کلاس پنجم ابتدایی - صفحه 2 از 18 - همگام درس

در این بخش شما میتوانید کتاب های پایه پنجم ابتدایی را دریافت و مشاهده نمایید.

جهت دسترسی به بخش پنجم ؛ نام درس را در بخش موضوعات کلیک کنید

جواب کاربرگه های مطالعات پنجم

 1. کاربرگه شماره 1 مطالعات پنجم با جواب
 2. کاربرگه شماره 2 مطالعات پنجم با جواب
 3. کاربرگه شماره 3 مطالعات پنجم با جواب
 4. کاربرگه شماره 4 مطالعات پنجم با جواب
 5. کاربرگه شماره 5 مطالعات پنجم با جواب
 6. کاربرگه شماره 6 مطالعات پنجم با جواب
 7. کاربرگه شماره 7 مطالعات پنجم با جواب
 8. کاربرگه شماره 8 مطالعات پنجم با جواب
 9. کاربرگه شماره 9 مطالعات پنجم با جواب
 10. کاربرگه شماره 10 مطالعات پنجم با جواب
 11. کاربرگه شماره 11 مطالعات پنجم با جواب
 12. کاربرگه شماره 12 مطالعات پنجم با جواب
 13. کاربرگه شماره 13 مطالعات پنجم با جواب
 14. کاربرگه شماره 14 مطالعات پنجم با جواب
 15. کاربرگه شماره 15 مطالعات پنجم با جواب
 16. کاربرگه شماره 16 مطالعات پنجم با جواب
 17. کاربرگه شماره 17 مطالعات پنجم با جواب

جواب کاربرگه های مطالعات پنجم

حل کاربرگ مطالعات پنجم

نام درس : تمام درس ها | موضوع : جواب فعالیت ها | پنجم ابتدایی

حل کاربرگ مطالعات پنجم

در مطالب قبلی برای شما گام به گام مطالعات پنجم را قرار داده بودیم . در این قسمت نیز جواب کاربرگه مطالعات پنجم را میخواهیم قرار دهیم. شما میتوانید با کلیک روی هر یک از کاربرگه های پنجم زیر جواب آن را مشاهده نمایید. امیدوارم این مطلب سایت همگام درس را دوست داشته باشید.

معنی شعر نیایش فارسی پنجم

معنی شعر نیایش فارسی پنجم

معنی کلمات | هم معنی | مخالف و شعر های درس هفدهم

معنی شعر نیایش فارسی پنجم

نام درس : نیایش | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پنجم ابتدایی

معنی شعر کار و تلاش فارسی پنجم (درس 17) + معنی کلمات

معنی شعر کار و تلاش فارسی پنجم (درس 17) + معنی کلمات

معنی کلمات | هم معنی | مخالف و شعر های درس هفدهم

معنی شعر کار و تلاش فارسی پنجم (درس 17) + معنی کلمات

نام درس : کار و تلاش | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پنجم ابتدایی

معنی درس وقتی بوعلی کودک بود پنجم (درس 16) – کلمات

معنی درس وقتی بو علی کودک بود پنجم(درس 16) – کلمات

معنی کلمات | هم معنی | مخالف و شعر های درس شانزدهم

معنی درس وقتی بو علی کودک بود پنجم(درس 16) - کلمات

نام درس : وقتی بو علی کودک بود | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پنجم ابتدایی