جواب درس دوم 2 عربی هشتم

گام به گام درس 2 عربی هشتم

جواب تمرینات درس دوم عربی هشتم

گام به گام درس 2 عربی هشتم

نام درس : درس دوم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

جواب تمرینات درس دوم عربی هشتم

در قسمت زیر میتوانید گام به گام عربی هشتم درس دوم را مشاهده نمایید.گام به گام عربی هشتم درس دوم / ترجمه و جواب صفحه های ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ پاسخ تمرینات درس ۲ عربی هشتم

ترجمه کلمات صفحه 24 عربی هشتم

ترجمه صفحه 25 عربی هشتم

ترجمه صفحه 25 عربی هشتم

اهمیت زبان عربی

﴿اَلْحَمدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ﴾ لِأَنَّنا نَجَحْنا فِی السَّنَهِ الْماضیَهِ وَ قادِرونَ عَلَی قِراءَهِ الْعِباراتِ وَ النُّصوصِ الْبَسیطَهِ.
ترجمه: ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است. برای اینکه ما در سال گذشته قبول (موفق) شدیم. و می‌توانیم عبارت‌ها و متن‌های سادهٔ عربی (عربی ساده) را بخوانیم.

نَحنُ بِحاجَهٍ إِلَی تَعَلُّمِ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ، لِأَنَّها لُغَهُ دینِنا، و اللُّغَهُ الْفارِسیَّهُ مَمزوجَهٌ بِها کَثیراً.
ترجمه: عربی زبان دین ماست و ما به یادگیری آن نیاز داریم. برای اینکه (زیرا) زبان فارسی با آن بسیار آمیخته است.

إِنَّ اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ مِنَ اللُّغاتِ الْعالَمیَّهِ.
ترجمه: همانا زبان عربی از زبان‌های بین‌المللی (جهانی) است.

اَلْقُرآنُ وَ الْأَحادیثُ ﴿بِلِسانٍ عَرَبیٍّ مُبینٍ﴾
ترجمه: قرآن و احادیث (به زبان عربی آشکار است.)

اَلْعَرَبیَّهُ مِنَ اللُّغاتِ الرَّسمیَّهِ فی مُنَظَّمَهِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَهِ.
عربی از زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد است.

اَلْإیرانیّونَ خَدَمُوا اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ کَثیراً. «اَلْفیروزآبادیُّ» کَتَبَ مُعجَماً فِی اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ اسْمُهُ «الْقاموسُ الْمُحیطُ» و «سیبَوَیْهِ» کَتَبَ أَوَّلَ کِتابٍ کامِلٍ فی قَواعِدِ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ اسْمُهُ «الْکِتابُ».
ترجمه: ایرانیان به زبان عربی بسیار خدمت کردند. «فیروز آبادی» لغت نامه‌ای در زبان عربی نوشته است که نام آن «القاموس المحیط» و «سیبویه» اولین کتاب کامل در قواعد (دستور) زبان عربی نوشته است که اسم آن «الکتاب» است.

ترجمه صفحه 25 عربی هشتم

ترجمه صفحه 26 عربی هشتم

أَکثَرُ أَسماءِ الْأَولادِ وَ الْبَناتِ فِی الْعالَمِ الْإسلامیِّ عَرَبیٌّ.
ترجمه: بیشتر اسم‌های پسران و دختران در جهان اسلامی، عربی است.

اَلْکَلِماتُ الْعَرَبیَّهُ، کَثیرَهٌ فِی الْفارِسیَّهِ وَ هٰذا بِسَبَبِ احْتِرامِ الْإیرانیّینَ لِلُغَهِ الْقُرآنِ.
ترجمه: کلمات عربی، در فارسی زیاد است و این به خاطر احترام ایرانیان به زبان قرآن است.

أنَا أَعرِفُ مَعنَی کَلِماتٍ کَثیرَهٍ وَ أَذکُرُ کُلَّ کَلِماتِ السَّنَهِ الْماضیَهِ وَ أَقدِرُ عَلَی قِراءَهِ النُّصوصِ الْبَسیطهِ. جاءَ فِی الَْمثالِ:
ترجمه: من معنی کلمات زیادی را می‌دانم و همه کلمات سال گذشته را به یاد می‌آورم و می‌توانم متن‌های ساده را بخوانم. در مثال‌ها آمده است:

«اَلْعِلْمُ فِی الصِّغَرِ کَالنَّقشِ فِی الْحَجَرِ.»
ترجمه: «علم در کودکی مانند نقاشی در سنگ است.»

یا أَخی، أَ أَنتَ تَعرِفُ مَعنَی کَلِماتِ الْکِتابِ الْأَوَّلِ أَیضاً؟
ترجمه: ای برادرم، آیا تو معنی کلمات اول را می‌دانی؟

یا أُختی، أَ تَفهَمینَ مَعنَی الْآیاتِ وَ الْأَحادیثِ السَّهْلَهِ؟
ترجمه: ای خواهرم، آیا معنی آیات و احادیث ساده را می‌فهمی؟

ترجمه صفحه 26 و 27 عربی هشتم

جواب صفحه 18 عربی هشتم

در قسمت با ترجمه صفحه ۲۶ و ۲۷ عربی هشتم را قرار داده ایم

جواب صفحه 28 عربی هشتم

📘مانند مثال ترجمه کنید. (جواب جدول صفحه ۲۸ عربی هشتم)

ذَهَبْتُرفتمأذهَبُمی‌روم
صَنَعْتُساختمأصنَعُمی‌سازم
عَلِمْتَدانستیتَعلَمُمی‌دانی
زَرَعْتَکاشتیتَزرَعُمی‌کاری
عَرَفْتِشناختیتَعرِفینَمی‌شناسی
قَبِلْتِقبول کردیتَقبَلینَقبول می‌کنی

جواب تمرینات درس دوم عربی هشتم

🔶 تمرین اول

📘 با توجّه به متن درس جمله‌های درست و نادرست را معلوم کنید.

جواب صفحه 28 عربی هشتم

1- نادرست / 2- نادرست / 3- درست / 4- نادرست

جواب صفحه 29 عربی هشتم

🔶 تمرین دوم _ ثانی

📘 ترجمه کنید.

جواب صفحه 21 عربی هشتمچه کار می‌کنی ای پسر؟
به عکس نگاه می‌کنم.

جواب صفحه 29 عربی هشتمای خانم چه کار می‌کنی؟
آیاتی از قران را میخوانم.

جواب صفحه 21 عربی هشتم

آیا صندلی می‌سازی؟
نه میز می‌سازم.

جواب صفحه 21 عربی هشتم

آیا با خواهرت می‌روی؟
نه با دوستم می‌روم.

جواب صفحه 30 عربی هشتم

🔶 تمرین سوم _ الثالث

📘 هر کلمه را به توضیح مرتبط با آن وصل کنید. «یک کلمه اضاف است.»

جواب صفحه 30 عربی هشتم

جهت بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید

🔶 تمرین چهارم _ الرابع

📘 ترجمه کنید. سپس فعل ماضی و مضارع را مشخّص کنید.

1- ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ﴾ ماضی: جَعَلْنَا
ترجمه: قرار دادیم از آب هر چیزی را زنده

2- أَنتَ قَبِلْتَ کَلامَ والِدِکَ وَ الْآنَ تَعمَلُ بِهِ. ماضی: قَبِلْتَ _ مضارع: تَعمَلُ
ترجمه: تو سخن پدرت را قبول کردی و الان به آن عمل می کنی.

3- أَنتِ حَفِظْتِ سورَهَ النَّصرِ وَ الْآنَ تَحفَظینَ سورَهَ الْقَدرِ. ماضی: حَفِظْتِ _ مضارع: تَحفَظینَ
ترجمه: تو سوره نصر را حفظ کردی و اکنون سوره قدر را حفظ می کنی.

4- أَنَا دَخَلْتُ الصَّفَّ الثّامِنَ وَ أنتَ تَدخُلُ الصَّفَّ الْخامِسَ. ماضی: دَخَلْتُ _ مضارع: تَدخُلُ
ترجمه: من به کلاس هشتم داخل شدم و تو به کلاس پنجم داخل می شوی.

جواب صفحه 31 عربی هشتم

🔶 تمرین پنجم _ الخامس

📘 گزینه مناسب را انتخاب کنید.(جواب صحیح با نارنجی علامت زده شده!)

1) أَ أَنتَ ……….. الْبابَ قَبلَ دَقیقَتَینِ؟ (طَرَقْتَ – تَطْرُقُ)
ترجمه: آیا تو در دو دقیقه پیش در را کوبیدی؟ (کوبیدی – می کوبی)

2) أنَا …………… عَنْ طَریقِ الْجَنَّهِ فی حَیاتی. (بَحَثْنا – أَبْحَثُ)
ترجمه: من در زندگی ام دنبال راه بهشت می گردم (گشتی – می گردی)

3) یا حَدّادُ، أ أنَتَ ………… فِی الْمَصنعَ أَمْسِ؟ (عَمِلْتَ – تَعْمَلینَ)
ترجمه: ای آهنگر، آیا تو دیروز در کارخانه کار کردی؟ (کار کردی – کار می کنی)

4- یا أُختی، هَلْ ……………. الطَّعامَ قَبلَ دَقیقَهٍ؟ (أَکَلْتِ – شَربِتَْ)
ترجمه: ای خواهرم ، آیا دو دقیقه پیش غذا خوردی؟ (خوردی – نوشیدی)

5- أ أَنتِ ……………. بِجَمْعِ الْفَواکِهِ بَعدَ یَومَینِ؟ (بَدَأْتُ – تَبْدَئینَ)
ترجمه: آیا تو بعد از دو روز به جمع آوری میوه ها شروع میکنی؟ (شروع کردم – شروع میکنی)

6- أَیُّهَا الْخَبّازُ الْمُحتَرَمُ، هَل …………… بَعدَ دَقائِق؟ (تَعْمَلُ – تَعْمَلینَ)
ترجمه: ای نانوای محترم ، آیا بعد دقایقی کار میکنی؟ (کار میکنی – کار میکنی)

🔶 تمرین ششم _ السادس

📘 مانند مثال ترجمه کنید.

نَظَرَ: نگاه کردأَنْظُرُنگاه می‌کنمتَنْظُرُنگاه می‌کنیتَنْظُرینَنگاه می‌کنی
سَأَلَ: پرسیدأَسْأَلُمی‌پرسمتَسْأَلُمی‌پرسیتَسْأَلینَمی‌پرسی
سَمَحَ: اجازه دادأَسْمَحُاجازه می دهمتَسْمَحُاجازه می‌دهیتَسْمَحینَاجازه می‌دهی
ذَکَرَ: یاد کردأَذْکُرُیاد می کنمتَذْکُرُیاد می‌کنیتَذْکُرینَیاد می‌کنی

اگر جدول بالا را کامل نمی بینند اینجا کلیک کنید

جواب صفحه 32 عربی هشتم

🔶 تمرین هفتم _ السابع

📘 در گروه های دو نفره مکالـمه کنید. »پاسخ کوتاه کافی است«.

در گروه های دو نفره مکالـمه کنید. »پاسخ کوتاه کافی است«.

ترجمه صفحه 32 و 33 عربی هشتم

ترجمه صفحه 32 و 33 عربی هشتم

📘 بخواند و ترجمه کنید.

لِکُلِّ شیءٍ طَریقٌ وَ طَریقُ الْجَنَّهِ الْعِلْمُ. «رسولُ اللّهِ (ص)»
هر چیزی راهی دارد و راه بهشت علم است.

اَلْعِلْمُ أَفضَلُ مِنَ الْعِبادَهِ. «رسولُ اللّهِ (ص)»
علم برتر از عبادت است.

زَکاهُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ. «امام علی (ع)»
زکات علم، گسترش آن است.

مَنْ سَأَلَ، عَلِمَ. «امام علی (ع)»
هر کس پرسید، دانست. (هر کس بپرسد، می‌داند.)

مَنْ کَتَمَ عِلْماً، فَکَأَنَّهُ جاهِلٌ. «امام علی (ع)»
هر کس علم را پنهان کند (کرد)، گویی که جاهل است.

چه وبلاگ یا وبسایتی را در زمینه آموزش عربی میشناسید؟ 
وبسایت hamgamdars.com – همگام درس

ترجمه صفحه 34 درس دوم عربی هشتم

بخواند و ترجمه کنید.

📘 ترجمه صفحه ۳۴  عربی هشتم

إیجارُ الْغُرفَهِ فی کَربَلاء
اجاره اتاق در کربلا

– ساعَدَکَ اللّٰهُ!
معنی: خدا قوت
– حَیّاکَ اللّٰهُ!
معنی: زنده باشی
– هَل عِندَکُم غُرفَهٌ فارِغَهٌ ذاتُ ثلَاثَهِ أَسِرَّه؟
معنی: آیا اتاق خالی سه تخته داری؟
– نَعَم؛ عِندَنا فِی الطّابِقِ الرّابِعِ.
معنی: بله، در طبقه چهارم داریم
– أ ما عِندَکُم فِی الطّابِقِ الْأَوَّلِ؟
معنی: آیا در طبقه اول نداری؟
– لا؛ ما عِندَنا، لکِنْ، اَلْمِصعَدُ مَوجودٌ.
معنی: نه نداریم ولی آسانسور هست.
– حَسَناً، نُریدُ رُؤیَهَ الْغُرفَهِ.
معنی: باشه، میخواهیم اتاق را ببینیم.
– لا بَأسَ؛ هٰذا مِفتاحُ الْغُرفَهِ.
معنی: عیبی نداره، این کلید اتاق است .
– کَمْ إیجارُها؟
معنی: اجاره اش چند است؟
– أمَامَکَ لَوحَهُ الْإیجاراتِ.
معنی: تابلو اجاره ها جلوته
– هَل یُمکِنُ التَّخفیضُ؟
معنی: آیا امکان تخفیف هست؟
– لا؛ لِأَنَّ الْأَسعارَ مُحَدَّدَهٌ مِن قِبَلِ الْحِکومَهِ.
معنی: نه، زیرا قیمت ها از سوی دولت مشخص شده است .
کَم لَیلَهً أَنتُم فی کَربَلاء؟
معنی: چند شب در کربلا هستید؟
– ثلَاثَهَ لَیالٍ.
معنی: سه شب
– أیَنَ بِطاقاتُ هُویّاتِکُم؟
معنی: کارت های شناسایی شما کجاست؟
– هٰذِهِ بِطاقاتُنا.
معنی: این کارت هایمان است.

با تشکر سایت همگام درس HamgamDars.com ❤

برای دریافت دیگر مطالب میتوانید با اضافه کردن عبارت “همگام درس” به آخر عبارت جستجو در گوگل آن ها را بیابید. همچنین پیشنهاد میشود از گام به گام عربی هشتم و  درس 3 عربی هشتم نیز دیدن فرمایید

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.
اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • ناشناس :

  عالیه ولی بعضی جاها غلط املایی داره که دوستات گفتند در غیر این صورت بسیار عالی

 • Ali :

  سلام
  در تمرین ششم در ردیف دوم جدول 《سَاَلَ》 با 《أساَلُ》یه معنی نوشتید چرا
  اولی میشه پرسید دومی میشه پرسیدم

 • danial :

  سلام و خسته نباشید.
  خیلی ممنون از سایت خوبتون.
  فکر کنم در تمرین سادس در قسمت اسال یه اشتباهی پیش اومده چون اسال میشه می پرسم ولس شما نوشتید پرسید
  خیلیی ممنون.

 • Sobhani :

  عالی

 • Amirrza :

  وبساین خوبیه ولی هنوز ی خورده کار داره
  مثلا سوال امتحانی نداره🙂

 • amirrza :

  Khoob bood 🙂🙂

 • متین :

  بهترین سایت و برنامه جهان

 • Amir :

  سایت شما حرف نداره
  بهترین سایت برای درس همینه
  خدا قوت ❤

 • والا :

  بسیار عالی خسته نباشید. فقط بَحَثنا میشه گشتیم ولی اشتباهی گشتی نوشتید. ممنون

 • Amir :

  خیلی خیلی عالی بود

 • 007 :

  مثل همیشه عالی بود
  ❤️

 • زینب :

  واقعا عالی
  نمیدونم چرا جاهای دیگه نمییییییفهمننننننن کتابا عوض شده
  شما کاملترین مرجع این درس بودین که مطالبتون رو آپدیت کرده بودین و با ترجمه صحیح همه رو داشتی
  متشکرم از زحمات بسیار همه عواملتون 🌹🌹

 • علی :

  عالیه مممنون

 • امیر محمد :

  خسته نباشید
  عالی
  عالی
  دمتون گرم یعنی با برنامه شما میشه یک امتحان خوب رو تجربه کرد
  بازم دمتون گرم 💙💙💙

 • mjx :

  سلام
  ممنونم بابت سایت خوبتون
  سلام
  اَلْأَربَعینیّات یعنی چی؟

 • ستی :

  مرسییی من هیچی از اول سال ننوشته بودم الان همه رو تو نیم ساعت نوشتم حالا باید برم حفظ کنم

 • محمد مهدی :

  صفحه ۳۱ جدول آخرش معلوم نیست ممنون میشم اگه درستش کنید

  و تشکر بابت ساخت این برنامه واقعا عالی عالی هستش

  • HamGamDars :

   حالت تصویر قرار گرفت

 • امیرعلی محمدی :

  دورغ هست سوال فراق داره تا کتاب امسال

 • ناشناس :

  سلام عالیه ممنون
  فقط میشه نمونه سوال هم بگزارین لطفاً؟؟؟
  اگه میشه؟
  بازم ممنون

 • دینا :

  واقعا من از این سایت راضی ام تو همه درس هام ازش استفاده می کنم مخصوصا عربی

 • .. :

  عالیه🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 • sabee :

  عااییییییی

 • F :

  خیلی عالیه من همیشه از این سایت و آموزش هاش استفاده میکنم👌

 • زهرا :

  صفحه ۳۱ عربی هشتم أسأل میشه می‌پرسم
  اشتباه نوشته شده تا جایی که من فهمیدم

 • سبحان :

  عالی خیلی خوبه ممنون از شما

 • سبحان :

  عالی مرسی ممنون

 • Sayeh :

  سایتتون فوق العاده است فقط امکان جاگیری فیلم ندارد؟ اگر فیلم هم بود عالی میشد مخصوصا درس ریاضی

 • meeuki-chan :

  سایتتون حرف ندارهـــــــــــــــــــــ
  خستـہ نباشیـد و دستتون درد نڪنـہ

 • طاها محمدی :

  خیلی برنامه خوبی هست من که از این برنامه راضی هستم دست سازندش درد نکنه

 • امیر :

  دست شما درد نکن از شما ممنون از وقتی به سایت آمدم عربی خوب بلند شدم

 • Ya3er_e86 :

  عالی دمتون گرم داشیا🤟❤❤❤💋🌷🖐👌

 • nita :

  6=تعمل:زیرا باتوجه به جمله باید فعل مذکر مزارع قرار داد و تعملین فعل مونث مزارع است

 • سبحان :

  عالییی

 • Zahra :

  ممنونم از سایت عالیتون واقعا به درد خیلی از آدم ها خورد

 • Erfan :

  در سوال شش بخاطر اینکه سمت راستی مذکر هستش درسته مگر نه معنی ها یکی هستش

  • arwyn7050@gmail.com :

   آقا دمت گرم عالیه

 • سینا :

  عالیه خیلی خوب کامل و دقیق 👌👌

 • شبنم :

  عالیه

 • سپهر :

  عالللللللللیییییییییییی

 • محمدرضا :

  سلام خیلییییییییییییییییییی خوب بود.😍😍😍🥰
  واقعا نمیدونم چرا تو عربی هشتم لغت نامه آخر کتاب ندارن😑😑😑😑

  • امیر :

   مگه فارسیه داداش😑

 • رها :

  خیلی عالیه هرجایی رو میگشتم همه جوابای کتابای پارسال بود ولی اینا دقیق و کامل هستن

 • مونا کریمی :

  عالی دستتون درد نکنه💕🍨
  با معنی دوستان هم بهتر یاد می‌گیرند 🍓🛖

 • 𝓜𝓞𝓗𝓐𝓜𝓜𝓐𝓓𝓜𝓔𝓗𝓓𝓘𝓝𝓐𝓓𝓔𝓡𝓘 :

  خوبه ولی بعضی جاها غلط املائی داره و بعضی جاها اشتباه معنی کرده

  • HamGamDars :

   سلام لطفاً بگید کدوم بخش ها سریع ویرایش میکنیم

   • محمد مهیار :

    صفحه 30 ترجمه عبارت دوم = سخن را نوشته اید سخت

   • مصوم :

    بله دقیقا مثلا ص 34 حسنا میشه بسیار خب ولی شما زدینن باشه😐🖐🏻💔

 • آرش :

  سلام. در صفحه 30 ، سوال 4 کلاس ها غلط هست. اولی هشتم و دومی پنجم

  ثامن: هشتم خامس: پنجم

 • امیر محمد :

  عالی و کامل بود ممنون

 • آیسان :

  سلام. خیلی ممنون از لطف شما خیلی عالیه

  • ثمر :

   خیلی خوبه ممنون

 • امیرعلی موسوی :

  دمتون گرم عالی بود🤩🤩🤩

  • امی علی موسوی :

   عالی

 • امیرعلی :

  فدات العاده ممنون

 • :

  عالی فقط صفحه ۲۰بالای صفحه حل نشده

 • Nafas :

  خوب بود ولی چرا فن ترجمه رو توضیح نداد 😑🥺

 • ،، :

  عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی

 • Nahid :

  خیلی عالی بود و واقعا به دردم خیلی ممنون

 • یاسمین‌کاوسی‌ :

  خوبه‌اما‌کل‌کتابارونداره‌وهمچنین‌پایه‌هارو‌

 • Mobina :

  سلام خیلی ممنونم عالی است

  • Ẩbolfazl :

   خواهش

 • Janan :

  خوب بود در کل
  ولی اگه قرار باشه بگم عالی بود،باید همه ی کتاب ها و همه ی فصل های کتاب در این اپ اومده باشه!!
  درغیر این صورت…!!
  در هر حال ممنون از سازنده ی گرامی.
  تلاشتون رو برای بهتر شدن اپ خودتون بکنید.

 • .... :

  چرا سومی رو زده نادرست!؟؟؟؟؟؟؟درسته که

  • ،،، :

   اَسَاَلُ میشه میپرسم
   ممنون

 • حسام :

  خیلی خوب است.
  ولی چرا درس های‌دیگر‌نیست؟
  و بهتر‌ میشد اگر که تمام تمرین ها پشت سر هم بود.
  ولی در کل خوب است.

 • xXAshXx :

  خیلی عالی

 • یاسین :

  ایول عالی بود ممنون از ناشر

 • ناشناس :

  عالی بود ولی اگر صفحه ۲۰ بالا صفحه هم بود خوب میشد

 • محسن :

  دمتون گرم هر چقدر بگم کمه

 • فاطمه :

  سلام ممنون خیلی خوب بود

  • ترانه :

   عالی ولی چرا صفحه ۲۰ سومی رو زده نادرست؟؟جوابش میشه درست

   • دیانا :

    سلام الان قسمت 6 صفحه ی 31 کجاست پیدا نمیکنم

  • Reyhane :

   بسیااااار عالی دست مریزاد فردا امتحان دارم ایشالله ک بیست شم دعا کنییییید😁😹😹😹
   واقا ممنونم

 • سمایل بی شرف :

  سلام خوب می شد اگه درس های دیگر هم می بود

 • ناشناس :

  کسی هست که بدون فعل ها صفحه ۱۶ را نشان بده و ضمایر متصل و منفصل را پیداکنه و با فعل نجح : موفق شد بسازه

 • عسکری راد :

  درس های دیگه چرا پاسخ داده نشده اند؟

  • :) :

   عالی

 • هدیه شاکری پور :

  درس سه عربی نیست چرا

  • HamGamDars :

   این دو سه روز قرار میگیره
   اماده شده

  • نسترن :

   فوق العاده عالی بود لذت بردم من ۲۰ گرفتم عربی رو واقعا ممنون از اینکه کمک ما هستید ممنون از همه شما که به فکر ما هستید تشکر🙏🏻🌿❣

 • ناشناس :

  عالی👌👌👌

  • عباس :

   دمتون گرم
   خیلی عالی

 • محمد بهشتی :

  خخخلی عالیی

 • مانا :

  مابقی درس ها

  • مه . :

   چرا صفحه ی ۱۸ به فارسی معنی شده؟

 • ثنا :

  درس سوم

  • 𝑹𝒆𝒚𝒉𝒂𝒏𝒆𝒉 :

   عالی بود ، کامل و دقیق !- ممنونم [💕🌸]

   • /ssAmin /ss :

    واقعا عالیه ولی حیف نگارش رو ندارن توش

   • میلاد علیزهی :

    عالی من خیلی از برنامه همیار راضیم پنج ستاره بهش میدم

   • امیر :

    عالیه بهترین برنامه درسی👌

  • امیرعباس :

   سایتتون خیلیییییییییییییی خیلیییییییییییییی خیلیییییییییییییی خوبه
   کامل نوشته

   • HamGamDars :

    ممنون امیر جان

  • محیاجعفری :

   بسیار عالی دستتون درد نکنه🙏🙏👌👌

  • دختر ماه :

   عالی بود
   شما نبودین کتاب ما خالی بود😚😂

   • حمید :

    عالیه فقط کلیپ اموزشی هم موجود کنید

  • امتا :

   عالی