گام به گام درس دوم عربی نهم

جواب تمرینات درس دوم عربی نهم

گام به گام درس 2 عربی نهم

جواب تمرینات درس دوم عربی نهم

نام درس : درس 2 | موضوع : معنی متن | پایه نهم

گام به گام درس 2 عربی نهم

» جواب عربی نهم / درس دوم / گام به گام درس دوم عربی نهم همراه با معنی و جواب تمرینات صفحه ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ را در این بخش آماده کرده ایم

گام به گام درس 2 عربی نهم

ترجمه صفحه 23 عربی نهم

ترجمه صفحه 16 عربی نهم

عبور و مرور ایمن

رَجَعَ سَجّادٌ مِنَ الْمَدرَسَهِ حَزیناً؛

معنی: سجاد با ناراحتی از مدرسه برگشت؛

عِنْدَما جَلَسَ عَلَی الْمائِدَهِ مَعَ أُسْرَتِهِ،
معنی:  وقتی که (هنگاهی که) همراه خانواده اش بر سر سفره غذا نشست.

بَدَأَ بِالْبُکاءِ فَجْأَهً وَ ذهََبَ إلِیَ غرُفتَِهِ؛ ذهََبَ أبَوهُ إلَِیهِ وَ تَکَلَّمَ مَعَهُ وَ سَأَلَهُ:
معنی: ناگهان شروع به گریه کرد و به اتاقش رفت؛ پدرش نزد او رفت و با او صحبت کرد و از او پرسید:

«لِماذا ما أَکَلْتَ الطَّعامَ؟!»
معنی: برای چه (چرا )غذا نخوردی؟!

أَجابَ: «هَلْ تَعْرِفُ صَدیقی حُسَیناً؟»
معنی: جواب داد: «آیا دوستم حسین را می‌شناسی؟»

قالَ: «نَعَم؛ أَعْرِفُهُ؛ هوَ وَلَدٌ ذَکیٌّ وَ هادِئٌ. 
معنی: گفت: «بله» او را می‌شناسم؛ او پسری باهوش و آرام است

ماذا حَدَثَ لَهُ؟»
معنی: چه اتفاقی برایش افتاده است؟

أَجابَ سَجّادٌ: «هوَ رَقَدَ فِی الْمُسْتَشفیٰ؛ صَدَمَتْهُ سَیّارَهٌ؛
معنی: سجاد جواب داد: او در بیمارستان بستری شد؛ با ماشین برخورد کرده است؛

وَقَعَتِ الْحادِثَهُ أَمامی
معنی: «تصادف جلوی من اتفاق افتاد؛

عِندَما شاهَدْتُهُ عَلَی الرَّصیفِ الْمُقابِلِ؛ نادَیْتُهُ؛ فَقَصَدَ الْعُبورَ بِدونِ النَّظَرِ إلَی السَّیّاراتِ و مِنْ غَیْرِ مَمَرِّ الْمُشاهِ؛ 
معنی: هنگامی که او را در  پیاده روی مقابل دیدم ؛ صدایش کردم ؛ پس تصمیم گرفت بدون نگاه کردن به ماشین ها و از غیر گذرگاه پیاده(خیابان) عبور کند.

فَاقْتَرَبَتْ سَیّارَهٌ مِنْهُ وَ صَدَمَتْهُ. کانَتْ سُرعَهُ السَّیّارَهِ کَثیرَهً.»
پس اتومبیلی به او نزدیک شد و با او برخورد کرد .سرعت ماشین زیاد بود.

قالَ أَبوهُ: «کَیْفَ حالُهُ الْآن؟»
معنی: پدرش گفت: «حالش اکنون چطور است؟»

قالَ سجّادٌٌ: «هوَ مَجروحٌ.»
معنی: سجاد گفت: «او زخمی است.»

فِی الْیَومِ التّالی طَلَبَ الْمُدَرِّسُ مِنْ تَلامیذِهِ کِتابَهَ قَوانینِ الْمُرورِ 
معنی: در روز بعد معلّم از دانش آموزانش خواست قوانین راهنمایی رانندگی را بنویسند

وَ رَسْمَ إشاراتِ الْمُرورِ فی صَحیفَهٍ جِداریَّهٍ و رِعایهَ الْأَعمالِ الصَّحیحَهِ فِی الشَّوارعِ و الطُّرُقِ.
و علامت های راهنمایی و رانندگی( گذر کردن) را در یک روزنامۀ دیواری بکشند .و کارهای درست را در خیابان ها و راه ها رعایت کنند.

ثُمَّ أَخَذَ الْمُدیرُ تَلامیذَ الْمَدرَسَهِ إِلَی مِنطَقَهِ تَعلیمِ الْمُرورِ.
معنی:سپس مدیر دانش آموزان را به منطقه آموزش راهنمایی و رانندگی برد.

و بَعْدَ یَومَینِ جاءَ شُرطِیٌّ إلِیَ الْمَدرَسَهِ مِن إِدارَهِ الْمُرورِ لِشَرْحِ إشاراتِ الْمُرورِ وَ طَلَبَ مِنهُم الْعُبورَ مِن مَمَرِّ الْمُشاهِ.
معنی: و بعد از دو روز پلیس راهنمایی و رانندگی برای  توضیح علامت های راهنمایی و رانندگی به مدرسه آمد و از آن‌ ها خواست که از محل عبور پیاده عبور کنند.

کَتَبَ التَّلامیذُ صَحیفَهً جِداریَّهً وَ رَسَموا فیها عَلاماتِ الْمُرورِ وَ شَرَحوا مَعانیَها.
معنی: دانش‌آموزان یک روزنامهٔ دیواری نوشتند و در آن علامت‌ های راهنمایی و رانندگی را کشیدند و معانی آن را توضیح دادند.

ترجمه صفحه 24 عربی نهم

ترجمه صفحه 24 عربی نهم

× جهت بزرگ نمایی روی تصویر بالا کلیک کنید!

درست نادرست صفحه 24 عربی نهم

📘 درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را بر اساس متن درس بنویسید.
1- کانَ مَوضوعُ الصَّحیفَهِ الْجِداریَّهِ قَوانینَ الْمُرورِ. درست
موضوع روزنامه دیواری قوانین راهنمایی و رانندگی بود.

2- الْمُدیرُ أَخَذَ التَّلامیذَ إلَی مِنطَقَهِ تَعلیمِ الْمُرورِ. درست
مدیر دانش آموزان را به منطقه آموزش راهنمایی و رانندگی برد.

3- رَقَدَ حسینٌ فِی مُستَوصَفٍ قَریبٍ مِن بَیتِهِ. نادرست
حسین در درمانگاه نزدیک خانه اش بستری شد.

4- رَجَعَ سجّادٌ إلَی مَنزِلِهِ مَسروراً. نادرست
سجاد به منزلش خوشحال برگشت.

5- أَبو سجّادٍ ما عَرَفَتْ حُسَیناً. نادرست
پدر سجاد حسین را نشناخت.

جواب صفحه 26 عربی نهم

📘1- سه حرف اصلی این کلمات چیست؟
رافِع، مَرْفوع، رَفیع: ر ف ع
ناظِر، مَنْظور، نَظیر: ن ظ ر
قادِر، مَقْدور، قَدیر: ق د ر

📘2 کدام کلمه بر وزن فاعل و کدام بر وزن مْفعول است؟

مقطوعحامدعابدمذکور
مفعولفاعلفاعلمفعول

📘معنی فن ترجمه صفحه 27 درس دوم عربی نهم

یا صانِعَ کُلِّ مَصْنوعٍ، یا خالِقَ کُلِّ مَخْلوقٍ.

ای سازنده هر ساخته شده. ای آفریدگار هر آفریده شده.

تمرینات درس دوم عربی نهم

جواب تمرین صفحه 27 عربی نهم

🔶 تمرین اول
📘 حروف اصلی و ترجمه کلمات زیر را بنویسید.

عابِد، مَعْبود ع ب دعبادت کنندهعبادت شده
فاتِح، مَفْتوحف ت حگشایندهگشوده شده
کاتِب، مَکْتوبک ت بنویسندهنوشته شده
ضارِب، مَضْروبض ر بزنندهزده شده
خادِم، مَخْدوم خ د مخدمتکارخدمت شده
شاهِد، مَشْهود ش ه دبینندهدیده شده

اپلیکیشن همیار

جواب تمرین صفحه 28 عربی نهم

🔶 تمرین دوم _ الثانی
📘 وزن کلمات جدول را بنویسید.

ریشهماضیمضارعمصدر
خ ر جأَخْرَجَیُخْرِجُإخْراج
أفْعَلَیُفْعِلُإفْعال
س ل مسَلَّمَیُسَلِّمُتَسْلیم
فَعَّلَیُفَعِّلُتفْعیل
ع م لتَعامَلَیَتَعامَلُتَعامُل
تفاعَلَیَتفاعَلُتَفاعُل
ع ل متَعَلَّمَیَتَعَلَّمُتَعَلُّم
تَفَعَّلَیَتَفَعَّلُتَفَعُّل
خ د ماِسْتَخْدَمَیَسْتَخْدِمُاِسْتِخْدام
إسْتَفْعَلَیَسْتَفْعِلُاِسْتِفْعال
س ف رسافَرَیُسافِرُمُسافَرَه
فاعَلَیُفاعِلُمُفاعَلَه
ک س راِنْکَسَرَیَنْکَسِرُاِنْکِسار
اِنْفَعَلَیَنْفَعِلُاِنْفِعال
ش غ لاِشْتَغَلَیَشْتَغِلُاِشْتِغال
اِفْتَعَلَیَفْتَعِلُاِفْتِعال

 

جواب تمرین صفحه 29 عربی نهم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘 هر کلمه را به عبارت مرتبط با آن وصل کنید.جواب صفحه 22 عربی نهم

 

🔶 تمرین چهارم _ الرابع
📘 جاهای خالی را با کلمات داده شده پُر کنید.
هوَ – هُما – هُم – هیَ – هُنَّ – أَنتَ – أَنتُما – أَنتُم – أَنتِ – أَنتُنَّ – أَنا – نَحْنُ

جواب تمرین صفحه 27 عربی نهم

جواب تمرین صفحه 30 عربی نهم

🔶 تمرین پنجم _ الخامس
📘 در جاهای خالی از کلمات داده شده استفاده کنید. «یک کلمه اضافه است.»

التّالی = بعدی / جِداریَّهٍ = دیواری  / شاحِنُ = شارژر/ تِلْمیذٌ = دانش آموز/ الدُّموعُ = اشک ها/ حَدَثَ = اتفاق افتاد

1- یا زَمیلی، ما بِکَ؟ لِمَ أنتَ حَزینٌ؟ ماذا حَدَثَ
ای هم کلاسی تو را چه شده است؟ برای چه ناراحت هستی؟ چه اتفاقی افتاده است؟

2- اَلتَّلامیذُ مَشغولونَ بِتَهیِئَهِ صَحیفَهٍ جِداریَّهٍ
دانش‌آموزان مشغول تهیه روزنامه دیواری هستند.

3- أَخی تِلْمیذٌ فِی الصَّفِّ السّادِسِ الاِبتِدائیِّ.
برادرم دانش‌آموز کلاس ششم ابتدایی است.

4- الدُّموعُ جاریَهٌ عَلَی وَجْهِ الطِّفلَهِ.
اشک‌ها بر صورت کودک جاری هستند.

5- هَل عِندَک شاحِنُ الهاتِفِ الجَوّالِ؟؟
آیا شارژر تلفن همراه داری؟

 

🔶 تمرین ششم _ السادس
📘 کدام کلمه از نظر معنا با سایر کلمه‌ها «ناهماهنگ» است؟

تمرین ششم درس دوم عربی نهم

جواب تمرین صفحه 31 عربی نهم

🔶 تمرین هفتم _ السابع
📘 آیه و احادیث زیر را ترجمه کنید. سپس کلماتی بر این وزن‌ها در آنها بیابید.
فاعِل: عالِم |  یَفْعُلُ: یَسْتُرُ | فَعالَه: سَعاده – شَقاوَه
فِعْل: عِلم | فِعال: عِباد

1- «إِنَّ اللهَ عَالِمُ غَیْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (فاطر 38)
معنی: قطعاً خداوند به اسرار آسمان‌ها و زمین دانا است.

2- حُسْنُ الْأَدَبِ یَسْتُرُ قُبْحَ النَّسَبِ.
معنی:
ادب نیکو، زشتی نسب را می‌پوشاند.

3- إِنَّ أَحَبَّ عِبادِ اللهِ إِلَی اللهِ أّنْصَحُهُم لِعِبادِهِ.
معنی:
قطعاً محبوب‌ترین بندگان خدا نزد او اندرزگوترین آنها برای بندگانش است.

4- شَرَفُ الْمَرْءِ بِالْعِلْمِ وَ الْأَدَبِ لا بِالْأَصْلِ وَ النَّسَبِ.
معنی: ارزش انسان به علم و ادب است نه به اصل و نصب.

5- مِنْ سَعادَهِ ابْنِ آدَمَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ مِنْ شَقاوَهِ ابْنِ آدَمَ سوءُ الْخُلُقِ.
معنی: از خوشبختی انسان اخلاق خوب و از بدبختی انسان اخلاق بد است.

جواب تمرین صفحه 32 عربی نهم

🔶 تمرین هشتم _ الثامن
📘 متن زیر را بخوانید سپس پاسخ پرسش‌های آن را بیابید.

جواب تمرین صفحه 32 عربی نهم

معنی: من دانش آموزی در کلاس نهم هستم. اسمم اسحاق است. دو خواهر دارم: مهدیم و لالین ، آنها کوچکند؛ که به مدرسه نمی روند و دوتا برادر دارم : هاشم و جواد. هاشم بزرگترین فرزند خانواده است . او از مدرسه فارغ التحصیل شده است و الان او شیرینی فروش است. جواد در کلاس هفتم است . ما از شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان هستیم.

1- لِماذا لا تَذهَبُ مَهْدیم وَ لالین إلَی الْمَدرَسَهِ؟ لِأَنَّهُما صَغیرتَانِ
چرا مهدیم و لاین به مدرسه نمی‌روند؟

2- مَا اسْمُ أَکبَرِ الْبَنینَ فی هذهِ الْأُسُرَهِ؟ هاشِمٌ
اسم بزرگ ‌ترین پسر خانواده چیست؟

3- مَن تَخَرَّجَ مِنَ الْمَدرَسَهِ؟ هاشِمٌ
چه کسی از مدرسه فارغ التحصیل شد؟

4- مِنْ أَینَ هذِهِ الْأُسُرَهُ؟ من حافظه سیستان و بلوشستان 
این خانواده اهل کجا هستند؟

5- فی أَیِّ صَفٍّ إِسحاقُ؟ فی الصَّفِّ التاسع
اسحاق در کدام کلاس است؟

6- کَم أُختاً لِإِسحاق؟ اُختانِ
اسحاق چند خواهر دارد؟

جواب نور سماء صفحه 33 عربی نهم

📘 بخوانید و ترجمه کنید.
1- مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد کار شایسته می‌کند. پاداش آن‌ها نزد پروردگارشان است.

2- یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
ای کسانی که ایمان آورده‌اید چرا می‌گویید چیزی را که انجام نمی‌دهید؟!

3- لَقَدْ کانَ لَکُم فی رَسولِ اللهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ 
به راستی که رسول خدا (ص) الگوی خوبی برای شما است.

4- إِذا سَأَلَکَ عِبادی عَنّی فَإِنّی قَریبٌ 
هر گاه بندگانم از تو درباره من بپرسند پس همانا من نزدیک هستم.

5- یَرْفَع اللهُ الَّذینَ آمَنوا مِنْکُم
خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده‌اند بالا می‌برد.

معنی اربعینات صفحه 34 عربی نهم

معنی صفحه 35 عربی نهم

(گفت و گوهایی مربوط به راهپیمایی اربعین)
– أَ یُمکِنُ أَنْ تَرجِعَ قَلیلاً؟
-آیا امکان دارد کمی برگردی؟
– لا بَأسَ.
– اشکالی ندارد.
– عَفواً؛ أَ تُعطینی مَکاناً حَتّیٰ أَجْلِسَ هُنا؟
ببخشید؛ آیا جایی به من می دهی تا این جا بنشینم؟
– نَعَمْ؛ تَفَضَّلْ.
– بله؛ بفرما.
– هَلْ یَسُدّونَ بابَ الْحَرَمِ هٰذِهِ اللَّیلَهَ؟
آیا امشب در حرم را می بندند؟
– نَعَم.
– بله
– عَفواً أَینَ مَوقِفُ سَیّاراتِ الْحَرَمِ؟
– ببخشید پارکینگ حرم کجاست؟
– خَلفَ هٰذَا الْبِناءِ.
– پشت این ساختمان است.
– هَل توجَدُ سَیّاراتٌ لِلْعَتَبَهِ لِلذَّهابِ إلیٰ سامَرّاء؟
– آیا برای رفتن به سامرا، ماشین های حرم هست؟
– لا، مَعَ الْأَسَفِ.
– نه، متأسّفانه.
– أَ یُمکِنُ أَنْ تُساعِدَنی؟
– آیا امکان دارد به من کمک کنی؟
– لا بَأسَ. أَنا فی خِدمَتِکَ.
– اشکالی ندارد. من در خدمتت هستم.
– أَینَ الْحَرَمُ؟
– حرم کجاست؟
– عَلَی الْیَمینِ.
– سمت راست.
– أَیُّ جِهَهٍ بِلا ازْدِحامٍ؟
-کدام جهت شلوغ نیست؟
– هٰذِهِ الْجِهَهُ، عَلَی الْیَسارِ.
– این جهت، سمت چپ.
– مِنْ أَینَ أَشتَی شاحِنَ الْجَوّالِ؟
– از کجا شارژر موبایل را بخرم؟
– مِنْ ذٰلِکَ الْمَحَلِّ.
– از آن مغازه.
– أَ یُمکِنُ أَنْ تُعطیَنی شاحِنَ الْجَوّالِ؟
– آیا امکان دارد شارژر موبایل را به من بدهی؟
– تَفَضَّلْ.
– بفرما.

عربی نهم درس دوم صفحه ۳۴ (متن اخر درس دوم)

جواب فعالیت صفحه 36 درس دوم عربی نهم

یک روزنامه دیواری درباره معانی علائم راهنمای و رانندگی به عربی، فارسی و انگلیسی تهیه کنید. 
همانطور که در سوال این فعالیت گفته شده شما باید یک روزنامه دیواری از علائم راهنمایی و رانندگی تهیه کنید. ما برای شما در یک فایل PDF این تابلو ها را آماده کرده ایم. جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

⭕معانی علائم راهنمای و رانندگی به فارسی و عربی 

⭕معانی علائم راهنمای و رانندگی به انگلیسی

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام عربی نهم و همچنین درس 3 عربی نهم نیز دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • صادق :

  تقریبا خوبه

 • yasin :

  سلام واقعا عای بود ولی تمرین دوم ردیف سوم وزن کلمه رو اشتباه نوشتید لطفا تصحیحش کنید مرسی

 • چی میخوری :

  خوب بود

 • امیر :

  سلام نوشته
  هنگامی که اورا برروی پیاده روی مقابل دیدم او را صدازدم ؛ پس تصمیم گرفت بدون نگاه کردن به ماشین ها و از غیر گذرگاه عابر پیاده عبور کند. ،
  و از غیر فکر کنم اشتباه چاپ شده درست کنید

 • فاطمه :

  سلام
  ممنون از سایتتون

 • Kavi :

  فقط ترجمه ی تعطینی : به من میدهی 😂😂
  ممنون از سایت خوبتون 🌹🌹

 • میو :

  سلام صفحه ۲۸وزن کلمات تعامل و…مگه ع م ل نمیشه؟ولی اینجا زده ع ل م

 • Nili :

  مطالبتون واقعن مفید هستش ممنون🌸🙏🏻

 • The-payam :

  آقا دمتون و اینکه خسته نباشید بابت مطالب مفیدتون🤞

 • مهدی :

  مطالب بروز کنین و واژه ها برای صد سال پیش

 • Hiva :

  خیلی ممنونم از برنامه خوبتون.
  ولی کمی ایراد داره خواهشا بروزرسانیش کنید.

 • Mahyar Kamrava :

  🫣✋🏻💓

 • Piky playnderz :

  گنگ🗿

 • . :

  سلام عالی
  فقط صفحه ۲۴ اون جایی که علامت ها هستند
  اشاره مرور المشاه
  میشه علامت گذر کردن پیادگان یا علامت گذر پیادگان

 • (//・_・//)♡ :

  سلام واقعا بهترین سایتع خیلی ممنون از شما❤️👑

 • محمد مهدی یوسفی :

  خیلی خوب بود

 • محمد مهدی :

  خیلی خوب بود

 • AB.BBALOUCHI :

  ممنونم از سایتتون خیلی خوب بود❤️😍❤️

 • یک پسر :

  با سلام و عرض ادب
  بهترین سایت از نظر درسی و آموزشی قطعا همین سایت هست اما متاسفانه جواب بعضی سوالات مشکل داره مثلاً :
  التمرین الثامن :
  گزینه ۵ جواب فی الصف التاسع هست در متن بالای صفحه نوشته که اسحاق کلاس نهم هست این جواد بود که کلاس هفتم بود لطفا درست بشه تشکر🌷🥀

  • HamGamDars :

   ممنونم ویرایش شد

 • HamGamDars :

  ممنونم

 • aniok00960097@gmail.com :

  عالی بود♥🌹

 • پویا :

  متاعسفانه مطالب قدیمی و مربوط به سال های گذشته میباشد لطفا بروز کنید و دفت کنید ارزش پلتفرم رو از ببین میبره
  ممنون

 • 🌸 :

  جای معنی درس نوشتید فَقَرُبَت سیاره منه ولی تو کتاب نوشته فقربت منه سیاره لطفا اصلاحش کنید

 • طاها :

  عالللللییییییبب

 • حمزه شاکر :

  تمرین هشتم سوال ۵ اسحاق باید در کلاس سابع باشد نه تاسع

 • ناشناس :

  عالی

 • فربد :

  در سوال اخر صفحه 33 نوشتید کسی که به روز رستاخیز ایمان دارد کار شایسته میکند ولی درستش اینه که کسی که به روز رستاخیز ایمان دارد و کارشایسته میکند پس پاداش انها نزد پروردگارشان است

  • HamGamDars :

   الذینَ جمع هست
   الذی میشه کسی که

 • ریحانه :

  فعالیت صفحه ۳۶ بعضی از علامت های توی کتاب توی پی دی اف نیست و اینکه پیدی اف عربی و انگلیسی همه علامات رو ندارن که تو کتاب گفته .
  در کل ممنون بابت پاسخ هاتون.

  • HamGamDars :

   سوال گفته یک روزنامه دیواری از علامت های راهنمایی و رانندگی تهیه کنید ،همین

 • فائزه :

  مشتی هستین عین خودم دمتان گرم آقا👀❤️

 • Sana :

  سوال درستی و نادرستی صفحه 25
  مورد دوم الْمُدیرُ أَخَذَ باید باشه نه أَخَذَ الْمُدیرُ

  و اینکه مرسی از برنامه خیلی خوبتون واقعا برنامه فوق العاده ای هستش من به دوستامم معرفی کردم❤️

  • HamGamDars :

   ممنونم ویرایش شد

 • مرتضی :

  خیلی ممنون از سایتتون عالی بود.

 • ایلارشونم :

  خیلی عالی واقعا همه چیز را نوشته دست مدیر و سازنده اپبیکیشن درد نکنه❤

 • علی اکبر :

  ممنون از سایت عالی شما 😍😍❤👏⚘

 • Mãĥđí :

  بابا سطح تون واقعا بالاعه بنازم❤️✨
  فقط اگه میش ی بخش دیگ بزارید برای تست(امتحان)

  • Nili :

   بله همینطوره

 • دختری :

  راست میگی

 • امیرحسین :

  عالی فقط صفحه36 کتاب اگه این علائم رو میذاشت خیلی خوب بود ممنون💐💐

  • HamGamDars :

   فایل های PDF رو دانلود کنید!

  • اسماعیل پرکی :

   عالی بودفقط صفحہ 36کتاب اگہ این علایم رومیذاشت خیلی خوب بود ممنون💐💐

 • امید :

  عالی عالی برای من که معلم هنوز درس نداد و گفته میپرسم 😂😂

  • یه بدبخت :

   عالیه برای تو و من چون معلمامون عین همن

   • ARIA :

    عالی خدا وکیلی خیلی بر نامه حقی

   • انیبم :

    عالیه برای من و تو و اون چون معلمامون مثل همن:)

 • M :

  سلام ممنون از سایت خوبتون فقط اگه میشه تو جمله ها آرایه ها هم بگید

 • Amir :

  بد نبود خوب بود

 • Amir mahdi :

  عربی نهم درس دوم صفحه ۳۲ متن چهارم بلوچستان را بلوشستان نوشتید

  • HamGamDars :

   به عربی نوشته شده که حرف «چ» رو ندارند!

   • انیبم :

    حروف پژگچ را در عربی کتابی دارند….
    این یک اشتباه رایج است…

  • بیچاره :

   داداش تو کلاس هفتم گیر کردی ها عرب ها «چ» دارن مگه؟!
   😂🗿

 • مریم :

  عالی بود❤️ ولی بعضی از کلمات املایشان اشتباه تایپ شده مثل : بلوشستان ، بلوچستان نه بلوشستان 😮‍💨

  • HamGamDars :

   سلام عزیزم
   در زبان عربی (گ چ ژ پ) نداریم، در فعالیت هم بلوچستان به شکل بلوشستان نوشته میشه

   • یوسفی :

    واقعا که این درصد سواد شما رو میرسونه
    این هارو باید یادگرفته باشید پس چجوری تا نهم اومدید(گچ_پژ)😑
    ممنونم از سایت خوبتون🌸

   • فاطمه :

    سلام. واقعا بابت این همه زحمتی که کشیدید ممنونم.
    خسته نباشید ☺️👻

 • مائده :

  سلام ممنون از سایت خوبتون خدایی خیلی ب درد من خورد

  صفحه ۳۶ اصلن چیزی نداره جز تحقیق کنید ولی شما ترجمه ی متن عربی رو زدین ک ت درس دوم نی

  • HamGamDars :

   سلام ممنونم

 • Parsa :

  با اینکه نهمو تموم کردم میگم که عالیه سایتتون

 • زهرا :

  خوب بود در ترجمه معنی فعل ها رو باید در اول بنویسید تر جمه ها رو جابه جا نوشتین

 • ملی- :

  عالیه ممنون از کاره خوبتون 🤍

 • هلیا امین ح :

  عالی بود خسته نباشید

  • حمیدرضا :

   سلام خدمت شما
   من واقعا از سایتتون خوشم اومد
   واقعا بهم کمک کرد
   امیدوارم که همیشه همینطوری پیش برید و تو زندگیتون موفق باشید
   با تشکر

 • اسما :

  عالیه ممنون از سایت خوبتونننننن🥰🥰😁😊😊😚

 • fatii :

  عالیههههههه ممنونم از سایت خوبتون

 • امین :

  ممنون که زحمت میکشید

 • ناشناس :

  با سلام و عرض ادب در صفحه ۲۹ اولی قواعد السیر اشتباه است باید بنویسد قواعد المسیر

  • HamGamDars :

   اشتباه کتابه(تصویر برای کتاب سال گذشته هست که فرقی با امسال نداره)

   • miladm479@gmail.com :

    ممنون از برنامه خوب شما💜💜💜

 • علیرضا زمانی :

  سلام و عرض خسته نباشید
  ص 36 معنیش میشه
  قبر من در سامرا مایه امنیت شیعه و سنی است

  • HamGamDars :

   کلمه “شیعه و سنی ” در جمله نیومده

 • رها :

  خیلی خوبه مرسی از برنامتون❤❤

 • سیده :

  من اصلا از سایت شما راضی نیستم.من دیروز امتحان داشتم و یکی از سوالا از درس 4عربی بود. من از سایت شما برداسته بودم جواب رو ولی جواب( مِنْ أَینَ أَشتَی شاحِنَ الْجَوّالِ؟) رو اشتباه نوشته بودید و من نمرشو نگرفتم😔به سایت های دیگه هم مراجعه کردم ولی اونها هم از شما تقلید کرده بودند. لطفا درستش کنید تا بقیه ازشون نمره کم نشه
  جواب میشه از کجا شارژر موبایل بخرم

  • HamGamDars :

   سلام بابت این موضوع متاسفیم
   به دلیل گستردگی درس ها ما مجبوریم جواب ها رو از معلم ها درخواست کنیم که بعضی وقت ها اونا اشتباه میکنن
   بازم بنده معذرت میخوام بابت این موضوع

 • سارا :

  ممنون از برنامه خوبیتون
  لطف کنید نهم به بعد هم بزارید ممنون
  و لطفا بعضی از جاها رو ویرایش کنید به دلیل اینکه عوض شده
  در کل همیار برنانه خوبیست و من راضی هستم ممنون از سازندش

 • منتظر :

  صفحه 32 عربی، ترجمه سوال ها رو نوشتید اما ترجمه جواب ها رو ننوشتید😊

 • MANI :

  عالی بود

 • Mobina :

  قسمت اول العبور الامن یعنی عبور و مرور ایمن نه علامت رانندگی

 • هادی :

  در صفحه ۲۳ خط یکی مانده به اخر در قسمت معنی علامت را نوشتید عالمت درست شود ممنون

 • مونا :

  سلام ببخشید توی الأربعینیات اشتری مگه به معنای بخرم معنی میشه؟چرا پس اینجا گفته خریدی؟

 • امیرحسین :

  معنی الدموع میشه اشک ها نوشتین اشک

 • مونا :

  سلام ببخشید توی الأربعینیات اشتری مگه به معنای خریدی نیست؟

  • Tik Tok :

   نه آخر اشتری رو اگه ببینی حرف (ی) رو داره پس علامتش _َم میشه که یعنی معنیش هم میشه بخرَم

 • عرفان :

  عالیه دستتون درد نکنه 🌹🌹

 • محمد :

  عالیییییی ترین برنامه در همه درسا ولی بدی که داره اینه که بعضی از جاها مهنی نداره

 • محمد :

  معنی صفحع ۳۶
  ۱۴۰۱ میشه قبری در سامرا مایه امنیت ساکنان هر دو طرف است

 • سعید :

  ممنونم از سازنده این برنامه،واقعا دستتون درد نکنه من کل این ترم معنی هارو نداشتم اگه برنامه شما نبود نمیتونستم بنویسم،خیلی ممنون دستتون درد نکنه❤

  • مرتضی :

   اقا عالی بود خیلی حال کردم
   حلالتون 😃🌷❤️

 • .. :

  صفحه ۳۲
  لماذا تذهب مهدیم و لالین الی اامدرسه؟
  به پاسخ و پرسش ها اضافه شده لطفا ویرایش کنینش🙏🏻❤

  • HamGamDars :

   سوال اوله خوب !

 • امیرحسین :

  خیلی خوبه ممنون واقعا
  من خودم وقتی ترجمه چیزی رو نمیدونم از اینجا یاد میگیرم و خیلی بدردم میخوره
  ممنون از برنامه خوبتون

 • ...... :

  توی ترجمه متن خیلیییی کلمات جا انداختین
  مثلا نوشته عندما شاهدته علی الرصیف
  ترجمه کردین وقتی او را دیدم
  لطفا دقیق تر ترجمه کنید

  • HamGamDars :

   سلام ویرایش شد

   • Parnia یاغی شونم :

    خیلی خوب بود ولی سوالاش زیاد بودن

 • علی اصغر :

  لطفا تمرین هشتم گزینه ۵ رو درست کنید
  باید سابع باشه اشتباهی تاسع زدید

 • متین :

  بسیار عالی بود به من مه کمی عقب افتاده بودم از کلاس خیلی کمک کرد

 • ایلیا :

  أهْلِ الْجانِبَینِ

  یعنی شیه و سنی در کتاب هم آمده است

 • مارال :

  سلام کاش فعالیت صفحه ٣۴ عربی رو هم گذاشته بودین 🙏🏻

 • حورا :

  صفحه ۲۳ بعد از “أَجابَ سَجّادٌ: «هوَ رَقَدَ فِی الْمُسْتَشفَی؛ تَصادَمَ بِالسَّیّارَهِ؛” کتاب امسال ۱۴۰۰ عوض شده و چیز دیگه ای نوشته

  • HamGamDars :

   سلام متن ویرایش شد!
   ممنون که گفتید

 • حورا :

  تمرین پنجم صفحه ۳۰ تَصادَمَتا تو کتاب نبود. شاحِنُ بود که معنیش میشه شارژر

  • HamGamDars :

   ممنون عزیز

 • مهدی :

  عالییی

 • غزل :

  برنامتون خیلی عالیه ممنونم🙏🏼🌺

 • danial86 :

  سلام
  لطفاً سوالات متن درس عربی رو هم اضافه کنید 🙏🏻

 • سپهر :

  دست شما واقعا درد نکنه توی این کلاس های مجازی
  شما نبودید ما چیکار میکردیم❤❤❤❤❤❤❤

 • محمد امین :

  ایشالا هر آرزویی دارید بهش برسید بینظیریدددددددد❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • No One :

  دمتون گرم با این سایت عالی تون یعنی شما تنها سایتی هستید که تمام متون کتاب ها رو بررسی کرده اید و جوابش رو نوشتید . دمتون گرم🤩😻😜

 • ناشناس :

  خیلی توی متن درس اشتباه داشت😒😐

 • mobina mosavi :

  خیلی خیلی برنامه خوبی هست ممنون از شما ✨

  من کلاس نهم هستم و از کلاس ششم برنامه همیار رو داشتم و خیلی ناراحت هستم که دیگه بالاتر از کلاس نهم نداره
  اگه میشه از نهم به بالا هم داشته باشه ممنون میشم 💓💓

  • mrg :

   سلام اصل لطفا

 • شیلان :

  خیلی عالی ممنون از سازندش الاهی همیشه موفق باشین🌹🌹

 • پژمان :

  تمرین ششم شماره سه (أَکَلَ) رو نوشتید ماه ولی میشه خوردن!!!

  • HamGamDars :

   ممنون ویرایش شد

 • علیرضا :

  خیلیییییییییی عالیه 🤓😙😙😙

 • ایلیا ......ا :

  عالی یعنی عالی واقعن دست سازندش درد نکنه عاشق سازندشم و عوامل این سایت عالی

 • NADIYA :

  ممنون برای برنامه خوبتون♥️😊

 • حسین اسدی :

  چرا ریاضی را بستین

 • حسین اسدی :

  من از این گام به گام راضیم

 • ناشناس :

  خیلی عالی بود فقط یه مشکل کوچولو اونم اینه که بجای شاحن تو تمرین الخامس نوشتید تصادمتا نوشتید 🙏🏻😅

 • دیانا :

  خیلی ممنون دست شما درد نکنه که این مطالب رو نوشتید همشون دقیق و صحیح بود 😍😍💜

 • ایرن :

  سایتی بسیار پرکاربرد و مختصر

 • رضا :

  اول دست خودم درد نکنه ک نوشتم دوم دست شما درد نکنه لطف کردین😂🙂💔

 • Nazii king :

  واقعاااا ممنون خیلیییییی عالی بود 😍🍃 باآرزوی بهترین ها🌱

 • Erfan :

  خیلی عالیههههههه ممنونم از سازنده این برنامه❤❤❤❤💙💙💙

 • 𝑀.𝑀𝑎𝑠𝑜𝑢𝑚𝑖 :

  این برنامه عالیه

 • علی اصغرپور :

  برنامه خیلی خوب است

 • طرفدار :

  سلام ساییتون عالیه
  فقط بعضی جاها معنی کامل نبود لطفا اصلاح کنید
  با تشکر

 • مینو :

  سلام، در تمرین سادس صفحه ی 30 . اَکَلَ به معنیه خورد هستش

 • Nazanin :

  سلام ، میشه قسمت اَلاَربَعینیات و پیام قرآنی آخر درس رو با معنا بزارید ؟
  ممنون ❤

  • HamGamDars :

   هست عزیزم!

   • یک شخص :

    برنامتون خیلی عالیه❤️

 • سید مهدی حسینی فرد :

  خبلی عالیه ممنونن

 • یک نفر ک از سایتتون راضی :

  فقط بخش آخر نباید بنویسید درس اول باید بگید صفحه آخر درس دوم

  • HamGamDars :

   ممنون

 • HamGamDars :

  سلام اون صفحه بر عهده خودتونه
  کار دستی روزنامه دیواری باید درست کنید

 • rahil :

  عااااااااااالی💜

 • Goli :

  سلام
  ممنون از مطالب مفید و بروزتون 🙂
  اما ی اشکال کوچولویی هس…
  اونم اینه که صفحه 24 کتاب ، دست و نادرست (شماره 2) گفته مدیر دانش امووزان را ب منطقه اموزش راهنمایی رانندگی برد…
  اما میشه نادرست
  شما درست و زدین
  بازم ممنون از زحماتتون

  • HamGamDars :

   ممنون

  • اکبری :

   گلم قسمت دوم میشه درست در متن درس هم به وضوح قابل روئت هست

  • baset_izadi® :

   بله درسته؛
   گزینه‌ی دوّم، می‌شه *درست*…

   سپاسگزارم از سایت و اپلیکیشن خوبتون.
   فقط مطالب را بروز نگه‌دارید…

  • امید :

   اون درسته😐🙄

 • Do0khT SouZan :

  خیلی ممنونم خیلی خوب و بروز هست
  معنی صفحه ی اخر هم این میشه …
  قبر من با یک “راز از نظر من” امن برای مردم در هر دو طرف است

 • ghazal :

  ص ۲۴ گذر عابر پیاده میشه⁦:-[⁩

 • مهسا :

  چرا در صفحه ۲۷جمله فن ترجمه رو معنی نکردین

  • HamGamDars :

   ترجمه قرار گرفت!

   • محمد :

    خیلی عالی بود 😍😍
    ممنون از مطالبی که قرار می دهید
    خیلی کامل و خوب هست

   • ابوالفضل :

    این برنامه رو دست ندار سلامتی اون کسی که درستش کرد

   • اسما :

    اربعینات صفحه 35میشه از کجا شارژر بخرم نه از کجا شارژر خریدی

 • نفس :

  بسیااار عالی بود متشکرن❤🌹

 • مریم :

  بسیار عالی بسیار عالی اجرتون با خدا انشاالله
  فقط اگر لطف کنید به روز باشه بهتره
  چون کتاب مقداری تغییر کرده

  • HamGamDars :

   سلام
   ما سعی کردیم مطلب بالا رو ویرایش و دوباره برای کتاب امسال بنویسیم
   هر قسمتی که بروز نبود و یا مشکلی داشت در نظرات اعلام کنید با تشکر

   • مالک :

    دستتون درد نکنه
    ولی یک اشکال ایجا هست
    در صفحه ی ۳۲ ترجمه سوال ها را نوشتید ولی ترجمه‌ی جواب ها را نه نوشتید

 • reza rtv :

  خیلی ممنون برای بهترین سایت درسی که تا به حال دیدم ولی یه اشکال داره اونم اینه که دروس دو سال پیش هستن درس های الان با درس های پارسال فرق میکنه لطفا درس ها و مطالب رو همیشه بروز نگه دارید ممنون از توجه تون

  • سارینا :

   معنی سخن امام حسن عسکری صفحه ۳۶:

   قبر من در سامرا مایه امنیت ساکنان هر دو طرف(رودفرات)است.

   • HamGamDars :

    مرسی عزیز

   • Alireza :

    سلام خوبید
    چخبرا

   • مرتضی :

    ابجی اشتباه نکن واسه ما اونجوری نی

  • مهراد جمی :

   چشم