همگام درس
همیار

دانلود گام به گام ششم - همگام درس

دانلود گام به گام هدیه ها ششم (رایگان و PDF)

 1. جواب درس 1 هدیه ششم
 2. جواب درس 2 هدیه ششم
 3. جواب درس 3 هدیه ششم
 4. جواب درس 4 هدیه ششم
 5. جواب درس 5 هدیه ششم
 6. جواب درس 6 هدیه ششم
 7. جواب درس 7 هدیه ششم
 8. جواب درس 8 هدیه ششم
 9. جواب درس 9 هدیه ششم
 10. جواب درس 10 هدیه ششم
 11. جواب درس 11 هدیه ششم
 12. جواب درس 12 هدیه ششم
 13. جواب درس 13 هدیه ششم
 14. جواب درس 14 هدیه ششم
 15. جواب درس 15 هدیه ششم
 16. جواب درس 16 هدیه ششم
 17. جواب درس 17 هدیه ششم

دانلود گام به گام هدیه ها ششم (رایگان و PDF)

جواب کتاب هدیه های آسمان ششم ابتدایی

نام درس : هدیه های آسمانی | موضوع : گام به گام درسی | ششم ابتدایی

جواب کتاب هدیه های آسمان ششم ابتدایی

در لینک زیر برای شما عزیزان قصد داریم تا گام به گام هدیه ها ششم ابتدایی را به صورت PDF و همین طور متون داخل سایت همیار درس آماده کنیم. شما میتوانید در این مطلب جواب تمام فعالیت های هدیه ها ششم ابتدایی را به صورت رایگان و کامل دریافت و مشاهده نمایید.

 لینک مطالب ارسال شده : 

جهت دریافت گام به گام روی لینک های زیر کلیک نمایید.

گام به گام نگارش ششم

 1. جواب درس ۱ نگارش ششم / صفحه ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴
 2. جواب درس ۲ نگارش ششم / صفحه ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲
 3. جواب درس ۳ نگارش ششم ؛ صفحه ۲۴، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ و ۲۸
 4. جواب درس ۴ نگارش ششم/ صفحه ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲
 5. جواب درس ۵ نگارش ششم / صفحه ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ ، ۴۰
 6. جواب درس ۶ نگارش ششم / صفحه ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۴ ، ۴۵ ، ۴۶
 7. جواب درس ۸ نگارش ششم / صفحه ۵۰ ، ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ و ۵۶
 8. جواب درس ۹ نگارش ششم / صفحه ۵۸ ، ۵۹ ، ۶۰ ، ۶۱ و ۶۲
 9. جواب درس ۱۰ نگارش ششم / صفحه ۶۳ ، ۶۴ ، ۶۵ ، ۶۶ و ۶۷
 10. جواب درس ۱۱ نگارش ششم / صفحه ۶۸ ، ۶۹ ، ۷۰ ، ۷۱ ، ۷۲ و ۷۴
 11. جواب درس ۱۲ نگارش ششم / صفحه ۷۶ ، ۷۷ ، ۷۸ و ۷۹
 12. جواب درس ۱۴ نگارش ششم / صفحه ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ ، ۸۷ ، ۸۸
 13. جواب درس ۱۵ نگارش ششم / صفحه۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴
 14. جواب درس ۱۶ نگارش ششم / صفحه ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸
 15. جواب درس ۱۷ نگارش ششم / صفحه ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴

دانلود گام به گام نگارش ششم (رایگان وPDF)

جواب کتاب نگارش ششم ابتدایی

نام درس : نگارش | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب کتاب نگارش ششم ابتدایی

در لینک زیر برای شما عزیزان قصد داریم تا گام به گام نگارش ششم ابتدایی را به صورت PDF و همین طور متون داخل سایت همیار درس آماده کنیم. شما میتوانید در این مطلب جواب تمام فعالیت های نگارش ششم ابتدایی را به صورت رایگان و کامل دریافت و مشاهده نمایید.

همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام هدیه ششم و گام به گام فارسی ششم دیدن فرمایید.

دانلود گام به گام علوم ششم (رایگان و PDF)

 1. جواب درس اول علوم ششم
 2. جواب درس دوم علوم ششم
 3. جواب درس سوم علوم ششم
 4. جواب درس چهارم علوم ششم
 5. جواب درس پنجم علوم ششم
 6. جواب درس ششم علوم ششم
 7. جواب درس هفتم علوم ششم
 8. جواب درس هشتم علوم ششم
 9. جواب درس نهم علوم ششم
 10. جواب درس دهم علوم ششم
 11. جواب درس یازدهم علوم ششم
 12. جواب درس دوازدهم علوم ششم
 13. جواب درس سیزدهم علوم ششم
 14. جواب درس چهاردهم علوم ششم

دانلود گام به گام علوم ششم (رایگان وPDF)

جواب کتاب علوم ششم ابتدایی

نام درس : علوم تجربی | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب کتاب علوم ششم ابتدایی

در لینک زیر برای شما عزیزان قصد داریم تا گام به گام علوم ششم ابتدایی را به صورت PDF و همین طور متون داخل سایت همیار درس آماده کنیم. شما میتوانید در این مطلب جواب تمام فعالیت های علوم ششم ابتدایی را به صورت رایگان و کامل دریافت و مشاهده نمایید.

 بخش دانلودی (فایل PDF) : 

دانلود گام به گام علوم ششم | 6.3Mb
دانلود گام به گام علوم ششم  | 2.7Mb

دانلود گام به گام مطالعات ششم (رایگان و PDF)

 1. جواب فعالیت های درس 1 مطالعات ششم
 2. جواب فعالیت های درس 2 مطالعات ششم
 3. جواب فعالیت های درس 3 مطالعات ششم
 4. جواب فعالیت های درس 4 مطالعات ششم
 5. جواب فعالیت های درس 5 مطالعات ششم
 6. جواب فعالیت های درس 6 مطالعات ششم
 7. جواب فعالیت های درس 7 مطالعات ششم
 8. جواب فعالیت های درس 8 مطالعات ششم
 9. جواب فعالیت های درس 9 مطالعات ششم
 10. جواب فعالیت های درس 10 مطالعات ششم
 11. جواب فعالیت های درس 11 مطالعات ششم
 12. جواب فعالیت های درس 12 مطالعات ششم
 13. جواب فعالیت های درس 13 مطالعات ششم
 14. جواب فعالیت های درس 14 مطالعات ششم
 15. جواب فعالیت های درس 15 مطالعات ششم
 16. جواب فعالیت های درس 16 مطالعات ششم
 17. جواب فعالیت های درس 17 مطالعات ششم
 18. جواب فعالیت های درس 18 مطالعات ششم
 19. جواب فعالیت های درس 19 مطالعات ششم
 20. جواب فعالیت های درس 20 مطالعات ششم
 21. جواب فعالیت های درس 21 مطالعات ششم
 22. جواب فعالیت های درس 22 مطالعات ششم
 23. جواب فعالیت های درس 23 مطالعات ششم

دانلود گام به گام مطالعات ششم (رایگان و PDF)

جواب کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

نام درس : مطالعات اجتماعی | موضوع : گام به گام درسی | ششم ابتدایی

جواب کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

در لینک زیر برای شما عزیزان قصد داریم تا گام به گام مطالعات ششم ابتدایی را به صورت PDF و همین طور متون داخل سایت همیار درس آماده کنیم. شما میتوانید در این مطلب جواب تمام فعالیت های مطالعات ششم ابتدایی را به صورت رایگان و کامل دریافت و مشاهده نمایید.

جهت دریافت گام به گام روی لینک های زیر کلیک نمایید.

دانلود گام به گام فارسی ششم (رایگان و PDF)

 1. جواب درس 1 فارسی ششم | صفحه 12
 2. جواب درس 2 فارسی ششم | صفحه 16 و 17 و 19 و 23
 3. جواب درس 3 فارسی ششم| صفحه 23 و 31
 4. جواب درس 4 فارسی ششم |صفحه 34 و 36
 5. جواب درس 5 فارسی ششم |صفحه 41 و 48
 6. جواب درس 6 فارسی ششم | صفحه 52
 7. جواب درس 8 فارسی ششم | 60 و 64
 8. جواب درس 9 فارسی ششم | صفحه 71 و 73
 9. جواب درس 10 فارسی ششم | 76 و 77
 10. جواب درس 11 فارسی ششم | صفحه 79 و 82
 11. جواب درس 12 فارسی ششم | صفحه 86 و 87 و 89
 12. جواب درس ۱۳ فارسی ششم | صفحه ۹۰ و ۹۱
 13. جواب درس 14 فارسی ششم | صفحه 94 و 96
 14. جواب درس 15 فارسی ششم |صفحه 99 و 100
 15. جواب درس 16 فارسی ششم |صفحه 103 و 104 و 105
 16. جواب درس 17 فارسی ششم | صفحه 108 و 113

دانلود گام به گام فارسی ششم (رایگان وPDF)

جواب کتاب فارسی ششم ابتدایی

نام درس : فارسی | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب کتاب فارسی ششم ابتدایی

در لینک زیر برای شما عزیزان قصد داریم تا گام به گام فارسی ششم ابتدایی را به صورت PDF و همین طور متون داخل سایت همیار درس آماده کنیم. شما میتوانید در این مطلب جواب تمام فعالیت های فارسی ششم ابتدایی را به صورت رایگان و کامل دریافت و مشاهده نمایید.

 لینک مطالب ارسال شده : 

جهت دریافت گام به گام روی لینک های زیر کلیک نمایید.

دانلود گام به گام قرآن ششم

 1. جواب درس اول قرآن ششم ؛ صفحه ۳ ، ۵ و ۸
 2. جواب درس دوم قرآن ششم ؛ صفحه ۱۲ و ۱۳ و ۱۴
 3. جواب درس سوم قرآن ششم ؛ صفحه ۱۹ تا ۲۱
 4. جواب درس چهارم قرآن ششم ؛ صفحه ۲۵ و ۲۷
 5. جواب درس پنجم قرآن ششم ؛ صفحه ۳۱ و ۳۳ و ۳۵
 6. جواب درس ششم قرآن ششم ؛ صفحه ۳۹ و ۴۱ 
 7. جواب درس هفتم قرآن ششم ؛ صفحه ۴۶ و ۴۸
 8. جواب درس هشتم قرآن ششم ؛ صفحه ۵۲
 9. جواب درس نهم قرآن ششم ؛ صفحه ۵۸ و ۶۰
 10. جواب درس دهم قرآن ششم ؛ صفحه ۶۴ و ۶۹
 11. جواب درس یازدهم قرآن ششم ؛ صفحه ۷۶
 12. جواب درس دوازدهم قرآن ششم ؛ صفحه ۸۲
 13. جواب درس سیزدهم قرآن ششم ؛ صفحه ۸۸
 14. جواب درس چهاردهم قرآن ششم ؛ صفحه ۹۴

دانلود گام به گام قرآن ششم (رایگان وPDF)

جواب کتاب قرآن ششم ابتدایی

نام درس : قرآن | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب کتاب قرآن ششم ابتدایی

در لینک زیر برای شما عزیزان قصد داریم تا گام به گام قرآن ششم ابتدایی را به صورت PDF و همین طور متون داخل سایت همیار درس آماده کنیم. شما میتوانید در این مطلب جواب تمام فعالیت های قرآن ششم ابتدایی را به صورت رایگان و کامل دریافت و مشاهده نمایید.

جهت دریافت گام به گام روی لینک های زیر کلیک نمایید.

دانلود گام به گام تفکر و پژوهش ششم (رایگان و PDF)

 1. جواب بخش واژه های تصادفی تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۱۳ و ۱۴ و ۱۵
 2. جواب درس انتخاب و تصمیم گیری تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۱۸ و ۱۹ و ۲۰
 3. جواب درس نارنجی پوش امانت دار تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴
 4. جواب درس بوی خوش مدینه تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۲۵ و ۲۶
 5. جواب درس آقکند تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 27 و 28
 6. جواب درس ماه بود و روباه تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۲۹ و ۳۰
 7. جواب درس مارگیر و اژدها تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 32 , 33 ، 34 و 35
 8. جواب درس روش گردآوری اطلاعات تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۴۰ و ۴۱
 9. جواب درس طرح پرسش پژوهشی تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۴۲ , ۴۳ , ۴۴ , ۴۵ و ۴۶
 10. جواب درس مردم پسند ها تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۴۷ , ۴۸ , ۴۹ و ۵۰
 11. جواب درس زیر ذره بین تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۵۱ , ۵۲ , ۵۳ , ۵۴ , ۵۵ و ۵۶
 12. جواب درس از کجا بدانیم تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۵۸ , ۵۹ , ۶۰ و ۶۱
 13. جواب درس لی لی حوضک تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 68 و 69
 14. جواب درس پیوستگی تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۷۰ , ۷۱ و ۷۲
 15. جواب درس پلنگ ها و گوزن ها تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۷۳ , ۷۴ , ۷۵ و ۷۶
 16. جواب درس یک اتفاق عجیب تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۷۷ و ۷۸
 17. جواب درس آخر خط تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۷۹ و ۸۰
 18. جواب درس ما کجا هستیم تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۸۱ ، ۸۲ و ۸۳
 19. جواب درس تپه کوچک تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۸۶ ، ۸۷ و ۸۸
 20. جواب درس میمون های گرانبها تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۸۹ و ۹۰
 21. جواب درس شکلی دیگر تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۹۱ ،۹۲ و ۹۳
 22. جواب درس خرسی که میخواست تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۹۵ و ۹۶
 23. جواب درس پرواز کن پرواز تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۹۷ و ۹۸
 24. جواب درس من عاقبت از این پل تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه ۹۹ و ۱۰۰
 25. جواب درس کیمیاگر تفکر و پژوهش ششم ؛ صفحه 101 ، 102 ، 103 و 104

دانلود گام به گام تفکر و پژوهش ششم (رایگان وPDF)

جواب کتاب تفکر ششم ابتدایی

نام درس : تفکر و سبک زندگی | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی