جواب درس زیر ذره بین تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۵۱ , ۵۲ , ۵۳ , ۵۴ , ۵۵ و ۵۶

جواب درس زیر ذره بین تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 51 , 52 , 53 , 54 , 55 و 56

جواب سوالات زیر ذره بین تفکر ششم

 جواب درس زیر ذره بین تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 51 , 52 , 53 , 54 , 55 و 56

نام درس : زیر ذره بین | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب سوالات زیر ذره بین تفکر ششم

جواب بخش زیر ذره بین تفکر و پژوهش ششم ؛ 51 , 52 , 53 , 54 , 55 و 56

جواب کار گروهی صفحه 51 تفکر و پژوهش ششم

پرسش زیر را در گروه خود بررسی کنید.
دانش‌آموزان مدرسه‌ی شما در زنگ تفریح چه رفتارهایی انجام می‌دهند؟
پاسخ: بعضی ها مشغول خوردن خوراکی هستن ؛ بعضی ها با هم بازی میکنند مثل فوتبال و بعضی ها نیز مشغول درس خواندن هستند

فکر می‌کنید برای پاسخ به این پرسش از چه روشی برای گردآوری اطلاعات باید استفاده کرد؟ چرا؟
پاسخ: از روش مشاهده: زیرا تنها از این طریق است که می‌توان اطلاعات این پرسش را به دست آورد.

جواب  برنامه ریزی کنید صفحه 52  تفکر و پژوهش ششم

به صورت گروهی با هماهنگی آموزگار خود یکی از پایههای تحصیلی مدرسه )به جز پایهی ششم( و نوع رفتاری را که میخواهید مورد مشاهده قرار دهید انتخاب کنید. رفتارها  میتواند شامل نحوه ی استفاده از آبخوری، نوع خوراکیهای مورد مصرف، بازیها، رفتار با دیگران و… باشد. هر گروه میتواند یک یا تعدادی از این موارد را برای مشاهده انتخاب کند.
براساس نوع رفتاری که برای مشاهده انتخاب کردید پرسش گروه خود را بنویسید.
پاسخ: چرا بعضی از دانش آموزان در زنگ تفریح درس میخوانند
رفتار آنها هنگام ایستادن در صف برای رفتن به کلاس چگونه است؟

 

درباره ی کارهایی که برای گردآوری اطلاعات لازم است انجام دهید گفتوگو کنید. 
هر عضو گروه چند نفر را مورد مشاهده قرار خواهد داد؟
پاسخ: 10 نفر

اعضای گروه در چه زمانی این کار را انجام میدهند؟
پاسخ: زنگ تفریح

چه نکات اخلاقی را باید در اینکار رعایت کنید؟
پاسخ: به حریم خصوصی افراد کاری نداشته باشیم – از پرسیدن سوالاتی که باعث ناراحتی فرد میشود بپرهیزیم

گزارش خود را چگونه ثبت و ارائه خواهید کرد؟
پاسخ: میتوانیم گزارش خود را روی برگه بنویسیم .

 

صفحه 53 تفکر و پژوهش ششم

پاسخ: از الفاظ رکیک استفاده نکنیم  -یک گوشه ی حیاط بایستیم و مزاحم بچه ها نشویم

جواب خلاصه گزارش صفحه 53 تفکر و پژوهش ششم

نام گروه:  نام گروه خودتون رو بنویسید
نام اعضای گروه: نام اعضای گروه خودتون رو بنویسید
پایه ی تحصیلی دانش آموزانی که مورد مشاهده قرار دادید: پایه پنجم
تعداد دانش آموزانی که توسط گروه شما مورد مشاهده قرار گرفت: ۴۰ نفر

جواب جدول صفحه 54 تفکر و پژوهش ششم

جدول زیر را با کنار هم قرار دادن نتایج کار اعضای گروه کامل کنید. رفتارهای مورد مشاهده توسط اعضای گروه تعیین میشود و ممکن است کمتر از ردیفهای جدول باشد.

رفتارهای مورد مشاهدهخط نشان تعداد دفعات تکرارتعداددرصد
1-آب خوردن
2-خوردن خوراکی
3-صحبت کردن
4-دویدن
5-بازی کردن
6-تکرار و تمرین درس
7-صحبت و با معاون
8-ایستادن در صف

 

جواب صفحه 55 تفکر و پژوهش ششم

رفتارهای مورد مشاهده ی گروه را به ترتیب از بیشتر به کمتر مرتب کنید.
پاسخ: این بخش بر عهده شما میباشد.

در صورت امکان رفتارهای مورد مشاهده ی گروه را به دو گروه (خوب و بد، درست و نادرست و …) تقسیم کنید. 
پاسخ: برای این قسمت باید یک جدول به صورت زیر تهیه کنید.

کار های خوب کار های بد
آب خودندویدن
غذا خوردنشوخی کردن
راه رفتنبی نظمی در صف

برای اینکه رفتارهای نامناسب مورد مشاهده در مدرسه کمتر شود، چه پیشنهاد هایی دارید؟
ایجاد برنامه های شاد و مفرح
انجام مسابقات ورزشی

 

جواب فعالیت تکمیلی صفحه 56 تفکر و پژوهش ششم

پس از برگزاری جلسه ی ارائه ی گزارش پژوهش، نتایج کار گروه خود را با سایر گروه ها مقایسه کنید و به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
پاسخ: خوردن خوراکی – دویدن – آب خوردن و …

بین رفتارهای دانشآموزان پایه های اول تا پنجم چه شباهت ها وتفاوت هایی وجود دارد؟ 
پاسخ: شباهت ها : خوردن خوراکی
تفاوت ها : نوع بازی کردن

در کلاس دربارهی رفتارهای مورد مشاهده گفتوگو کنید. نتیجهگیری خود از گفتوگوها را بنویسید.
در زنگ تفریح داشتن یک برنامه خوب باعث شادی بیشتر میشود.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *