گام به گام درس 1 عربی نهم

جواب تمرینات درس اول عربی نهم

گام به گام درس 1 عربی نهم

جواب تمرینات درس اول عربی نهم

نام درس : درس 1 | موضوع : معنی متن | پایه نهم

گام به گام درس 1 عربی نهم

» جواب عربی نهم / درس اول / گام به گام درس اول عربی نهم همراه با معنی و جواب تمرینات صفحه ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ را در این بخش آماده کرده ایم

معنی صفحه 12 عربی نهم

ترجمه صفحه 13 عربی نهم

معنی صفحه 12 عربی نهم

خوش آمدید

معنی: سال تحصیلی جدید شروع می‌شود. دانش آموزان پسر و دختر با شادمانی به مدرسه می‌ روند. آنها کیف‌ هایشان را بر می‌ دارند؛ از پیاده رو می روند و برای عبور امن از گذرگاه پیاده عبور میکنند.خیابان‌ ها پر از پسران و دختران است. فصل تحصیل و خواندن و نوشتن و فصل دوستی بین دانش‌آ موزان آغاز می‌شود.

ترجمه صفحه ۱۳ به صورت خط به خط 👇

یَبْتَدِئُ الْعامُ الدِّراسیُّ الْجَدیدُ. یَذْهَبُ الطُّلّابُ وَ الطّالِباتُ إِلَی الْمَدرَسَهِ بِفَرَحٍ؛
معنی: سال تحصیلی جدید شروع می‌شود. دانش‌آموزان پسر و دختر با شادمانی به مدرسه می‌روند.

هُمْ یَحْمِلونَ حَقائِبَهُم؛ وَ یَمْشونَ عَلیَ الرَّصیفِ وَ یعَبُرونَ مَمَرَّ الْمُشاهِ لِلْعُبورِ الْآمِنِ؛
معنی: آنها کیف‌هایشان را برمی‌دارند؛ از پیاده رو می روند و برای عبور امن از گذرگاه پیاده عبور میکنند.

الشَّوارِعُ مَمْلوءَهٌ بِالْبَنینَ وَ الْبَناتِ. یَبْتَدِئُ فَصْلُ الدِّراسَهِ وَ الْقِراءَهِ وَ الْکِتابَهِ وَ فَصلُ الصَّداقَهِ بَینَ التَّلامیذِ.
معنی: خیابان‌ها پر از پسران و دختران است. فصل تحصیل و خواندن و نوشتن و فصل دوستی بین دانش‌آموزان آغاز می‌شود.

 

ترجمه صفحه 12 عربی نهم

أَبْدَأُ باِسْمِ اللهِ کَلامی *** أَذْکُرُ رَبَّی عِنْدَ قیامی
معنی: با نام خدا سخنم را آغاز می‌کنم و به هنگام برخاستنم پروردگارم را به یاد می‌آورم.

أَبْدَأُ بِاسْمِ اللهِ دُروسی *** أَذْکُرُ رَبّی عنْدَ جُلوسی
معنی: با نام خدا درس‌هایم را آغاز می‌کنم و به هنگام نشستنم پروردگارم را به یاد می‌آورم.

أَقْرَأُ بِاسْمِ اللهِ کِتابی *** أَسْأَلُ رَبّی حَلَّ صِعابی
معنی: با نام خدا کتابم را می‌خوانم، حل مشکلاتم را از پروردگارم درخواست می‌کنم.

مَکْتَبُنا نورٌ وَ حَیاهُ *** فیهِ دُعاءٌ، فیهِ صَلاهُ
معنی: مکتب ما روشنایی و زندگی است، در آن دعا و نماز است.

فیهِ عُلومٌ، فیهِ کَمالُ *** فیهِ کُنوزٌ، فیهِ جَمالُ
معنی: در آن دانش‌ها و کمال هست، در آن گنج‌هاست، در آن زیبایی است.

یَتَخَرَّجُ مِنهُ الْعُلَماءُ *** وَ یُدَرِّسُ فیهِ الْحُکَماءُ
معنی: دانشمندان از آن فارغ التحصیل می‌شوند و حکیمان در آن درس می‌دهند.

ها کُتُبی أَنوارُ سَمائی *** مَرْحَمَهٌ، کَنْزٌ، کَدَوائی
معنی: هان. کتاب‌هایم روشنایی آسمانم هستند، مهربانی و گنج همچون داروی من هستند.

أَبْدَأُ بِاسْمِ اللهِ أُموری *** فَاسْمُ إِلهی، زادَ سُروری
معنی: با نام خدا کارهایم را شروع می‌کنم زیرا نام خدا شادی‌ام را زیاد می‌کند.

درس اول عربی دهم
جواب تمرینات درس اول عربی نهم

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهم

🔶 تمرین اول

📘با توجّه به تصویر پاسخ دهید.

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمماذا عَلَی الشَّجَرَهِ؟
پاسخ: حَمامَتان
معنی: چه چیزی روی درخت است؟ دو کبوتر

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمهَل هذا زَمیلُکَ؟
پاسخ: نَعم، هذا زَمیلی
معنی: آیا این هم‌کلاسی تو است؟ (بله، این هم‌کلاسی من است)

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمأَینَ مُستَشفیٰ بغداد؟

پاسخ: فی شارع فضال
معنی: بیمارستان بغداد کجاست ؟ در خیابان فضال

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهملِمَنْ هٰذَا الْکِتابُ؟
پاسخ: لِأمام علی
معنی: این کتاب برای چه کسی است؟ برای امام علی

جواب تمرین صفحه 15 عربی نهم

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمفی أَیِّ عِلْمٍ هذَا الْعالِمُ مَعروفٌ؟
پاسخ: علم الکیمیاء
معنی: این دانشمند در چه علمی معروف است؟ (علم شیمی)

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمکَمْ حافِلهً فِی الْمَوقِفِ؟
پاسخ: أربَعَه
معنی: چند اتوبوس در ایستگاه است؟ چهار

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمهَل هُنا مِنطَقَهُ تَعلیمِ الْمُرورِ؟
پاسخ: نعم
معنی: آیا اینجا پارک آموزش ترافیک است؟ بله

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهم مَتَی تَلْعَبْنَ کُرَهَ الْمِنْضَدَهِ؟
پاسخ: فی الساعه الثامنه تماماً
معنی: چه موقع تنیس روی میز بازی می‌کنید؟(درست در ساعت 8)

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمیا تِلمیذاتُ، کَیْفَ حالُکُنَّ؟
پاسخ: نَحنُ بِخیرٍ
معنی: حالتان چطور است ای دانش آموزان؟ (ما خوبیم)

جواب تمرین صفحه 14 عربی نهمبِمَ یُسافِرُ الْحُجّاجُ إلَی مَکَّهَ الْمُکَرَّمَهِ؟
پاسخ: بالطّائِِرهّ
معنی: حاجیان با چه چیزی به مکه مکرمه سفر می‌کنند؟(با هواپیما)

جواب تمرین صفحه 16 عربی نهم

🔶 تمرین دوم _ الثانی

📘در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

1- واحِد / اِثْنانِ / ثلاثه / أَربَعَه / خمسه / سِتَّه / سَبعه / ثَمانیَه/ تِسعَه / عَشَرَه / أحَدَ عَشَرَ / اِثْناعَشَرَ
2- الْأوَّل / الثّانی / الثّالِث / الرّابع / الْخامِس / السّادِس / السّابِع / الثّامِن / التّاسِع / الْعاشِر / الحادی عَشَر / الثّانیََ عَشَرَ
3- یَومُ السَّبْت / الْأحَد / الأثنَین / الثُّلاثاء / الأَربَعاء الْخَمیسْ / الْجُمُعَه
4- الرَّبیع / الصَّیف / الْخَریف / الشِّتاء
5- الْفَطور فِی الصَّباحِ / الْغَداءُ فِی الظُّهْرِ / العِشاءَ  فِی اللَّیْلِ

🔶 تمرین سوم_ الثالث

📘 به پرسش‌ های زیر پاسخ دهید.

1- مَنْ أَنتَِ؟ أنا کاتبٌ
معنی: تو کیستی؟ من یک نویسنده هستم.

2- کَیْفَ حالُکَِ؟ أنا بخیرٍ
معنی: حالت چطور است؟ من خوبم.

3- مِنْ أَینَ أَنتَِ؟ أنا مِن إیران
معنی: تو اهل کجا هستی؟ من ایرانی هستم.

4- فی أَیِّ صَفٍّ أَنتَِ؟ أنا فی الصَّف التاسِع
معنی: تو در کدام کلاس هستی؟ من در کلاس نهم هستم.

5- مَتَی یَبدَأُ الْعامُ الدِّراسیُّ فی إیران؟ فی فصلِ الخَریف
معنی: چه موقع سال تحصیلی در ایران شروع می‌شود؟ در فصل پاییز

جواب تمرین صفحه 17 عربی نهم

🔶 تمرین چهارم_ الرابع

📘 برای فعل‌های زیر، ضمیر مناسب انتخاب سپس هر جمله را ترجمه کنید.

1- (هُم – نَحنُ) نَجَحْناما پیروز شدیم
2- (هُم – أنتُما) یَنْصُرونَآن‌ها یاری می‌کنند
3- (أنتَ – أنتما) لاتَکْذِبُتو دروغ نمی‌گویی
4- (هُنّ – أنتُم) وَصَلْتُمشما رسیدید
5- (أنتُما – هُنَّ) یَقْدِرْنَآن‌ها می‌توانند
6- (هیَ – أنتِ)ما قَرُبَتْاو نزدیک نشد

پیشنهاد میشود از اپلیکیشن ما نیز استفاده کنید تا به دیگر دروس پایه نهم دسترسی راحت تری پیدا کنید.

لینک دانلود برنامه 

🔶 تمرین پنجم_ الخامس

📘کدام کلمه از نظر معنایی با بقیّه کلمات «ناهماهنگ» است؟

جواب تمرین صفحه 17 عربی نهم

برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید!

جواب تمرین صفحه 18 عربی نهم

🔶 تمرین ششم _ السادس

📘 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. «یک کلمه اضافه است.»

جواب تمرین صفحه 18 عربی نهم

برای بزرگ کردن تصویر بالا روی آن کلیک کنید! همگام درس

🔶 تمرین هفتم _ السابع

📘در جای خالی، یکی از کلمه های زیر را بنویسید. »دو کلمه اضافه است.« 

1- أَدَبُ الْمَرْءِ، خَیْرٌ مِنْ ذَهَبِهِ
معنی: ادب آدمی بهتر از طلای اوست.

2- اَلْعِلْمُ فِی الصِّغَرِ، کَالنَّقْشِ فِی الْحَجَرِ
معنی: علم در کودکی همانند نقاشی در سنگ است.

3- نِعْمَتانِ مَجْهولَتانِ؛ الصِّحَّهُ وَ الْأَمانُ
معنی: دو نعمت نامعلوم هستند؛ سلامتی و امنیت

4- اَلدَّهْرُ یَومانِ؛ یَومٌ لَکَ وَ یَومٌ عَلَیکَ
معنی: روزگار دو روز است؛ روزی برای تو و روزی علیه تو.

5- عَداوَهُ الْعاقِلِ، خَیْرٌ مِنْ صَداقَهِ الْجاهِلِ
معنی: دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.

جواب تمرین صفحه 19 عربی نهم

🔶 تمرین هشتم _ الثامن

📘متضاد کلمه‌های داخل جدول را در کلمات زیر پیدا کنید و بنویسید.
کَثیر= بسیار/ لَیْل = شب / نِهایَه = پایان/ قَریب = نزدیک/ جَمیل = زیبا/ صَداقَه = دوستی/ یَمین = راست / غالیَه = گران/ شِراء = خرید کنید/ فَرِحَ = شاد شد/ کَذَبَ = دروغ گفت/ حارّ = گرم

جواب صفحه 13 عربی نهم

🔶 تمرین نهم _ التاسع

📘 این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید.
أَوراق / فَلّاحانِ / شَجَرَه / ریاضیّونَ / سَیِّدات / مُدَرِّسَتانِ

این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید.

جهت بزرگ کردن تصویر بالا روی آن کلیک کنید.

ترجمه صفحه 20 عربی نهم

معنی صفحه 20 عربی نهم

اَلشُّرطیُّ وَ الزّائِرُ
پلیس و زائر

– أَهلاً وَ سَهلاً بِکُم!
معنی: خوش آمدید
– شُکراً. ساعَدَکَ اللّٰهُ!
معنی: تشکر خدا قوت
– کَم یَوماً تَبقَونَ فِی الْعِراقِ؟
معنی: چند روز در عراق می مانید؟
– نَبقیٰ أُسبوعَینِ.
معنی: دو هفته می مانیم.
– إلیٰ أَیِّ مُدُنٍ تُریدونَ الذَّهابَ؟
معنی: به کدام شهر ها میخواهید بروید؟
– إلَی النَّجَفِ وَ کَربَلاء وَ الْکاظِمیَّهِ وَ سامَرّاء.
معنی: به نجف ، کربلا ، کاظمین و سامرا
– کَم یَوماً تَبقَونَ فِی النَّجَفِ؟
معنی: چند روز در نجف می مانید؟
– نَبقیٰ یَومَینِ.
معنی: دو روز می مانیم
– وَ کَم یَوماً فی باقِی الْمُدُنِ؟
معنی: در سایر شهر ها چند روز میمانید؟
– فِی الْکاظِمیَّهِ وَ سامَرّاء یَومَینِ، وَ الْباقی فی کَربَلاء.
معنی: در کاظمین و سامرا دو روز و مابقی را در کربلا
– أَتَمَنّیٰ لَکُم زیارَهً مَقبولَهً!
معنی: آرزو میکنم زیارتتان مورد قبول باشد.
– حَفِظَکَ اللّٰهُ!
معنی: خدا نگهدارت
– خُذْ جَوازَکَ، فی أَمانِ اللّٰهِ!
معنی: گذر نامه ات را بگیر ، در امان خدا
– شُکراً جَزیلاً. فی أَمانِ اللّٰهِ وَ حِفظِهِ!
معنی: خیلی ممنون . در امان خدا و پناهش

مَن زارَنا فی مَماتِنا فَکَأنَّما زارَنا فی حَیاتِنا.
معنی: هرکس ما را پس از وفاتمان زیارت کند ، گویی ما را در حال حیات زیارت کرده است.

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام عربی نهم و همچنین درس 2 عربی نهم نیز دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • حمید :

  خیلی خیلی عالی عالی است بهترین برنامه جهان است

 • امیر :

  خیلی ممنون

 • ناشناس هستم :

  من این عربیو درک نمیکنم دیقا ما ینی من روزانه زیاد نمیخونم بعد شب امتحان کل کتابو حفظ میکنم بعد ک امتحانو دادم بیست شدم کلشو به فراموشی میسپارم و میرم پایه نهم ک هیچی از سالای قبل یادم نی😂👩🏻‍🦯

 • ابوالفضل :

  عالی

 • ♡☆ :

  واقعا عالی هس ممنون از سازندش ❤

 • Amir :

  عالی مرسی دمتون گرم فقط زمین پهناوردران درختان زیادی است اینادرست کنید فقط

 • Mobinansirpor :

  خوبه♥️

 • Mobinansirpor :

  خوبه

 • آتوسام :

  خوبه🥲

 • reza :

  خب بعد یک سال اومدم با این سایت پاس کنم😂

 • قاسم کتلت :

  ببینید من به هیچ عنوان این درسو درک نمیکنم آخه کجای زندگیمون عربی بکار میاد

 • خر شرک :

  عالی کتابمو گم کرده بودم فردا هم امتحان دارم ❤️🥴

 • ناشناس :

  ممنون

 • نمیخاد :

  ممنون از برنامه خوبتون

 • ممد آبدوخیاری :

  واقعا سایت خوبیه هرچند هنوز یه بارم ازش استفاده نکردم ولی حس دهمم میگه خوبه

 • Naser :

  بسیار عالی و کاربردی

 • بی سواد :

  عالی سایت خیلی خوبی دارید برنامه تون هم عالیه ولی کاش تو بعضی جاها مثل تمرین ۲ همین درس ۱ معنی عدد های عربی رو می‌نوشتین ولی بازم خوبه همین مشکلات کوچیک رو رفع کنید بهترین تو ایران میشین با تشکر

 • A haidari :

  مرسی ممنونم بابت زحمتی که کشیدید❤❤

 • علیرضا :

  با تشکر

 • امیر :

  شیر مادر کیک پدر حلالتون🤣

 • Agha armin :

  خیلی زحمت کشید ممنون بابت اینکه هم زحمت کشیدید و
  برنامه خوبتون رایگانه مرسی

 • dani❤️‍🩹 :

  به یادگار🤝🏼❤️‍🩹

 • ارکین :

  چرا عکس تمرین ص¹⁷ نیست؟؟

  • HamGamDars :

   عکس؟؟؟؟

   • بی سواد :

    سلام منظورشون عکس یک پسره ای هست که داره فکر میکنه مثلا عکس زدن که توجه کنیم و علاقه مند باشیم به درس

 • مازیار :

  دمت تون گرم شیر مادر حلالتون

 • سارا :

  دمت گرم نجاتمون دادی😂

 • mohammad :

  خیلی عالی ممنون از برنامتون

 • نازلی :

  خیلی‌عالی‌بود👍👍👍👍

  • Ali :

   عالی❤️

 • maryam :

  ساعدک الله😁
  مرسی ممنون از برنامه خوبتون

 • Alireza :

  ممنون از شما خیلی کاربردی 🌹

  • ناشناس :

   عالی بود👍🙏💞

 • پارسا :

  این اپلیکیشن خیلی عالی است عالی عالی است

 • یاسر :

  خیلی خوبه دست سازنده اش درد نکنه

 • Asal :

  دمت گرم ناموسا😐🤣

  • Samin :

   وای 🤣
   خانمم اینجا کلاس درسه این حرفا چیه🗿🗿🗿

   • علیرضا :

    😂

  • ویدا :

   عالی نمصن

  • Hana :

   اوهوم

 • مهدی :

  خدا قوت دست خدا یارتون عالی خدا نگهدارتون

 • ابوالفضل :

  عالیه 👏

 • ابوالفضل :

  عالیییییییی

 • Hasti :

  عالیههه بهترین برنامه کمک درسی

 • ↳๋ ͎.͜.▴ꜛ𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉ꜛ▴''ᒻ🔥ᒽ'' :

  تنکس داوش گلمی

  • ᴹᵉʰᵈⁱ :

   داوش شمارتو میدی شاید کمکی خاستی کمک کنم🥺😂

 • albedo :

  ۲۰ فوق العاده نایس💗💗💗

  • yasaman :

   شُکراًجَزیلاً

 • Abolfazl :

  عالی دمتون گرم 😉

 • ELX :

  جووو ووون

  • ELX :

   عالی بینظیر

  • yasaman :

   شُکراًجَزیلاً

 • 𝑵𝒂𝒓𝒈𝒆𝒔⌫ :

  مرسی از برنامه خوبتون عالیع🙏🏻👍🏻

 • ف :

  خیلی خوب و آموزنده بود

 • امیررضا شرکایی :

  واقعا عالیه ⭐⭐⭐⭐⭐

 • k in g :

  عالی ممنون

 • زهرا کلاس نهم :

  عالیه خیلی ممنون از سازنده این برنامه

 • احمدرضا :

  خیلی خوبه

 • 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 :

  دسخش خیلی خوب بود دمت گرمحఌ︎❥︎

 • اشکان :

  ممنون از سایت خوبنون

 • Dr MAX :

  سلام بعضی از کلمات عربی تون حرف نشانه ای ندارن مثل ء
  لطفا اگه میشه درست کنید

 • پارسا :

  دمتون گرم عالی بود سایتتون

 • I.s.h.mz :

  اخخخیشش دستتون درد نکنه خیلی خوب بود بلاخره تمومش رو نوشتم

 • . :

  عالی بود ممنون ♥️

 • ... :

  * فَاسْمُ إِلهی، زادَ سُروری
  زیرا نام خدا شادی‌ام را زیاد می‌کند.

  معنیش باید میشد پس خدای من شادی ام را زیاد کن

 • fatii :

  عالیییییی بود ممنونم از سایت خوبتون 👌

 • rzaw :

  حاجی دمت بمولا 🗿🤍

 • ARMY :

  عالیی
  بهترین سایت هستش👍🏻

 • امیر محمد :

  خیلی خوبه ممنون. اگه میشه امتحان های نهایی رو هم اضافه کنید مثل پایه ششم و نهم 🙏🏻

 • Pooriya :

  سلام میشه جزوه آموزش درس های عربی ام بزارین؟

  سایتتون خیلی خوبه 🌹🌹

 • ممنون :

  عالی ممنون

 • پوریا :

  درود خسته نباشید، فوق العاده عالی!
  فقط یک نکته،(عَشاء)به معنی شام هست ولی (عِشاء)به معنی نماز عشا هستش،این نکته در ترجمه خیلی مهمه و ممنون میشم اصلاحش کنید در تمرین دوم،با سپاس
  بعد اینکه ممنون میشم قابلیت زوم کردن رو به اپلیکیشنتون اضافه کنین،چون توی سایتتون با مرورگر اوکیش کردم ولی تو آپ فقط توسط خودتون اوکی میشه،❤

  • امیرحسین :

   عالی ممنون که اینقدر زحمت میکشید

 • ناشناس :

  مثل همیشه عالی ولی پایه های 10… 11… 12 رو هم اضاف کنید که سال دیگه هم بشه از برنامه خوبتون استفاده کرد

 • رضا :

  عالی بود،

 • مبون :

  داداش ما عربای خوزستان اگریه عرب ١٩ بگیره ازما عرب نیست بدون خوندن ۲۰ اونم داشتم علوم میخونم گفتم کامنت برای عربی بزارم

  • حامد :

   مایی که فارسیم ولی فارسی 20 نمیشیم

  • امیرم💎 :

   عربی آسونه کلماتش بخونین متنو بخونین با قواعد همین سه تا و 20 بشین من نوبت اول همین کارو کردم 20 دقیق شدم بدن غلط

 • امیر :

  لطفا نمونه سوال عربی بذارید

 • متین :

  درس ۱ دوره اول رو چرا نذاشتین

 • Ali :

  التمرین الرابع قسمت ۶ هست:
  هی اَنتِ ما قربت
  لطفا تصحیح کنید

 • Reza :

  بسیار عالی ممنون از شما🤗

 • مهدی :

  سلام ببخشید هرچی میگردم گزینه دانلود را چه در وب سایت با لپ تاپ چه در اپ در گوشی نمیتونم پیدا کنم

 • negin :

  براووووووو

 • کیهان :

  بسیار عالی. ممنونم از شما

 • کیان :

  بسیار عالی. ممنونم

 • زهرا :

  عالی بود
  واقعا حرف نداره
  با این کرونا واقعا به آدم کمک میکنه
  مرسی خیلی خوبه
  😍🥰

 • امیر :

  سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران گرامیتان
  خواستم عرض کنم که این برنامه بسیار عالی و بی‌نظیر هست واقعا..👌
  من این برنامه رو تازه نصب کردم الان درس ۱ عربی رو کامل کردم
  مرسی از شما و برنامه ❤❤❤💚💚💚
  خسته نباشید..

 • امیر محمد :

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂سلام.
  این اپلیکیشن عالی هستش فقط اگه میشه سوالات متن دروس رو هم قرار بدهید.
  ممنونم از همه دست اندرکاران این برنامه
  😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

 • Sajad :

  امیر رضا اگه تقلبه خودت اینجا چیکار میکنی؟😊

 • ابوالفضل :

  تمرین ششم. زمین بزرگی که در آن درختان زیادی وجود دارد .اینو بی زحمت اصلاح کنین

 • رادوین :

  خیلی ممنون
  خوب بود
  خیلی ممنون از سازندش
  خیلی به کار میاد

 • abbasabbasi253@gmail.com :

  خیلیلیلیییی خوبخخخخ سازنده فقط یه مشکل داره صفحه های 2 83 123 45 67 ترجمه نشده

  • HamGamDars :

   ؟؟؟؟؟

  • Dorsa :

   اصلا همچین صفحه هایی نداریم اگرم داشته باشیم تو این درس نداریم!!!

 • پریا :

  عالی بود ممنون 🌹🌹🌹♥♥♥✌

 • سارا :

  عالی بود خدا قوت:)

 • PARHAM Dastani :

  برنامه خوبی هستش ولی ای کاش انلاین نبود

 • Mahdi :

  عالی ممنون

 • پارسا شفیق :

  عالیه آقا دستتون درد نکنه آدم به جای اینکه بره ۲۰۰ تومن پول گام به گام بده میاد از شما استفاده می کنه دیگه
  ممنونم بابت زحماتی که کشیدید و هیچ پولی از نگرفتید

 • kosar :

  خیلی عالی ممنون

 • عاطفه :

  ســــــــــــپاس😍

 • Aylin :

  مرسی♥️

 • اسراء اسمعیلی :

  سلام عالی

 • اسراء اسمعیلی :

  ممنون تشکر می کنم

 • محمد فاتح :

  واقعا عالیح دستتون درد نکنح 💓

 • Arsha :

  عالی واقعا فوق العاده است🥰

 • سهیل :

  عالی دست سازندش درد نکنه عالی ترین برنامه دنیا هر کی میکه بده دروغ گفته دست سازندش گرم عاللللللیییییهههههه

 • علیرضا :

  یعنی خوراک چیته دمتون گرم

 • ابولی کر جهان :

  عالی دمتون گرم عشقید شاید کمبود داشته برنامتون ولی زحمت کشیدین مرسی از همیاری تون ممنونم

 • شهد 🙄🤍 :

  عالی

 • فـاطـمـہ :

  خـیـلـے خـوب و کـامـل بـود 👄❤
  مـمـنـون بـاب.ت تـمـامـے زحـمـات شـمـا💖

 • ƬX丨MAHDI :

  سلام
  معنی {اهلا و سهلا} صفحه ۱۳ کامل نیست
  نصف معنی خط دوم ننوشتید
  ویرایش کنید لطفا

  • HamGamDars :

   سلام ترجمه کامل قرار گرفت

   • امیر رضا،، Amirrza :

    بعضی ها می نویسن عالیه
    کی گفته تقلب کردن خوبه 👍👊✌

 • بنیامین :

  عالیه عالیه عالیه ممنون از لطفتون

 • ماهان :

  عالی بود متشکرم.

 • عاليه :

  عالی بود واقعا مچکرم😍🤩

 • خانم فرسته قاسمی نژاد :

  سلام..
  همیار اصول کلی رو به خوبی گفته…اما توجه به جزئیات میتونه کمک بزرگی باشه برای پیشرفت این برنامه…چند پیشنهاد جهت ارتقای این اپلیکیشن ارائه میدم…
  ۱- بعضی جاها غلط املایی سهواََ انجام گرفته،مثلا جواب تمرین اشتباهاََنوشته شده یا مونث بودن پاسخ در نظر گرفته نشده و اشتباها قسمتی از جواب مذکر نگارش شده…
  ۲-نیاز هست که قسمتهایی به اپلیکیشن اضافه بشه..مثلا…الف-قسمت روخوانی درس به درس همراه باصدا و لحن عربی آن که دقیقا مثل یک خودآموز کامل برای فراگیر عمل خواهد کرد …
  ۲- قبل از شروع سال تحصیلی لاید ویرایش جدید کتاب صورت گرفته باشه و تغییرات اون سال در اپلیکیشن لحاظ شده باشه….
  ۳- بهتره در پایان هر درس قسمتی تحت عنوان نمونه سوال یا تست همراه با پاسخنامه در اختیار فراگیر قرار بگیره…
  در پایان از زحمتی که برای این اپلیکیشن کشیده شده تشکر می کنم…
  وَ مِنَ اللّهِ التَوفیق….

  • HamGamDars :

   درودل بر شما
   ما تمام تلاشمون رو برای بهبود کیفیت برنامه میکنم ممنون از نظرتون

 • آریا :

  عااالی به درد بخوره

 • یه بنده خدا :

  آقا دست شما درد نکنه خدایی نیاز داشتم🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • ا ا ا ا :

  در التمرین السادس به جای هنگام آخرای روز باید پایان روز نوشته شود
  چون نهایه به معنای پایان است

  • مانیا :

   نخیر همونی که نوشته درسته عربببببب

 • HOSSIN :

  سلام عربی نهم درس اول صفحه ۱۹ تمرین ۹ مدرساتان نوشتید ولی مدرستان درسته
  درکل سایتتون فوق العادست من همیشه ازش استفاده میکنم فقط همین یه اشتباه تایپی رو دیدم❤️

 • Amir ali :

  عالی بود ممنون از این فعالیتتون

 • Mohamed.as :

  دستتون درد نکنه خیلی عالی بود ممنون.خیلی به درد میخوره.با اپ بدید بهتره.بازم ممنون.
  فقط تو تمرین ۴ ام بخش ششم ، اون ” ما قَرُبَت ” هستش نه” قربت” خالی.ترجمش هم میشه” او نزدیک نشد”.
  خیلی ممنون از کل دست اندر کاران سایت همگام❤❤

 • ماندیا :

  واقعا خیلیییی عاااالیییی بود🤩😎🙌👌
  خیلی صحیح و بی نقص بود👏👏👏👏
  ممنونم ازتون🙏💚
  و سپاسگزارم از کسی که این پی دی اف رو ساخته و کمکی به ما شد، ممنون💕

 • مهبد :

  واقعا از وجود چنین وبسایتی راضیم ، هیچ دلیلی برای انتقاد نمی بینم
  همینطور پیش روید
  با تشکر فراوان از باعث و بانی این سایت 🙏⚘

 • زهرا :

  با عرض سلام و وقت بخیر
  صفحه ۱۳ قسمت بالاش نوشته که یمشون علی الرصیف و یعبرون ممر المشاه للعبور الامن ، این قسمتو معنویشو ننوشتین لطفاً ویرایشش کنید

 • نوا :

  خیلی عالی بود 👌👌👌👌👌👌👌

 • ندا :

  عالی ممنون از سایت خوب تون 😊

 • ناشناس :

  عالییییییییییی بود ممنون

 • هارلی :

  عالییییییی بود متشکرم

 • فراهانی :

  با عرض سلام و خسته نباشید
  اگر میشود نکات زیر را در سایت خود ویرایش کنید ، با تشکر 👇👇
  در صفحه ۱۶ تمرین الثانی ، بعضی از کلماتی که در کتاب نوشته نشده اند را شما قرمز کرده اید ، بعضی کلمات را که در کتاب نوشته نشده بود را با مشکی نوشته که باعث می‌شود کسانی که از روی سایت راهنمایی میگیرند گمراه شوند
  2.در تمرین پایینش جمله دوم کیف حالک را ننوشته اید
  3.در تمرین السادس اولی را اشتباه به یک گزینه دیگه وصل کرده اید
  4.معنی یکی از کلمات در تمرین الثامن شراب را ننوشته اید
  5.یکی از جملات در مکالمه پلیس و زار جمله سوم پلیس را ننوشته اید معنی اش را
  6. نکته به جا مانده از صفحه ۱۵ در ترجمه دومین عکس از اولین ستون سمت چپ ایستگاه را ایستکاه نوشته اید یعنی گ را ک نوشته اید

  با تشکر از زحماتی شما و تهیه کنندگان سایت

 • Mohsen :

  خیلی عالی

 • Mohsen :

  عالی

 • :'( :

  ممنونم از کسی که این پی‌دی‌اف رو درست کرده عالی بود 🌷🌷🌷

 • عربی :

  عالییییییییییییییییییییی

  فوق العاده بود .

  مرسی واقعا❤❤❤❤

 • Narges :

  سلام صفحه ۱۹و ۲۰ رو اکه ترجمه هم کنین عالیییی میشه🥺

  • HamGamDars :

   اضافه شده عزیزم
   یه بار صفحه رو دوباره باز کنید ؛ اگر هم تغییراتی برای شما اعمال نشده حتما بگید تا کَش رو پاک کنیم

 • بنده خدا :

  ببخشید کلمه ی قیام به معنای برخاستن هست
  ولی توی شعر بسم الله الرحمن الرحیم
  شما ننشستنم ترجمه کردید
  اصلاح کنید ممنون میشم
  و اینکه صفحه ی ۱۶ سوال ۳ الف
  شما باید بگید (من دانش آموزم)
  نه نویسنده
  ولی بازم ممنون واقعا کارایی خوبی داشته این سایت ولی اگر بعضی موارد رو اصلاح کنید مثل همین های که گفتم بی نقص میشه
  با اجازه

  • HamGamDars :

   با سلام تمام مواردی که گفتید برسی شد ممنون

 • ستایش :

  عالی خیلی خوب بود 💋

 • بنده خدا :

  ببخشید کلمه ی قیام به معنای برخاستن هست
  ولی توی شعر بسم الله الرحمن الرحیم
  شما ننشستنم ترجمه کردید
  اصلاح کنید ممنون میشم🙏🏻🌺

 • ناشناس :

  معنی کلمه های تمرین هشتم هم بزارید عالی میشه

  • HamGamDars :

   معنی کلمه های تمرین هشتم نیز اضافه شد!

 • fati :

  صفحه بیست نداره که

  • HamGamDars :

   بخش ترجمه صفحه 20 عربی نهم اضافه شد!

 • دانش آموز :

  خیلی کامل و عالی بود ولی در التمرین الاول در قسمت بازی روی میز تنیس پاسخ نوشته نشده لطفا ویرلیش کنید.ممنونم در کل عالی بود

  • HamGamDars :

   پاسخ اضافه شد.

   • مریم :

    عالی ممنون😻

 • ناشناس :

  بی نظیر بود…ممنون👌💫

 • فاطمه :

  صفحه ۱۴ تمرین یک کامل نیست لطفا اصلاح کنید

  • HamGamDars :

   ویرایش شد!

   • فاطمه :

    ممنونم

   • zeinabsadatbaghri@gmail.com :

    سلام خیلی ممنونم از شما واقعا عالی و کاربردی و مفیده اگر امکانش هست پایان هر فصل ارزشیابی اضافه کنید عالی تر میشه خیلی ممنون خداقوت

 • سارا ب :

  سلام در تمرین سادس، المطعم وصل میشه به اولی(مکان یاکل …..) ، محافظه اشتباهه ، و اینکه برای ترجمه متن ، امسال یه بخشایی اضافه شده ، لطفا تصحیح بفرمایید

  • HamGamDars :

   با تشکر از شما ویرایش شد!

  • زهرا :

   امسال یه سری چیزا اضافه شده اگه ممکنه تصیح کنید

   • HamGamDars :

    اگه بگید کدوم صفحه هست که سریع براتون اوکی میکنیم

 • ناشناس :

  عالی بود وا قعا خیلی مفید بود

  • عادله :

   عااااالی دمتون گرم

 • ..... :

  بی نظیر بود….👌👌ممنونم 🌷🌷

  • ناشناس :

   عالی بود

   • درس نخوندم🗿 :

    ممنون بابت اپلیکیشن خوبتون

   • مژگان :

    عالی و بی نظیر بود

   • مژگان :

    عالی و بی نظیر بود.واقعا چیزی کم نداشت

   • مژگان :

    خیلی کامل و بی نقص بود

 • حسن :

  سلام و خسته نباشید
  واقعا عالیه بخصوص نرم افزار همیار
  ولی حیف که بعضی از درس ها رو نداره و ترجمه درس عربی رو هم نداره
  ولی عالیه
  خداقوط و خسته نباشید

  • فاطمه :

   لطفا یه فکری بکنید بعضی تمرین ها حل نشده و کلی کمبود داره برنامه پارسال خیلی بهتر بود الان که بروز کردم به هیچ دردی نمیخوره

   • HamGamDars :

    سلام طبق آخرین تغییرات کتاب درسی 1400 گذاشتیم و به زودی ویرایش میکنیم

 • فرشید :

  عالی بود تازه برنامه همیار نصب کنید خیلی بهتره ممنون

 • فرشید :

  عالی بود تازه برنامه همیار نصب کنید خیلی بهتره

  • فرزانه :

   عالی ‌دمت‌گرمه

  • اسما :

   عالی