گام به گام درس نهم عربی نهم

گام به گام درس نهم عربی نهم

جواب تمرینات درس 9 عربی نهم

گام به گام درس نهم عربی نهم

نام درس : نهم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

جواب تمرینات درس 9 عربی نهم

» جواب عربی نهم / درس نهم /گام به گام درس نهم عربی نهم همراه با معنی و جواب تمرینات صفحه ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ را در این بخش آماده کرده ایم

معنی کلمات درس نهم عربی نهم

معنی کلمات درس نهم عربی نهم

معنی صفحه 92 عربی نهم

📘 ترجمه متن درس نهم عربی نهم

متن هایی درباره بهداشت

ترجمه متن درس نهم عربی نهم

معنی: بهترین رنگ ‌ها: برخی از مردم گمان می کنند که رنگ ها تنها برای رنگ آمیزی یا نقاشی کردن یا
تزیین هستند. ولی آیا روزی از خودمان پرسیده ایم: »آیا درمان بیماری ها با رنگ ممکن است؟ تأثیر
رنگ های مختلف چیست؟«

ترجمه متن درس نهم عربی نهم

معنی: برخی از دانشمندان بر این باورند که رنگ ها بر ما تأثیر دارند. قطعا محبوب ترین رنگ ها برای چشم،
رنگ طبیعی ای است که شب و روز در پیرامون خودمان می بینیم که عبارتند از: رنگ سبز و رنگ آبی
آسمانی سپس رنگ زرد. مانند رنگ بعضی برگ های پاییزی.

معنی صفحه 93 عربی نهم

📘 معنی متن عربی نهم درس نهم

معنی متن عربی نهم درس نهم

معنی: ما رنگ سرخ، وقتی به آن نگاه می کنیم احساس خستگی می کنیم، برای این که اعصاب را تحریک می کند. در نتیجه قانون راهنمایی و رانندگی در جاهایی که نیاز به توجه دارد، مانند علامت های راهنمایی و رانندگی آن را به کار می گیرند؛ اما اتاق های خواب بهتر است که در آن رنگ های آرام بخش
اعصاب مثل رنگ بنفش به کار گرفته شود

معنی متن عربی نهم درس نهم

معنی: ویتامین آ: از فواید ویتامین آ افزایش وزن کودکان است. این ویتامین برای چشم مفید است و خلبان ها در جنگ جهانی دوم پیش از آغاز حملات شبانه می خورند و این ویتامین در گیاهان و میوه های به رنگ زرد مانند زردآلو، هویج و پوست پرتغال موجود است.

معنی صفحه 93 عربی نهم

معنی: ویتامین ث: این ویتامین در شیر تازه وجود دارد، ولی در شیر خشک وجود ندارد و کودکانی که تنها آن را می خورند بیشتر اوقات برایشان ناتوانی ساق ها پیش می آید و این کمبود در تغذیه با خوردن آب لیمو با آب پرتغال جبران می شود.

 

جواب صفحه 94 عربی نهم

📘 » با توجه به منت درس، درستی یا نادرستی جمله های زیر را معلوم کنید.

جواب صفحه 94 عربی نهم 

جواب فعالیت صفحه 95 عربی نهم

📘 زیر هر تصویر زمان آن را بنویسید. (از نوشته‌های زیر استفاده کنید.)

صفحه 95 عربی نهم 

 

ترجمه کنید صفحه 96 عربی نهم

📘 ترجمه کنید.
اَلْحادیَهَ عَشْرَهَ تَماما:ً یازده تمام
اَلْعاشِرَهُ وَ الرُّبعُ: ده و ربع
اَلثّانیَهَ عَشْرَهَ تَماماً: دوازده تمام
اَلْواحِدَهُ وَ النِّصفُ: یک و نیم

 تمرینات

جواب صفحه 96 عربی نهم

جواب تمرینات درس نهم

تمرینات درس نهم عربی نهم

📘 توضیحات زیر، مربوط به کدام واژه‌ها از متن درس است؟

1- عَلاماتٌ لِلسّائِقِ وَ الْعابِرِ فِی الطَّریقِ: إشارات المرور
علامتی برای رانندگان و عابران در راه علائم راهنمایی و رانندگی

2- اَلْهُجومُ بِالطّائِرَهِ عَلَی الْعَدوِّ فِی اللَّیلِ: غارات لیله
حمله به هواپیمای دشمن در شب حملات شبانه

3- أَحْسَنُ صِفَهٍ لِلْحَلیبِ: طارج
بهترین ویژگی شیر تازه

4- اِسْمُ سائِقِ الطّائِرَهِ: طیار
اسم راننده هواپیما خلبان

5- ماءُ الثَّمَرِ: عَصیر الفاکِهَهِ
آب میوه عصاره میوه

جواب صفحه 97 عربی نهم

تمرینات درس نهم عربی نهم

📘 در جای خالی، رنگ مناسب بنویسید؛ سپس هر جمله را ترجمه کنید.
(أَخضَر، أَحمَر، أَزرَق، أَبیَض، أَصفَر، أَسوَد)

1-أخضر 2-أبیض 3-أزرق 4-أحمَر 5-أصفر 6-أسوَد

جواب صفحه 97 عربی نهم

 

جواب صفحه 98 عربی نهم

تمرینات درس نهم عربی نهم

📘 با توجّه به تصویر پاسخ دهید.
فی السّاعَهِ السّادِسَهِ مَساءً / فی السّاعَهِ الثّانیَهَ عَشْرَهَ
فی السّاعَهِ الثّامِنَهِ لَیلاً / فی السّاعَهِ التّاسِعَهِ صَباحاً

جواب صفحه 98 عربی نهم

 

تمرینات درس نهم عربی نهم

📘 در جای خالی کلمهٔ مناسبی از کلمات زیر بنویسید. «دو کلمه اضافه است.»
اِشْرَبْ / اَلْجَزَرَ / تَعَبِ / مُهَدِّئَهً / اَلْمِشمِشِ / تَعویضٌ / اَلاِنْتِباهُ
1- کَتَبَ الطَّبیبُ لِلْمَریضِ حُبوباً مُهَدِّئَهً لِمُعالَجَهِ صُداعِهِ.
پزشک برای بیمار قرص ‌های آرام بخش برای معالجه سر دردش نوشت.

2- اِشْرَبْ عَصیرَ اللَّیمونِ وَ الْبُرتُقالِ لِصِحَّتِکَ.
برای سلامتی ات عصاره لیموه و پرتغال بنوش

3- عِندَما نَنْظُرُ إِلَی النّورِ الْأَحمَرِ؛ نَشعُرُ بِالاَلتَعَبِ.
هنگامی که به نور قرمز نگاه می‌ کنیم احساس خستگی می‌کنیم.

4- إِنَّ اَلْجَزَرَ مُفیدٌ لِتَقویَهِ الْعُیونِ.
همانا هویج برای تقویت چشم‌ها مفید است.

5- ثَمَرُ اَلْمِشمِشِ فی بِدایَهِ الصَّیفِ.
میوه زردآلو در ابتدای تابستان است.

جواب صفحه 99 عربی نهم

تمرینات درس نهم عربی نهم

📘 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. «یک کلمه اضافه است.

آن وصل کنید

 

تمرینات درس نهم عربی نهم

جواب صفحه 99 عربی نهم

تَعالَ ≠ اِذْهَبْ
بیا    برو
اِستَلَمَ ≠ دَفَعَ
دریافت کرد / پرداخت
أَحسَن = أَفضَل
بهتر    بهتر
حَرْب ≠ صُلْح
جنگ    صلح
بَغْتَهً = فَجْأَهً
ناگهان  ناگهان
إِشارات = عَلامات
علامت‌ها    علامت‌ها
قلََّ ≠ کَثُرَ
کم کرد  زیاد کرد
مَوت ≠ حَیاه
مرگ   زندگی
قُبْح ≠ حُسْن
زشتی  زیبایی
تَناوَلَ = أَکَلَ
خورد  خورد
وَرَع = تَقوَی
پارسایی  پارسایی
سَتَرَ = کَتَمَ
پوشاند  پوشاند
إعطاء ≠ أَخْذ
بخشید  گرفت
رَسَبَ ≠ نَجَحَ
مردود    پیروز
فَرَح = سُرور
شادی   شادی
أَبیَض ≠ أَسوَد
سفید   سیاه

 

 

📘 بخوانید و ترجمه کنید.
1- اَلْعَدْلُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِی الْأُمَراءِ أَحْسَنُ، وَ السَّخاءُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِی الْأَغنیاءِ أَحْسَنُ، اَلْوَرَعُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِی الْعُلَماءِ أَحْسَنُ، اَلصَّبرُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِی الْفُقَراءِ أَحْسَنُ، اَلتَّوبَهُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِی الشَّبابِ أَحْسَنُ، اَلْحَیاءُ حَسَنٌ وَلکِنْ فِی النِّساءِ أَحْسَنُ.
معنی: عدالت نیکو است، ولی در فرماندهان نیکوتر است و بخشند گی نیکو ست ولی در ثروتمندان نیکو تراست، پارسایی نیکو ست، ولی در دانشمندان نیکو تر است، صبر نیکو ست، ولی در فقیران نیکو تر است، توبه نیکوست، ولی در جوانان نیکوتر است، شرم نیکوست، ولی در زنان نیکوتر است.

2- مَنْ کَثُرَ کَلامُهُ کَثُرَ خَطَؤُهُ، وَ مَنْ کَثُرَ خَطَؤُهُ قلَّ حَیاؤُهُ، وَ مَنْ قَلَّ حَیاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَ مَنْ قَّلَّ وَرَعُهُ ماتَ قَلْبُهُ، وَ مَنْ ماتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النّارَ.
معنی: هر کس سخنش زیاد شود، خطایش زیاد می‌شود و هر کس خطایش زیاد شود، شرمش کم می‌شود و هر کس شرمش کم شود، پارسایی ‌اش کم و هر کس پارسایی ‌اش کم شود، دلش می‌ میرد و هر کس قلبش بمیرد وارد جهنم می‌شود.

 

جواب تحقیق درس 9 عربی نهم

جواب تحقیق درس 9 عربی نهم

دو پاسخ پیشنهادی آماده کرده ایم

1- صفحه اول فارسی درس 11 “زن پارسا” ادبیات نهم
تعداد کل کلمات: ۱۷۶
تعداد کلمات عربی: ۲۲
درصد کلمات عربی: ۱۲/۵%

2-در صفحه ۶۷ فارسی 
مجموعا 145 کلمه وجود دارد
که 16 کلمه ریشه عربی دارد
حدود 11٪ کلمات ریشه عربی دارند

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام عربی نهم و همچنین درس 10 عربی نهم نیز دیدن فرمایید

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 35 | در انتظار بررسی: 0

 • Masoomeh :

  برنامه خوبی لطفاً درس های بیشتری را اضافه کنید عالی میشه مثل :ریاضی.نگارش و…………..
  در ضمن درس دهم عربی را نیز بگزارید ممنون

  • fatemeghanbary8285@gmail.com :

   اهوم

  • Maryam :

   عالیه واقعا ممنون

 • 『༒』ᏦⅈℕᏀҒႮՏᏆҾℝ᭄ ✓ :

  سایت و برنامتون عاااااالیه فقط اگه میشه برای سال های متوسطه دوم هم بزارید ممنون میشم🤜😁

  • HamGamDars :

   حتما چشم

   • ایلیا :

    سلام . برای تابستان پیش رو من میتونم که ریاضی دهم رو به صورت گام به گام درست کنم اگه موافق هستید من هم به گروه شما بپیوندم🙏🏻🌹

 • fatemeghanbary8285@gmail.com :

  خیلی خوبه عالیییی هست ای کاش فیلم آموزشی هم داشت ممنون

  • ه :

   ,,😳😳😳😳😳😳😳

 • M :

  عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  واقعا

 • nafas....(: :

  خیلی سایت خوبیه دستتون درد نکنه فقط از همه کتاب های درسی بزارین بهتر میش مثل ریاضی……

  • خخخخ :

   سواد نداری نمیبنی گذاشتن

 • Sra :

  خیلی سایت خوبی دارین مرسی ☺❤

  • محمدامین :

   سایتتون خوبه اما اشکالاتی هم داره داخل تمرین

 • 𝑹𝒂𝒉𝒂 :

  واقعا عالیه مرصی
  لطفا اگه میشه در ریاضی رو هم بزارین🙏

  • Mohsen :

   مرسی اینجوری رها خان

 • 😊 :

  با سلام و خسته نباشید… سایت بسیار عالی دارید . دبیران هم از سایت شما بهره می‌برند و برای ما دانش اموزان ارسال می‌کنند..

  فقط یه نکته تمرین ۲ کلا اشتباه هستش..
  به عنوان مثال : الفرس الابیضُ جَنب ساحل البحر.
  یعنی اسب سفید ولی شما نوشتید الفرس الخضر (اسب سبز!)

  • HamGamDars :

   با تشکر از شما
   بله ستون ها جابجا بود و تصحیح شد

 • Maryam :

  عالی بود 🙏🙏🙏🙏

 • حسن :

  کنز الحکمه بزارین

 • سامینا :

  خیلی خوب بود ممنون 🙂

 • Abolfazl :

  عالی.فقط ای کاش برای دوره دوم متوسطه هم داشت

 • علی رضائی :

  چرا شما .ی خودی تشویق می کنید .عضی از جوا.ها اشت.اه است
  جای نقطه ها دومین حرف فارسی را قرار دهید

 • (:~ :

  عالیییییییییییی 😍😍😍😍

 • حمید :

  سلام
  لطفا تحقیق ها رو هم به درس ها اضافه کنید.
  ممنون 🌸

  • HamGamDars :

   سلام عزیزم قرار دادیم

 • ممد :

  بابا خفن عالیه 💞😀فدای تک تک تون

 • Mobina :

  سایت بسیار خوبیه
  بعد از نوشتن تمارین چک میکنم تا از صحتش مطمئن شم
  تشکر🤍🤏🏻 موفق باشید

  • ŠĀÐËĢĦXØ :

   ببخشید خانم شما کرونا داری؟

   آخه تا پیامتو دیدم نفسم گرفت😂

   • Me :

    فرزندم .. حداقل درست چیز کنید، شما کرونا داری درست نیست اینجا، باید بگی “شما کرونایی؟”

 • سارا :

  خیلی عالی بودفقط یکم اشکالات داره که اوناهم برطرف بشه محشرمیشه💛

 • ARMY :

  خیلی خوب بود ممنونم ازتون
  کام سا هم نیدا🙂❤
  واقعن تنکیو دارین 😆👌

 • نیما :

  عالی ود ممنننننوننننم

 • نیما :

  عالی ود ممنننننوننننم سپاسسسسسسسسسسسسسسس

 • نابغه :

  عالی بود

 • Melika :

  درود، تشکـر میکنم از سازنده عزیز برنامه ی همیار واقعا عالیــه برنامه ای فوق العاده کاربردی ، فقط تنها خواهشی ک دارم اینکـہ واسه ی متوسطه ی دوم هم این برنامه رو گسترش بدید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *