گام به گام مطالعات ششم درس نهم

گام به گام مطالعات ششم درس نهم

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی

گام به گام مطالعات ششم درس نهم

نام درس : پیشرفت‌های علمی مسلمانان | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی

گام به گام مطالعات ششم

گزارشدرس 9: پیشرفت‌های علمی مسلمانان

فعالیت ١ صفحه 45 مطالعات ششم

به نقشه توجّه کنید. دین اسلام در کدام قاره‌ها گسترش یافت؟ در هر قاره، یک یا دو کشور را که اسلام در آنها راه یافته است، نام ببرید.
پاسخقاره‌ی آسیا: ایران، افغانستان، پاکستان، قزاقستان، مالزی، اندونزی
قاره‌ی اروپا: اسپانیا، ترکیه
قاره‌ی آفریقا: مصر، لیبی، الجزایر

 

فعالیت 2 صفحه 48 مطالعات ششم

الف- در دوره‌ٔ اسلامی به دانشمندان، حکیم می‌گفتند. چون آنها علوم مختلف را می‌دانستند و در چند علم، استاد بودند. آیا می‌توانید با توجه به مطالب این درس چند مثال بزنید؟
پاسخابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا، زکریّای رازی

ب- در دوره‌ٔ اسلامی، اغلب دانشمندان کتاب‌های خود را به زبان عربی می‌نوشتند. به نظر شما چرا چنین کاری می‌کردند؟
پاسخزیرا مسلمانان در دوره‌ٔ اسلامی در علوم مختلف پیشرفت‌های بسیاری کرده بودند و زبان علمی آن روز دنیا زبان رسمی جهان اسلام یعنی عربی بود.

 

فعالیت 3 صفحه 48 مطالعات ششم

به چند گروه تقسیم شوید و هر گروه درباره یکی از حکیمان مسلمان و آثار او اطلاعاتی جمعآوری کنید و روی یک یا دو برگ بنویسید. شما میتوانید با راهنمایی معلم از دانشنامه رشد (شبکه رشد www.daneshnameh.roshd.ir) یا کتاب های مناسبی استفاده کنید که در این باره برای کودکان و نوجوانان نوشته شده است.
نام حکیم یا دانشمند: ابو علی سینا
محل تولّد یا زندگی: محل تولّد: بخارا / مکان آرامگاه: همدان
در چه قرنی می‌ زیسته است: نیمه‌ٔ دوم قرن سوم به دنیا آمده و در نیمه‌ٔ اوّل قرن چهارم از دنیا رفته است.
آثار: کتاب ‌های پزشکی از جمله کتاب قانون
در چه علوم و فنونی مهارت داشته است: در علم پزشکی و فلسفه مهارت فراوان داشته است، به طوری که سالهای زیادی کتاب‌های او را در دانشگاه‌های بزرگ اروپایی تدریس می‌کردند. و…

 

فعالیت 4 صفحه 49 مطالعات ششم

با راهنمایی معلّم، موارد زیر را روی خط زمان نشان دهید و بگویید هریک از این افراد در چه زمانی زندگی می‌کرده‌اند؟
پاسخابوریحان بیرونی 440 – 362 هجری ←نیمه‌ٔ دوم قرن چهارم ـ نیمه‌ٔ اوّل قرن پنجم

پاسخزکریای رازی 313 – 251 هجری ← نیمه‌ٔ دوم قرن سوم ـ نیمه‌ٔ اوّل قرن چهارم
خیّام 517 – 429 هجری ← نیمه‌ٔ اوّل قرن پنجم ـ نیمه‌ٔ اوّل قرن ششم

دیدگاه : 1

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.