جواب درس هفتم علوم پنجم ابتدایی

جواب درس هفتم علوم پنجم ابتدایی

گام به گام فعالیت های علوم پنجم درس 7

جواب درس هفتم علوم پنجم ابتدایی

نام درس : 2 چه خبر؟ | موضوع : گام به گام | پنجم ابتدایی

گام به گام فعالیت های علوم پنجم درس 7

گام به گام علوم پنجم  / درس هفتم : چه خبر؟2

فعالیت صفحه ۵۴ علوم پنجم

وسایل و مواد لازم: آینه ـ نان ـ آب ـ شیر
۱- یک تکه کوچک نان را روی زبان خود بگذارید. آیا مزه‌ای را احساس می‌کنید؟
پاسخ: خیر

۲- نان را به آرامی بجوید؛ حالا چه مزه‌ای را احساس می‌کنید؟
پاسخ: وقتی نان با آب دهان مخلوط می‌شود مزه آن را حس می‌کنیم.

۳- پس از خوردن نان، دهان خود را با آب بشویید و کمی شیر را به آرامی بنوشید؛ چه مزه‌ای را احساس می‌کنید؟
پاسخ: مزه شیر را احساس می‌کنیم.

* کدام مزه را زودتر احساس کردید؟
پاسخ: مزه شیر را زودتر احساس می‌کنیم.

۴- اکنون دهانتان را دوباره بشویید. زبانتان را بیرون بیاورید و در آینه ببینید. مشاهده‌های خود را بیان کنید.
پاسخ: زبان ما به رنگ صورتی است. روی زبان پرزها و برجستگی‌هایی دیده می‌شود. زبان به راحتی در دهان حرکت می‌کند و به اطراف دهان می‌چرخد.

* از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
پاسخ: چرخیدن زبان در دهان به جویدن غذا کمک می‌کند و پرزها و برجستگی‌ها روی سطح زبان باعث می‌شوند مزه غذاها را احساس کنیم.

گفت‌وگو صفحه ۵۵ علوم پنجم

درباره پرسش‌های زیر در کلاس گفت‌وگو کنید.
* ما کدام مزه‌ها را احساس می‌کنیم؟
پاسخ: شیرینی، شوری، تلخی، ترشی، تندی

* کدام مزه‌ها برای شما خوشایندترند؟
پاسخ: شیرینی و ترشی (پاسخ دلخواه است)

آزمایش کنید صفحه ۵۶ علوم پنجم

وسایل و مواد لازم: یک قطعه پارچه ـ سیب ـ ظرف دردار ـ آب ـ قاشق کوچک ـ سیب زمینی ـ رنده ـ هویج ـ خیار
روش اجرا:
۱- چهار ظرف دردار را شماره گذاری کنید. در هریک از آنها به ترتیب سیب، خیار، سیب زمینی و هویج رنده شده بریزید و درِ ظرف‌ها را ببندید.
۲- با پارچه، چشم‌های دوستتان را ببندید و از او بخواهید با دست خود سوراخ‌های بینی‌اش را هم بسته نگه دارد.
۳- با قاشق مقداری سیب رنده شده را روی زبان دوستتان بریزید. از او بخواهید مزه آن را بچشد و نام خوردنی را بگوید. (توجّه: دوستتان از قبل نباید بداند در هر ظرف چه چیزی ریخته‌اید.)
۴- از دوستتان بخواهید کمی آب بنوشد.
۵- مرحله ۳ را با خیار، هویج و سیب زمینی تکرار کنید.
۶- این آزمایش را یک بار دیگر انجام دهید ولی این بار از دوستتان بخواهید بینی‌اش را باز نگه دارد.
۷- نتایج مشاهده‌هایتان را در جدول زیر یادداشت کنید.

مشاهده‌هایتان را در جدول

* نتایج کار گروه خود را با گروه‌های دیگر مقایسه کنید.
* از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ در کدام حالت راحت‌تر می‌توانیم مزه‌ها را تشخیص دهیم؟
پاسخ» نتیجه می‌گیریم که بین حس بویایی و حس چشایی ارتباط نزدیکی وجود دارد. وقتی بوی چیزی را که می‌خوریم حس می‌کنیم، مزّه را راحت‌تر تشخیص می‌دهیم.

گفتوگو صفحه ۵۷ علوم پنجم

چرا وقتی می‌خواهیم گلی را ببوییم آن را به بینی نزدیک می‌کنیم، در گروه خود در این باره گفت‌وگو کنید.
پاسخ: ذرّه‌های بودار موّاد در اطراف آن پراکنده‌اند. به همین دلیل وقتی می‌خواهیم گلی را ببوییم آن را به بینی‌مان نزدیک می‌کنیم و می‌بوییم. دراین صورت ذرّه‌های بودار آن همراه هوا وارد بینی‌مان می‌شوند و ما بوی گل را احساس می‌کنیم.

گفت‌وگو صفحه ۵۸ علوم پنجم

درباره نقش بو در حفظ انسان از خطر، در هر یک از تصویرهای روبه‌رو گفت‌وگو کنید.

نقش بو در حفظ انسان

پاسخ: به کمک حس بویایی می‌توانیم بوی انواع غذاها را تشخیص دهیم و اگر غذا در حال سوختن باشد از بوی آن متوجه خطر شویم. همچنین از طریق حس بویایی می‌توانیم بوی نشت گاز از لوله‌ها را استشمام کرده و از بروز خطر آتش سوزی جلوگیری کنیم.

به پشت و کف دست خود نگاه کنید؛ چه چیزهایی مشاهده می‌کنید؟
پاسخ: کف دست صاف است و خطوطی روی آن و انگشتان دیده می‌شود. در پشت دست‌ها نیز رگ‌هایی دیده می‌شوند. کف دست ضخیم‌تر و کلفت‌تر از پوست روی دست است.

گفت‌وگو صفحه ۵۸ علوم پنجم

شکل روبه‌رو را مشاهده کنید و درباره پرسش‌های زیر گفت‌وگو کنید.

گفت‌وگو صفحه ۵۸ علوم پنجم

۱- چرا پوست ما چرب می‌شود؟
پاسخ: به دلیل وجود غدّه‌های چربی در زیر پوست

٢- چرا پوست ما مرطوب می‌شود؟
پاسخ: به دلیل وجود غدّه‌های عرق در زیر پوست

کاوشگری صفحه ۵۹ علوم پنجم

کاوش کنید که پوستِ کدام بخش دست حسّاس‌تر است.
وسایل و مواد لازم: خط‌کش ـ مداد و کاغذ ـ چسب ـ گیره کاغذ ـ مقوا
روش اجرا:
۱- به کمک معلم خود یازده گیره کاغذ را باز کنید.
۲- شش تکّه مقوّا را به طول ۶ و عرض ٣ سانتی‌متر ببرید.
۳- یک گیره کاغذ را در وسط یکی از مقوّاها قرار دهید و بچسبانید. گوشه‌های مقوّا را به شکل اُریب ببرید. (نوک گیره باید دست کم یک سانتی‌متر از لبه‌ٔ مقوّا فاصله داشته باشد).
۴- دو گیره دیگر را با فاصله ۲ میلی‌متر از هم روی مقوّای دیگر قرار دهید و آنها را با نوار چسب در جای خود محکم کنید.
۵- بقیه گیره‌ها را دوتا دوتا با فاصله‌های ۸،۶،۴ و ۱۰ میلی‌متر از هم روی مقوّاهای دیگر بچسبانید.
۶- از یکی از دانش آموزان بخواهید چشمانش را ببندد و دستش را روی میز بگذارد.
۷- نوک گیره‌ها را با بخش‌های مختلف دست او تماس دهید و از او بپرسید که در چند نقطه آن را احساس کرده است. پاسخ‌های دانش آموز را در جدول زیر یادداشت کنید.
 یادداشت کنید

* نتایج به دست آمده را با هم مقایسه کنید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
پاسخ: نتیجه می‌گیریم که حساسیت قسمت‌های مختلف پوست با هم متفاوت است.

* بر اساس نتایج آزمایش، هر چه فاصله گیره‌ها کم‌تر شود، تعداد نقطه‌هایی که احساس می‌کنید، چه تغییری می‌کند؟
پاسخ: کم‌تر می‌شود

* کدام بخش دست حسّاس‌تر است؟ چگونه به این نتیجه رسیدید؟
پاسخ: نوک انگشت نشانه – زیرا تعداد گیرنده‌های حسی در آن بیش تر است و همه محرک‌ها در سر انگشتان بیش تر است و این قسمت حساس‌تر است از بقیه قسمت‌ها می‌باشد، این افراد برای خواندن از انگشتان خود استفاده می‌کنند.

فکر کنید صفحه ۶۰ علوم پنجم

افراد نابینا به کمک خط بِرِیل می‌توانند بخوانند. چرا این افراد برای خواندن از سر انگشتان خود استفاده می‌کنند؟
پاسخ: این افراد حس لامسه با دنیای اطراف خود ارتباط برقرار می‌کنند و چون تعداد گیرنده های لمسی در سر انگشتان بیش تر است و این قسمت از پوست حسّاس‌تر از بقیه قسمت‌ها می‌باشد، این افراد برای خواندن از سر انگشتان استفاده می‌کنند.

جمع آوری اطلاعات صفحه ۶۰ علوم پنجم

برای حفظ سلامت پوست چه کارهایی باید انجام دهیم؟ در این باره اطّلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.
پاسخ: ۱- استحمام روزانه
۲- خواب و استراحت کافی
۳- نوشیدن آب و مایعات کافی
۴- مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین‌های مفید برای پوست
۵- حفظ پوست از آلودگی، سرمای شدید و نور آفتاب

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Nika farhadi Nia :

  عالی هست

 • پسرک تنها :

  بد نبود 🙄

 • =) :

  خیلی خوب=)❤

 • ترانه‌ خدایی :

  سلام.🌷
  ممنونم از سایت خوبتون🌷🌹❤

 • علی رضا :

  ما درس 9 هم رد کردیم

 • بنیامین :

  لطفاً آبدیت کنید کتاب زمین تا آسمان فرق کرده

 • ع :

  هلو

 • محمد :

  عاللللللللللی

 • الناز محمدی :

  عالی

 • هانیه ایمانی :

  سلام خیلی عالی است مرسی از سازنده ی این برنامه خیلی ممنونم

 • مهدیس :

  دمتون گرم عالی بود💋👍

 • Hosna gorij :

  خیلی ممنون
  خیلی کمک کرد

 • مهدی :

  ممنون خیلی عالی بود

 • Aysa :

  سلام این برنامه خیلی عالی هستت
  ممنون

  • ارش :

   این که برنامه نیست این سایته:/

   • پسرک تنها :

    برنامه هست🙃

   • اهورا :

    هم سایتش تو گوگل هست هم میتونی برنامه اش رو دانلود کنی

 • نرگس :

  واقعاً عالی ممنون بابت برنامه

 • m :

  خیلی عالی بود

 • Asoudeh :

  عالی ما درس 7 هستیم چطور شما 11 و 12 هستید ؟

 • سید محمد صالح هاشمی :

  سلام عزیزم خوبی عالی❤️❤️❤️❤️😘😘😍

 • Asoudeh :

  این عالیه این برنامه

 • غزل :

  واقعاً عالیه ممنون از شما 🦋💗

 • Zahra Amiri :

  Its very good
  thanks for every things
  but write lesson 1 ,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 please
  tnx
  good bye

  • :::: :

   دادا وقتی انگلیسی بلد نیستی چرا خودتو اذیت میکنی؟:/

  • آرش :

   مگه مجبوری ابنگیلیسی بنویسی برو کلاسش بعد بیا واس ما اینگیلیسی بنویس .

 • leili :

  درس های ۱۱ و ۱۲ هم بزارید

  • Zahra Amiri :

   its very good
   tnx for every things

 • امیر علی :

  عالی

 • mahdayn.jahandideh.01@gmail.com :

  بله اگه میشه

 • علی :

  اطفا درس نهم و هشتم هم را بزارین

  • mahdayn.jahandideh.01@gmail.com :

   بله

  • mahdayn.jahandideh.01@gmail.com :

   اره

  • مهرانه عبدالکریم زاده :

   بله اگه بذارید ممنون میشم

  • Asoudeh :

   ما تازه 7 رو تموم کردیم امروز

  • رقیه :

   اره لطف کنین بزاریم سپاسگذارم

   • امین :

    اره

  • النا :

   سلام درس نهم و هشتم هستش فکر کنم چشمای شما مشکل داره👀