گام به گام درس دوم عربی نهم

جواب تمرینات درس دوم عربی نهم

گام به گام درس 2 عربی نهم

جواب تمرینات درس دوم عربی نهم

نام درس : درس 2 | موضوع : معنی متن | پایه نهم

گام به گام درس 2 عربی نهم

» جواب عربی نهم / درس دوم / گام به گام درس دوم عربی نهم همراه با معنی و جواب تمرینات صفحه ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ را در این بخش آماده کرده ایم

گام به گام درس 2 عربی نهم

ترجمه صفحه 23 عربی نهم

ترجمه صفحه 16 عربی نهم

عبور و مرور ایمن

رَجَعَ سَجّادٌ مِنَ الْمَدرَسَهِ حَزیناً؛

معنی: سجاد با ناراحتی از مدرسه برگشت؛

عِنْدَما جَلَسَ عَلَی الْمائِدَهِ مَعَ أُسْرَتِهِ،
معنی:  وقتی که (هنگاهی که) همراه خانواده اش بر سر سفره غذا نشست.

بَدَأَ بِالْبُکاءِ فَجْأَهً وَ ذهََبَ إلِیَ غرُفتَِهِ؛ ذهََبَ أبَوهُ إلَِیهِ وَ تَکَلَّمَ مَعَهُ وَ سَأَلَهُ:
معنی: ناگهان شروع به گریه کرد و به اتاقش رفت؛ پدرش نزد او رفت و با او صحبت کرد و از او پرسید:

«لِماذا ما أَکَلْتَ الطَّعامَ؟!»
معنی: برای چه (چرا )غذا نخوردی؟!

أَجابَ: «هَلْ تَعْرِفُ صَدیقی حُسَیناً؟»
معنی: جواب داد: «آیا دوستم حسین را می‌شناسی؟»

قالَ: «نَعَم؛ أَعْرِفُهُ؛ هوَ وَلَدٌ ذَکیٌّ وَ هادِئٌ. 
معنی: گفت: «بله» او را می‌شناسم؛ او پسری باهوش و آرام است

ماذا حَدَثَ لَهُ؟»
معنی: چه اتفاقی برایش افتاده است؟

أَجابَ سَجّادٌ: «هوَ رَقَدَ فِی الْمُسْتَشفیٰ؛ صَدَمَتْهُ سَیّارَهٌ؛
معنی: سجاد جواب داد: او در بیمارستان بستری شد؛ با ماشین برخورد کرده است؛

وَقَعَتِ الْحادِثَهُ أَمامی
معنی: «تصادف جلوی من اتفاق افتاد؛

عِندَما شاهَدْتُهُ عَلَی الرَّصیفِ الْمُقابِلِ؛ نادَیْتُهُ؛ فَقَصَدَ الْعُبورَ بِدونِ النَّظَرِ إلَی السَّیّاراتِ و مِنْ غَیْرِ مَمَرِّ الْمُشاهِ؛ 
معنی: هنگامی که اورا برروی پیاده روی مقابل دیدم او را صدازدم ؛ پس تصمیم گرفت بدون نگاه کردن به ماشین ها و از غیر گذرگاه عابر پیاده عبور کند. ،

فَاقْتَرَبَتْ سَیّارَهٌ مِنْهُ وَ صَدَمَتْهُ. کانَتْ سُرعَهُ السَّیّارَهِ کَثیرَهً.»
پس اتومبیلی به او نزدیک شد و با او برخورد کرد .سرعت ماشین زیاد بود.

قالَ أَبوهُ: «کَیْفَ حالُهُ الْآن؟»
معنی: پدرش گفت: «حالش اکنون چطور است؟»

قالَ سجّادٌٌ: «هوَ مَجروحٌ.»
معنی: سجاد گفت: «او زخمی است.»

فِی الْیَومِ التّالی طَلَبَ الْمُدَرِّسُ مِنْ تَلامیذِهِ کِتابَهَ قَوانینِ الْمُرورِ 
معنی: در روز بعد معلّم از دانش آموزانش خواست قوانین راهنمایی رانندگی را بنویسند

وَ رَسْمَ إشاراتِ الْمُرورِ فی صَحیفَهٍ جِداریَّهٍ و رِعایهَ الْأَعمالِ الصَّحیحَهِ فِی الشَّوارعِ و الطُّرُقِ.
و علامت های راهنمایی و رانندگی( گذر کردن) را در یک روزنامۀ دیواری بکشند .و کارهای درست را در خیابان ها و راه ها رعایت کنند.

ثُمَّ أَخَذَ الْمُدیرُ تَلامیذَ الْمَدرَسَهِ إِلَی مِنطَقَهِ تَعلیمِ الْمُرورِ.
معنی: سپس مدیر دانش آموزان را به منطقه راهنمایی و رانندگی برد.

و بَعْدَ یَومَینِ جاءَ شُرطِیٌّ إلِیَ الْمَدرَسَهِ مِن إِدارَهِ الْمُرورِ لِشَرْحِ إشاراتِ الْمُرورِ وَ طَلَبَ مِنهُم الْعُبورَ مِن مَمَرِّ الْمُشاهِ.
معنی: و بعد از دو روز پلیس راهنمایی و رانندگی برای  توضیح علامت های راهنمایی و رانندگی به مدرسه آمد و از آن‌ ها خواست که از محل عبور پیاده عبور کنند.

کَتَبَ التَّلامیذُ صَحیفَهً جِداریَّهً وَ رَسَموا فیها عَلاماتِ الْمُرورِ وَ شَرَحوا مَعانیَها.
معنی: دانش‌آموزان یک روزنامهٔ دیواری نوشتند و در آن علامت‌ های راهنمایی و رانندگی را کشیدند و معانی آن را توضیح دادند.

ترجمه صفحه 24 عربی نهم

ترجمه صفحه 24 عربی نهم

× جهت بزرگ نمایی روی تصویر بالا کلیک کنید!

درست نادرست صفحه 25 عربی نهم

📘 درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را بر اساس متن درس بنویسید.
1- کانَ مَوضوعُ الصَّحیفَهِ الْجِداریَّهِ قَوانینَ الْمُرورِ. درست
موضوع روزنامه دیواری قوانین راهنمایی و رانندگی بود.

2- أَخَذَ الْمُدیرُ التَّلامیذَ إلَی مِنطَقَهِ تَعلیمِ الْمُرورِ. درست
مدیر دانش آموزان را به منطقه آموزش راهنمایی و رانندگی برد.

3- رَقَدَ حسینٌ فِی مُستَوصَفٍ قَریبٍ مِن بَیتِهِ. نادرست
حسین در درمانگاه نزدیک خانه اش بستری شد.

4- رَجَعَ سجّادٌ إلَی مَنزِلِهِ مَسروراً. نادرست
سجاد به منزلش خوشحال برگشت.

5- أَبو سجّادٍ ما عَرَفَتْ حُسَیناً. نادرست
پدر سجاد حسین را نشناخت.

جواب صفحه 26 عربی نهم

📘1- سه حرف اصلی این کلمات چیست؟
رافِع، مَرْفوع، رَفیع: ر ف ع
ناظِر، مَنْظور، نَظیر: ن ظ ر
قادِر، مَقْدور، قَدیر: ق د ر

📘2 کدام کلمه بر وزن فاعل و کدام بر وزن مْفعول است؟

مقطوعحامدعابدمذکور
مفعولفاعلفاعلمفعول

📘معنی فن ترجمه صفحه 27 درس دوم عربی نهم

یا صانِعَ کُلِّ مَصْنوعٍ، یا خالِقَ کُلِّ مَخْلوقٍ.

ای سازنده هر ساخته شده. ای آفریدگار هر آفریده شده.

تمرینات درس دوم عربی نهم

جواب تمرین صفحه 27 عربی نهم

🔶 تمرین اول 

📘 حروف اصلی و ترجمه کلمات زیر را بنویسید.

عابِد، مَعْبود ع ب دعبادت کنندهعبادت شده
فاتِح، مَفْتوحف ت حگشایندهگشوده شده
کاتِب، مَکْتوبک ت بنویسندهنوشته شده
ضارِب، مَضْروبض ر بزنندهزده شده
خادِم، مَخْدوم خ د مخدمتکارخدمت شده
شاهِد، مَشْهود ش ه دبینندهدیده شده

اپلیکیشن همیار

جواب تمرین صفحه 28 عربی نهم

🔶 تمرین دوم _ الثانی

📘 وزن کلمات جدول را بنویسید.

ریشهماضیمضارعمصدر
خ ر جأَخْرَجَیُخْرِجُإخْراج
أفْعَلَیُفْعِلُإفْعال
س ل مسَلَّمَیُسَلِّمُتَسْلیم
فَعَّلَیُفَعِّلُتفْعیل
ع ل متَعامَلَیَتَعامَلُتَعامُل
تفاعَلَیَتفاعَلُتَفاعُل
ع ل متَعَلَّمَیَتَعَلَّمُتَعَلُّم
تَفَعَّلَیَتَفَعَّلُتَفَعُّل
خ د ماِسْتَخْدَمَیَسْتَخْدِمُاِسْتِخْدام
إسْتَفْعَلَیَسْتَفْعِلُاِسْتِفْعال
س ف رسافَرَیُسافِرُمُسافَرَه
فاعَلَیُفاعِلُمُفاعَلَه
ک س راِنْکَسَرَیَنْکَسِرُاِنْکِسار
اِنْفَعَلَیَنْفَعِلُاِنْفِعال
ش غ لاِشْتَغَلَیَشْتَغِلُاِشْتِغال
اِفْتَعَلَیَفْتَعِلُاِفْتِعال

 

جواب تمرین صفحه 29 عربی نهم

🔶 تمرین سوم _ الثالث

📘 هر کلمه را به عبارت مرتبط با آن وصل کنید.جواب صفحه 22 عربی نهم

 

🔶 تمرین چهارم _ الرابع

📘 جاهای خالی را با کلمات داده شده پُر کنید.
هوَ – هُما – هُم – هیَ – هُنَّ – أَنتَ – أَنتُما – أَنتُم – أَنتِ – أَنتُنَّ – أَنا – نَحْنُ

جواب تمرین صفحه 27 عربی نهم

جواب تمرین صفحه 30 عربی نهم

🔶 تمرین پنجم _ الخامس

📘 در جاهای خالی از کلمات داده شده استفاده کنید. «یک کلمه اضافه است.»

التّالی = بعدی / جِداریَّهٍ = دیواری  / شاحِنُ = شارژر/ تِلْمیذٌ = دانش آموز/ الدُّموعُ = اشک ها/ حَدَثَ = اتفاق افتاد

1- یا زَمیلی، ما بِکَ؟ لِمَ أنتَ حَزینٌ؟ ماذا حَدَثَ
ای هم کلاسی تو را چه شده است؟ برای چه ناراحت هستی؟ چه اتفاقی افتاده است؟

2- اَلتَّلامیذُ مَشغولونَ بِتَهیِئَهِ صَحیفَهٍ جِداریَّهٍ
دانش‌آموزان مشغول تهیه روزنامه دیواری هستند.

3- أَخی تِلْمیذٌ فِی الصَّفِّ السّادِسِ الاِبتِدائیِّ.
برادرم دانش‌آموز کلاس ششم ابتدایی است.

4- الدُّموعُ جاریَهٌ عَلَی وَجْهِ الطِّفلَهِ.
اشک‌ها بر صورت کودک جاری هستند.

5- هَل عِندَک شاحِنُ الهاتِفِ الجَوّالِ؟؟
آیا شارژر تلفن همراه داری؟

 

🔶 تمرین ششم _ السادس

📘 کدام کلمه از نظر معنا با سایر کلمه‌ها «ناهماهنگ» است؟

تمرین ششم درس دوم عربی نهم

جواب تمرین صفحه 31 عربی نهم

🔶 تمرین هفتم _ السابع

📘 آیه و احادیث زیر را ترجمه کنید. سپس کلماتی بر این وزن‌ها در آنها بیابید.
فاعِل: عالِم |  یَفْعُلُ: یَسْتُرُ | فَعالَه: سَعاده – شَقاوَه
فِعْل: عِلم | فِعال: عِباد

1- «إِنَّ اللهَ عَالِمُ غَیْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (فاطر 38)
معنی: قطعاً خداوند به اسرار آسمان‌ها و زمین دانا است.

2- حُسْنُ الْأَدَبِ یَسْتُرُ قُبْحَ النَّسَبِ.
معنی:
ادب نیکو، زشتی نسب را می‌پوشاند.

3- إِنَّ أَحَبَّ عِبادِ اللهِ إِلَی اللهِ أّنْصَحُهُم لِعِبادِهِ.
معنی:
قطعاً محبوب‌ترین بندگان خدا نزد او اندرزگوترین آنها برای بندگانش است.

4- شَرَفُ الْمَرْءِ بِالْعِلْمِ وَ الْأَدَبِ لا بِالْأَصْلِ وَ النَّسَبِ.
معنی: ارزش انسان به علم و ادب است نه به اصل و نصب.

5- مِنْ سَعادَهِ ابْنِ آدَمَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ مِنْ شَقاوَهِ ابْنِ آدَمَ سوءُ الْخُلُقِ.
معنی: از خوشبختی انسان اخلاق خوب و از بدبختی انسان اخلاق بد است.

جواب تمرین صفحه 32 عربی نهم

🔶 تمرین هشتم _ الثامن

📘 متن زیر را بخوانید سپس پاسخ پرسش‌های آن را بیابید.

جواب تمرین صفحه 32 عربی نهم

معنی: من دانش آموزی در کلاس نهم هستم. اسمم اسحاق است. دو خواهر دارم: مهدیم و لالین ، آنها کوچکند؛ که به مدرسه نمی روند و دوتا برادر دارم : هاشم و جواد. هاشم بزرگترین فرزند خانواده است . او از مدرسه فارغ التحصیل شده است و الان او شیرینی فروش است. جواد در کلاس هفتم است . ما از شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان هستیم.

1- لِماذا لا تَذهَبُ مَهْدیم وَ لالین إلَی الْمَدرَسَهِ؟ لِأَنَّهُما صَغیرتَانِ
چرا مهدیم و لاین به مدرسه نمی‌روند؟

2- مَا اسْمُ أَکبَرِ الْبَنینَ فی هذهِ الْأُسُرَهِ؟ هاشِمٌ
اسم بزرگ ‌ترین پسر خانواده چیست؟

3- مَن تَخَرَّجَ مِنَ الْمَدرَسَهِ؟ هاشِمٌ
چه کسی از مدرسه فارغ التحصیل شد؟

4- مِنْ أَینَ هذِهِ الْأُسُرَهُ؟ من حافظه سیستان و بلوشستان 
این خانواده اهل کجا هستند؟

5- فی أَیِّ صَفٍّ إِسحاقُ؟ فی الصَّفِّ  التاسع
اسحاق در کدام کلاس است؟

6- کَم أُختاً لِإِسحاق؟ اُختانِ
اسحاق چند خواهر دارد؟

جواب نور سماء صفحه 33 عربی نهم

📘 بخوانید و ترجمه کنید.
1- مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد کار شایسته می‌کند. پاداش آن‌ها نزد پروردگارشان است.

2- یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
ای کسانی که ایمان آورده‌اید چرا می‌گویید چیزی را که انجام نمی‌دهید؟!

3- لَقَدْ کانَ لَکُم فی رَسولِ اللهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ 
به راستی که رسول خدا (ص) الگوی خوبی برای شما است.

4- إِذا سَأَلَکَ عِبادی عَنّی فَإِنّی قَریبٌ 
هر گاه بندگانم از تو درباره من بپرسند پس همانا من نزدیک هستم.

5- یَرْفَع اللهُ الَّذینَ آمَنوا مِنْکُم
خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده‌اند بالا می‌برد.

معنی اربعینات صفحه 35 عربی نهم

معنی صفحه 35 عربی نهم

(گفت و گوهایی مربوط به راهپیمایی اربعین)
– أَ یُمکِنُ أَنْ تَرجِعَ قَلیلاً؟
-آیا امکان دارد کمی برگردی؟
– لا بَأسَ.
– اشکالی ندارد.
– عَفواً؛ أَ تُعطینی مَکاناً حَتّیٰ أَجْلِسَ هُنا؟
ببخشید؛ آیا جایی به من می دهی تا این جا بنشینم؟
– نَعَمْ؛ تَفَضَّلْ.
– بله؛ بفرما.
– هَلْ یَسُدّونَ بابَ الْحَرَمِ هٰذِهِ اللَّیلَهَ؟
آیا امشب در حرم را می بندند؟
– نَعَم.
– بله
– عَفواً أَینَ مَوقِفُ سَیّاراتِ الْحَرَمِ؟
– ببخشید پارکینگ حرم کجاست؟
– خَلفَ هٰذَا الْبِناءِ.
– پشت این ساختمان است.
– هَل توجَدُ سَیّاراتٌ لِلْعَتَبَهِ لِلذَّهابِ إلیٰ سامَرّاء؟
– آیا برای رفتن به سامرا، ماشین های حرم هست؟
– لا، مَعَ الْأَسَفِ.
– نه، متأسّفانه.
– أَ یُمکِنُ أَنْ تُساعِدَنی؟
– آیا امکان دارد به من کمک کنی؟
– لا بَأسَ. أَنا فی خِدمَتِکَ.
– اشکالی ندارد. من در خدمتت هستم.
– أَینَ الْحَرَمُ؟
– حرم کجاست؟
– عَلَی الْیَمینِ.
– سمت راست.
– أَیُّ جِهَهٍ بِلا ازْدِحامٍ؟
-کدام جهت شلوغ نیست؟
– هٰذِهِ الْجِهَهُ، عَلَی الْیَسارِ.
– این جهت، سمت چپ.
– مِنْ أَینَ أَشتَی شاحِنَ الْجَوّالِ؟
– از کجا شارژر موبایل را بخرم؟
– مِنْ ذٰلِکَ الْمَحَلِّ.
– از آن مغازه.
– أَ یُمکِنُ أَنْ تُعطیَنی شاحِنَ الْجَوّالِ؟
– آیا امکان دارد شارژر موبایل را به من بدهی؟
– تَفَضَّلْ.
– بفرما.

عربی نهم درس دوم صفحه ٣۵ (متن اخر درس دوم)

ترجمه صفحه 36 درس دوم عربی نهم

قَبری بِ‍ «سُرَّ مَنْ رَأیٰ» أَمانٌ لِأهْلِ الْجانِبَینِ.

معنی: قبر من در سامرا مایه امنیت ساکنان هر دو طرف(رودفرات)است.

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام عربی نهم و همچنین درس 3 عربی نهم نیز دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 92 | در انتظار بررسی: 2

 • reza rtv :

  خیلی ممنون برای بهترین سایت درسی که تا به حال دیدم ولی یه اشکال داره اونم اینه که دروس دو سال پیش هستن درس های الان با درس های پارسال فرق میکنه لطفا درس ها و مطالب رو همیشه بروز نگه دارید ممنون از توجه تون

  • سارینا :

   معنی سخن امام حسن عسکری صفحه ۳۶:

   قبر من در سامرا مایه امنیت ساکنان هر دو طرف(رودفرات)است.

   • HamGamDars :

    مرسی عزیز

   • Alireza :

    سلام خوبید
    چخبرا

  • مهراد جمی :

   چشم

 • مریم :

  بسیار عالی بسیار عالی اجرتون با خدا انشاالله
  فقط اگر لطف کنید به روز باشه بهتره
  چون کتاب مقداری تغییر کرده

  • HamGamDars :

   سلام
   ما سعی کردیم مطلب بالا رو ویرایش و دوباره برای کتاب امسال بنویسیم
   هر قسمتی که بروز نبود و یا مشکلی داشت در نظرات اعلام کنید با تشکر

   • مالک :

    دستتون درد نکنه
    ولی یک اشکال ایجا هست
    در صفحه ی ۳۲ ترجمه سوال ها را نوشتید ولی ترجمه‌ی جواب ها را نه نوشتید

 • نفس :

  بسیااار عالی بود متشکرن❤🌹

 • مهسا :

  چرا در صفحه ۲۷جمله فن ترجمه رو معنی نکردین

  • HamGamDars :

   ترجمه قرار گرفت!

   • محمد :

    خیلی عالی بود 😍😍
    ممنون از مطالبی که قرار می دهید
    خیلی کامل و خوب هست

   • ابوالفضل :

    این برنامه رو دست ندار سلامتی اون کسی که درستش کرد

   • Himal :

    واقعا عالی بود خیلی ممنون⚘
    فقط یه فعالیت هست که میگه( یک روزنامه دیواری درباره ……)اونم بزارین تکمیل و عالی تر میشه
    باز تشکر♥️

   • اسما :

    اربعینات صفحه 35میشه از کجا شارژر بخرم نه از کجا شارژر خریدی

 • ghazal :

  ص ۲۴ گذر عابر پیاده میشه⁦:-[⁩

 • Do0khT SouZan :

  خیلی ممنونم خیلی خوب و بروز هست
  معنی صفحه ی اخر هم این میشه …
  قبر من با یک “راز از نظر من” امن برای مردم در هر دو طرف است

 • Goli :

  سلام
  ممنون از مطالب مفید و بروزتون 🙂
  اما ی اشکال کوچولویی هس…
  اونم اینه که صفحه 24 کتاب ، دست و نادرست (شماره 2) گفته مدیر دانش امووزان را ب منطقه اموزش راهنمایی رانندگی برد…
  اما میشه نادرست
  شما درست و زدین
  بازم ممنون از زحماتتون

  • HamGamDars :

   ممنون

  • اکبری :

   گلم قسمت دوم میشه درست در متن درس هم به وضوح قابل روئت هست

  • baset_izadi® :

   بله درسته؛
   گزینه‌ی دوّم، می‌شه *درست*…

   سپاسگزارم از سایت و اپلیکیشن خوبتون.
   فقط مطالب را بروز نگه‌دارید…

  • امید :

   اون درسته😐🙄

 • rahil :

  عااااااااااالی💜

 • HamGamDars :

  سلام اون صفحه بر عهده خودتونه
  کار دستی روزنامه دیواری باید درست کنید

 • یک نفر ک از سایتتون راضی :

  فقط بخش آخر نباید بنویسید درس اول باید بگید صفحه آخر درس دوم

  • HamGamDars :

   ممنون

 • سید مهدی حسینی فرد :

  خبلی عالیه ممنونن

 • Nazanin :

  سلام ، میشه قسمت اَلاَربَعینیات و پیام قرآنی آخر درس رو با معنا بزارید ؟
  ممنون ❤

  • HamGamDars :

   هست عزیزم!

   • یک شخص :

    برنامتون خیلی عالیه❤️

 • مینو :

  سلام، در تمرین سادس صفحه ی 30 . اَکَلَ به معنیه خورد هستش

 • طرفدار :

  سلام ساییتون عالیه
  فقط بعضی جاها معنی کامل نبود لطفا اصلاح کنید
  با تشکر

 • علی اصغرپور :

  برنامه خیلی خوب است

 • 𝑀.𝑀𝑎𝑠𝑜𝑢𝑚𝑖 :

  این برنامه عالیه

 • Erfan :

  خیلی عالیههههههه ممنونم از سازنده این برنامه❤❤❤❤💙💙💙

 • Nazii king :

  واقعاااا ممنون خیلیییییی عالی بود 😍🍃 باآرزوی بهترین ها🌱

 • رضا :

  اول دست خودم درد نکنه ک نوشتم دوم دست شما درد نکنه لطف کردین😂🙂💔

 • ایرن :

  سایتی بسیار پرکاربرد و مختصر

 • دیانا :

  خیلی ممنون دست شما درد نکنه که این مطالب رو نوشتید همشون دقیق و صحیح بود 😍😍💜

 • ناشناس :

  خیلی عالی بود فقط یه مشکل کوچولو اونم اینه که بجای شاحن تو تمرین الخامس نوشتید تصادمتا نوشتید 🙏🏻😅

 • حسین اسدی :

  من از این گام به گام راضیم

 • حسین اسدی :

  چرا ریاضی را بستین

 • NADIYA :

  ممنون برای برنامه خوبتون♥️😊

 • ایلیا ......ا :

  عالی یعنی عالی واقعن دست سازندش درد نکنه عاشق سازندشم و عوامل این سایت عالی

 • علیرضا :

  خیلیییییییییی عالیه 🤓😙😙😙

 • پژمان :

  تمرین ششم شماره سه (أَکَلَ) رو نوشتید ماه ولی میشه خوردن!!!

  • HamGamDars :

   ممنون ویرایش شد

 • شیلان :

  خیلی عالی ممنون از سازندش الاهی همیشه موفق باشین🌹🌹

 • mobina mosavi :

  خیلی خیلی برنامه خوبی هست ممنون از شما ✨

  من کلاس نهم هستم و از کلاس ششم برنامه همیار رو داشتم و خیلی ناراحت هستم که دیگه بالاتر از کلاس نهم نداره
  اگه میشه از نهم به بالا هم داشته باشه ممنون میشم 💓💓

  • mrg :

   سلام اصل لطفا

 • ناشناس :

  خیلی توی متن درس اشتباه داشت😒😐

 • No One :

  دمتون گرم با این سایت عالی تون یعنی شما تنها سایتی هستید که تمام متون کتاب ها رو بررسی کرده اید و جوابش رو نوشتید . دمتون گرم🤩😻😜

 • محمد امین :

  ایشالا هر آرزویی دارید بهش برسید بینظیریدددددددد❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • سپهر :

  دست شما واقعا درد نکنه توی این کلاس های مجازی
  شما نبودید ما چیکار میکردیم❤❤❤❤❤❤❤

 • danial86 :

  سلام
  لطفاً سوالات متن درس عربی رو هم اضافه کنید 🙏🏻

 • غزل :

  برنامتون خیلی عالیه ممنونم🙏🏼🌺

 • مهدی :

  عالییی

 • حورا :

  تمرین پنجم صفحه ۳۰ تَصادَمَتا تو کتاب نبود. شاحِنُ بود که معنیش میشه شارژر

  • HamGamDars :

   ممنون عزیز

 • حورا :

  صفحه ۲۳ بعد از “أَجابَ سَجّادٌ: «هوَ رَقَدَ فِی الْمُسْتَشفَی؛ تَصادَمَ بِالسَّیّارَهِ؛” کتاب امسال ۱۴۰۰ عوض شده و چیز دیگه ای نوشته

  • HamGamDars :

   سلام متن ویرایش شد!
   ممنون که گفتید

 • مارال :

  سلام کاش فعالیت صفحه ٣۴ عربی رو هم گذاشته بودین 🙏🏻

 • ایلیا :

  أهْلِ الْجانِبَینِ

  یعنی شیه و سنی در کتاب هم آمده است

 • متین :

  بسیار عالی بود به من مه کمی عقب افتاده بودم از کلاس خیلی کمک کرد

 • علی اصغر :

  لطفا تمرین هشتم گزینه ۵ رو درست کنید
  باید سابع باشه اشتباهی تاسع زدید

 • ...... :

  توی ترجمه متن خیلیییی کلمات جا انداختین
  مثلا نوشته عندما شاهدته علی الرصیف
  ترجمه کردین وقتی او را دیدم
  لطفا دقیق تر ترجمه کنید

  • HamGamDars :

   سلام ویرایش شد

 • امیرحسین :

  خیلی خوبه ممنون واقعا
  من خودم وقتی ترجمه چیزی رو نمیدونم از اینجا یاد میگیرم و خیلی بدردم میخوره
  ممنون از برنامه خوبتون

 • .. :

  صفحه ۳۲
  لماذا تذهب مهدیم و لالین الی اامدرسه؟
  به پاسخ و پرسش ها اضافه شده لطفا ویرایش کنینش🙏🏻❤

  • HamGamDars :

   سوال اوله خوب !

 • سعید :

  ممنونم از سازنده این برنامه،واقعا دستتون درد نکنه من کل این ترم معنی هارو نداشتم اگه برنامه شما نبود نمیتونستم بنویسم،خیلی ممنون دستتون درد نکنه❤

  • مرتضی :

   اقا عالی بود خیلی حال کردم
   حلالتون 😃🌷❤️

 • محمد :

  معنی صفحع ۳۶
  ۱۴۰۱ میشه قبری در سامرا مایه امنیت ساکنان هر دو طرف است

 • محمد :

  عالیییییی ترین برنامه در همه درسا ولی بدی که داره اینه که بعضی از جاها مهنی نداره

 • عرفان :

  عالیه دستتون درد نکنه 🌹🌹

 • مونا :

  سلام ببخشید توی الأربعینیات اشتری مگه به معنای خریدی نیست؟

 • امیرحسین :

  معنی الدموع میشه اشک ها نوشتین اشک

 • مونا :

  سلام ببخشید توی الأربعینیات اشتری مگه به معنای بخرم معنی میشه؟چرا پس اینجا گفته خریدی؟

 • هادی :

  در صفحه ۲۳ خط یکی مانده به اخر در قسمت معنی علامت را نوشتید عالمت درست شود ممنون

 • Mobina :

  قسمت اول العبور الامن یعنی عبور و مرور ایمن نه علامت رانندگی

 • MANI :

  عالی بود

 • منتظر :

  صفحه 32 عربی، ترجمه سوال ها رو نوشتید اما ترجمه جواب ها رو ننوشتید😊

 • سارا :

  ممنون از برنامه خوبیتون
  لطف کنید نهم به بعد هم بزارید ممنون
  و لطفا بعضی از جاها رو ویرایش کنید به دلیل اینکه عوض شده
  در کل همیار برنانه خوبیست و من راضی هستم ممنون از سازندش

 • سیده :

  من اصلا از سایت شما راضی نیستم.من دیروز امتحان داشتم و یکی از سوالا از درس 4عربی بود. من از سایت شما برداسته بودم جواب رو ولی جواب( مِنْ أَینَ أَشتَی شاحِنَ الْجَوّالِ؟) رو اشتباه نوشته بودید و من نمرشو نگرفتم😔به سایت های دیگه هم مراجعه کردم ولی اونها هم از شما تقلید کرده بودند. لطفا درستش کنید تا بقیه ازشون نمره کم نشه
  جواب میشه از کجا شارژر موبایل بخرم

  • HamGamDars :

   سلام بابت این موضوع متاسفیم
   به دلیل گستردگی درس ها ما مجبوریم جواب ها رو از معلم ها درخواست کنیم که بعضی وقت ها اونا اشتباه میکنن
   بازم بنده معذرت میخوام بابت این موضوع

 • رها :

  خیلی خوبه مرسی از برنامتون❤❤

 • علیرضا زمانی :

  سلام و عرض خسته نباشید
  ص 36 معنیش میشه
  قبر من در سامرا مایه امنیت شیعه و سنی است

  • HamGamDars :

   کلمه “شیعه و سنی ” در جمله نیومده

 • ناشناس :

  با سلام و عرض ادب در صفحه ۲۹ اولی قواعد السیر اشتباه است باید بنویسد قواعد المسیر

  • HamGamDars :

   اشتباه کتابه(تصویر برای کتاب سال گذشته هست که فرقی با امسال نداره)

 • امین :

  ممنون که زحمت میکشید

 • fatii :

  عالیههههههه ممنونم از سایت خوبتون

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *