جواب درس خرسی که میخواست تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۹۵ و ۹۶

جواب درس خرسی که میخواست تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 95 و 96

جواب سوالات خرسی که میخواست خرس باقی بماند تفکر ششم

جواب درس خرسی که میخواست تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 70 , 95 و 96

نام درس : خرسی که میخواست | موضوع : |

جواب درس خرسی که می خواست خرس باقی بماند

جواب گفت و گو کنید صفحه 95 درس خرسی که میخواست تفکر و پژوهش ششم

پس از شنیدن داستان، دربارهی پرسشهای زیر گفتوگو کنید.

🔸 موجودی که در کارخانه استخدام شد بالاخره خرس بود یا آدم ؟ چه ویژگی های سبب شده که شما بر خرس بودن یا آدم بودن او تأکید کنید؟
پاسخ: خرس بود چون در جنگل زندگی می کرد و قبل از این که کارخانه ساخته شود در غاری زیر محلاحداثا کارخانه به خواب رفته بود

🔸 شخصیت اصلی داستان چه چیز را فراموش کرده بود؟
پاسخ: شخصیت اصلی خود را چون در شرایط مختلفی قرار گرفته بود و مدام به او می گفتند که آدم است و مدتی هم به شکل آدم ها زندگی کرده بود.

🔸 به نظر شما برای شخصیت اصلی داستان، خرس بودن بهتر است یا آدم بودن؟ چرا؟
پاسخ:خرس بودن چون ذات او خرس است و یک حیوان باید مثل یک حیوان آزاد و رها و در جنگل زندگی کند.

🔸  آیا با تغییر لباس یا ظاهر میتوان اصل را تغییر داد؟
پاسخ: خیر چون اصل هر کس چیزی است که در وجود اوست و تغییر لباس و ظاهر این اصل را تغییر نمیدهد.

🔸 چه مسائلی برای فردی که دچار تغییر هویت می شود به وجود می آید؟
پاسخ: شخصیت خود را گم می کند و نمی تواند خود واقعیش را پیدا کند و اراده و اختیار خودش را از دست میدهد.

🔸 آیا میشود در زندگی انسانها نیز چنین مثالهایی پیدا کرد؟ پنج دقیقه در این باره تامل و سپس با یکدیگر گفتوگو کنید.
پاسخ: بله مثل کسی که بازیگر یا شخصیت معروفی را دیده و او را الگوی خود قرار داده و همه ی کارهای او را تقلید می کند بی آن که به درست یا غلط آن فکر کند و به این ترتیب هوی اصلی خودش را هم از دست میدهد.

جواب فعالیت در خانه صفحه 96 تفکر و پژوهش ششم

🔸 داستان «خرسی که میخواست خرس باقی بماند» را برای اعضای خانوادهی خود تعریف کنید و دربارهی اینکه هویت هر موجود از چه چیزهایی تشکیل میشود با هم گفتوگو کنید و نتیجه را در کتاب خود بنویسید.
پاسخ: هویت هر موجودی از خانواده ای که در آن زندگی می کند، شرایط زندگی او، نحوه یانتخاب دوستان و معاشرت او، اعتقادات مذهبی و باور های او و … شکل می گیرد.
اگر همه ی این عوامل مثبت و سالم باشند، فرد هویتی مناسب و خوب دارد که متعلق به او است اتا اگر این عوامل منفی و ناسالم باشند فرد هویتی نامناسب و ناهنجار خواهد داشت و گاهی به دنبال فرار از هویت خود به دلیل نارضایتی و تقلید کورکورانه از دیگران است که اغلب این الگوها هم نامناسب می باشند.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *