جواب فعالیت درس 1 پیام هفتم

جواب فعالیت درس 1 پیام هفتم

گام به گام پیام های آسمانی هفتم درس 1

 جواب فعالیت درس 1 پیام هفتم

نام درس : بینای مهربان | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

گام به گام هفتم درس پیام های آسمانی

گزارش درس اول :: بینای مهربان

 

فعالیت کلاسی صفحه 20 پیام هفتم

جدول زیر را کامل کنید.

نعمت خداوندشکر نعمتناسپاسی نعمت
پیامبران و امامانپیروی از فرمایش‌های آن‌هانافرمانی از فرمایش های انها
معلماحترام به معلمبی احترامی به معلم
زباندروغ گفتندروغ گفتن
گوششنیدن کلمات حق و صحیحشنیدن کلمات و سخنان باطل و غلط

 

 

خودت را امتحان کن صفحه 21 پیام هفتم

1- چرا برخی انسان‌ها با وجود اینکه خداوند از آن‌ها مراقبت می‌کند، دچار حادثه می‌شوند؟
جواب: به دلیل اینکه گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری یا حتی از سر نادانی، خودشان را در برابر حوادث قرار میدهند. در حقیقت این افراد با اشتباهات یا گناهانی که مرتکب می شوند، خودشان را از حفاظت خداوند و حمایت فرشتگان محروم می کنند
2- استفاده صحیح از نعمت …….. و استفاده ناصحیح از نعمت …… است.
جواب: شکر نعمت – ناسپاسی
3- شکر واقعی نعمت چیست؟ توضیح دهید.
جواب: شکر واقعی نعمت این است که از نعمت ها در راه حرام استفاده نکنیم.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.