جواب فعالیت فصل 15 علوم هفتم

جواب فعالیت فصل 15 علوم هفتم

علوم هفتم درس پانزدهم

جواب فعالیت فصل 15 علوم هفتم

نام درس : تبادل با محیط | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

علوم هفتم درس پانزدهم

گام به گام علوم هفتم/ فصل پانزدهم :: تبادل با محیط / جواب سوالات و فعالیت های درس پانزدهم علوم هفتم | پاسخ سوالات آزمایش کنید و اطلاعات جمع آوری کنید و فعالیت صفحه ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ درس ۱۵ علوم تجربی پایه هفتم متوسطه

گفت‌وگو کنید صفحه 125 علوم هفتم

الف) به نظر شما هوا هنگام عبور از مجاری تنفسی چه تغییری می‌کند؟
هوا گرم ، مرطوب و از غبار و ذرات خارجی تصفیه میشود.

ب) شما می‌توانید از طریق بینی و دهان نفس بکشید. برخی عادت دارند، بیشتر از طریق دهان نفس بکشند. به نظر شما این کار چه ضرری برای بدن دارد؟
پاسخ: باعث ورود گرد و غبار یا میکروب به درون ریه میشود.

جواب گفت و گو کنید درس 15 علوم هفتم

فعالیت صفحه 125 علوم هفتم

وسایل و مواد: شُش سالم گوسفند، قیچی، دستمال کاغذی
– پس از تمیز کردن شش، نای، نایژه‌ها و بخش چپ و راست آن را تشخیص دهید.
– درون نای آن قدر بدمید تا شش‌ها پر از هوا شوند. به تغییر حجم آنها توجه کنید.
– با قیچی، برش‌ هایی را در نای و نایژه‌ها ایجاد کنید تا به نایژک‌ها برسید.
– در دیواره نای، نایژه‌ها و نایژک‌ها قطعات غضروفی به شکل‌ های مختلف وجود دارد. وجود آنها چه اهمیتی دارد؟
پاسخ: قطعات غضروفی مانع بسته شدن نای و مسیر های عبور هوا میشود.

– در ساختار شش‌ها افزون بر نایژک‌ها، تعداد زیادی رگ‌ های خونی نیز دیده می‌شود. وظیفه این رگ‌ها چیست؟
پاسخ: این  رگ های خونی شامل سرخرگ برای آوردن خون به شش ها ، سیاه رگ برای بردن خون از شش ها و مویرگ بریا مبادله گاز ها بین خون و کیسه های هوایی است.

 

جواب فعالیت های درس پانزدهم علوم هفتم

همگام درس ، HamGamDars.com

فعالیت صفحه 125 علوم هفتم

دستگاهی شبیه شکل زیرآماده کنید.

۱- هریک از شماره‌ ها در شکل نشان دهنده کدام قسمت در دستگاه تنفس است؟
پاسخ: (1): نای  | (2): نایژه |   (3): شش  |  (4): پرده دیافراگم  |   (5): قفسه سینه
۲- وقتی پرده رها می‌شود، چه رخ می‌دهد؟
پاسخ: بادکنک‌ها باد می‌شوند.

فعالیت صفحه 125 علوم هفتم
۳- وقتی پرده شماره ۴ به پایین کشیده می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
پاسخ: باد بادکنک‌ها خالی می‌شود.

۴- هر کدام از این حرکات، مشابه کدام حرکت تنفسی است؟

پاسخ: قسمت (2) فعالیت مشابه عمل دم و قسمت (3) فعالیت مشابه عمل بازدم است.

 

فعالیت صفحه 126 علوم هفتم

درباره راه‌ های کاهش آلودگی شهر های بزرگ و صنعتی، چه پیشنهاد هایی دارید؟ درگروه خود در مورد آنها گفت‌وگو، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.
پاسخ: کاشت درختان، استفاده از وسیله نقلیه عمومی مانند تاکسی و اتوبوس به جای ماشین شخصی ، استفاده از سوخت پاک ، استفاده از دوچرفه و …

اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 126 علوم هفتم

به صورت گروهی در مورد یکی از پرسش‌ های زیر اطلاعاتی را جمع‌آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.
– دود سیگار بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش چه اثری دارد؟
پاسخ: برای خود و اطرافیان خطرناک است مخصوصا کودکان

– در دود سیگار چه ترکیب‌ های سمی‌ای وجود دارد؟
پاسخ: نیکوتین و …

– در افراد سیگاری چه بیماری‌ هایی شایع‌تر است؟
پاسخ: بیماری های تنفسی و قلبی و عروقی

گفت‌وگو کنید صفحه 127 علوم هفتم

گفت‌وگو کنید صفحه 127 علوم هفتم

با توجه به شکل زیر، خون، هریک از گاز های تنفسی را از کجا به کجا منتقل می‌کند؟ در مورد پاسخ خود با گروه گفت‌وگو کنید.

پاسخ: اکسیژن را از شش ها به یاخته ها و کربن دی اکسید را از یاخته ها به ششها منتقل می کند

آزمایش کنید صفحه 127 علوم هفتم

نشان دادن وجود کربن دی‌اکسید در هوای بازدم
وسایل و مواد: آهک، کاغذ صافی، بشر، قیف، نی نوشابه خوری
روش آزمایش
١- مقداری آهک را در آب حل، و با کاغذ صافی آن را صاف کنید.
٢- با یک نی درون این مایع شفاف بدمید.
٣- چه تغییری در محلول صورت می‌گیرد؟

پاسخ: محلول بی رنگ کدر یا شیری رنگ میشود.

از منابع مختلف، اطلاعاتی را در مورد این موضوع جمع‌آوری کنید و علت این تغییر را توضیح دهید.
پاسخ: علت تغییر رنگ واکنش شییمیایی است که بین کردن دی اکسید و محلول آهک بوجود می آید باعث تولید کلسیم کربنات میشود و رسوب میکند.

جواب آزمایش کنید درس 15 علوم هفتم

همگام درس ، HamGamDars.com

آزمایش کنید صفحه 128 علوم هفتم

آزمایش کنید صفحه 128 علوم هفتم

وسایل و مواد: کلیه سالم گوسفند، اسکالپل، گُمانه (سوند)
روش آزمایش
– ابتدا بخش‌ های خارجی کلیه و پوشش آن را بررسی کنید.
– پوشش نازک کلیه را جدا کنید و از طول، آن را برش دهید.
– بخش‌ های قشری، مرکزی، لگنچه و میزنای را مشخص کنید.
– بخش‌ های قشری و مرکزی را با هم مقایسه کنید.
بخش قشری تیره‌تر و بخش مرکزی روشن‌تر است. بخش مرکزی، هرمی شکل است. قاعده هر هرم به طرف قشر کلیه و راس آن به طرف مرکز کلیه (لگنچه) است. انشعابات سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها این هرم‌ها را فرا می‌گیرد. بخش قشری، بخش مرکزی را در برگرفته است و در آن انشعابات سرخرگ‌ها، سیاهرگ‌ها و قسمت اصلی نفرون‌ها (واحد های تصفیه کلیه) دیده می‌شود.

– لگنچه چه مشخصاتی دارد؟ سوراخ وسط آن به کجا وصل می‌شود؟

پاسخ: لگنچه قیفی شکل است و ادرار را از کلیه جمع آوری میکند و به میز نای و سپس به مثانه می ریزد.

اطلاعات جمع‌ آوری کنید صفحه 129 علوم هفتم

به جز کلیه و شش از پوست نیز به عنوان اندام دفعی نام می ‌برند. در این مورد اطلاعاتی را جمع ‌آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.
زیرا مقداری از مواد زاید مانند نمک به صورت محلول در آب از بدن دفع میشود.

فکر کنید صفحه 129 علوم هفتم

الف) بدن ما به چه صورت‌ هایی آب را دفع می‌کند؟
پاسخ: بازدم ، ادرار ، عرق

ب) تأمین آب مورد نیاز بدن به چه صورت‌ هایی انجام می‌شود؟
پاسخ: نوشیدن آب ، غذا ، میوه ها و واکنش های بدن

پ) آیا همیشه میزان آب مصرفی شما یکسان است؟
پاسخ: خیر-به فعالیت و دمای هوا و … بستگی دارد

جواب فکر کنید درس 15 علوم هفتم

گفت‌وگو کنید صفحه 129 علوم هفتم

گفت‌وگو کنید صفحه 129 علوم هفتم

گفته می شود نگه داشتن ادرار به مدت زیاد در مثانه ممکن است باعث سنگ مثانه شود.در این باره در گروه خود گفت وگو، و نتایج را به کلاس ارائه کنید.
باعث تشکیل سنگ کلیه یا مثانه میشود.

 

جهت دیگر موارد میتوانید روی گام به گام علوم هفتم و یا سوالات علوم هفتم کلیک نمایید.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های تایید شده : 11 | در انتظار بررسی: 1

 • بچه بد :

  عالی خوب و کاربردی

 • ثمین :

  عالی

 • امیر :

  عالیی

 • ناشناس :

  عالی مثل گل قالی

 • مهدیس :

  عالییی

 • ایلیا :

  خیلی از شما ممنونم بچه ها این برنامه همه چی رو خوب تو توضیح میدهد ❤️❤️❤️

 • NAZANIN :

  عالی بود
  خیلی بدردم خورد😁😀😁

 • لیلی :

  عالی

 • فرشید :

  من همیشه برای انجام تکالیفم از این برنامه استفاده میکنم. بسیار ممنونم

 • حدیث :

  ممنون که جواب فعالیت های فصل ۱۵ علوم هفتم را قرار دادید

 • مهدیه :

  بسیار عالی است