جواب درس 5 کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

جواب درس 5 کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

پاسخ فعالیت های درس پنجم کتاب کار زبان هشتم

جواب درس 5 کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

نام درس : درس پنجم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

پاسخ فعالیت های درس پنجم کتاب کار زبان هشتم

جواب کتاب کار زبان هشتم درس ۵

جواب درس پنجم کتاب کار زبان هشتم

جواب صفحه 26 کتاب کار زبان هشتم

در هتل تعدادی بروشور موجود است که اطلاعاتی را درباره هر یک از این اماکن، ارائه میدهد. مشخص کنید که کدامیک از این بروشورها را برای روز اول و دوم بر میدارید. (بروشورهای روز اول را با عدد (1 )و روز دوم را با عدد (2)مشخص کنید.)

جواب صفحه 26 کتاب کار زبان هشتم

جواب صفحه 27 کتاب کار زبان هشتم

2-فرض کنید برای عدهای جهان گرد که به ایران آمدهاند میخواهید درباره زادگاه تان صحبت نمایید. فهرست زیر را تهیه کنید تا هنگام معرفی شهرتان، از آن استفاده نمایید.

 

 Name of the city you are from: …Tehran… نام شهری که در آن هستید : تهران
Museum : موزه هنر های معاصرMosque : امام خمینی
Stadium : ورزشگاه آزادیLibrary : کتابخانه ملی
Park : پارک دانشجوBoulevard : بلوار فردوس

3-در کلاس انگلیسی از طریق یک کاربرگ، از شما خواسته شده تا با توجه به اطلاعات خود، مشخص کنید هر یک از شهرهای زیر دارای کدامیک از موارد است.

جواب صفحه 26 کتاب کار زبان هشتم

جواب صفحه 28 کتاب کار زبان هشتم

4-در کلاس زبان انگلیسی، دبیرتان در قالب یک فعالیت از شما خواسته تا شهرها یا ایالت های زیر را مطابق با کشور و قاره مربوط به آنها مشخص کنید. مانند مثال جلوی شهر، کشور و قاره مرتبط با آن، یک شماره بگذارید.

جواب صفحه 27 کتاب کار زبان هشتم

5-دبیر زبان انگلیسی از شما خواسته تا به انتخاب خود، سه شهر از ایران و جاهای دیدنی و معروف آن را برای ارائه در کلاس معرفی کنید. از والدین، دوستان و در صورت امکان از اینترنت کمک بگیرید. 

Famous/Important Places in the City City
Rasht Museum – Morghaneh Pord Bridge – Rasht Old Library  – Saravan ParkRasht
Eram Garden – Hafez Tom[ – takht-e-Jamshid1.Shiraz
Fin garden- Old Houses – Museums2. Kashan
Khajoo Bridge 3-Isfahan

جواب صفحه 29 کتاب کار زبان هشتم

6-معلم زبان انگلیسی از شما می خواهد تا نام سه شهر در دنیا را که بیشتر از همه دوست دارید بنویسید و حداقل اسم یک جای مهم دیدنی یا مشهور در آنها را ذکر کنید.

Famous/Important Places in the City City
Holy Prophet’s MosqueMedina
 Egypt Pyramids1.Egypt
Eiffel tower2.Paris
Buckingham palace3.London

7-برادر شما در یک مؤسسه تبلیغاتی کار میکند، او در حال تهیه بروشوری برای معرفی برخی شهرهای ایران است و برای معادلیابی برخی کلمات و عبارات از شما کمک خواسته است. به وی در این کار کمک کنید. دو کلمه اول برای نمونه به انگلیسی برگردانده شده است..

جواب صفحه 29 کتاب کار زبان هشتم

جواب صفحه 30 کتاب کار زبان هشتم

از شما خواسته شده تا با پرکردن جمالت زیر، محل زندگی خود را به زبان انگلیسی توصیف کنید.

What my city is like
شهر من چه طور جایی است؟
• It’s a …..big.…and…....clean…. city.
شهری بزک و تمیز است
• There is/are ……….restaurants…….. in my city.
رستوران های زیادی در شهر وجود دارد.
• There isn’t/aren’t ……a bridge……. in my city.
پلی در شهر من وجود ندارد
• It’s famous for ….its buildings…… .
بخاطر ساختمان هایش معروف است.
• You can have …..kebab…. in my city.

در شهر من میتوانید کباب بخورید

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد

دیدگاه های تایید شده : 2 | در انتظار بررسی: 8

  • امیرعباس نبوّتی فر :

    لطفا درس های دیگه هم بزارید.

  • امیرعباس نبوّتی فر :

    منظورم از درس های دیگه ی خود کتاب کاره

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *