معنی گنج حکمت مردان واقعی فارسی یازدهم

معنی گنج حکمت مردان واقعی فارسی یازدهم

معنی گنج حکمت صفحه ۵۶ فارسی یازدهم

معنی گنج حکمت مردان واقعی فارسی یازدهم

نام درس : گنج حکمت: مردان واقعی | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | یازدهم

معنی گنج حکمت صفحه ۵۶ فارسی یازدهم

یکی از کوه لُکام به زیارت «سَری سَقَطی» آمد. سلام کرد و گفت: «فلان پیر از کوه لُکام تو را سلام گفت.» سَری گفت: «وی در کوه ساکن شده است؟ بس کاری نباشد. مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود، چنانکه یک لحظه از حق تعالی غایب نشود.»
معنی: شخصی از کوه لُکام به دیدار «سری سقطی» آمد، سلام کرد و گفت: فلان عارف از کوه لُکام به تو سلام فرستاد.
سری گفت: آیا او در کوه زندگی می کند؟ این کار، ارزش و اهمّیتی ندارد. انسان عارف باید در میان مردم جامعه مشغول کار و زندگی باشد، به گونه ای که حتّی یک لحظه از یاد خدای بزرگ، غافل و بی خبر نباشد.
قلمرو زبانی: لُکام: نام کوهی در نزدیکی لبنان / زیارت: دیدار / سری سقطی: یکی از عارفان مشهور / پیر: عارف، مرشد / بس: بسیار : مهم / حق تعالی: خداوند بلندمرتبه / غایب: بی خبر / کلّ بند: نُه جمله / سلام: نقش مفعول / تو: نقش متمّم / ساکن و کار و مشغول و غایب: نقش مسند.
قلمرو ادبی:  کوه و لُکام و سلام: آرایه تکرار / مرد: مجاز از انسان / بازار: مجاز از جامعه.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *