جواب درس هشتم ۸ نگارش هشتم ✔️ ؛ صفحه ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ و ۹۴

جواب درس هشتم 8 نگارش هشتم صفحه 90 ، 91 ، 92 ، 93 و 94

جواب انشاء ها و سوالات درس 8 نگارش هشتم

جواب درس هشتم 8 نگارش هشتم صفحه 90 ، 91 ، 92 ، 93 و 94

نام درس : درس هشتم | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم

جواب انشاء ها و سوالات درس 8 نگارش هشتم

جواب سوال صفحه ۹۰ جواب فعالیت نگارشی صفحه ۹۱ جواب صفحه ۹۲ جواب نتیجه برسی و داوری صفحه ۹۳ جواب درست نویسی صفحه ۹۴ جواب حکایت نگاری صفحه ۹۴ درس هشتم نگارش هشتم

جواب سوال صفحه 90 درس 8 نگارش هشتم

معلم، نموداری روی تخته کشید و گفت: »اکنون از شما دانشآموزان میخواهم، بگویید از چه زاویه هایی میتوان به »کفش« نگاه کرد«. جواب سوال صفحه 90 درس 8 نگارش هشتم

جواب فعالیت نگارشی صفحه 91 درس هشتم نگارش هشتم

🔶 متن زیر را بخوانید و تفاوت نگاه دو شخصیت (پدر و پسر) را بنویسید.جواب فعالیت نگارشی صفحه 91 درس هشتم نگارش هشتمپاسخ: پدر همه چیز را با پول نگاه میکند و فکر میکند همه چیز با پول حل میشود اما از نظر پسر ثروتمندی بدتر از فقیری است چون فقیری هم ی در ها را بر روی تو باز میکند و تورا نسبت به آفریده های خداوند آگاه تر اما ثروت تو را مغرور و دنیارا بر تو کوچک میکند

جواب صفحه 92 درس 8 نگارش هشتم

🔶🔶 یکی از خوشه های نمودار زیر را انتخاب کنید و از نگاه او، متنی دربارۀ اجتماعی» بنویسید.جواب صفحه 92 درس 8 نگارش هشتم

موضوع: تامین اجتماعی از نگاه بیمار
مقدمه: وارد بیمارستان تامین اجتماعی میشود جمعیت زیادی موج میزند که هر کدام یک مشکلی دارند.
بدنه: مردم به پذیرش مراجعه میکند، برای سه ماه دیگر به او نوبت میدهند اعتراض می کند ، من تا سه ماه چگونه تحمل کنم مگر این بیمارستان از پول من و سایر افراد مثل من که هر ماه پول بیمه را به حساب این سازمان پرداخت می کنیم تامین نمیشود پس چرا باید سه ماه منتظر بمانم ؟ بعضی از افراد کادر پذیرش خوش برخورد هستند و بعضی برخورد مناسبی با بیماران ندارند از طرفی بیماران توان پرداخت هزینه های بیمارستانهای خصوصی را ندارند به ناچار باید سه ماه دیگر مراجعه کنند و تا این سه ماه خدا بزرگ است.
اکثر افرادی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند فرق زیادی بین هزینه های پزشکی تامین اجتماعی و آزاد نمی بینند ولی میگویند: پس چرا هر ماه پول بیمه از ما می گیرند ولی خدمات رسانی آنان ضعیف است و به صورت کافی و فوری نیست . آیا این پول بیمه ما کجا می رود و صرف چه اموری می شود ، چرا هر وقت نیاز داریم قابل دسترسی نیستند و هزاران چرای دیگر که کسی قادر به پاسخگویی نیست.
نتیجه: بیماران تامین اجتماعی از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند که عمری تلاش کردند و حال دوست دارند از خدمات ای سازمان استفاده کنند. برای کلیه بیماران عزیز شفای عاجل را خواهانیم.

✅ همگام درس ✅

 موضوع: اجتماعی از نگاه بیکار
مقدمه : در جامعه ما بیکار به کسی اطلاق میشود که دارای هیچ شغلی نیست و به تبع آن درآمدی هم ندارد و زندگی او به سختی میگذرد.
بدنه : وقتی شخصی بیکار است راههای گوناگونی را برای امرار معاش خود انتخاب میکند مانند دست فروشی سر چهاراه ها، کارهایی مانند واکس زدن کار در میوه فروشی به صورت نیمه وقت یا کارهای ساختمانی یا کارهایی که در کارگاه هایی انجام میشود که تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نیستند بنا براین، این افراد هم به نوعی بیکار تلقی می شوند زیرا نیازشان را فقط در زمان حال برطرف میکنند و برای آینده برنامه و پشتوانه ای ندارند. یک فرد بیکار همیشه به این فکر می کند که اگر جایی مشغول به کار بود و شغل دایم داشت و حقوق ماهیانه مناسبی هم در یافت می کرد میتوانست برای آینده اش برنامه ریزی کند و به زندگی اش سر و سامان دهد، ازدواج کند و صاحب خانواده شود و برای روزگار پیری و ناتوانی نیز اندوخته ای داشته باشد که او را از دیگران بی نیاز سازد. فرد بیکار همیشه افق دیدش فراتر از زمان حال است و دغدغه هایش هم بسیار و همین دغدغه ممکن است او را در مسیرهای مختلفی قرار دهد که بعضی از این مسیرها هم ممکن است او را به بیراهه بکشاند. این وظیفه دولت ها است که با توجه به امکانات مادی و معنوی جامعه در جامعه شغل ایجاد کند و جوانان را سر گرم کند زیرا برای یک جوان بهترین سرگرمی کار است و شیطان برای افراد بیکار کار در ست میکند و ممکن است آنان را راهی دیار ناامیدی کند که عاقبت خوبی هم ندارد.
نتیجه : دولت ها باید با برقراری بیمه بیکاری تا زمانی که فرد مورد نظر کاری پیداکند و یا با پرداخت وام های اشتغال زایی برای بیکاران برای جوانان بستر مناسبی فراهم آورد تا آنان در مورد آینده نگرانی نداشته باشند و هنگامی که به سن پیری و ناتوانی رسیدند از عمری که گذرانده اند راضی و خرسند باشند ؛ به امید آن روز.

✅ همگام درس ✅

 موضوع: تامین اجتماعی از نگاه مُزد بگیر
مقدمه: در معنای لغوی مزدبگیر به کسی می گویند که در ساعت معینی سرکار حاضر میشود و ساعت معینی را کار می کند و در مقابل ان مزد می گیرد. این مزد ممکن است روزانه هفتگی یا ماهانه باشد. که معمولا در کشور ما به صورت ماهیانه پرداخت می شود.
بدنه: معمولا کارفرما در مقابل مزدی که پرداخت می کند انتظار دارد کار به بهترین وجه انجام شود تا هم برای کارفرما و هم کارگر مشکلی پیش نیاید.
معمولا کسی که مزد را پرداخت می کند همیشه مبلغی از آن کسر می کند که صرف بیمه و مالیات شود. کسی که مزد می گیرد و در جایی مشغول کار است این کسری را با جان و دل می پذیرد زیرا مانند پس انداز کردن است برای زمانی که به آن نیاز دارد.
انسان در مقابل کاری که انجام میدهد و مزد میگیرد بهایی را هم پرداخت میکند و آن بالارفتن سن و پایین آمدن توان بدنی است تا جایی که انسان به سنی می رسد که دیگر توان کار کردن را ندارد. بنابراین باید از اندوخته اش که همان کسرهایی است که از حقوقش صورت گرفته استفاده کند.
همیشه به صورت مثبت و با کمال رضایت این کار را انجام میدهد و آن را به صورت پشتوانه ای می داند که می تواند به آن تکیه کند و مابقی عمر را با عزت و سربلندی بگذراند زیرا زحمت کشیده و حال اندوخته ای دارد که می تواند از آن اندوخته استفاده کند و از خرج کردن آن و گذراندن امور زندگی لذت ببرد.
نتیجه: بنابراین برای تامین اجتماعی یک مزد بگیر ارزش و احترام زیادی قائل است و آنرا پشتوانه ای محکم و همیشگی می داند.

✅ همگام درس ✅

 موضوع: تامین اجتماعی از نگاه کارفرما
مقدمه: در روابط کاری همیشه سه طرف وجود دارند : کارگر کارفرما و تامین اجتماعی. شاید رابطه بین این سه هیچ گاه خوب نباشد زیرا کارفرما دوست دارد بیشترین کار را از کارگر بکشد و کمترین دستمزد را به او بدهد و او را بیمه هم نکند.
بدنه: کارگران برای جبران ظلمی که به آنها می شود به طرق مختلف از کار میزنند (برخی کارگران) تا کار کمتری انجام دهند این دو همیشه با چشم نفرت به یکدیگر نگاه می کنند ولی چون هرد و به هم نیازمندند با یکدیگر تعامل می کنند. زیرا اگر کارفرما نباشد کاری نیست و اگر کارگری نباشد کالا و خدماتی تولید نشده و کاری انجام نمی شود و جامعه رو به افول می رود.
در این میان سازمان تامین اجتماعی نقش میانجی بین این دو را ایفا می کند که باید حافظ منافع هر دو باشد تا هیچ یک لطمه ای نبینند در نتیجه قانون کار شکل می گیرد و وظایف هریک را شرح می دهد. کارفرما و کار گر هر دو مطیع تامین اجتماعی می باشند و هریک سهم خود را به این سازمان می پردازند تا حق هیچ یک پایمال نشود و در موقع اختلاف بین این دو سعی می کند بی طرف باشد و حق هر دو را ادا کند ولی در هر صورت کارفرما به آن صورت از تامین اجتماعی دل خوشی ندارد و سعی می کند تا حد امکان با این سازمان رو به رو نشود. حتی برخی از کارفرما ها برای فرار از سازمان تامین اجتماعی و بیمه کردن کار گران خود از افراد باز نشسته استفاده می کنند تا برای مسائل بیمه و. . . آنها راهی تامین اجتماعی نشوند.
نتیجه: تامین اجتماعی یکی از بنیادی ترین سازمان ها میباشد و کارفما دل خوشی از آن داشته باشد یا نه ناگزیر است قوانین آن را اجرا کند. که اجرای قوانین به نفع تمامی مردم اعم از کارگر و کارفرما است.

✅ همگام درس ✅

 موضوع: تامین اجتماعی از نگاه از کار افتاده
مقدمه: حضرت محمد (ص) فرمودند : اگر کسی برای انجام دادن کاری نیک برای خانواده اش از خانه خارج شود و در مسیر برایش اتفاقی بیفتد که منجر به مرگ وی شود مانند کسی است که شهید شده و اجر یک شهید را دارد.
بدنه: کسی که عازم محل کار می شود همیشه در معرض انواع خطرات و صدمات قرار دارد که ممکن است این صدمات در بیرون از محل کار باشد مانند سکته کردن، خطر تصادف و. . . . و گاهی اوقات ممکن است در محل کار رخ دهد مانند سقوط از ارتفاع، آسیب دیدن دست فرد در دستگاه، انفجار دیگ بخار، خطر سوختگی و. . . . که منجر به از کار افتادگی می شود. و شخص دیگر قادر به کار کردن نباشد.
در این بین سازمان تامین اجتماعی طبق قوانین و مقررات وارد عمل می شود و شخص آسیب دیده را مورد حمایت قرار می دهد و برایش مستمری ماهیانه در نظر می گیرد که تا آخر عمر وی و خانواده اش پرداخت می شود. البته به شرطی که شخص آسیب دیده در زمان آسیب دیدن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد و حق بیمه را ماهیانه پرداخت کرده باشد. ممکن است خدمات تامین اجتماعی به صورتی باشد که یک کار ساده تر به شخص آسیب دیده بدهند که توانایی انجام دادن آنرا دارد. یا ممکن است اگر فرد اصلا توانایی انجام کار را نداشته باشد. در هر صورت نوع خدمات در مواقع گوناگون متفاوت است.
نتیجه: سازمان تامین اجتماعی حافظ منافع تمام کسانی است که به نوعی از کار افتاده محسوب می شوند و فرد آسیب دیده حداقل دغدغه این را نخواهد داشت که گونه مخارج زندگی خود را تامین کند و فقط درد ناشی از از کارافتادگی را تحمل می کند و نه درد نیاز به غیر را.

جواب نتیجه برسی و داوری صفحه 93 درس هشتم نگارش هشتم

🔶🔶🔶 یکی از نوشتههای تمرین قبل را براساس معیارهای زیر، ارزیابی کنید.جواب نتیجه برسی و داوری صفحه 93 درس هشتم نگارش هشتمپاسخ: نوشته خود در تمرین قبل را با سجه های بالا باید ارزیابی کنید و به صورت زیر بنویسید
نوشته من پیش نویس دارد ؛ علامت های نگارشی در آن رعایت شده ؛  نویسنده به حاشیه گذاری و درست نویسی توجه کرده است ؛ غلط املایی ندارد ؛  بحش آغازین ، میانه و بخش پایانی رعایت شده ؛  نویسنده نسبت به موضوع نگاهی متفاوت داشته است. شیوه خواندن رسا و خوب است.

جواب درست نویسی صفحه 94 نگارش هشتم

🔷 جمله های زیر را ویرایش کنید:
1️⃣ با تلاش فراوان می توانستند، علوم بسیاری باندوزند.
🔸با تلاش فراوان می توانستند، علوم بسیاری بیندوزند .

2️⃣ هرگز، فرصت امروزت را به فردا، مافکن .
🔸 هرگز، فرصت امروزت را به فردا، میفکن .

جواب حکایت نگاری صفحه 94  نگارش هشتم

🔷🔷 حکایت زیر را بخوانید و بازنویسی کنید:
متن حکایت: به روزگار انوشیروان، روزی وزیرش، بزرگمهر، نزد وی آمد،. انوشیروان گفت: ای وزیر، همه چیز در عالم، تو دانی؟ بزرگمهر، خجل شد و گفت: نه، ای پادشاه. انوشیروان گفت: همه چیز، پس که داند؟ بزرگمهر گفت: همه چیز، همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند.
پاسخ: در زمان حکمرانی انوشیروان پادشاه ایرانی انوشیروان وزیری دانا و دنیا دیده به نام بزرگمهر داشت یک روز انوشیروان بزرگمهر را فراخواند و وزیرش نیز نزد او آمد… انوشیروان گفت: ای وزیر، تو از همه چیز های دنیا آگاهی داری؟!
وزیرش، بزرگمهر خجالت زده شد و گفت: نه ای پادشاه. انوشیروان بار دیگر پرسید: پس همه چیز را در عالم چه کسی می داند؟!
بزرگمهر گفت: همه چیز را همگان می دانند و کسی به نام همگان هنوز از مادر متولد نشده (به دنیا نیامده نیامده) است.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • رقیه :

  عاااااااااااااااالی

 • mohi :

  عالیه مرسی

 • جواد :

  عالی
  فقط نکات مهم درس هم بزارید

 • HaMid :

  بسیار عالی
  خیلی ممنون

 • محمد :

  هشتم که تمام شد اما حکایت نگاری صفحه ی ۷۴ منظور از همگان چیه یا کیه ؟

 • عشق :

  عالی واقعا دستتون درد نکنه

 • عباس بوعذار :

  عالی واقعا خسته نباشید این متن ها برای ایده گرفتن در دوره راهنمایی عالی است

 • دیان :

  دستتون درد نکنه عالیه

 • عطا :

  واقعا عالی هست ریاضی عربی انشا انگلیسی و…
  تکمیل هستند
  ممنون از شما

 • معصوم :

  عالیییییییی

 • محمد :

  عالی دستتون درد نکنه

  • محدثه :

   عالی

  • بهناز :

   واقعا عالی هستش 🌹🙏🏻

 • Mohadese :

  عالیه 👌😘

  • Asal 🧡 :

   آره واقعا عالیه
   🧡💜🧡💜🧡💜🧡💜🧡💜🧡💜🧡💜🧡💜

   • بهزاد :

    نرم افزار عالییییییییی❤❤❤😘🥰

   • امیر :

    عالی دمت گرم
    ❤️❤️❤️❤️❤️

 • Sarmy :

  عالی دمتون گرم دستتون هم درد نکنه💓👌