پایه نهم (گام به گام ، نمونه سوال و جزوه)- همگام درس

گام به گام کتاب کار زبان نهم

 1. جواب درس اول کتاب کار زبان انگلیسی نهم
 2. جواب درس دوم کتاب کار زبان انگلیسی نهم
 3. جواب درس سوم کتاب کار زبان انگلیسی نهم
 4. جواب درس چهارم کتاب کار زبان انگلیسی نهم
 5. جواب درس پنجم کتاب کار زبان انگلیسی نهم
 6. جواب درس ششم کتاب کار زبان انگلیسی نهم

گام به گام کتاب کار زبان نهم(رایگان وPDF)

جواب کتاب کار زبان نهم

نام درس : تمام درس ها | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه نهم

جواب کتاب کار زبان نهم

طبق درخواست هایی که در روز های اخیر داشتیم در این مطلب تصمیم گرفتیم تا برای شما عزیزان جواب تمرینات و فعالیت های کتاب کار زبانی کتاب کتاب کار زبان نهم را قرار دهیم. شما میتوانید در این بخش جواب کتاب کار زبان نهم را به صورت رایگان و مطابق با اخرین تغییرات کتاب درسی در سایت همگام درس مشاهده نمایید.

گام به گام نگارش نهم

 1. جواب درس اول ۱ نگارش نهم / صفحه ۱۷ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ و ۲۴
 2. جواب درس دوم ۲ نگارش نهم / صفحه ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ و ۳۴
 3. جواب درس سوم ۳ نگارش نهم / صفحه ۳۹ ، ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۲ ، ۴۳ و ۴۴
 4. جواب درس چهارم ۴ نگارش نهم / صفحه ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۶ ، ۵۷ و ۵۸
 5. جواب درس پنجم ۵ نگارش نهم / صفحه ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۷ ، ۶۸ ، ۶۹ و ۷۰
 6. جواب درس ششم ۶ نگارش نهم / صفحه ۷۹ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ و ۸۴
 7. جواب درس هفتم ۷ نگارش نهم / صفحه ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ و ۹۶
 8. جواب درس هشتم ۸ نگارش نهم / صفحه ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۰۵ ، ۱۰۶ و ۱۰۷

گام به گام نگارش نهم(رایگان وPDF)

جواب نگارش نهم

نام درس : تمام درس ها | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه نهم

جواب نگارش نهم

طبق درخواست هایی که در روز های اخیر داشتیم در این مطلب تصمیم گرفتیم تا برای شما عزیزان جواب تمرینات و فعالیت های نگارشی کتاب نگارش نهم را قرار دهیم. شما میتوانید در این بخش جواب نگارش نهم را به صورت رایگان و مطابق با اخرین تغییرات کتاب درسی در سایت همگام درس مشاهده نمایید.

گام به گام انگلیسی نهم (PDF و رایگان)

 1. درس اول زبان نهم با جواب
 2. درس دوم زبان نهم با جواب
 3. درس سوم زبان نهم با جواب
 4. درس چهارم زبان نهم با جواب
 5. درس پنجم زبان انگلیسی نهم با جواب
 6. درس ششم زبان نهم با جواب

گام به گام انگلیسی نهم (PDF و رایگان)

گام به گام نهم درس انگلیسی

نام درس : انگلیسی | موضوع : گام به گام | پایه نهم

یکی از درس های مهم در پایه نهم مربوط به درس انگلیسی است ، انگلیسی نهم دارای 10 درس دارد که ما برای شما عزیزان در این بخش گام به گام انگلیسی نهم را آماده کرده ایم. علاوه بر بخش آنلاین در سایت همگام درس ، شما فایل PDF انگلیسی نهم را نیز از این بخش دانلود کنید.

بخش انلاین (بروز شده)

 

در حال آماده سازی بخش دانلود