معنی کلمات درس چهارم فارسی چهارم (ارزش علم ) + مخالف کلمات

معنی کلمات درس چهارم فارسی چهارم (ارزش علم فارسی) + مخالف کلمات

معنی ارزش علم فارسی چهارم درس 4

معنی کلمات درس چهارم فارسی چهارم (ارزش علم فارسی) + مخالف کلمات

نام درس : درس چهارم | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | چهارم ابتدایی

معنی کلمات درس 4 فارسی چهارم

📌 حکیم : دانشمند – فیلسوف
📌 قصد : اراده کردن ، نیت
📌 اندوخت : جمع کرد
📌 قضا : تقدیر ، سرنوشت
📌 تخته پاره : تکه چوب
📌 برافراشته : بالا برده
📌 افزوده می شد : اضافه می شد
📌 چاره : راه حل – تدبیر
📌 تعلیم : آموزش دادن
📌 ماندنی : هر چیزی که قابل ماندن باشد
📌 دل بخدا سپرد : به خدا توکل کرد
📌 آموختنی : آنچه قابل یادگرفتن باشد
📌 نیک نامی : معروف بودن به خوبی
📌 سرمایه : اندوخته
📌 چیزی نگذشت : مدت زیادی نگذشت

کلمات هم خانواده درس 4 فارسی چهارم

🧩 قصد : مقصود
🧩 قدیم : قدمت ، قدیمی
🧩 فکر : افکار ، متفکر
🧩 موج : امواج
🧩 تعلیم : علم – معلم
🧩 حال : احوال ، حالت
🧩 حاضر : حضور ، محضر
🧩 حرکت : تحرک ، متحرک
🧩 حکیم : حکمت

کلمات مخالف درس 4 فارسی چهارم

❌  قدیم : جدید
❌  سوار : پیاده
❌  زندگی : مرگ
❌  نیک نامی : بد نامی
❌  افزوده می شد : کم می شد

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *