کلاس پنجم ابتدایی - همگام درس

در این بخش شما میتوانید کتاب های پایه پنجم ابتدایی را دریافت و مشاهده نمایید.

جهت دسترسی به بخش پنجم ؛ نام درس را در بخش موضوعات کلیک کنید

گام به گام قرآن پنجم

 1. جواب صفحه ۴ و ۶ قرآن پنجم ابتدایی / درس اول
 2. جواب صفحه ۱۲ و ۱۶ قرآن پنجم ابتدایی / درس دوم
 3. جواب صفحه ۲۰ قرآن پنجم ابتدایی / درس سوم
 4. جواب صفحه ۲۸ قرآن پنجم ابتدایی / درس چهارم
 5. جواب صفحه ۳۸ و ۴۲ قرآن پنجم ابتدایی / درس پنجم
 6. جواب صفحه ۴۶ و ۵۰ قرآن پنجم ابتدایی / درس ششم
 7. جواب صفحه ۵۴ و ۶۰ قرآن پنجم ابتدایی / درس هفتم
 8. جواب صفحه ۶۴ و ۶۸ قرآن پنجم ابتدایی / درس هشتم
 9. جواب صفحه ۷۰ و ۷۲ و ۷۴ قرآن پنجم ابتدایی / درس نهم
 10. جواب صفحه ۷۹ و ۸۰ قرآن پنجم ابتدایی / درس دهم
 11. جواب صفحه ۸۷ و ۸۸ قرآن پنجم ابتدایی / درس یازدهم
 12. جواب صفحه ۹۷ و ۹۸ قرآن پنجم ابتدایی / درس دوازدهم

دانلود گام به گام قرآن پنجم (رایگان و PDF)

جواب کتاب قرآن پنجم ابتدایی

نام درس : قرآن | موضوع : گام به گام | پنجم ابتدایی