جواب فعالیت فصل 13 علوم هفتم

جواب فعالیت فصل 13 علوم هفتم

گام به گام علوم هفتم درس سیزدهم

جواب فعالیت فصل 13 علوم هفتم

نام درس : سفر غذا | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

گام به گام علوم هفتم درس سیزدهم

گام به گام علوم هفتم

گزارش فصل سیزدهم :: سفر غذا

فکر کنید صفحه 110 علوم هفتم

فرض کنید از شما خواسته ‌اند یک دستگاه گوارش طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت ‌ هایی باید داشته باشد؟
جواب 1- دهان (خرد و له کردن)
2- مری (عبور غذا)
3- معده (گوارش مکانیکی و شیمیایی)
4- روده (هضم ن هایی و بیشترین جذب)
5- مخرج (خروج ماده غذایی و گوارش نیافته)

جواب فکر کنید درس 13 علوم هفتم

فعالیت صفحه 112 علوم هفتم

فعالیت صفحه 112 علوم هفتم

لوله گوارش در جانوران متفاوت از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. شکل زیر لوله گوارش پرنده ‌ای را نشان می‌دهد. با توجه به شکل، لوله گوارش این پرنده چه تفاوت‌ هایی با لوله گوارش ما دارد؟

جوابدستگاه کوارش پرنده چینه دان و سنگ دان دارد ولی دسگاه گوارش انسان ندارد.

 

جواب فعالیت های درس 13 علوم هفتم

فعالیت صفحه 112 علوم هفتم

آزمایشی طراحی کنید که بتوان با آن، وجود آنزیم تجزیه کننده نشاسته را در بزاق نشان داد.
جوابدر دو لوله ی آزمایشگاه یکی را مخلوطی از آب و نشاسته و دیگری را با مقداری مخلوط نشاسته و بزاق دهان میریزیم. کمی صبر میکنیم و در هر دو محلول ید میریزیم مشاهده میکنیم در ظرف محتوای بزاق تغییر رنگ مشاهده نمیشود زیرا بزاق نشاسته را به قند ساده تبدیل کرده ولی رنگ مخلوط آب و نشاسته در حضور ید تغییر میکند.

فکر کنید صفحه 112 علوم هفتم

شکل زیر سه نوع دندان پیش، نیش و آسیا را نشان می‌دهد.

همیار

فکر کنید صفحه 112 علوم هفتم

الف) چه ارتباطی بین شکل و کار هر دندان وجود دارد؟

جوابدندان نیش بریا پاره کردن و آسیا برای له کردن است.

ب) چه تعدادی از هر نوع دندان در دهانتان دارید؟
جوابتعداد دندان‌ های پیش: 8 عدد، تعداد دندان‌ های نیش 4 عدد، تعداد دندان‌ های آسیاب کوچک: 8 عدد و تعداد دندان ‌ های آسیای بزرگ: 12عدد می‌باشد.

فکر کنید صفحه 113 علوم هفتم

فکر کنید صفحه 113 علوم هفتم

آیا برای شما پیش آمده است که غذا در گلویتان بپرد؟ در آن موقع چه حسی داشتید؟ با توجه به شکل 4 بگویید چرا این اتفاق افتاده است؟
جواب بله -چون مقدار زیادی غذا وارد ابتدایی نای شده و باعث سرفه و احساس خفگی میشود

 

اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 114 علوم هفتم

در شیره گوارشی معده، اسید وجود دارد. این اسید معمولا آسیبی به دیواره معده نمی‌رساند؛ اما گاهی باعث ایجاد زخم‌ هایی در معده می‌شود. تحقیق کنید برای پیشگیری از زخم معده چه مواردی را باید رعایت کنید.
جواب شایعترین باکتری ایجاد کن نده زخم معده باکتری هلیکوباکترپیلوری می باشد. این باکتری در عفونتهای انسانی بسیار شایع است این باکتری توسط آب و غذا منتشر می شود، همچنین در بزاق دهان نیز دیده شده است. این باکتری می تواند به دیواره معده چسبیده و باعث ضعیف شدن و التهاب آن قسمت از معده می شود  بنابراین با رعایت بهداشت می توان از زخم معده پیشگیری کرد.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید درس 13 علوم هفتم

فکر کنید صفحه 115 علوم هفتم

فکر کنید صفحه 115 علوم هفتم

سطح داخلی باریک روده، چین خوردگی‌ های فراوانی دارد. اگر همه این چین‌ها باز شوند، سطحی درحدود 20 فرش 3 در 4 را می‌پوشانند. با توجه به کار باریک روده این چین خوردگی‌ها چه اهمیتی دارند؟
جوابوجود چین‌ها و پرزها درشت و ریز در مخاط روده، سطح جذب را چندین برابر افزایش می‌دهد.

 

گفت‌ و گو کنید صفحه 116 علوم هفتم

الف) موارد زیر چه ارتباطی با وزن شما دارند؟
ماهیچه‌ها، استخوان‌ها، بافت چربی، قد، نوع و مقدار غذا، ورزش و فعالیت‌ های بدنی
جواب

هرچه حجم استخوانها و ماهیچه ها و بافت چربی بیشتر باشد وزن بیشتراست هر چه غذای کم کالری و کم چرب مصرف کنیم و تحرک بیشتر داشته باشیم وزن کم تر است

ب) توضیح دهید کدام یک از موارد گفته شده در اختیار شما قرار دارد.
جواباز میان موارد بالا بافت چربی، نوع و مقدار غذا و ورزش و فعالیت‌ های بدنی، عوامل مؤثر بر وزن هستند که کنترل آنها تحت اختیار خودمان است.

جواب گفت و گو کنید درس 13 علوم هفتم

فعالیت صفحه 116 علوم هفتم

دیابت بزرگسالی یا بیماری قند در افراد بالای ۴۰ سال دیده می‌شود. پزشکان این بیماری را نوعی بیماری ارثی می‌دانند؛ اما معتقدند که نوع تغذیه و فعالیت بدنی در بروز آن نقش دارد. تحقیق کنید که چه شیوه‌ای از زندگی در پیشگیری از این بیماری نقش دارد.
جوابداشتن تحرک و وزرش کردن _ مصرف غذای کم چرپ

 

برای درس بعدی روی لینک جواب درس 14 علوم هفتم کلیک کنید. همچنین جهت دیگر موارد میتوانید روی گام به گام علوم هفتم و یا سوالات علوم هفتم کلیک نمایید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *