جواب درس 9 نگارش ششم

گام به گام نگارش ششم درس 9

جواب درس نهم نگارش ششم ابتدایی

گام به گام نگارش ششم درس 9

نام درس : نهم | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

 جواب درس نهم نگارش ششم ابتدایی

گام به گام نگارش ششم

گزارشدرس نهم ::

املا و واژه آموزی صفحه 58 نگارش ششم

1 واژه هایی را که در آنها یکی از شـکل های صدای / ز/ به کار رفته اسـت، از درس پیدا کنید و بنویسید.
جواب

ز : نیزه، قزوین، زمان، نزدیک، بزرگ، امروز، از، ارزش، روز، نزدیکان، هزاران، نیز، چیز، جز، زحمت، زهر، برگزیده ام
ض: ریاضی، ضعف
ظ: عظیم، تلفظ، حافظه، مظلومیت، ظالمین، لحظات، لحظه، منظور،حافظ
ذ: درگذشت

جواب صفحه 59 نگارش ششم

2 مانند نمونه واژه های زیر را در جدول قرار دهید.
کلمه – فضلا – کتاب – متون – کلمات – فاضل- کُتُب- فصل – متن – فصول

کلمه  کلمات
فاضل فضلا
متن متون
کتاب کُتُب
فصل فصول

 

3 جدول زیر را کامل کنید.

 

واژه «نامه» واژه ی  جدید
کار + نامه = کارنامه
فرهنگ + نامه = فرهنگ نامه
لغت + نامه =  لغت نامه
زندگی + نامه = زندگی نامه

 

نگارش

نگارش صفحه 60 نگارش ششم

1 متن زیر را تا سه سطر ادامه دهید.
اگر به جای دوستان دهخدا بودم… (هر کدام را دوست داشتید بنویسید)
جواب کتاب را می گرفتم و از او می‌خواستم تا کتاب را ادامه بدهد ولی چون عمر او رو به پایان بود و نمی توانست ادامه بدهد خودم با تلاش و کوشش و پشت کار ادامه می دادم با اینکه سخت بود.

همیار

جوابکتاب را می‌گرفتم و از او می‌خواستم تا کتاب را ادامه بدهد ولی چون عمر او رو به پایان بود و نمی توانست ادامه بدهد خودم با تلاش و کوشش و پشت کار ادامه می دادم با اینکه سخت بود این متن توسط نویسنده ارسال شده است با تشکر از نویسنده عزیز.

جواب

اگر به جای دوستان دهخدا بودم، بیشتر با او درباره لغت نامه اش صحبت و همکاری می کردم و از تبحّر او در ادبیات بیشتر استفاده می بردم. سعی می کردم زمان بیشتری را با او باشم تا از گنج وجود او بیشتر استفاده کنم که بعدها از نبود او حسرت نخورم. مردی بزرگ که لغت نامه ای بزرگ برای ما به یادگار گذاشت. باشد که با استفاده از واژگان زبان پارسی زحمات او ارج بنهیم.

2 واژه های زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید، سپس با استفاده از آنها، یک بند درباره ی یکی از نام آورانی که میشناسید، بنویسید.
پایداری – جمع آوری – تحقیق- اندیشمندان – یادگار- آثار – تأثیرگذار- جاودانگی
جواب آثار، اندیشمندان، پایداری، تأثیرگذار، تحقیق، جاودانگی، جوانمرد، یادگار
ما باید به آثار اندیشمندان ایرانی و پایداری آنها در برابر شکست ها بیندیشیم. مانند علی اکبر دهخدا. آثار و اطلاعات دهخدا بر مردم تاثیر گذار بود.او برای لغتنامه تحقیق های فراوانی را انجام داد.آثار های او جاودانه است.او اطلاعات و آگاهی های زیادی را جمع آوری کرده بود.من سعی میکنم از آثاری که از او به یادگار مانده است ،استفاده کنم.

جوابدهخدا بیشتر عمر خود را جمع آوری پرداخت و تحقیق های زیادی انجام می داد و آثار او جاودانگی دارد و تمام اندیشمندان او را تحسین می کنند و یادگار او همیشه در ذهن ما است و خواهد بود.‌‌..‌‌‌.‌

جواب شهید مانند گل های پرپر شده است و صداقت و سرنوش ما را .معلوم می کند وبر روی سنگر به شهادت می‌رسند حماسه ی زندگی ما معلوم خواهد شد.

جواب دهخدا برای آثاری که داشت بسیار زحمت کشیده بود او طی این۴۸ سال بسیار تحقیق کرده بود و اطلاعات زیادی جمع اوری کرده بود این اثار او یک یادگاری از او است و اندیشمندان معتقدند اثار او یک آثار جاودان و تاثیرگزار است.

کارگاه نویسندگی صفحه 61 نگارش ششم

1 دو تصویر را با هم مقایسه کنید.
کارگاه نویسندگی صفحه 61 نگارش ششم

جواب دو گونه گل دیده می شود. گل لاله و گل رز. هردو گونه این گل ها دارای رنگ ها ی مختلف هستند و معمولا در هر آب و هوایی رشد می کنند. در فرهنگ ما گل لاله نماد شهید و گل رز نماد عشق است.
بر هر شاخه ی گل رز معمولا چند گل وجود دارد، اما گل لاله تگ گل است. شکل این دو گل تفاوت دارد و لاله برخلاف رز معمولا به صورت مجموعه ای کاشته می شود. گل رز اغلب در همه فصل ها رشد می کند ولی لاله در فصل بهار رشد می کند.

جواب تصویر سمت راست نماد انسانهایی است که با نژادهای گوناگون در کنار هم با آرامش زندگی میکنند از وجود هم بهره می برند ولی تصویر سمت چپ یک گل تنها رانشان می‌دهد که نماد انسانی است که بخاطر تکبر وخود بزرگ بینی از بقیه جدا مانده است مطمئنا از گلهای سمت راست آسیب پذیر تر است.

جواب در این تصویر دو گونه گل دیده می شود:گل لاله و گل رز. در فرهنگ ما گل لاله نماد شهید و گل رز نماد عشق است. گل رز اغلب در همه ی فصل ها رشد می کند.اما گل لاله فقط در فصل بهار رشد می کند.

جواب در شکل سمت راست گل های گوناگونی با رنگ های مختلف است اما در شکل سمت چپ گلی صورتی رنگ است البته مقایسه ی دیگر من این است که همه ی گل ها کنار هم زیبا هستند و اما شکل سمت چپ گلی تک است و به چشم انسان ها بسیار زیبا نمی اید.

جواب صفحه 62 نگارش ششم

2 شخصیت دهخدا را با یکی از نام آورانی که در کلاس پنجم با آن آشنا شدید، مقایسه کنید. تفاوت و شباهت آنها را در دو بند بنویسید.
جواب
تفاوت و شباهت فردوسی و دهخدا
لغتنامه دهخدا در نشر و گسترش و حفظ زبان مادری‌مان ماندگار است. بر اساس این گزارش، مریم حق روستا رئیس این دانشکده در سخنانی ابراز داشت: اینک که به بهانه بزرگداشت دو تن از این عزیزان و ادبا دور هم جمع شدیم بر آنیم که به پاس زحمات آنها در عرصه ادبیات با نگاهی منصفانه و خلاصه، از آن یاد کنیم، بی‌اساس نیست اگر دهخدا را به فردوسی معاصر بنامیم. مردی که حدود 40 سال از زندگی خود را صرف نوشتن کتابی کرد که به جرات می‌توان گفت در حفظ زبان فارسی نقشی کمتر از فردوسی ندارد.

به گفته وی، لغت‌ نامه دهخدا در گسترش و حفظ زبان مادری مان ماندگار است. کسی که در از بین بردن بی‌سوادی نقش قابل ملاحظه‌ای در زمان خویش ب ثمر رساند.دهخدا با اشعار و گفتار خویش قسمت و خوی انسانی بشر پارسی را تلنگری می‌زند برای بیداری انسان است. حق روستا خاطرنشان کرد: دهخدا در نوشته‌های خود برای بیداری انسانی آزاد، برای گرفتن و تشخیص حق در تلاش است.

دهخدا زبان عربی و علوم دینی را در مدرسه حاج شیخ هادی نزد غلامحسین بروجردی فراگرفت و با تاسیس مدرسه عالی علوم سیاسی در آزمون ورودی آن شرکت کرد تا در زمره نخستین دانش آموختگان این رشته تازه وارد در کشور باشد. یکی از بزرگترین امتیازهای فردوسی ایمان به اصول اخلاقی است. فردوسی هرگز لفظ رکیک و سخن ناپسند در کتاب خود نیاورده، اندرزهای گرانبهای او گاه با چنان بیان موثری سروده شده است که خواننده نمی تواند خود را از تاثیر آن برکنار دارد.

3 فهم خود را از ضرب المثل »کار نیکو کردن از پر کردن است« در یک بند بنویسید.
جواب

هر اندازه کاری را بیشتر انجام دهی و تمرین و پیگیری بیشتری داشته باشی، در آن کار موفق تر خواهی بود، زیرا انسان تا زمانی که با انجام دادن پی در پی یک کار، در آن کار مهارت پیدا نکند، نمی تواند نتیجه ی خوبی بگیرد.

جواب هر قدر انسان کاری را بیش تر انجام دهد و تمرین و پی گیری بیشتری داشته باشد ، مهارت بیشتری کسب می کند و نتیجه ی بهتری می گیرد . در واقع انجام کار به بهترین شکل ان ، تمرین و اندیشه ی کامل می طلبد.

جواب هر گاه کاری راکه دوست داریم انجام بدهیم باید برای آن کوشش و تلاش بسیاری کنیم ولی اگر برای کاری که دوست داریم کاری انجام ندهیم به هیچ جایی نخواهد رسید ….

جواباین ضرب المثل بر گرفته از داستان بهرام گور و کنیزک چینی در هفت پیکر نظامی است . مفهوم این مثل بر تمرین و مهارت زیاد اشاره دارد ؛ زیرا هر چقدر انسان برای انجام کاری تمرین داشته باشد ، مهارت بیشتری نیز کسب می کند و نتیجه ی بیشتری میگیرد.

 

دیدگاه : 47

 • حسین :

  عالی هست از شما خیلی تشکر میکنیم🌷🌷

  • jjj :

   مزخرف

   • تتلو :

    ببخشید اون هایی که میگن خوب نیست خب شما ها تقلب کار نیستید ولی من ور میدارم میزارم گروهه تقلب هم هم دوستم دارن بخاطره تقلب و زرنگ بودنم کلا ممنون از هم ادم هایی که این برنامه رو ساختن

  • مبینا :

   مرسی عالی بود😘😘😘😍😍💋💋

   • hajir :

    عالی

   • Maedeh :

    خیلی عالیه من که می زارم تو گروه درسی عالیه عالی

  • نازلی :

   عاللللللللللللی است

   • محمد رضا :

    عالی واقعن حرف نداره

  • امیرحسین :

   عالی دم هر کی که این برنامه رو ساخته گرم

 • آیناز :

  عالیه ممنون از اینکه به ما در این اوضاع کمک میکنین☺Aynaz☺

  • Bahar :

   عالی ممنون خیلی خوب بود

 • yasinkavosi9157164@gmail.com :

  عالی‌هست‌باتشکر‌کاوسی

  • 🤗 :

   این اپلیکیشن عالی هست من برای سازنده ی این اپلیکیشن ارزو ی موفقیت میکنم من این برنامه را به دوستانم هم معرفی کردم

 • امیررضا :

  واقعا ممنون عالی عالی عالی از اونایی که این اپلیکیشن رو ساختن واقعا تشکر میکنم عالی عالی عالی

 • ناشناس :

  عالیه
  نمونه‌ نداره
  ممنونم به خاطر این برنامه عالی😄

 • A :

  ممنون

 • علیرضا :

  عالی

 • اگه گفتید اینا کین؟؟ 👈🦓🦓🦓. هههههههه شماااا خخخخ🤣🤣🤣 :

  همتونم عشقولیای من هستین (البته فقط دختراا) 💋💌💘💝💖💗❤️💔❣️💟💕💞💓🧡💛💚💙💜💅💅

  • نیکا :

   شما کی هستید

  • T.a.h.a :

   ایوال

  • بهاره :

   ممنون برنامه عالیه دست سازنده درد نکنه

 • محسن :

  عالی 😍😍😍

 • یا ماچ :

  بی خودی

 • هلیا جون :

  عالی من از وقتی که این برنامه را گرفتم نمراتم خیلی خوب شده البته قبلا هم خوب بوده مثلا روی ١٨ بوده ولی الان همه امتحانام ٢٠ میشم ممنون از برنامهر خوبتون

 • 💚bili elish💚 :

  عالی

 • SETAYESH :

  خیلی عالیه ممنون از شما💞💞💞💞💞💞💞

 • AMIR :

  👏👏👏

 • نیکا :

  😍😍😍😍😍😍😍🙄😍🙄🙄😍😍😍😍😍😍

 • لJ :

  ممنون از اونایی که میگن عالیه

  عالیههههههههه عالیعهه🙂🙃😘😘😘😍😍🥰

 • همتا :

  خیلی عالییییی بود ممنون از این برنامه خوبتون واقعا به من در این شرایط کرونا کمک میکنه عالیی ممنون از سازنده

 • محمدامین :

  عالیییییی برنامه ی فوق العاده ای است ممنون از سازنده

 • محمد :

  عالی است اگه شد ازمون هم بزارید خیلی ممنون😘😍

 • M :

  عالی است اگه شد ازمون هم بزارید خیلی ممنون😘😍

 • محمد علی :

  خیلی خیلی عالی بود

 • فاطمه♥️♥️♡♡ :

  عالییییییییییییییی♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

 • Mobin khan :

  بسیار برنامه خوبی است دست سازندش درد نکه عالیه🤩🤩🥰🥰😘😘

 • آرش احمدزاده :

  خیلی خوب بود

 • آرش احمدزاده :

  خیلی خوب بود 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂

 • آرش احمدزاده :

  آفرین سازنده

 • رادین دوراندیش :

  سلام همیار برنامه خیلی خوبی هستش و خیلی کامل توضیح داده همه چیز رو من با برنامه شما هدیم رو بیست شدم

 • آرمان :

  عالی

 • آرمان :

  عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی ۶

 • Zzz :

  عالیههههههههههههه ممنون

 • Taha :

  خیلی خوب بود ممنون از همیار💜

 • Elmira :

  حرف نداشت عالی بود

 • اسما :

  خنده داره 😏😏😏

  • پردیس :

   خوبه فقط مشکلش اینه که برای سوال ۲ چند تا گزینه ننوشتین که متن هم یکم کوتاه باشه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *