیم ؟
جواب یک لیوان شیر و یک لیوان آب نیم گرم را مخلوط کنید – نصف لیوان ماست و مقداری نمک را در ظرفی دیگر مخلوط کنید – همه مواد را در بطری مخلوط کنید و در آن محکم ببندید (بطری کامل پر نشود ) – بعد از یک هفته بطری را خوب تکان دهید و در آن را باز کنید

20- در تهیه نوشیدنی گاز دار چه تغییراتی بوجود آمده است ؟
جواب وقتی در بطری باز شود مقداری گاز از آن خارج می شود که بوی خاصی دارد و رنگ و مزه مواد عوض شده . در مرحله ای که مواد را با هم مخلوط کردیم ماده جدید هنوز درست نشده است تغییر فیزیکی است ولی بعد از یک هفته رنگ و بو و مزه مواد تغییر کرده است تغییر شیمیایی است

21- از تغییراتی که به سرعت انجام می شود مثال بزنید ؟
جواب سوختن گاز در اجاق – سوختن چوب کبریت

22 از تغییراتی که به کندی انجام می شود مثال بزنید ؟
جواب درست کردن ماست – دوغ گاز دار – زنگ زدن آهن

23 حل شدن شکر در چای داغ زودتر است یا سرد ؟
جواب در چای داغ – گرما سرعت حل شدن شکر در آب را افزایش می دهد 24- فاسد شدن مواد غذایی در یخچال زودتر انجام می شود یا بیرون و بیرون از یخچال – گرما سرعت فساد مواد غذایی را افزایش می دهد

25- وسایل آهنی در هوای مرطوب زودتر زنگ می زند یا در هوای خشک ؟
جواب در هوای مرطوب – وقتی آهن با رطوبت و اکسیژن هوا ترکیب شود کم کم زنگ می زند – این زنگ زدن باعث می شود استحکام آهن کم شود و پوسیده شود . برای جلوگیری از زنگ زدن آهن آن را رنگ می زنند

26- طبیعت همواره در حال تغییر است

27- از تغییراتی که انسان در آن دخالت دارد مثال بزنید ؟
جواب سنگ نوشته همدان – صاف کردن جاده – کندن زمین با بیل – حفر تونل – قطع درختان – احداث سد

28- انسان به کمک چه ابزارهایی در طبیعت تغییر ایجاد می کند ؟
جواب چکش – میخ – بیل – کلنگ و…

29- از تغییراتی که انسان در آن دخالت ندارد مثال بزنید ؟
جواب تغییر فصل – رسیدن میوه ها – به وجود آمدن غارها و دریاها – زلزله – یخ بستن رودخانه ها |

30 از دخالت های مفید انسان در طبیعت مثال بزنید ؟
جواب انسان ها حشراتی مانند کفشدوزک و زنبور را پرورش می دهند که این حشرات می توانند بعضی از آفات مزارع را از بین ببرند

31- در بسته بندی کاغذ چه تغییری اتفاق افتاده است ؟
جواب فقط شکل و اندازه تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

32 در تهیه ذغال از چوب و تهیه مربا از میوه چه تغییری اتفاق افتاده است ؟
جواب علاوه پر تغییر در شکل و اندازه مواد اولیه ماده جدیدی تولید شده است تغییر شیمیایی است

33 در تهیه یخ از آب چه تغییری رخ داده است ؟
جواب فقط شکل و اندازه تغییر کرده است و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

34- در تهیه آرد از گندم چه تغییری رخ داده است ؟
جواب ابتدا گندم را به آرد تبدیل می کنیم فقط شکل و اندازه ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است ولی در هنگام پختن خمیر ماده جدیدی تولید شده است که تغییر شیمیایی است

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 19 | در انتظار بررسی: 0

 • امیر محمد علیزاده :

  عالی

 • Matin :

  عالییییییییییییییییییبییییییییییی

  • Erfan.n1388 :

   خیلییییی عالی ممنون

 • برهان :

  خیلی ممنون عالییییه

  • Reyhaneh :

   عـــــالــــ😘یـــهـــ😎

 • Dorsa :

  ممنون که این مطالب را برای ما گذاشتید من الان امتحان دارم و این مطلب را می خوانم همه ی بخش هایش را بلد هستم👏👏

 • محمدرضا :

  سلام عالیه ولی غلط دیکته زیادی داره و سوال ۲۴نیست وسط سوال ۲۳ هست

 • امیرمحمد :

  عالیییییهههه

 • امیرمحمد :

  من الان امتحان دارم

 • (。◕‿◕。) :

  عاااااااااااااااالیه

 • هستی علینژاد :

  خیلی زیادن

 • Mahshid :

  *سلام ممنونم*

 • آیسا رفیعی :

  عالیه

 • آیسا رفیعی :

  بد نی

 • مها :

  واقعاااااا عاااااالییییییی بهترین برنامه عمرم رایگانه و خیلی هم خوبه عالللیه حرف نعره!!!

 • ⁦(◍•ᴗ•◍)⁩ :

  سلام این برنامه عالیه یعنی محشره بهترین برنامه س تازه رایگان هم است

 • متین :

  بسیار خوب من از این برنامه تشکر می کنم

 • محمد :

  عالی عالی

 • R :

  خوبه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *