گام به گام درس 1 عربی نهم

جواب تمرینات درس اول عربی نهم

گام به گام درس 1 عربی نهم

جواب تمرینات درس اول عربی نهم

نام درس : درس 1 | موضوع : معنی متن | پایه نهم

گام به گام درس 1 عربی نهم

» جواب عربی نهم / درس اول / گام به گام درس اول عربی نهم همراه با معنی و جواب تمرینات صفحه ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ را در این بخش آماده کرده ایم

معنی صفحه 12 عربی نهم

ترجمه صفحه 12 عربی نهم

معنی صفحه 12 عربی نهم

خوش آمدید

معنی: سال تحصیلی جدید شروع می‌شود. دانش آموزان پسر و دختر با شادمانی به مدرسه می‌ روند. آنها کیف‌ هایشان را بر می‌ دارند؛ خیابان‌ ها پر از پسران و دختران است. فصل تحصیل و خواندن و نوشتن و فصل دوستی بین دانش‌آ موزان آغاز می‌شود.

ترجمه صفحه 12 عربی نهم

أَبْدَأُ باِسْمِ اللهِ کَلامی *** أَذْکُرُ رَبَّی عِنْدَ قیامی
معنی: با نام خدا سخنم را آغاز می‌کنم و به هنگام برخاستنم پروردگارم را به یاد می‌آورم.

أَبْدَأُ بِاسْمِ اللهِ دُروسی *** أَذْکُرُ رَبّی عنْدَ جُلوسی
معنی: با نام خدا درس‌هایم را آغاز می‌کنم و به هنگام نشستنم پروردگارم را به یاد می‌آورم.

أَقْرَأُ بِاسْمِ اللهِ کِتابی *** أَسْأَلُ رَبّی حَلَّ صِعابی
معنی: با نام خدا کتابم را می‌خوانم، حل مشکلاتم را از پروردگارم درخواست می‌کنم.

مَکْتَبُنا نورٌ وَ حَیاهُ *** فیهِ دُعاءٌ، فیهِ صَلاهُ
معنی: مکتب ما روشنایی و زندگی است، در آن دعا و نماز است.

فیهِ عُلومٌ، فیهِ کَمالُ *** فیهِ کُنوزٌ، فیهِ جَمالُ
معنی: در آن دانش‌ها و کمال هست، در آن گنج‌هاست، در آن زیبایی است.

یَتَخَرَّجُ مِنهُ الْعُلَماءُ *** وَ یُدَرِّسُ فیهِ الْحُکَماءُ
معنی: دانشمندان از آن فارغ التحصیل می‌شوند و حکیمان در آن درس می‌دهند.

ها کُتُبی أَنوارُ سَمائی *** مَرْحَمَهٌ، کَنْزٌ، کَدَوائی
معنی: هان. کتاب‌هایم روشنایی آسمانم هستند، مهربانی و گنج همچون داروی من هستند.

أَبْدَأُ بِاسْمِ اللهِ أُموری *** فَاسْمُ إِلهی، زادَ سُروری
معنی: با نام خدا کارهایم را شروع می‌کنم زیرا نام خدا شادی‌ام را زیاد می‌کند.

برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید!

ترجمه درس اول عربی نهمجواب تمرینات درس اول عربی نهم

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهم

🔶 تمرین اول

📘با توجّه به تصویر پاسخ دهید.

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمماذا عَلَی الشَّجَرَهِ؟
پاسخ: حَمامَتان
معنی: چه چیزی روی درخت است؟ دو کبوتر

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمهَل هذا زَمیلُکَ؟
پاسخ: نَعم، هذا زَمیلی
معنی: آیا این هم‌کلاسی تو است؟ (بله، این هم‌کلاسی من است)

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمأَینَ مُستَشفیٰ بغداد؟

پاسخ: فی شارع فضال
معنی: بیمارستان بغداد کجاست ؟ در خیابان فضال

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهملِمَنْ هٰذَا الْکِتابُ؟
پاسخ: لِأمام علی
معنی: این کتاب برای چه کسی است؟ برای امام علی

جواب تمرین صفحه 15 عربی نهم

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمفی أَیِّ عِلْمٍ هذَا الْعالِمُ مَعروفٌ؟
پاسخ: علم الکیمیاء
معنی: این دانشمند در چه علمی معروف است؟ (علم شیمی)

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمکَمْ حافِلهً فِی الْمَوقِفِ؟
پاسخ: أربَعَه
معنی: چند اتوبوس در ایستگاه است؟ چهار

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمهَل هُنا مِنطَقَهُ تَعلیمِ الْمُرورِ؟
پاسخ: نعم
معنی: آیا اینجا پارک آموزش ترافیک است؟ بله

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهم مَتَی تَلْعَبْنَ کُرَهَ الْمِنْضَدَهِ؟
پاسخ: فی الساعه الثامنه تماماً
معنی: چه موقع تنیس روی میز بازی می‌کنید؟(درست در ساعت 8)

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمیا تِلمیذاتُ، کَیْفَ حالُکُنَّ؟
پاسخ: نَحنُ بِخیرٍ
معنی: حالتان چطور است ای دانش آموزان؟ (ما خوبیم)

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمبِمَ یُسافِرُ الْحُجّاجُ إلَی مَکَّهَ الْمُکَرَّمَهِ؟
پاسخ: بالطّائِِرهّ
معنی: حاجیان با چه چیزی به مکه مکرمه سفر می‌کنند؟(با هواپیما)

جواب تمرین صفحه 16 عربی نهم

🔶 تمرین دوم _ الثانی

📘در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

1- واحِد / اِثْنانِ / ثلاثه / أَربَعَه / خمسه / سِتَّه / سَبعه / ثَمانیَه/ تِسعَه / عَشَرَه / أحَدَ عَشَرَ / اِثْناعَشَرَ
2- الْأوَّل / الثّانی / الثّالِث / الرّابع / الْخامِس / السّادِس / السّابِع / الثّامِن / التّاسِع / الْعاشِر / الحادی عَشَر / الثّانیََ عَشَرَ
3- یَومُ السَّبْت / الْأحَد / الأثنَین / الثُّلاثاء / الأَربَعاء الْخَمیسْ / الْجُمُعَه
4- الرَّبیع / الصَّیف / الْخَریف / الشِّتاء
5- الْفَطور فِی الصَّباحِ / الْغَداءُ فِی الظُّهْرِ / العِشاءَ  فِی اللَّیْلِ

🔶 تمرین سوم_ الثالث

📘 به پرسش‌ های زیر پاسخ دهید.

1- مَنْ أَنتَِ؟ أنا کاتبٌ
معنی: تو کیستی؟ من یک نویسنده هستم.

2- کَیْفَ حالُکَِ؟ أنا بخیرٍ
معنی: حالت چطور است؟ من خوبم.

3- مِنْ أَینَ أَنتَِ؟ أنا مِن إیران
معنی: تو اهل کجا هستی؟ من ایرانی هستم.

4- فی أَیِّ صَفٍّ أَنتَِ؟ أنا فی الصَّف التاسِع
معنی: تو در کدام کلاس هستی؟ من در کلاس نهم هستم.

5- مَتَی یَبدَأُ الْعامُ الدِّراسیُّ فی إیران؟ فی فصلِ الخَریف
معنی: چه موقع سال تحصیلی در ایران شروع می‌شود؟ در فصل پاییز

جواب تمرین صفحه 17 عربی نهم

🔶 تمرین چهارم_ الرابع

📘 برای فعل‌های زیر، ضمیر مناسب انتخاب سپس هر جمله را ترجمه کنید.

1- (هُم – نَحنُ) نَجَحْناما پیروز شدیم
2- (هُم – أنتُما) یَنْصُرونَآن‌ها یاری می‌کنند
3- (أنتَ – أنتما) لاتَکْذِبُتو دروغ نمی‌گویی
4- (هُنّ – أنتُم) وَصَلْتُمشما رسیدید
5- (أنتُما – هُنَّ) یَقْدِرْنَآن‌ها می‌توانند
6- (هیَ – أنتِ) قَرُبَتْاو نزدیک شد

پیشنهاد میشود از اپلیکیشن ما نیز استفاده کنید تا به دیگر دروس پایه نهم دسترسی راحت تری پیدا کنید.

لینک دانلود برنامه 

🔶 تمرین پنجم_ الخامس

📘کدام کلمه از نظر معنایی با بقیّه کلمات «ناهماهنگ» است؟

جواب تمرین صفحه 17 عربی نهم

جواب تمرین صفحه 17 عربی نهم

برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید!

جواب تمرین صفحه 18 عربی نهم

🔶 تمرین ششم _ السادس

📘 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. «یک کلمه اضافه است.»

جواب تمرین صفحه 18 عربی نهم

برای بزرگ کردن تصویر بالا روی آن کلیک کنید! همگام درس

🔶 تمرین هفتم _ السابع

📘در جای خالی، یکی از کلمه های زیر را بنویسید. »دو کلمه اضافه است.« 

1- أَدَبُ الْمَرْءِ، خَیْرٌ مِنْ ذَهَبِهِ
معنی: ادب آدمی بهتر از طلای اوست.

2- اَلْعِلْمُ فِی الصِّغَرِ، کَالنَّقْشِ فِی الْحَجَرِ
معنی: علم در کودکی همانند نقاشی در سنگ است.

3- نِعْمَتانِ مَجْهولَتانِ؛ الصِّحَّهُ وَ الْأَمانُ
معنی: دو نعمت نامعلوم هستند؛ سلامتی و امنیت

4- اَلدَّهْرُ یَومانِ؛ یَومٌ لَکَ وَ یَومٌ عَلَیکَ
معنی: روزگار دو روز است؛ روزی برای تو و روزی علیه تو.

5- عَداوَهُ الْعاقِلِ، خَیْرٌ مِنْ صَداقَهِ الْجاهِلِ
معنی: دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.

جواب تمرین صفحه 19 عربی نهم

🔶 تمرین هشتم _ الثامن

📘متضاد کلمه‌های داخل جدول را در کلمات زیر پیدا کنید و بنویسید.
کَثیر= بسیار/ لَیْل = شب / نِهایَه = پایان/ قَریب = نزدیک/ جَمیل = زیبا/ صَداقَه = دوستی/ یَمین = راست / غالیَه = گران/ شِراء = خرید کنید/ فَرِحَ = شاد شد/ کَذَبَ = دروغ گفت/ حارّ = گرم

جواب صفحه 13 عربی نهم

🔶 تمرین نهم _ التاسع

📘 این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید.
أَوراق / فَلّاحانِ / شَجَرَه / ریاضیّونَ / سَیِّدات / مُدَرِّسَتانِ

این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید.

جهت بزرگ کردن تصویر بالا روی آن کلیک کنید.

ترجمه صفحه 20 عربی نهم

معنی صفحه 20 عربی نهم

اَلشُّرطیُّ وَ الزّائِرُ
پلیس و زائر

– أَهلاً وَ سَهلاً بِکُم!
معنی: خوش آمدید
– شُکراً. ساعَدَکَ اللّٰهُ!
معنی: تشکر خدا قوت
– کَم یَوماً تَبقَونَ فِی الْعِراقِ؟
معنی: چند روز در عراق می مانید؟
– نَبقیٰ أُسبوعَینِ.
معنی: دو هفته می مانیم.
– إلیٰ أَیِّ مُدُنٍ تُریدونَ الذَّهابَ؟
معنی: به کدام شهر ها میخواهید بروید؟
– إلَی النَّجَفِ وَ کَربَلاء وَ الْکاظِمیَّهِ وَ سامَرّاء.
معنی: به نجف ، کربلا ، کاظمین و سامرا
– کَم یَوماً تَبقَونَ فِی النَّجَفِ؟
معنی: چند روز در نجف می مانید؟
– نَبقیٰ یَومَینِ.
معنی: دو روز می مانیم
– وَ کَم یَوماً فی باقِی الْمُدُنِ؟
معنی: در سایر شهر ها چند روز میمانید؟
– فِی الْکاظِمیَّهِ وَ سامَرّاء یَومَینِ، وَ الْباقی فی کَربَلاء.
معنی: در کاظمین و سامرا دو روز و مابقی را در کربلا
– أَتَمَنّیٰ لَکُم زیارَهً مَقبولَهً!
معنی: آرزو میکنم زیارتتان مورد قبول باشد.
– حَفِظَکَ اللّٰهُ!
معنی: خدا نگهدارت
– خُذْ جَوازَکَ، فی أَمانِ اللّٰهِ!
معنی: گذر نامه ات را بگیر ، در امان خدا
– شُکراً جَزیلاً. فی أَمانِ اللّٰهِ وَ حِفظِهِ!
معنی: خیلی ممنون . در امان خدا و پناهش

مَن زارَنا فی مَماتِنا فَکَأنَّما زارَنا فی حَیاتِنا.
معنی: هرکس ما را پس از وفاتمان زیارت کند ، گویی ما را در حال حیات زیارت کرده است.

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام عربی نهم و همچنین درس 2 عربی نهم نیز دیدن فرمایید

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 48 | در انتظار بررسی: 14

 • فرشید :

  عالی بود تازه برنامه همیار نصب کنید خیلی بهتره

  • فرزانه :

   عالی ‌دمت‌گرمه

 • فرشید :

  عالی بود تازه برنامه همیار نصب کنید خیلی بهتره ممنون

 • حسن :

  سلام و خسته نباشید
  واقعا عالیه بخصوص نرم افزار همیار
  ولی حیف که بعضی از درس ها رو نداره و ترجمه درس عربی رو هم نداره
  ولی عالیه
  خداقوط و خسته نباشید

  • فاطمه :

   لطفا یه فکری بکنید بعضی تمرین ها حل نشده و کلی کمبود داره برنامه پارسال خیلی بهتر بود الان که بروز کردم به هیچ دردی نمیخوره

   • HamGamDars :

    سلام طبق آخرین تغییرات کتاب درسی 1400 گذاشتیم و به زودی ویرایش میکنیم

 • ..... :

  بی نظیر بود….👌👌ممنونم 🌷🌷

  • ناشناس :

   عالی بود

 • ناشناس :

  عالی بود وا قعا خیلی مفید بود

 • سارا ب :

  سلام در تمرین سادس، المطعم وصل میشه به اولی(مکان یاکل …..) ، محافظه اشتباهه ، و اینکه برای ترجمه متن ، امسال یه بخشایی اضافه شده ، لطفا تصحیح بفرمایید

  • HamGamDars :

   با تشکر از شما ویرایش شد!

  • زهرا :

   امسال یه سری چیزا اضافه شده اگه ممکنه تصیح کنید

   • HamGamDars :

    اگه بگید کدوم صفحه هست که سریع براتون اوکی میکنیم

 • فاطمه :

  صفحه ۱۴ تمرین یک کامل نیست لطفا اصلاح کنید

  • HamGamDars :

   ویرایش شد!

   • فاطمه :

    ممنونم

 • ناشناس :

  بی نظیر بود…ممنون👌💫

 • دانش آموز :

  خیلی کامل و عالی بود ولی در التمرین الاول در قسمت بازی روی میز تنیس پاسخ نوشته نشده لطفا ویرلیش کنید.ممنونم در کل عالی بود

  • HamGamDars :

   پاسخ اضافه شد.

   • مریم :

    عالی ممنون😻

 • fati :

  صفحه بیست نداره که

  • HamGamDars :

   بخش ترجمه صفحه 20 عربی نهم اضافه شد!

 • ناشناس :

  معنی کلمه های تمرین هشتم هم بزارید عالی میشه

  • HamGamDars :

   معنی کلمه های تمرین هشتم نیز اضافه شد!

 • بنده خدا :

  ببخشید کلمه ی قیام به معنای برخاستن هست
  ولی توی شعر بسم الله الرحمن الرحیم
  شما ننشستنم ترجمه کردید
  اصلاح کنید ممنون میشم🙏🏻🌺

 • ستایش :

  عالی خیلی خوب بود 💋

 • بنده خدا :

  ببخشید کلمه ی قیام به معنای برخاستن هست
  ولی توی شعر بسم الله الرحمن الرحیم
  شما ننشستنم ترجمه کردید
  اصلاح کنید ممنون میشم
  و اینکه صفحه ی ۱۶ سوال ۳ الف
  شما باید بگید (من دانش آموزم)
  نه نویسنده
  ولی بازم ممنون واقعا کارایی خوبی داشته این سایت ولی اگر بعضی موارد رو اصلاح کنید مثل همین های که گفتم بی نقص میشه
  با اجازه

  • HamGamDars :

   با سلام تمام مواردی که گفتید برسی شد ممنون

 • Narges :

  سلام صفحه ۱۹و ۲۰ رو اکه ترجمه هم کنین عالیییی میشه🥺

  • HamGamDars :

   اضافه شده عزیزم
   یه بار صفحه رو دوباره باز کنید ؛ اگر هم تغییراتی برای شما اعمال نشده حتما بگید تا کَش رو پاک کنیم

 • عربی :

  عالییییییییییییییییییییی

  فوق العاده بود .

  مرسی واقعا❤❤❤❤

 • :'( :

  ممنونم از کسی که این پی‌دی‌اف رو درست کرده عالی بود 🌷🌷🌷

 • Mohsen :

  عالی

 • Mohsen :

  خیلی عالی

 • فراهانی :

  با عرض سلام و خسته نباشید
  اگر میشود نکات زیر را در سایت خود ویرایش کنید ، با تشکر 👇👇
  در صفحه ۱۶ تمرین الثانی ، بعضی از کلماتی که در کتاب نوشته نشده اند را شما قرمز کرده اید ، بعضی کلمات را که در کتاب نوشته نشده بود را با مشکی نوشته که باعث می‌شود کسانی که از روی سایت راهنمایی میگیرند گمراه شوند
  2.در تمرین پایینش جمله دوم کیف حالک را ننوشته اید
  3.در تمرین السادس اولی را اشتباه به یک گزینه دیگه وصل کرده اید
  4.معنی یکی از کلمات در تمرین الثامن شراب را ننوشته اید
  5.یکی از جملات در مکالمه پلیس و زار جمله سوم پلیس را ننوشته اید معنی اش را
  6. نکته به جا مانده از صفحه ۱۵ در ترجمه دومین عکس از اولین ستون سمت چپ ایستگاه را ایستکاه نوشته اید یعنی گ را ک نوشته اید

  با تشکر از زحماتی شما و تهیه کنندگان سایت

 • هارلی :

  عالییییییی بود متشکرم

 • ناشناس :

  عالییییییییییی بود ممنون

 • ندا :

  عالی ممنون از سایت خوب تون 😊

 • نوا :

  خیلی عالی بود 👌👌👌👌👌👌👌

 • زهرا :

  با عرض سلام و وقت بخیر
  صفحه ۱۳ قسمت بالاش نوشته که یمشون علی الرصیف و یعبرون ممر المشاه للعبور الامن ، این قسمتو معنویشو ننوشتین لطفاً ویرایشش کنید

 • مهبد :

  واقعا از وجود چنین وبسایتی راضیم ، هیچ دلیلی برای انتقاد نمی بینم
  همینطور پیش روید
  با تشکر فراوان از باعث و بانی این سایت 🙏⚘

 • ماندیا :

  واقعا خیلیییی عاااالیییی بود🤩😎🙌👌
  خیلی صحیح و بی نقص بود👏👏👏👏
  ممنونم ازتون🙏💚
  و سپاسگزارم از کسی که این پی دی اف رو ساخته و کمکی به ما شد، ممنون💕

 • Mohamed.as :

  دستتون درد نکنه خیلی عالی بود ممنون.خیلی به درد میخوره.با اپ بدید بهتره.بازم ممنون.
  فقط تو تمرین ۴ ام بخش ششم ، اون ” ما قَرُبَت ” هستش نه” قربت” خالی.ترجمش هم میشه” او نزدیک نشد”.
  خیلی ممنون از کل دست اندر کاران سایت همگام❤❤

 • Amir ali :

  عالی بود ممنون از این فعالیتتون

 • HOSSIN :

  سلام عربی نهم درس اول صفحه ۱۹ تمرین ۹ مدرساتان نوشتید ولی مدرستان درسته
  درکل سایتتون فوق العادست من همیشه ازش استفاده میکنم فقط همین یه اشتباه تایپی رو دیدم❤️

 • ا ا ا ا :

  در التمرین السادس به جای هنگام آخرای روز باید پایان روز نوشته شود
  چون نهایه به معنای پایان است

 • یه بنده خدا :

  آقا دست شما درد نکنه خدایی نیاز داشتم🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • آریا :

  عااالی به درد بخوره

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *