جواب فعالیت فصل 6 علوم هفتم

جواب فعالیت فصل 6 علوم هفتم

گام به گام علوم هفتم درس ششم

جواب فعالیت فصل 6 علوم هفتم

نام درس : سفر آب روی زمین | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

گام به گام علوم هفتم درس ششم

گام به گام علوم هفتم/ فصل ششم :: سفر آب روی زمین / جواب سوالات و فعالیت های درس ششم علوم هفتم | پاسخ سوالات آزمایش کنید و اطلاعات جمع آوری کنید و فعالیت صفحه ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ درس ۶ علوم تجربی پایه هفتم متوسطه

گفت و گو صفحه 47 علوم هفتم

در گروه خود درباره اینکه چرا مقدار بارندگی در شهرهای کشورمان با هم فرق دارد، گفت‌وگو کنید.
پاسخ: عوامل مؤثر بر میزان بارندگی عبارتند از: ارتفاع از سطح دریا و فاصله از دریا، عرض جغرافیایی، از آنجا که این عوامل در شهرهای مختلف با هم فرق می‌کند پس میزان بارندگی در آن ‌ها نیز متفاوت است.

همگام درس ، HamGamDars.com

آزمایش کنید صفحه 47 علوم هفتم

وسایل و مواد: بشر 2 عدد، مقداری نایلون، کش و یخ
روش آزمایش
1- دو ظرف شیشه‌ای (بشر یا لیوان) بردارید. یک سوم حجم یکی از ظرف‌ها را با آب گرم پرکنید و ظرف دیگر را خالی بگذارید.
2- دهانه هر دو ظرف را با پوشش نایلونی ببندید و روی پوشش نایلونی قطعات یخ بریزید؛ سپس مشاهدات خود را یادداشت کنید.
3- در کدام ظرف باران تشکیل می‌شود؟ در کدام لیوان ابر و باران تشکیل می‌شود؟ علت آن را توضیح دهید.
پاسخ: ظرف اول (آب گرم) به دلیل اینکه سه شرط تشکیل باران را دارد. یعنی تبخیر و سطح جامد و سرد (پوشش نایلونی با قطعات یخ) پس ابر تشکیل می‌شود.
در کدام لیوان ابر و باران تشکیل می‌شود؟ علت آن را توضیح دهید.
پاسخ: در ظرف خالی ابر و باران تشکیل می ‌شود، بخار آب موجود در هوای محبوس در ظرف، در مجاورت پوشش نایلونی  که قطعات یخ روی آن قرار دارد، به مایع تبدیل می‌شوند، اما این قطرات از آنجا که تعداد ذرات بخار موجود در ظرف خالی بسیار کم تر از ظرف حاوی آب گرم است، آن قدر کوچک هستند که به پایین نمی‌افتند. تعداد کمی از ذرات مایع که فاصله کمی از هم دارند، به یکدیگر می‌پیوندند و باران تشکیل می‌دهند. بقیه‌ی ذرات مایع در فضای بالای ظرف معلق مانده و تشکیل ابر می‌دهند. به این ترتیب در ظرف خالی ابر و باران تشکیل می‌شود.

آزمایش کنید صفحه ۴۷ علوم هفتم

فعالیت صفحه 48 علوم هفتم

در یک روز بارانی با استفاده از یک ظرف و خط‌‌کش میزان بارندگی را در محل زندگی خود اندازه گیری کنید. اگر این آزمایش را با چند ظرف مختلف انجام دهید، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
راهنمایی: در صورت عدم بارندگی از آب پاش استفاده کنید.
پاسخ: در ظرف‌های مختلف عددهای متفاوتی برای ارتفاع بدست می‌آید. شکل ظرف و اندازه قاعده آن در ارتفاع آب مؤثر است. در نتیجه برای اندازه‌گیری میزان بارندگی، باید از ظرف‌های استاندارد استفاده کرد.

اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 48 علوم هفتم

در یک فعّالیت گروهی درباره بارور کردن ابرها و تشکیل باران مصنوعی تحقیق، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

پاسخ: تولید باران با استفاده از هر عمل مصنوعی که با تحریک و تغییر در فرآیندهای درونی ابر همراه باشد، باروری ابر نامیده می‌شود. هدف از باروری ابرها، افزایش میزان بارندگی است. برای ایجاد باران مصنوعی، باید عوامل ابر، رطوبت، دما و سایر شرایط جوی فراهم باشند. باروری ابرها معمولاً با اضافه کردن موادی خاص (که عامل باروری نام دارند) انجام می‌شود. مهم‌ترین ماده در عملیات باروری ابرها، یدید نقره است.

امروزه از روش‌های گوناگونی برای تولید باران از طریق تقویت و تغلیظ بخار آب در اتمسفر استفاده می‌شود. برای باروری ابرها از دو روش هوایی و زمینی استفاده می‌شود.

روش هوایی که بیشتر مناسب فصل تابستان است و در آن مواد لازم را با استفاده از هواپیما به ابر تزریق می‌کنند، خود به سه شکل انجام می‌شود:

باروری در پایه‌ی ابر
باروری درون ابر
باروری تاج ابر
روش زمینی هم بیشتر مناسب فصل زمستان و مناطق کوهستانی است. هوای مرطوب، موقع صعود از کوه‌ها سرد شده و ابر تشکیل می‌شود. اگر این روند به صورت طبیعی شکل بگیرد خیلی از این ابرها توانایی تولید باران را پیدا نمی‌کنند. بارور سازی این نوع ابرها با استفاده از رهاسازی هسته‌های یدید نقره توسط ژنراتورهای زمینی انجام می‌شود.

همگام درس ، HamGamDars.com

آزمایش کنید صفحه 48 علوم هفتم

وسایل و مواد: ظرف شیشه‌ای، مقداری ماسه و رس
روش آزمایش
1- در یک ظرف شیشه‌ای مقداری ماسه (حدود 70 درصد) و خاک رس (حدود 30 درصد) را با هم مخلوط کنید و سطح آن را به صورت شیب‌دار درآورید.
2- مقداری آب در قسمت بالای سطح شیب‌دار بریزید.
3- حرکت آب را با دقت مشاهده کنید و مسیر جریان آن را رسم کنید.

آزمایش کنید صفحه 48 علوم هفتم

نتیجه مشاهده‌ها را در گروه خود به بحث بگذارید.
پاسخ: ذرات ماسه، درشت و ذرات خاک رس، ریز هستند. آب از لابه لای ذرات درشت راحت‌تر عبور می‌کند اما وقتی به ذرات ریز می‌رسد به سختی عبور می‌کند و یا برای پیدا کردن راهی برای نفوذ به درون خاک تغییر مسیر می‌دهد به این ترتیب مسیر جریان آب در خاک پر پیچ و خم و دارای انشعابات فراوانی است.

فعالیت صفحه 49 علوم هفتم

فعالیت صفحه 39 علوم هفتم

در بخشی از حیاط مدرسه که شیب‌دار است به وسیله آب پاش، پارچ یا… مقداری آب در چند نقطه نزدیک به هم در سطح زمین بریزید؛ سپس مسیر حرکت آب را رسم کنید.
پاسخ: رسم خود را با شکل زیر مقایسه کنید. آب از چند نقطه جریان پیدا می‌کند و بر اثر شیب کم‌کم در یک نقطه به هم می‌پیوندند که اصطلاحاً به ان چاله یا حوضه آبریز می‌گویند.

فعالیت صفحه ۴۹ علوم هفتم

اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 49 علوم هفتم

اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 49 علوم هفتم

پاسخ: قزل‌آلا ، ماهی کپور ، ماهی سفید

این بخش بر عهده دانش آموز میباشد!

همگام درس ، HamGamDars.com

اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 50 علوم هفتم

اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 50 علوم هفتم

شکل مسیر رود به عوامل زیادی بستگی دارد اما این سه عامل بیشترین تاثیر را دارند:

پاسخ: جنس خاک بستر رودخانه
عوامل طبیعی
گذر زمان

همگام درس ، HamGamDars.com

خود را بیازمایید صفحه 51 علوم هفتم

به نظر شما مهم‌ترین منابع آلوده کننده رودخانه ها کدام‌اند؟
پاسخ: الف) فاضلاب کارخانه ها، فاضلاب شهری، کود و سم کشاورزی و باران اسیدی

آلودگی رودخانه‌ها چه مشکلاتی را ایجاد می‌کنند؟
پاسخ: ب) از بین رفتن گیاهان، پرندگان، ماهی ها و بسیاری از دیگر جانوران، تخریب محیط زیست و آلودگی آب آشامیدنی و آسیب به خود انسان ها

 

جواب جدول صفحه 52 علوم هفتم

نام دریاچهاستان / استان‌هاعلت تشکیل
دریاچه خزرگیلان، مازندران، گلستانباقیمانده دریای قدیمی به نام تتیس
دریاچه ارومیهآذربایجان غربی، آذربایجان شرقیشکستگی‌های قسمتی از سنگ کره
دریاچه سبلاناردبیلدهانه آتشفشان
دریاچه درون غار علیصدرهمدانبالاتر بودن سطح آب‌های زیرزمینی از کف غار

جواب جدول صفحه ۵۲ علوم هفتم

جواب گفت و گو کنید صفحه 52 علوم هفتم

جواب گفت و گو کنید صفحه 52 علوم هفتم

باره ی منابع آلوده کننده ی دریاها و دریاچه‌ها و تأثیر آنها بر محیط زیست در کلاس گفت ‌و گو کنید.
از لحاظ نوع آلاینده به هشت دسته‌ی مختلف تقسیم می‌شوند

1- مواد نفتی
2- فلزات سنگین
3- زباله‌های خطرناک
4- رسوبات
5- آلاینده‌های آلی (مواد آلی زائد)
6- آلاینده‌های حرارتی
7- میکرو ارگانیسم‌های مضر
8- آفت کُش‌ها و علف‌کُش‌ها

گفت و گو کنید صفحه ۵۲ علوم هفتم

اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 53 علوم هفتم

چگونه رزمندگان به منظور عبور از عرض رودخانه اروند از پدیده جزر و مد استفاده می‌کردند؟
پاسخ: شب‌های مهتابی که مد در خلیج فارس اتفاق می‌افتاد، نیروی گرانش ماه سبب پس رفتن آب رودخانه به سمت خلیج فارس می‌شد، در نتیجه عمق رودخانه کاهش چشمگیری پیدا می‌کرد و می‌توانستند از عرض رودخانه بگذرند.

همگام درس ، HamGamDars.com

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • سمیه :

  وای خدا

 • افسانه :

  tankioooooo

 • افسانه :

  عالی بود

 • Vandad :

  این سایت واقعا عالیه من برای کتاب علومم فقط از این سایت کمک میگیرم

 • Mahsa :

  اطلاعات جمع آوری کنید ص 48
  در یک فعالیت گروهی درباره بارور کردن ابرها و تشکیل باران مصنوعی تحقیق و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
  بارور کردن ابرها☁
  بارور کردن ابر چیست؟
  انسان‌ در طبیعت مداخله می‌کنند تا زندگی بهتری را برای خود به ارمغان بیاورند. مفهوم بارور کردن ابر در حدود دهه ۱۹۴۰ زمانی که برنارد وونگوت کشف کرد که یدید نقره هنگام قرار گرفتن در اتاق‌های ابر، می‌تواند کریستال‌های یخ تولید کند. از زمان پیدایش این فناوری تاکنون، بارور کردن ابر با هدف تولید باران در مناطق کم بارش، افزایش تولید محصول و پر کردن مخازن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  ««باران مصنوعی چگونه به وجود می‌آید؟»»

  بارور کردن ابر‌ها بیشتر از طریق هواپیما انجام می‌شود. هواپیما‌ها به سمت ابر‌های انتخاب شده پرواز می‌کنند و بسته‌هایی از ذرات میکروسکوپی یدید نقره را روی ابر‌ها پخش می‌کنند. هنگامی که این ذرات در مجاورت ابر‌ها که رطوبت سرد دارند قرار می‌گیرند، باعث تشکیل بلور‌های یخ و قطرات باران می‌شوند. در این صورت است که باران مصنوعی پدید می‌آید. مقدار یدید نقره‌ای که استفاده می‌شود به قدری کوچک است که باعث آلودگی محیطی نمی‌شود. اگر ابر‌ها ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بعد از این که بارور شدند باران تولید نکنند، باید از این که به جای درستی فرستاده شده اند یا نه مطمئن شد.

  ««آیا هر ابری بارور می‌شود؟»»
  اما هر ابری نمی‌تواند بارور شود و این فرآیند به هنر و علم نیاز دارد. ابر‌های ایده‌آل ابر‌های گرم هستند در جایی که مقدار زیادی آب مایه در اطراف دمای انجماد آن‌ها وجود داشته باشد و هیچ ذره‌ای برای چسبیدن به آن‌ها در آن ناحیه نباشد.
  با تشکر

  • HamGamDars :

   مرسی عزیزم

  • پارسا هفتم :

   عالی
   ممنونم که رایگان مطالب را در اختیار ما میزارید

 • M.R.G :

  من سرکلاس تند تند میخوندم فقط دریاچه ی اورمیه فقط آذز بایجان غربیه معلم
  گفتن

 • بهار 💜💜 :

  این سایت وااقعا عالیه و تمام مطالب رو کامل داره 😍😍💜

 • آیت :

  عالیه

 • آیت :

  این سایت خوبه

 • عادل :

  عالی بود ممنون از شما

 • ثنا :

  خیلی ممنون
  خیلی خوب بود 🤩

  • یسنا :

   موافقم

   • Mahsa :

    جواب اطلاعات جمع اوری کنید صفحه 49
    اونایی که تو استان خراسان رضوی ان
    میتونن بنویسن ابریز کشف رود و قره قوم
    با تشکر

 • zeinab :

  خلی خوب بود

  • رها :

   عالی بود من که راضی بودم خیلی خیلی خوب بود من از فصل 1 تا 6 برای امتحان علومم استفاده کردم شما هم راضی بوده باشید❤❤

 • zeinab :

  خیلی خوب بود👌👌👌

 • علی کیا :

  خیلی عالی مرسی

 • پیمان کیامهر :

  عالی بود