جواب درس ۱۰ نگارش ششم / صفحه ۶۳ ، ۶۴ ، ۶۵ ، ۶۶ و ۶۷

گام به گام نگارش ششم درس ۱۰

جواب درس دهم نگارش ششم ابتدایی

گام به گام نگارش ششم درس 10

نام درس : عطار و جلال الدین محمد | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

 جواب درس دهم نگارش ششم ابتدایی

گام به گام نگارش ششم /  درس دهم :: عطار و جلال الدین محمد/ پاسخ درس دهم نگارش ششم – جواب املا و دانش زبانی و واژه آموزی، کارگاه نویسندگی و درک متن و هنر و سرگرمی صفحه ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ درس ۱۰ نگارش کلاس ششم.

جواب املا و دانش زبانی صفحه ۶۳ و ۶۴ نگارش ششم

۱- با حروف آخر هر واژه، مانند نمونه واژه های جدیدی از متن درس بنویسید.جواب املا و دانش زبانی صفحه ۶۳ و ۶۴ نگارش ششم

2- با توجه به متن درس، غلط های املایی را پیدا کنید و شکل درست آن را در جدول بنویسید.
🔹 محمد و پدرش برای یک سفر تولانی صمرقند را ترک کردند.
🔹 محمد از هر فرستی برای آموختن استفاده میکرد.
🔹 عطار نصخه ای از کتاب اصرارنامه ی خود را به محمد هدیه داد.
🔹 بهاءالدین به سفارش عطار مراغب محمد بود؛ چون او آینده ی درخشانی داشت.

واژه غلطشکل صحیح واژه
تولانیطولانی
صمرقندسمرقند
فرستفرصت
نصخهنسخه
اصرارنامهاسرارنامه
مراغبمراقب

۳ کدام یک از شعرهای زیر مثنوی است؟ دلیل بیاورید
الف) بادِ بهاری وَزید از طرفِ مَرغزار *** باز به گردون رسید، ناله ی هر مُرغِ زار
خیز و غنیمت شمار، جُنبشِ بادِ رَبیع *** ناله ی موزونِ مرغ، بوی خوشِ لاله زار
ب) ز بهرِ نیایش، سر و تن بشُست *** یکی پاک جای پرستش بجُست
از آن پس نهاد از برِ خاک، سر *** چنین گفت:«کای داورِ دادگر!
زِ هَر بد، تویی بندگان را پناه *** تو دادی مرا ،گُردی و دستگاه
پاسخ: شعر (ب) مثنوی است. جای قرار گرفتن قافیه، قالب شعر را تعیین می کند. در ابیات گزینه ب می‌بینیم که هر بیت قافیه ای جدا دارد و قافیه هر بیت با بیت بعد فرق دارد. به این قالب مثنوی می گویند.

جواب صفحه ۶۵ نگارش ششم دبستان

۱ جمله های زیر را به طور مناسب کنار هم قرار دهید. با اضافه کردن کلمه ها و جملات دیگر یک متن معنی دار بنویسید.
با جهد و کوشش می توان رضای خالق بی چون را جلب نمود.
دعوی برتری از دیگران و کبر، انسان را از همه ی افراد پست، پست تر می کند.
فرمانبر خدا و نگهبان خلق بودن، حس خوبی به انسان ها می دهد.
جوانمرد بودن و آدمیت از نشانه های علم است که در انسان جلوه می کند.
  با صبر و کوشش می توان به خوشبختی رسید.
پاسخ: کبر، دعوی برتری از دیگران است. کِبر، انسان را از همه افراد پست، پست تر می کند. برای شکستن کبر باید فرمانبردار خدا باشیم. فرمانبردار خدا و نگهبان خلق بودن از نشانه های جوانمردی است. جوان مرد بودن و آدمیت از نشانه های علم است که در انسان جلوه می کند. فرمانبردار خدا و نگهبان خلق بودن چه حس خوبی به انسان می دهد انسان احساس می کند می تواند رضایت خالق را به دست بیاورد برای اینکار باید جهد و کوشش نمود. آری با جهد و کوشش می توان رضای خالق بی چون را جلب نمود. در این راه باید صبر داشت چون با صبر و کوشش می توان به خوشبختی رسید.

۲ چه ارتباطی بین کتاب و درخت وجود دارد؟ چند نوع از این ارتباط ها را بنویسید.(هر طور که دلتان خواست می‌توانید بین آنها ارتباط برقرار کنید).
از 8 مورد زیر سه مورد را بنویسید.

جواب صفحه ۶۵ نگارش ششم دبستان۱- کتاب از درخت ساخته شده است و جنس هر دو یکی است در واقع می‌توان درخت را مادر کتاب نامید اگر درخت نبود کتاب هم نبود.
جواب صفحه ۶۵ نگارش ششم دبستان۲- درخت به ما میوه میدهد و دهان ما را شیرین می کند و کتاب نیز میوه علم دانش را به ما منتقل می کند و بیان ما را شیرین می کند.
جواب صفحه ۶۵ نگارش ششم دبستان۳- درخت موجب پاکیزگی هوا می‌شود و بدون درخت زندگی برای انسان غیر ممکن است و کتاب نیز موجب دانش می‌شود و ذهن های ما را پاکیزه و تمیز می کند.
۴- بدون کتاب علم به نسل های بعدی منتقل نمیشد و کتاب موجب دانش امروزی شده است انسان های اولیه در درخت علم خود را پاداشت می‌کردند و بدون درخت انسان های اولیه نیز نمی‌توانستند علم خودشان را به انسان های بعدی بیاموزند.
۵- یکی از ارتباط ها این است که در گذشته انسان ها‌ به‌ جای‌ مداد ، برای‌ نوشتن کتاب یا‌ دفتر از‌ تنه‌ی درخت یا شاخه و برگ درخت استفاده می‌کردند ولی اکنون کاغذ جای آن را گرفته است.
۶- در قدیم بر روی درخت حک می کردند والا روی ان می نویسند.
۷- درخت ها اکسیژن تولید می کنند. ولی کتاب ها علم و دانش تولید می کنند.
۸- وقتی از کتاب استفاده نمی کنیم و برای زیبایی می گذاریم مانند درختی است که میوه دارد و میوه آن را نمی چینیم تا کرم می‌خورد.

کارگاه نویسندگی صفحه ۶۶ نگارش ششم

کارگاه نویسندگی صفحه ۶۶ نگارش ششم۱- با همکاری گروه، یک روزنامه دیواری درباره‌ ی یکی از نام آوران (شهیدان، دانشمندان، نویسندگان یا نیکوکاران) محل زندگی خود (روستا یا شهر) تهیه کنید و عنوان اصلی بخش های مختلف آن را در اینجا بنویسید.
این بخش بر عهده خودتون هست همونطور که سوال گفته درباره یکی از ادم های مهم محل زندگی خود بنویسید مثلا شهیدی که احل روستای شما بوده و یا شاعر و … در سایت همگام درس برای شما زندگی نامه فردوسی رو قرار دادیم که مربوط به کل ایران هست و اگه شخصیتی رو در محل خودتون پیدا نکردید میتونید متن زیر رو بنویسید.
پاسخ: زندگی نامه فردوسی:  حکیم فرزانه ابوالقاسم حسن ابن اسحق . از وی به نام خداوندگار تاریخ و فرهنگ ایرانشهر یاد میکنند . شاعر نامی ایران که ایران را پس از ۲۰۰ سال از دست زبان اعراب نجات داد و دوباره زبان پارسی را که از ریشه پهلوی و دری گرفته شده است را به کشور هدیه کرد . او در سال ۳۲۹ در قریه باژ از توابع طوس پا به حیات گذاشت و مدت ۳۵ سال از عمر خود صرف جمع آوری تاریخ ایران به صورت نظم و شعر کرد که منبع گردآوری او از کتاب خدای نامه شاهنشاهی ساسانیان بود . اما حاکم وقت سلطان محمود غزنوی رنج او را ضایع کرد و او را آزرده و رنجیده خاطر نمود . او یکی از سه اثر بزرگ و شاهکار ادبی جهان را بوجود آورد که هم اکنون کشورهای مختلفی یادواره او را گرامی میدارند و او در نهایت اندوه در سال ۴۱۱ هجری در طوس درگذشت . که بدلیل سروده های جنجالی او علیه اعراب و نکوهش چنیدن باره آنان – مسلمانان بر جشدش نماز نگذاشتند و وی را در گورستان مسلمان خاک نکردند ولی او در تاریخ جاوید ماند

۲- برداشت خود را از «چو خواهی که نامت بود جاودان | مکن نام نیک بزرگان نهان» در یک بند بنویسید.
پاسخ: اگر می خواهی که اسم و یادت تو نیز مانند انسان های بزرگ جاودان و ماندنی شود باید نام بزرگان را زنده نگه داری و به آن ها احترام بگذاری، اگر انسان به این اشخاص بزرگ بی توجه باشد خودش هم پیش دیگران اعتباری کسب نخواهد کرد و بعد از مرگ از یاد مردم فراموش می شود.

جواب صفحه ۶۷ نگارش ششم

۲ برداشت خود را از «چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان» در یک بند بنویسید.جواب صفحه ۶۷ نگارش ششم
پاسخ: اگر انسان بخواهد نام نیک و یاد او در ذهن همه بماند، باید در طول زندگی اش از بزرگان یاد کند و به آنها احترام بگذارد. اگر انسانی به چشم حقارت یا توهینی یا بی توجهی به انسان های بزرگ نگاه کند، بی شک نزد مردم اعتباری نخواهد داشت و پس از مرگش از او به نیکی یاد نمی کنند.

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

مطالب مرتبط

اینترنت شما در
همگام درس
همیار
۵۰%رایگان محاسبه میگردد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • تینا :

  عالی‌ مرسی🙏🏻

 • خمینی :

  عالی است من که خوشم اومد من دیگه نمیدونم شما
  چی میگید رو نمی دونم دیگه همین کح خوشتون بیاد کافیه خوبع عالیه امید وارم که همه خوشون بیاد

 • طاها :

  خیلی خیلی خیلی خوبه

 • X5 :

  عــالــی بــود.
  مــرســی

 • 🖤 :

  این برنامه خیلی خیلی خیلی عالیییییییییییی👍🥳🥳🥳🥳🥳

 • Ani :

  خیلی خوب بود😇😇

 • مهدیار :

  ساعت ۱۱ بیدارم کرده

 • بهتره بی اهمیت باشیم. :

  …..

 • ابوالقاسم حالت :

  عالیییییییییی مرسی ⁦⁦;⁠)⁩

 • 💛 :

  واقعا عالـــــی هست

  • مهدیار :

   ساکت باش

 • BENYAMIN :

  جون به سازنده این برنامه

  • میثاق :

   عالی

 • حنانه 🧚‍♀️👸 :

  خوبه 😉 بهتر باشه عالیه 🤣

  • ❤️ :

   خیلی برنامتون عالیه

 • heydarysajad01@gmail.com :

  این برنامه خیلی عالی است

  • اهورا :

   عالی

 • یلدا :

  ممنون

 • نازی جون :

  سلام این برنامه عاااالی ولی چرا سوالات هر درس رو حذف کردید لطفا اگه میشه دوباره بزارید خواهش. میکنم لطفا لطفا ممنون میشم😔😔😭😭😭😭😭

  • مهدیار :

   گریه نکن چشمات کور میشه

   • نخوندم :

    😂

 • سوباسا اوزارا :

  عالی بود واقعا

 • متینا :

  وای چقدر خوب بود❤😅

 • پَِصَِرَِڪَِ خَِاَِصَِ :

  عالیییییییییی
  ماچ به کله تون😂😂😂😂

 • Aliasghar :

  واقعا عااالی حرف نداره ممنون از سازنده خسته نباشید

 • حدیث :

  خیلی عالی فقط خیلی زیاده

 • حورا :

  چه ارتباطی بین کتاب و درخت وجود دارد؟

  نهال آرام آرام رشد می کند ، در مراحل رشد نیاز به آب ، کود ، نور آفتاب و توجه انسان دارد . بعد از اینکه به خود می آییم می بینیم به جای آن نهال کوچک ، درخت بزرگ و تنومندی سبز شده
  پس چه تشبیهی زیباتر از این که ماهم مثل درخت نفس میکشیم ، نیاز به آب ، غذا ، نور علم و توجه انسان ها داریم و ثمره زندگی ما فرزندانمان هستند مثل میوه ها که ثمره زندگی درختان هستند

  و کوهی از شباهت های دیگر که در این چند خط نمی گنجد😉

  ممنون از اطلاعات خوبتون

 • حسن یا اسرا 🤨😍💔🪅 :
  • ستون :

   بهتر ازاین آخه ممنون عالی بود

 • محمد :

  عالی ولی جوابای صفحه ۶۵ طولانیه

 • مهشید جوادی :

  عاالیه ممنون از برنامه ی خوب تو

 • 🔵HAMGAMDARS :

  عالی 💙💙💙💙💙خیلی از برنامتون ممنونم 💙💙فقط لطفاً اگر میتونید نسخه آفلاین هم بزارید 🥺🙏

 • دختر تنها :

  عاااااااالی 😚

  • پسر تنها :

   از عالی هم بهتره

 • ☀️HeIia ☀️ :

  عالی بود خیلی خوب است ممنون😘😘😘👏👏👏💜💜💜💜💜

 • Amirvala kasaei :

  بسیار عالی

 • hasti.mohammadi.1275@gmail.com :

  عـــــــــالــــی💖⛓️🖇

 • محمد :

  عالی بود ممنون

 • ناشناس :

  عالی بود

 • جواد :

  سلام خیلی خیلی خوبه 👍👍👍👍☝️

 • جواد :

  سلام خیلی خیلی خوبه

 • جواد :

  سلام خیلی خوبه

 • هستی خسروی :

  ممنون برنامه عالی هستش

 • یاسین :

  عالیه واقعا

 • حسین :

  خیلییی درازه اصلا خوب نیست

 • 🔗 :

  🔗🙂❤️

 • mohanadtaha.1388@gmail.com :

  سلام عالی
  Heloo good
  Salam Ali
  😊😊😊😊😀😀😀

 • ممممممممممهددذددی :

  عالی

 • M.p :

  گارگاه نویسندگی ص۶۶ کتاب هدیه ها را بنویسید

 • مهرزاد :

  عالی بود من در هر درسی که نمی توانستم بخونم یا بنویسم از این اپلیکیشن استفاده میکردم فقط اگه کلاس اول.دوم سوم را بزارین خیلی عالی میشه

 • Bahareh :

  سلام وقت بخیر این برنامه خیلی عالیه مچکرم .
  من یه سئوال داشتم دوستم چهارمیه بعد همیار رو دانلود کرد به من گفت که پایه چهارم ریاضی اش نیست ممنون میشم که پایه چهارم رو هم کامل کنید . با تشکر فراوان خدمت سازنده.

 • امیر :

  سلام دوستان
  خیلیاتون گفته بودید اسم برنامه چی هست؟؟
  اسم برنامه ( همیار ) است
  ممنون
  باسپاس

 • ارشیا :

  عالی است
  ⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩

 • ...... :

  خوبه فقط کامل تر باشه بهتره
  فقط چرا بعضی وقتا هنگ میکنه وسط برنامه ؟؟!!😑⁉️

  • ارشیا :

   اصلا هنگ نیست

   • کالاف باز :

    راست میگه بعضی وقتا هنگ میکنه

 • Anita :

  عالی بود خیلی ممنون :))

 • MR(: RED :

  عالیییییی بی نظیر

 • امیر علی :

  عالیه من از درسام عقب مونده بودم الان از کلاسم جلو زدم خیلی ممنون از سازنده

 • ahmadireza4095@gmail.com :

  عالی

 • امیرعلی :

  عالییییی

 • ممد :

  یعنی دمتون گرم درود برشما عالی👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

 • ..... :

  عالی بود 👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

 • nwrwzymjyd5@gmail.com :

  خیلی عالیه میلیاردم بدم باز کمه

 • اسو :

  عالیه من که یک میلیاردتاهم تا ستاره بدم بازم کمه خیلی اپلیکیشن خوبیه عالیه

 • هدیه :

  خیلی وقته این برنامه رو دارم ولی اصلا خوب نی جون عالیه هر چی بهش ستاره بدم کمه😗😙😘❤💝 عاللللللللییییییییی

 • سحر :

  واقعا سایت عالی هست 🙂 من هر درسی رو اشکال داشتم میرفتم و میدیدم ممنون ❤

 • شهریار :

  انیمیشن همیار خیلی عالی هست

 • Tgjghv :

  عالی👌👌👌👌👌👌👌👌👌

  • دریا :

   عالی هست من درسایی که توشون مشکل داشتم با این برنامه یادم اومد و خوب یاد گرفتم عالی بود

 • ناشناس :

  سلام ممنون از برنامه خوب همیار درس من فقط خیلی دوست دارم که بگم لطفاً متضاد و هم خانواده رو هم در فارسی و نگارش بگزارید 🙏🙏

  • Sama :

   عالی 👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻
   خیلی خوبه❤❤

 • darknight :

  بسیار بسیار سایت خوبی هست من که خیلی خیلی راضیم واقعا دستتون درد نکنه🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤❤❤❤❤❤❤❤👌👌👌👌👌👌👌👏👏👏👏👏👏👏

 • .. :

  عالیه🌹

 • مهدیار :

  عالی

 • پوریا :

  عالی کل نگارش رو به کمک شما انجام دادم

 • امیر :

  عالی

 • سلام :

  سلام خوب است

 • Shghayegh :

  برنامه اش خیلی عالیه
  فقط یه مشکل کوچیک داره اینکه……
  لطفا از آینده خواهش میکنم که نسخه اصلی برنامه رو در فروشگاه پلی منتشر کنه❤❤❤❤

  خیلی ممنونم از سازنده برنامه لطفا به مشکل رسید گی شود😊

  • HamGamDars :

   سلام عزیزم به دلیل ناقص بودن برنامه فعلا اقدامی نکردیم تا نظرات منفی کاربران باعث حذف برنامه در گوگل پلی نشه

   • darknight :

    سلام ببخشید دوست عزیز اسم برنامتون چیه تا دانلود کنم🤔🤔🤔🤔

   • HamGamDars :

    اپلیکیشن همیار

   • امیررضا :

    سلام ببخشید برنامتون کی کامل میشه؟؟؟؟؟

   • HamGamDars :

    تمام تلاشمون رو داریم میکنیم

   • عرشیا :

    سلام یه سوال داشتم برا چی بقیه کتاب ها و سال های تحصیلی رو نمیزارید
    فعلا همین تشکیلات هم خیلی عالیی هست

   • hasti.mohammadi.1275@gmail.com :

    وایییییییی نا من خیلی این برنامه رو دوست دادم ززاد کمکم میکنه🖤💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🖤

   • hasti.mohammadi.1275@gmail.com :

    شما مدیر هستین😘؟

 • صدف :

  عالی
  متشکر 👑💫🙏

 • روژینا :

  خیلی خوب هست و خیلی دوست دارم که هم معنی درس فارسی هم با جواب بیاید

  • سلام :

   سلام خوب است

  • فریماه :

   سلام ، خیلییی عالی بود 😍🥢

   • ساینا :

    کاشکی سوال ۱ کارگاه نویسندگی رو یک توضیح کوچولویی میدادید

   • ممد :

    اره عالی

   • ح :

    نه خیلی خیلی خوبه 💯

 • ستاره :

  وای وای ممنون از سازنده ی این سایت
  ازتون تشکر می کنم 🙏🙏😍😍😍😍😍

  • Mahour :

   عالی بود خیلی خوب بود من خیلی خوشم امد مرسی از این برنامه و سلطان گوگلمون

 • نازنین :

  سلام با تشکر از زحماتتون

 • Zeinap :

  خـــــیـــلـــی سایت خــــــوبـــی هست مــمــنـون 💜💜💜🦄🦄🦄🔗🔗🔗💎💎💎💚💚💚

  • 🌹🌹🌹 :

   عزیزم این سایت نی سایت یه چیز دیگس بی سواد
   این یه برنامس🤗😌😝

   • 🌿☕ :

    باهوش این سایته نه برنامه 😐
    ای کاش یکی عقل داشتی

   • alirza :

    هم برنامس هم سایت

  • علی :

   چرا آنقدر زیاد😒

 • محمدرضا :

  عالی بود واقعا خوب بود

 • صدف :

  عاااااالللللییییی🌹🌹🌹🌹🌹💕💕💕💕🤩😘😘😘😘☺️☺️

  • محمد نائینی :

   آقا عالیه حرف نداره

   • نگین :

    سلام…
    شب خوش..
    به نظرم این برمامه خیلی عالیه،من از وقتی که دارم از این برنامه استفاده میکنم،تمام کارنامه هام ۲۰ شده و همشون عالی گرفتم
    از سازندش واقعا واقعا تشکر میکنم
    ممنون بابت همه چی 😘😘💛💛💚💚💜💜💙💙

  • نویسنده کوچک :

   عالی
   ممنونم ازتون

   • سازنده :

    ممنون

   • Fatemeh :

    سلام
    این برنامه بسیار عالی است
    اما من نمیتونم خوب متوجه بشم که چجوری حلشون میکنه .مخصوصا ریاضی.خانم معلممون هم از من می پرسه که فلان سوال چجوری میشه که فلان جواب به دست میاد؟من نمیدونم چی بگم😥
    خلاصه خیلی عالی است

   • خوش باشی :

    سلام معلوم هست که ۲۰ می شی وقتی از رو گام به گام می نویسی

 • ارالیا :

  عالی بود😍

 • سمیه :

  سلام خدمت شما عالیییی بود

 • سارا :

  سلام این برنامه عالی هست من تونستم که از این برنامه هر دستی را که نمی فهمیدم درست نوشتم و کارنامه نهم خیلی خوب شده خیلی خیلی ازتون متشکرم

  • نا شناس :

   امتحانو برج دی ماه میگیرن بعد کارنامه رو هم بهمن ماه میدن
   تو آذر ماه گفتی کارنامتو دادن؟؟؟!!!

   • heydarysajad01@gmail.com :

    این برنامه خیلی خوب است