سوالات درس دوم علوم پنجم

سوالات درس دوم علوم پنجم

سوالات درس 2 داخل کتاب علوم پنجم

سوالات درس دوم علوم پنجم

نام درس : ماده تغییر می کند | موضوع : سوالات متن | پنجم ابتدایی

سوالات درس 2 داخل کتاب علوم پنجم

 سوالات علوم پنجم / درس دوم :: ماده تغییر می کند

1- مواد به چند شکل تغییر می کنند؟
دو شکل تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی.

2- تغییر فیزیکی را تعریف کنید؟
در تغییر فیزیکی فقط شکل و اندازه ی جسم تغییر می کند مانند پاره کردن کاغذ.

3- تغییر شیمیایی را تعریف کنید؟
در تغییر شیمیایی یک ماده به ماده ی جدیدی تبدیل تبدیل می شود و رنگ، بو و مزه ی جسم تغییر می کند.

1- سوختن چوب چه نوع تغییری است؟ چرا؟
پاسخ:  تغییر شیمیایی چون چوب به جسم جدیدی ( کربن ) تبدیل می شود.

2- بریدن چوب چه نوع تغییری است؟
پاسخ:  تغییر فیزیکی

3- آیا با تبخیر آب، مولکولهای آن تغییر می کنند؟ تبخیر چه نوع تغییری است؟
پاسخ:  خیر. تبخیر یک تغییر فیزیکی است..

4- اگر نان را بسوزانیم، مزه و رنگ آن تغییر می کند. سوختن نان چه نوع تغییری است؟
پاسخ:  تغییر شیمیایی

5- زنگ آهن چگونه به وجود می آید؟
پاسخ:  در اثر رطوبت، آهن با اکسیژن هوا ترکیب شده و زنگ می زند یعنی ماده ی جدیدی به وجود می آید.

6- نام علمی زنگ آهن چیست؟
پاسخ:  اکسید آهن

7- چه عواملی سبب زنگ زدگی آهن می شود؟
پاسخ:  رطوبت، رنگ نکردن رویه ی آهن

8- کیفیت آهنی که زنگ می زند چه تغییری می کند؟
پاسخ:  کیفیت آهن ضعیف تر می شود

9- زنگ زدن آهن چه زیانهایی دارد؟
پاسخ:  استحکام آهن را کمتر می کند. وسایل آهنی از بین می روند.

10- یرای جلوگیری از زنگ زدن آهن چه باید بکنیم؟
پاسخ:  باید آهن را از رطوبت دور نگه داریم. با رنگ کردن سطح آهن از زنگ زدن آن جلوگیری کنیم.

11- آیا تغییر شیمیایی یک ماده به زمان نیاز دارد؟
پاسخ:  بلی.

12- یک تغییر شیمیایی کند نام ببرید؟
پاسخ:  زنگ زدن آهن

13- یک تغییر شیمیایی تند نام ببرید؟
پاسخ:  سوختن چوب

14- چرا به خمیر، خمیر ترش ( مخمر ) اضافه می کنند؟
پاسخ:  تا خمیر ورآمده،نان خوشمزه تری به دست آید.

15- خمیر ترش ( مخمر ) چه می کند؟
پاسخ:  خمیر را تجزیه کرده و مقداری گاز کربنیک تولید می کند که این گاز کربنیک سبب و رآمدن خمیر می شود. از خمیر ورآمده نان بهتر و خوشمزه تری به دست می آید.

16- تغییر شیمیایی مفید به چه تغییری می گویند؟
پاسخ:  هرگاه در اثر تغییر شیمیایی ماده ی مفیدی به دست آید، به آن تغییر شیمیایی مفید می گویند مانند درست کردن ماست از شیر.

17- تغییر شیمیایی مضر به چه تغییری می گویند؟
پاسخ:  هرگاه در اثر تغییر شیمیایی ماده ی غیرمفیدی به دست آید یا کیفیت ماده بدتر شود، به آن تغییر شیمیایی مضر می گویند مانند کپک زدن نان، ترش شدن شیر.

18- نام دیگر گاز کربنیک چیست؟
پاسخ:  دی اکسید کربن یا کربن دی اکسید.

19- از گازکربنیک چه استفاده ای می شود؟
پاسخ:  برای خاموش کردن آتش ( از کف گاز کربنیک )

20- گرما چه تاثیری در تغییرات شیمیایی دارد؟
پاسخ:  گرما تغییرات شیمیایی را تندتر می کند.

21- وقتی قند را می سوزانیم، چه تغییراتی روی می دهد؟
پاسخ:  ابتدا قند به شکل مایع در می آید که یک تغییر فیزیکی است و سپس می سوزد که یک تغییر شیمیایی است.

22- مراحل تهیه ی دوغ گاز دار به شرح زیر است. نوع تغییر در هر مرحله را در مقابل آن بنویسید:
الف- ابتدا یک لیوان شیر و یک لیوان آب نیم گرم را باهم مخلوط می کنیم ( ).
ب- یک لیوان ماست و کمی نمک را با هم مخلوط می کنیم ( ).
پ- مخلوط شیر و ماست را در یک بطری می ریزیم و در محل گرمی می گذاریم ( ).
ت- پس از یک هفته دوغ گازدار به دست می آید ( ).

23- چند تغییر فیزیکی کند نام ببرید؟
فرسایش خاک – تشکیل ابر و باریدن باران – یخ زدن آب – تبخیر آب دریاها

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

1- ما در زندگی خود نیازهایی داریم و برای برطرف کردن این نیازها مواد اطراف خود را تغییر می دهیم.

2- از تغییراتی که در مواد اطراف خود بوجود می آوریم مثال های بزنید
پاسخ:  تکه کردن نان – تا کردن لباس – حل شکر در چای خرد کردن میوه – روشن کردن کبریت – پختن غذا – تهیه ماست – بافتن دستکش – ………

3- در آزمایش ساختن یک بادبادک چه کارهایی انجام شد ؟
پاسخ:  بریدن کاغذ و نخ – گره زدن

4- در بریدن و گره زدن کاغذ و نخ در ساختن یک بادبادک چه تغییراتی در کاغذ و نخ ایجاد شده است ؟
پاسخ:  تغییرات در شکل و اندازه کاغذ و زخ ایجاد شد

5- در ساختن بادبادک جنس موادی که به کار بردیم تغییر نمی کند.

6- مواد اطراف ما تغییر می کنند

7- تغییر فیزیکی را تعریف کنید ؟
پاسخ:  در تغییراتی که فقط شکل و اندازه ماده تغییر می کند ولی جنس ماده تغییر نمی کند و ماده جدیدی بوجود نمی اید

8- تغییرات فیزیکی را مثال بزنید ؟
پاسخ:  تاکردن لباس – بافتن شال گردن – تکه کردن نان – حل شدن قند در چای- دوختن لباس – بریدن کاغذ – خرد کردن چوب

9- در خرد کردن قند و حل کردن یک قند چه چیزی تغییر می کند ؟
پاسخ:  شکل و اندازه ماده تغییر می کند ولی ماده جدیدی تشکیل نشده است پس تغییر فیزیکی است

10- در سوزاندن قند چه چیزی تغییراتی ایجاد می شود؟
پاسخ:  شکل و اندازه ماده تغییر می کند . ابتدا قند آب می شود یعنی ذوب می شود شکل و اندازه آن تغییر کرده است یعنی تغییر فیزیکی رخ داده است اما با ادامه حرارت رنگ و بوی قند عوض می شود یعنی به ماده جدیدی تبدیل می شود تغییر شیمیایی رخ می دهد

11. زمانی که تخم مرغی را می شکنید چه تغییراتی ایجاد شده است ؟
پاسخ:  فقط شکل و اندازه تخم مرغ تغییر کرده و ماده جدید ایجاد نشده تغییر فیزیکی رخ داده است

12- در آب پز کردن و پختن تخم مرغ چه تغییراتی ایجاد شده است ؟
پاسخ:  هم شکل و اندازه تخم مرغ تغییر کرده است هم رنگ و مزه و بوی تخم مرغ تغییر کرده است و ماده جدیدی ایجاد شده است تغییر شیمیایی رخ داده است

13- تغییر شیمیایی را تعریف کنید ؟
پاسخ:  در برخی از تغییرات ماده اولیه به ماده جدیدی تبدیل می شود و رنگ و بو و مزه مواد اولیه تغییر می کند

14. تغییرات شیمیایی مثال بزنید ؟
پاسخ:  سوختن قند – پختن نان و غذا – فساد میوه – ترش شدن شیر

15- وقتی چوب کبریت می سوزد چه تغییری ایجاد شده است ؟
پاسخ:  رنگ و شکل و اندازه و حالت و بو و جنس تغییر می کند و تغییر شیمیایی است

16- وقتی آب یخ می زند چه تغییراتی اتفاق افتاده است ؟
پاسخ:  مایع به جامد تبدیل شده است (منجمد) فقط اندازه و حالت ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

17- وقتی آب بخار می شود چه تغییراتی اتفاق افتاده است ؟
پاسخ:  مایع به گاز تبدیل می شود ( تبخیر ) فقط اندازه و حالت ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

18. تغیرات زیر را طبقه بندی کنید
تغییر فیزیکی :پاسخ: بریدن پارچه – شکستن لیوان – تراشیدن مداد – آرد کردن گندم
تغییر شیمیایی : پاسخ: پختن مرغ – تبدیل انگور به سرکه – درست کردن مربا – پوسیدن پارچه – زنگ زدن آهن – کپک زدن

19 چگونه نوشیدنی گازدار تهیه می کنیم ؟
پاسخ:  یک لیوان شیر و یک لیوان آب نیم گرم را مخلوط کنید – نصف لیوان ماست و مقداری نمک را در ظرفی دیگر مخلوط کنید – همه مواد را در بطری مخلوط کنید و در آن محکم ببندید (بطری کامل پر نشود ) – بعد از یک هفته بطری را خوب تکان دهید و در آن را باز کنید

20- در تهیه نوشیدنی گاز دار چه تغییراتی بوجود آمده است ؟
پاسخ:  وقتی در بطری باز شود مقداری گاز از آن خارج می شود که بوی خاصی دارد و رنگ و مزه مواد عوض شده . در مرحله ای که مواد را با هم مخلوط کردیم ماده جدید هنوز درست نشده است تغییر فیزیکی است ولی بعد از یک هفته رنگ و بو و مزه مواد تغییر کرده است تغییر شیمیایی است

21- از تغییراتی که به سرعت انجام می شود مثال بزنید ؟
پاسخ:  سوختن گاز در اجاق – سوختن چوب کبریت

22 از تغییراتی که به کندی انجام می شود مثال بزنید ؟
پاسخ:  درست کردن ماست – دوغ گاز دار – زنگ زدن آهن

23 حل شدن شکر در چای داغ زودتر است یا سرد ؟
پاسخ:  در چای داغ – گرما سرعت حل شدن شکر در آب را افزایش می دهد 24- فاسد شدن مواد غذایی در یخچال زودتر انجام می شود یا بیرون و بیرون از یخچال – گرما سرعت فساد مواد غذایی را افزایش می دهد

25- وسایل آهنی در هوای مرطوب زودتر زنگ می زند یا در هوای خشک ؟
پاسخ:  در هوای مرطوب – وقتی آهن با رطوبت و اکسیژن هوا ترکیب شود کم کم زنگ می زند – این زنگ زدن باعث می شود استحکام آهن کم شود و پوسیده شود . برای جلوگیری از زنگ زدن آهن آن را رنگ می زنند

26- طبیعت همواره در حال تغییر است

27- از تغییراتی که انسان در آن دخالت دارد مثال بزنید ؟
پاسخ:  سنگ نوشته همدان – صاف کردن جاده – کندن زمین با بیل – حفر تونل – قطع درختان – احداث سد

28- انسان به کمک چه ابزارهایی در طبیعت تغییر ایجاد می کند ؟
پاسخ:  چکش – میخ – بیل – کلنگ و…

29- از تغییراتی که انسان در آن دخالت ندارد مثال بزنید ؟
پاسخ:  تغییر فصل – رسیدن میوه ها – به وجود آمدن غارها و دریاها – زلزله – یخ بستن رودخانه ها |

30 از دخالت های مفید انسان در طبیعت مثال بزنید ؟
پاسخ:  انسان ها حشراتی مانند کفشدوزک و زنبور را پرورش می دهند که این حشرات می توانند بعضی از آفات مزارع را از بین ببرند

31- در بسته بندی کاغذ چه تغییری اتفاق افتاده است ؟
پاسخ:  فقط شکل و اندازه تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

32 در تهیه ذغال از چوب و تهیه مربا از میوه چه تغییری اتفاق افتاده است ؟
پاسخ:  علاوه پر تغییر در شکل و اندازه مواد اولیه ماده جدیدی تولید شده است تغییر شیمیایی است

33 در تهیه یخ از آب چه تغییری رخ داده است ؟
پاسخ:  فقط شکل و اندازه تغییر کرده است و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است

34- در تهیه آرد از گندم چه تغییری رخ داده است ؟
پاسخ:  ابتدا گندم را به آرد تبدیل می کنیم فقط شکل و اندازه ماده تغییر کرده و ماده جدیدی تولید نشده است تغییر فیزیکی است ولی در هنگام پختن خمیر ماده جدیدی تولید شده است که تغییر شیمیایی است

| پیشنهاد میشود برای دریافت جواب فعالیت های این درس از جواب درس 2 علوم پنجم  و همچنین برای سوالات درس بعدی از سوالات درس 3 علوم پنجم استفاده نمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • motlaghzadeneda@gmail.com :

  عالی خیلی خیلی خیلی خوب

 • اوتاکو :

  درصد خوبی این برنامه از نظر من متوسطه 😑
  ولی عالی😊😊😊😊😊😊
  ممنون از سازندش🙏🙏🙏🙏

 • اوتاکو :

  ولی ععااااااللللیییییههه

 • ZAHRA :

  عالیه
  فقط سوالات چهار گزینه ای هم دارشت عاللللللییییییییی تر میشد

 • انیتا :

  چرا در مورد ویژگی و نشانه های تغییر های فیزیکی و شیمیایی چیزی نگف

 • نیما :

  عالیییییییی

 • ایناز :

  عالی 💋

 • نازی :

  برنامش عالیهه
  اما سوالاش زیاده

 • عبدالهی :

  عالیه😍

 • بی نام :

  خوبه اما بعضی از سوالات اصلا اصلا تو کتاب نیست و خیلی هم سوالات زیاد

 • . :

  عالیه ولی بعضی از سوال ها اصلا تو کتاب نیست

 • عرفان :

  خیلی خوبه من امتحان علوم دا م خیلی قشنگه

 • برسبرس :

  خیلی خوب

 • محمد :

  عالیه این برنامه من فردا امتحان دارم دعا کنید با این برنامه قبول شم

 • محمد :

  امتحان دارم دعا کنید واسم

 • سونیک :

  خیلی عالیه ممنون ولی سوالاتش خیلی زیاده آدم خسته میشه این همه سوالو حفظ کنه

 • پارسینا :

  جواب سوال،وقتی آب یخ می زند چه تغییراتی اتفاق افتاده است؟
  ذوب نمیشه جوابش،میشه انجماد.چون‌ مایع به جامد هست
  دارم میگم که درستش کنید

  • HamGamDars :

   ممنونم ویرایش شد

 • کسی که نمیدونی :

  سلام برنامه خوبیه ولی سوالاتش خیلییی زیاده اگه میشه کمترش کنین یا خلاصه کنین سوالات رو ممنون

 • dinakarami01@gmail.com :

  خیلی خوبه دقیق همون سوال های خانمم هست 📝📚😘🤩

 • yasin :

  برنامش فوق العاده

 • امیرعلی :

  اره زیادن ولی خوبه

 • sam :

  برنامش خیلــــــــــی عالیــــــــه 😘

 • محمد :

  سوالاتی که عقل جن هم بهش نمیرسه رو در اورد واقعا محشره

 • کیانا :

  ببخشید میشه جواب سوالم رو بدید
  کدام تغییر فیزیکی است؟
  الف)ذوب شدن شمع
  ب)سوختن قند
  ج)زنگ زدن آهن
  د)کپک زدن نان

  • ki๓๓໐hiᴥʟᴏᴠᴇᴥ :

   اولی ینی الف

  • دیانا 🎁💌 :

   سلام
   ( الف ) چون دوباره به حالت قبل برمیگرده

  • پارسینا :

   الف.چون پارافینی ذوب شده دوباره سفت میشه و در بعضی مواقع میشه دوباره از شمع استفاده کرد

 • علی :

  اگه میشه شبیه بغیه صفهات رنگی باشه

 • مرینت دوپنچینگ :

  عالییییییییییییییییی

 • بدون نام :

  سلام این برنامه عالی هست من یه خواسته داشتم اینکه به برنامه این ویژگی رو اضافه کنید که مثلاً نکات راجع به اون درس رو داشته باشه و اینکه سوال های چهار گزینه ای هم داشته باشه اگه این ویژگی. ها به برنامه اضافه شود ممنون میشم واقعا خواهش میکنم خواسته ی من رو بپذیرید🙏🙏

  • محمد :

   اره لطفاً در بروز رسانی هاش اضافه کنید

 • R :

  خوبه

 • محمد :

  عالی عالی

 • متین :

  بسیار خوب من از این برنامه تشکر می کنم

 • ⁦(◍•ᴗ•◍)⁩ :

  سلام این برنامه عالیه یعنی محشره بهترین برنامه س تازه رایگان هم است

 • مها :

  واقعاااااا عاااااالییییییی بهترین برنامه عمرم رایگانه و خیلی هم خوبه عالللیه حرف نعره!!!

 • آیسا رفیعی :

  بد نی

  • رامتین :

   عالیعالی

 • آیسا رفیعی :

  عالیه

 • Mahshid :

  *سلام ممنونم*

 • هستی علینژاد :

  خیلی زیادن

  • محیا یزدانی :

   سوالاتش خیلی زیادن
   ولی برنامه ی خیلی خوبیه

  • محمد :

   اره زیادن ولی خوبه

 • (。◕‿◕。) :

  عاااااااااااااااالیه

 • امیرمحمد :

  من الان امتحان دارم

 • امیرمحمد :

  عالیییییهههه

 • محمدرضا :

  سلام عالیه ولی غلط دیکته زیادی داره و سوال ۲۴نیست وسط سوال ۲۳ هست

 • Dorsa :

  ممنون که این مطالب را برای ما گذاشتید من الان امتحان دارم و این مطلب را می خوانم همه ی بخش هایش را بلد هستم👏👏

 • برهان :

  خیلی ممنون عالییییه

  • Reyhaneh :

   عـــــالــــ😘یـــهـــ😎

 • Matin :

  عالییییییییییییییییییبییییییییییی

  • Erfan.n1388 :

   خیلییییی عالی ممنون

 • امیر محمد علیزاده :

  عالی