همگام درس
همیار

گام به گام فارسی هفتم - همگام درس

گام به گام فارسی هفتمیکی از درس های مهم پایه هفتم مربوط به کتاب فارسی میباشد. شما میتوانید در این بخش گام به گام فارسی هفتم را مشاهده و دریافت نمایید. همچنین در این بخش جواب سوالات ، خود رابیازمایید ها و جواب نوشتن و گفت و گو کنید کتاب فارسی هفتم را قرار داده ایم.

جواب درس 12 فارسی هفتم

گام به گام درس 12 فارسی هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام درس 12 فارسی هفتم

نام درس : خدمات متقابل اسلام و ایران | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب درس 11 فارسی هفتم

گام به گام درس 11 فارسی هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام درس 11 فارسی هفتم

نام درس : عهد و پیمان، عشق به مردم، | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب درس 9 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 9

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 9

نام درس : نصیحت امام ، شوق خواندن | موضوع : گام به گام درسی | پایه هفتم